KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály

Seriály

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A
Publikováno: 14.7.2015

Výstavba provozního úseku trati V.A pražského metra dospěla k úspěšnému konci v plánovaném termínu na Velikonoční pondělí 6. 4. 2015, kdy byl slavnostně zahájen provoz s cestujícími mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol. Výstavba zabezpečovacího zařízení byla zahájena v listopadu 2013. Všechny dodávky a montážní práce prováděné během výstavby byly koordinovány s postupem prací dodavatelů stavební a technologické části....

Celý článek zde

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka
Publikováno: 13.7.2015

O letošním velikonočním pondělí mohli projet první cestující nově prodlouženou zelenou linku A. Ta už nemá svoji konečnou ve stanici Dejvická, ale o další čtyři zastávky dále, ve stanici Nemocnice Motol. Tímto okamžikem byly završeny více než pět let trvající stavební procesy, na kterých se vystřídalo několik set lidí různých odborností a profesních zaměření. Z pozice generálního zhotovitele prováděla v rámci Sdružení metro V. A významnou část no...

Celý článek zde

Prodloužení trasy A pražského metra Dejvická – Nemocnice Motol: ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací

Prodloužení trasy A pražského metra Dejvická – Nemocnice Motol: ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací
Publikováno: 10.7.2015

Dne 6. dubna, na velikonoční pondělí, byl cestující veřejnosti předán do užívání další nový úsek pražského metra. Po několik málo dní byl ohlas na nově dokončené dílo pozitivní, a to jak ohlas mediální, tak bezprostřední reakce lidí. Poté nabraly převahu spíše ohlasy kritické, což je také pochopitelné, neboť přiměřeně spokojená mlčící většina začala nový dopravní prostředek každodenně využívat a ozývají se jen ti, kterým se některé řešení nezdá o...

Celý článek zde

Integrace V. úseku trati A do systému dispečerského řízení

Integrace V. úseku trati A do systému dispečerského řízení
Publikováno: 24.6.2015

Stavba V. úseku trati A pražského metra byla zahájena v dubnu 2010. Dodávky technologické části započaly v Q3/2013, do provozu s cestujícími byl úsek uveden dne 6. dubna 2015. Trasa A byla prodloužena o 6,12 km a rozrostla se ze 13 na 17 stanic. Přibyly stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Zásadní změny z pohledu dopravního doznala rovněž stanice Dejvická. Dodání, instalace a zprovoznění technologie, včetně návaznost...

Celý článek zde

Technologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °C

Technologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °C
Publikováno: 23.6.2015

Technologickou část nového úseku metra V.A měla na starosti společnost Skanska a. s. a na otázky Silnic železnic odpovídala Ing. Jaroslava Reidingerová, výrobní ředitelka závodu Čechy 02, divize Pozemní stavitelství západ....

Celý článek zde

Další úsek pražského metra slouží cestujícím Metrostav předal Dopravnímu podniku hl. m. Prahy trasu V.A

Další úsek pražského metra slouží cestujícím Metrostav předal Dopravnímu podniku hl. m. Prahy trasu V.A
Publikováno: 22.6.2015

K dosavadním 60 kilometrům linek A, B a C, na nichž je 57 stanic, přibylo 6. dubna 2015 dalších 6 134 metrů a 4 stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol (všechny bezbariérové). Zhotovitelem nového úseku „zelené“ trasy A bylo Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol), s vedoucím účastníkem Metrostav a. s., a členem HOCHTIEF CZ a. s. Od podpisu smlouvy do uvedení do provozu uplynulo pět let, tři měsíce, dva týdny a jeden den. ...

Celý článek zde

Větrání pražského metra

Větrání pražského metra
Publikováno: 21.7.2014

Článek pojednává o větrání pražského metra od historie po současnou výstavbu prodloužení trasy V.A (Dejvická – Motol). Společnost ZVVZ MACHINERY, a. s. Milevsko patří k předním evropským výrobcům vzduchotechnických zařízení s více jak 65letou tradicí. Do výrobního programu patří ucelené řady výrobků – klapky, filtry, uzávěry, ventilátory, tlumičové stěny atd. Pro větrání metra se používají především axiální ventilátory, tlumičové stěny a uzavírac...

Celý článek zde

Výměna výhybek na trase A pražského metra

Výměna výhybek na trase A pražského metra
Publikováno: 18.7.2014

O Velikonocích proběhla ve dnech od 18. 4. 2014 do 21. 4. 2014 výměna dvou výhybek ve stanici metra Náměstí Míru a také výměna jedné výhybky ve stanici metra Dejvická. Současně ještě probíhala výměna dřevěných pražců za betonové v jedné z odstavných kolejí ve stanici metra Dejvická. Na odstavné koleje totiž navazuje nově budované prodloužení trasy metra A do Motola a tak je potřeba připravit je na novou náročnější úlohu....

Celý článek zde

Aktuální situace výstavby stanice metra V.A Motol

Aktuální situace výstavby stanice metra V.A Motol
Publikováno: 17.7.2014

Závod Speciální činnosti divize Pozemních staveb Čechy právě dokončil pod vedením vedoucího střediska. Miloslava Kozla montáž střešních nosníků zastřešení stanice Motol prodloužení trasy A metra v Praze, kterou realizoval pro divizi Dopravních staveb stavbyvedoucího Jana Drába. Jednalo se o montáž 39 kusů železobetonových prefabrikovaných obloukových nosníků, které budou tvořit nosnou konstrukci pro prosklené zastřešení stanice Motol. Z toho 10 k...

Celý článek zde

Výstavba metra V.A na Červeném Vrchu a ve stanici Bořislavka

Výstavba metra V.A na Červeném Vrchu a ve stanici Bořislavka
Publikováno: 16.7.2014

Staveniště na Červeném Vrchu se skládá především z ražené části vlastní jednolodní stanice. Na nástupiště navazuje na východní straně eskalátorový tunel, který ústí do vestibulu, do kterého je bezbariérový přístup na jihu od ulice Liberijská a na severu výtahovou šachtou. Od zastávek tramvají, od budovy Uniqa a od přechodu Liberijské ulice je přístup pomocí schodišť....

Celý článek zde

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A pražského metra

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A pražského metra
Publikováno: 27.6.2014

V současné době jsou v plném proudu práce na vybavení nové trati V.A pražského metra komplexním stacionárním zabezpečovacím zařízením. Tuto zakázku realizuje společně se svými subdodavateli společnost AŽD Praha. Tratí V.A se ze stanice Dejvická prodlužuje stávající trať A. Délka trati V.A ze stanice Dejvická až po novou konečnou stanici Nemocnice Motol je 6 134 m a na trati jsou mezi nimi situovány stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny...

Celý článek zde

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část
Publikováno: 26.6.2014

Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stanice Nemocnice Motol. Mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je vybudován objekt Kanadská, kde jsou umístěna pouze technologická zařízení nutná pro provoz nové trasy metra, tento objekt není určen pro cestující. Nová trasa je dlouhá 6,12 km s obratovými kolejemi ve stanici Petřiny a jsou vybudo...

Celý článek zde

Nové technologie na stavbě stanice Nemocnice Motol

Nové technologie na stavbě stanice Nemocnice Motol
Publikováno: 25.6.2014

Produkt TECHLAM je součástí inovativní technologie španělské firmy Levantina. Jedná se o tenkostěnnou keramickou desku z přírodních materiálů, která je výsledkem velmi moderního výrobního procesu a technologie. Vyrábí se lisováním na kontinuálním násypu z rozdrcené směsi zbytků přírodních kamenů, jílů a písků. Po vypálení při 1 200 stupních Celsia se řeže na požadované formáty v deskách v případě stanice Nemocnice Motol o velikosti 3 000 × 1 000 ...

Celý článek zde

První metro vyjelo před 40 lety

První metro vyjelo před 40 lety
Publikováno: 24.6.2014

Přesně před čtyřiceti lety se rozjel provoz v pražském metru. 9. května 1974 vyjely třívozové soupravy metra sovětského typu Ečs na prvním úseku trasy C mezi Sokolovskou (dnešní Florenc) a Kačerovem. Završila se tak několikaletá snaha projektantů, tunelářů, strojařů a techniků z Vodních staveb a pozdějšího Metrostavu, kteří na „stavbě století“ pracovali od roku 1966....

Celý článek zde

SMP CZ a její podíl na výstavbě rychlostní silnice R7 v úseku Droužkovice – Nové Spořice

SMP CZ a její podíl na výstavbě rychlostní silnice R7 v úseku Droužkovice – Nové Spořice
Publikováno: 28.5.2014

V letech 2011 až 2013 se firma SMP CZ, a. s. podílela na stavbě rychlostní silnice R7 Droužkovice – Nové Spořice výstavbou tří mostních objektů, jedné opěrné zdi a dvou protihlukových stěn....

Celý článek zde

Výstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

Výstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
Publikováno: 27.5.2014

Novostavba rychlostní silnice R7 v kategorii R 25,5/100(70) v úseku od křižovatky MÚK Droužkovice po křižovatku MÚK Nové Spořice v délce 6,391 km v nové trase. Součástí stavby je přivaděč k silnici R7 od Spořic, od stávajícího obchvatu Chomutova, silnice III/00733, v kategorii S9,5/50 v délce cca 0,744 km včetně okružní křižovatky. Stavba zahrnuje dvě mimoúrovňové křižovatky na silnici R7, a to MÚK Spořice v km 12,5 a MÚK Nové Spořice v km 15,835...

Celý článek zde

Výstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

Výstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
Publikováno: 26.5.2014

Stavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice patří do souboru staveb budovaných mezi Prahou a Chomutovem. Cílem je odlehčit dopravu na stávající silnici I/7 mezi již dokončenými úseky MÚK Bítozeves – MÚK Vysočany a novou silnicí I/7 Chomutov – Křimov a SRN. Po dokončení úseku MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a zkrácení přepravní doby mezi Prahou, Chomutovem a státní hranicí s Německem....

Celý článek zde

Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7

Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7
Publikováno: 29.4.2014

V rámci stavby úseku rychlostní komunikace R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice byly realizovány dva mostní objekty převádějící biokoridory s použitím flexibilní ocelové přesypané konstrukce Super Cor. Oproti konstrukcím o vlně 150 × 50 nebo 200 × 55 mm (první číslo je rozteč vln a druhé jejich výška), které se ve světě používají od třicátých let 20. století a v České republice přibližně posledních 35 let (tzv. tubosidery), mají konstrukce Super Cor...

Celý článek zde

Mostní estakáda na silnici R7 na stavbě R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

Mostní estakáda na silnici R7 na stavbě R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
Publikováno: 28.4.2014

Stavba „R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7, která je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v České republice. V tomto případě se jedná o silniční tah R7 Praha – Chomutov – státní hranice se Spolkovou republikou Německo (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain). Součástí této stavby je i estakáda ...

Celý článek zde

Výstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice

Výstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice
Publikováno: 25.4.2014

Novostavba rychlostní silnice R7 v kat. R25,5/120 km v úseku od křižovatky MÚK Vysočany (křížení R7 se silnicí I/27) po křižovatku se silnicí II/568 (MÚK Droužkovice) v délce 9,440 km v nové trase. Součástí stavby je rovněž přeložka silnice II/568 v kat. S9,5 v úseku od MÚK Droužkovice po napojení na stávající siln. I/7 v délce cca 2,150 km. Stavba zahrnuje dvě mimoúrovňové křižovatky na silnici R7, a to MÚK Lažany v km 4,0 – 4,5 a MÚK Droužkovic...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (175x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (69x)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (49x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad LužnicíDálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí (5 b.)
Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad L...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (1x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice