KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn
Publikováno: 6.11.2019

Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Station and Services). Tento hlavní investor na německých drahách převzal všeobecnou iniciativu spojenou s BIM a již nyní většinu projektů takto vypisuje. Jelikož proces zavádění BIM je velmi složitý, především na celkové pochopení a přijetí nového konceptu plánování od všech účastníků (projektanti, investor a jeho složky, orgány stá...

Celý článek zde

3D projektování mostů

3D projektování mostů
Publikováno: 12.4.2019

3D modelování konstrukcí infrastrukturních staveb souvisí s požadavky na BIM model. BIM představuje nový přístup k tvorbě, nakládání a využívání dat, které vznikají v projektu a mají být využitelné pro všechny účastníky projektu, tedy i investora během provozu po dobu životnosti konstrukce. 3D model je jedna z možností prezentace projektované stavby a jde o důležitou (ne jedinou) součást BIM modelu....

Celý článek zde

BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu

BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu
Publikováno: 4.12.2018

Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve stavebnictví a především na technologii BIM. Informační modelování staveb se stalo hlavní hnací silou inovací a efektivity ve stavebnictví. Navíc zásadně ovlivňuje také facility management a šetří náklady na něj. Pojem „digitální dvojče“ staveb se skloňoval v mnoha příspěvcích zahraničních účastníků, a není tudíž pochyb, že je vní...

Celý článek zde

Easy Bridge – projektování mostů ve 3D

Easy Bridge – projektování mostů ve 3D
Publikováno: 16.5.2018

Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Program umí unikátním způsobem řešit směrové a výškové vedení trasy včetně klopení. Tyto údaje jsou použity pro umisťování dalších součástí mostu, jako je např. spodní stavba, předpětí, ložiska a odvodnění mostu....

Celý článek zde

Projektové kanceláře očekávají rekordní osmiprocentní nárůst v tomto roce

Publikováno: 19.9.2017

Objem projektových prací podle ředitelů projektových kanceláří letos výrazně poroste, a to v průměru až o 8,0 procenta. Tržby se pak v tomto období zvýší o dalších 7,3 procenta. V dlouhodobém horizontu jsou však predikce opatrnější a růst by podle nich měl v roce 2018 zpomalit na hodnotu 5,1 procenta. V příštím roce také polovina projekčních firem plánuje navýšit ceny prací v průměru o deset procent. Kapacity projektových společností jsou v souča...

Celý článek zde

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT

Publikováno: 31.1.2017, Aktualizováno: 9.10.2017 10:46

Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunikací, projektanty pozemkových úprav a geodety. Ta obsahuje nástroje pro projektování silnic, zvláště místních komunikací, polních a lesních cest....

Celý článek zde

BIM – revoluční způsob projektování, budoucnost českých staveb

BIM – revoluční způsob projektování, budoucnost českých staveb
Publikováno: 17.2.2016

BIM (z angl. Building Information Modeling) je komplexní proces modelování jakékoliv stavby – od klasických budov až po dopravní a vodohospodářská díla. Jeho součástí je zpracování digitálního 3D modelu, který reprezentuje fyzický a funkční objekt se všemi jeho charakteristikami, stejně jako vytvoření otevřené databáze informací o stavbě a jejích prvcích, jež mohou sdílet všechny zainteresované subjekty od projektantů po uživatele. Své využití na...

Celý článek zde

Projektujeme nadoraz a v šibeničních termínech, aby se stihly vyčerpat evropské peníze

Publikováno: 12.12.2013

Říká v rozhovoru pro Silnice železnice generální ředitel a předseda představenstva SUDOP Praha a.s. Ing. Tomáš Slavíček, s kterým jsme hovořili i o dopravní sektorové strategii, potřebných změnách v legislativě či proměně společnosti, která letos slaví 60 let existence....

Celý článek zde

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“
Publikováno: 21.11.2011

tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....

Celý článek zde

„Doprava, a tedy i dopravní infrastruktura, patří k základům fungování státu a generuje mu značné příjmy“

„Doprava, a tedy i dopravní infrastruktura, patří k základům fungování státu a generuje mu značné příjmy“
Publikováno: 11.10.2011

zdůrazňuje Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o. v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE....

Celý článek zde

„Krize je příležitostí pro nápravu špatných věcí a to nejen ve stavebnictví“

„Krize je příležitostí pro nápravu špatných věcí a to nejen ve stavebnictví“
Publikováno: 16.6.2011

říká v rozhovoru pro SILNICE ŽELEZNICE Ing. Milan Kalný, technický ředitel, jednatel společnosti Pontex, s. r. o., a předseda České betonářské společnosti....

Celý článek zde

R4 Mirotice – Třebkov z pohledu projektanta

R4 Mirotice – Třebkov z pohledu projektanta
Publikováno: 20.4.2011

Stavba R4 Mirotice – Třebkov je důležitou součástí silnice I/4 Praha – Strakonice – Vimperk – Strážný – hranice SRN, která je v úseku Praha – MÚK Nová Hospoda navržena k postupné přestavbě na rychlostní silnici R4. Zároveň umožňuje rychlé spojení Prahy a Českých Budějovic přes Písek, které je s oblibou vyhledáváno vzhledem k přetížení silnice I/3 přes Tábor. Stavba rovněž umožňuje oddělení dálkové a místní obsl...

Celý článek zde

Mosty na silnici I/38 Moravské Budějovice – obchvat

Mosty na silnici I/38 Moravské Budějovice – obchvat
Publikováno: 1.4.2011

Silnice I/38 je součástí základní komunikační sítě České republiky. Byla vybudována Marií Terezií před 250 lety jako nejkratší spojnice Vídeň – Praha a v dnešní době je stále nejrychlejší spojnicí těchto dvou měst – ve spojení s D1 na 112. km u Jihlavy. Do nedávné doby byla veškerá doprava po silnici I/38 vedena přes město Moravské Budějovice....

Celý článek zde

Libeskind navrhne komplex budov pro most přes Messinskou úžinu

Publikováno: 3.1.2011, Aktualizováno: 4.1.2011 14:38

Americký architekt Daniel Libeskind navrhne komplex budov, který vyroste na kalábrijské straně mostu mezi Apeninským poloostrovem a Sicílií. S odvoláním na společnost, která most staví, to dnes uvedla agentura ANSA. Most přes Messinskou úžinu na jihu Itálie se má po dokončení stát nejdelším visutým mostem na světě....

Celý článek zde

Consistent Analysis Method For Long Term Effects In Composite Bridges

Publikováno: 26.10.2010

Composite structures are widely used in bridge engineering, mostly combining steel girders with a cast in place concrete slab. Long-term effects due to creep and shrinkage of the concrete together with the specific structural behaviour make it imperative that appropriate techniques be used in the design and analysis process for considering these effects in accordance with sufficiently accurate theories....

Celý článek zde

Navrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostů

Navrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostů
Publikováno: 24.5.2010, Aktualizováno: 26.5.2010 09:25

Koncem minulého a začátkem tohoto století došlo u spřažených ocelobetonových konstrukcí k plnému přechodu na metodiku navrhování podle Eurokódů. Zpočátku se jednalo o přednormu ČSN P ENV 1994-2, která byla v roce 2006 již nahrazena ČSN EN 1994-2. Při přechodu mezi těmito normami došlo k dalším úpravám metodiky navrhování....

Celý článek zde

Ke kultuře silničního provozu neoddělitelně patří i ochrana životů a majetku jeho účastníků

Ke kultuře silničního provozu neoddělitelně patří i ochrana životů a majetku jeho účastníků
Publikováno: 1.11.2009, Aktualizováno: 2.11.2009 08:03

Vzhledem ke stále vysokému počtu dopravních nehod a při nich velkému množství zraněných a usmrcených osob je vhodné i nadále instalovat na dopravních komunikacích bezpečnostní prvky. Je totiž potvrzeno, že bezpečnost silničního provozu závisí i na tom, jaké ochranné prvky jsou součástí komunikací....

Celý článek zde

Moderní přístupy k návrhu segmentových mostních konstrukcí

Moderní přístupy k návrhu segmentových mostních konstrukcí
Publikováno: 17.6.2009, Aktualizováno: 24.9.2009 15:19

Dostupnost numerických metod a počítačových programů podporuje využití nelineární analýzy při posuzování, projektování a optimalizaci železobetonových konstrukcí. Rovněž při projektování mostních staveb lze tyto moderní přístupy, založené na metodě konečných prvků, využít pro zkvalitnění a ověření návrhu konstrukce a jejich detailů. Článek prezentuje program ATENA – účinný nástroj pro modelování a výpočet reálného chování železobetonových k...

Celý článek zde

Zkušenosti s přepočty mostů ve Velké Británii

Zkušenosti s přepočty mostů ve Velké Británii
Publikováno: 3.6.2009

Silniční a dálniční infrastruktura ve Velké Británii je již z velké části vybudována desítky let. Po letech provozu je největším objemem stavebních prací navyšování kapacity silnic a dálnic. S tím souvisí například i rozšiřování mostů, jejich přepočty, opravy, rekonstrukce apod. V článku se budeme věnovat poznatkům a zkušenostem získaným zejména v jihozápadní oblasti Anglie, Wessexu, kde se rozkládá operační oblast tzv. Area 2....

Celý článek zde

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP
Publikováno: 23.3.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:28

Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Slovenska na  európsku dopravnú sieť. Navrhovaná diaľnica D1 v úseku HričovskébPodhradie – Dubná Skala je v súlade s „Programom rozvoja diaľničnej siete Slovenskejbrepubliky“ ako aj s uznesením vlády SR č. 882/2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Mimoúrovňové křižovatky u nás a ve světě (55x)
S výstavbou nových dálničních úseků souvisí také výstavba nových mimoúrovňových křižovatek vznikajících komunikací, jako...
Navrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostůNavrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostů (33x)
Koncem minulého a začátkem tohoto století došlo u spřažených ocelobetonových konstrukcí k plnému přechodu na metodiku na...
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPPDiaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP (31x)
Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Sloven...

NEJlépe hodnocené související články

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche BahnZkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn (5 b.)
Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Stati...
BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupuBIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu (5 b.)
Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve st...
Easy Bridge – projektování mostů ve 3DEasy Bridge – projektování mostů ve 3D (5 b.)
Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Pr...

NEJdiskutovanější související články

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (1x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice