KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Rychlostní silnice R7    SMP CZ a její podíl na výstavbě rychlostní silnice R7 v úseku Droužkovice – Nové Spořice

SMP CZ a její podíl na výstavbě rychlostní silnice R7 v úseku Droužkovice – Nové Spořice

Publikováno: 28.5.2014
Rubrika: Rychlostní silnice R7

V letech 2011 až 2013 se firma SMP CZ, a. s. podílela na stavbě rychlostní silnice R7 Droužkovice – Nové Spořice výstavbou tří mostních objektů, jedné opěrné zdi a dvou protihlukových stěn.

Prvním mostem je SO 201 – most na MK přes R7 v km 10,300.
Tento most převádí místní komunikaci z Droužkovic přes silnici R7 k železniční zastávce Droužkovice. Je to monolitická předpjatá spojitá trámová konstrukce o třech polích s konstantní výškou trámu 0,80 m a konzolami s vyložením 2,0 m. Uložení mostu je na elastomerových ložiscích na opěrách a na vrubových kloubech na pilířích. Založení opěr i vnitřních podpěr je hlubinné na vrtaných pilotách.

Na tento most přímo navazuje další objekt SO 252 – opěrná zeď v km 10,2 vlevo
Tato opěrná zeď přímo navazuje na opěru číslo 4 mostu SO 201 vlevo i vpravo. Má za úkol zajistit násep železniční trati rovnoběžné s R7 a násyp pro zastávku ČD Droužkovice. Tato opěrná zeď je kombinací pilotové stěny s horním železobetonovým trámem s obkladem z gabionů a gabionové zdi.

Dalším mostem byl SO 203 – most na přivaděči Spořice v km 0,165
Jedná se o přesypaný železobetonový, prefabrikovaný, klenbový most. Most je plošně založený na štěrkových polštářích. Izolovaný proti zemní vlhkosti volně položenými, svařenými asfaltovými pásy. Most převádí silnici III/ 0733 přes polní cestu a vodoteč potoka.

Posledním z mostů je SO 208 – most na MK přes R7 v km 14,263
Tento most u obce Spořice převádí polní cestu přes silnici R7. Je to monolitická, předpjatá, spojitá, desková konstrukce o třech polích s konstantní výškou desky 0,80 m a vylehčenými konzolami s vyložením 2,5 m. Uložení mostu šikmé na elastomerových ložiscích na opěrách a na vrubových kloubech na pilířích. Založení opěr i vnitřních podpěr je hlubinné na vrtaných pilotách.

V katastru obce Lažany společnost SMP CZ, a. s. postavila Protihlukovou stěnu SO 701 – v km 3,100 – 3,450 a Clonicí stěnu podél R7 SO 721 v km 3,450 – 3,920.
Obě stěny probíhají na hraně nízkého násypu, po levé straně silnice R7. Na PHS konstantní výšky 3,5 m plynule navazuje clonící stěna konstantní výšky 2,5 m.

Založení obou stěn je provedeno plošně. Pod každým sloupkem je železobetonová prefabrikovaná patka z betonu C 30/37-XF4. Patky byly pokládány na vrstvu zhutněné štěrkodrti frakce 0-32 tloušťky 150 mm a na vrstvu podkladního betonu C 12/15-XO tloušťky 100 mm. Sloupky stěn jsou rovněž železobetonové prefabrikáty z betonu C 30/37-XF4 a jsou kotveny do patek hloubky 0,40 m. Soklové panely jsou železobetonové prefabrikáty, délky 5 850 mm, výšky 500 mm, tloušťky 110 mm, z betonu C 30/37-XF4. Lícní plocha ke komunikaci R7 je upravena svislou striáží, rubová plocha je hladká. Pohltivé betonové prefabrikované panely jsou skladebné délky 6,0 m, výšky 2 200 mm. U PHS je navíc v každém poli panel výšky 1 000 mm. Nosná vrstva tloušťky 110 mm je z betonu C 30/37-XF4, lícová strana upravena svislou striáží, na rubu nosné vrstvy je pohltivá vrstva tloušťky 110 mm. Maximálně po 150 m jsou provedeny únikové prostory pomocí dveří v ocelových rámech odrazivých betonových panelů skladebné délky 2,0 m. Za dveřními panely je provedena podesta s únikovým schodištěm osazené dvoumadlovým zábradlím z kompozitních materiálů. Úniky v počtu pěti kusů jsou označeny informačním piktogramem. Barevné
řešení je provedeno takto: pohltivé panely (líc k R7) – šedozelená (RAL 6011 – Resedagrün), pohltivé panely (rub k II/607) – krémová světle zelená (RAL 6019 – Weissgrün), únikové dveře líc – žlutá (RAL 1018 – Zinkgelb), únikové dveře rub – šedá (RAL 7001 – Silbergrau). Sloupky a soklové panely jsou v barvě přírodního betonu.

Veškeré prefabrikáty byly vyrobeny ve VMS Brandýs nad Labem a průběžně přepravovány a montovány na stavbě v květnu a červnu roku 2012 a od dubna do září roku 2013. Barevný nástřik panelů proběhl na stavbě koncem září 2013.

SMP CZ and Its Share on the Construction
of R7 Expressway in Section Droužkovice – Nové Spořice SMP CZ, a.s. company participated in the construction of R7 Expressway Droužkovice – Nové Spořice, building three bridge objects, one retaining wall and two anti noise barriers between 2011 and 2013.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
SO 201 most přes silnici R7 v km 10,300SO 201 pohled z vozovkyProtihluková stěna na silnici R7SO 203 most na přivaděči Spořice v km 0,165 – foto z výstavbySO 208 most přes silnici R7 v km 14,263Detail protihlukových panelů se striážíÚnikové dveře v protihlukové stěně

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové SpořiceVýstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (23x)
Stavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice patří do souboru staveb budovaných mezi Prahou a Chomutovem. Cílem je ...
Výstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK DroužkoviceVýstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (22x)
Novostavba rychlostní silnice R7 v kat. R25,5/120 km v úseku od křižovatky MÚK Vysočany (křížení R7 se silnicí I/27) po ...
Výstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové SpořiceVýstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (19x)
Novostavba rychlostní silnice R7 v kategorii R 25,5/100(70) v úseku od křižovatky MÚK Droužkovice po křižovatku MÚK Nové...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice