KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály

Seriály

Monitoring při výstavbě Tunelů Dobrovského v Brně

Monitoring při výstavbě Tunelů Dobrovského v Brně
Publikováno: 20.12.2012

Tunely Dobrovského, jinak rovněž známé pod označením Královopolské tunely byly dne 31. 8. 2012 slavnostně otevřeny a zprovozněny k předčasnému užívání a staly se součástí tzv. Velkého městského okruhu – VMO Brno. VMO je jednou z nejvýznamnější části komunikačního systému města Brna a zároveň v úseku VMO Dobrovského i součástí republikové silniční sítě I/42 a mezinárodní silniční sítě E461. Úsek s Královopolskými tunely navazuje na trasu od Pražsk...

Celý článek zde

Mosty v předpolí Královopolského tunelu

Mosty v předpolí Královopolského tunelu
Publikováno: 18.12.2012, Aktualizováno: 19.12.2012 11:22

STAVBY SEVEROZÁPADNÍHO ÚSEKU VMO V BRNĚV rámci letošního zprovoznění severozápadního úseku Velkého městského okruhu (dále jen VMO) v Brně došlo k propojení tří významných dopravních staveb. Na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského“, jejíž součástí je i Královopolský tunel, navazuje z jedné strany stavba „Silnice I/42 Brno Žabovřesky, Mosty“ a z druhé strany stavba „I/42 Brno VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála“....

Celý článek zde

Stavba „Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B“

Stavba „Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B“
Publikováno: 17.12.2012

Na konci srpna letošního roku byly zprovozněny Královopolské tunely neboli tunely Dobrovského. Brno se tak dočkalo dokončení klíčové dopravní stavby, která je součástí Velkého městského okruhu (VMO)....

Celý článek zde

MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Radbuzu v Plzni

MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Radbuzu v Plzni
Publikováno: 14.12.2012

Cílem investičního záměru SŽDC s. o., Stavební správa Plzeň při rekonstrukci 92 let starého jednopolového, dvoukolejného železničního mostu se dvěma samostatnými nýtovanými příhradovými konstrukcemi s horní mostovkou bylo: vložení třetí koleje, zvýšení zatížitelnosti NOK, rozšíření MPP a nutného profilu kolejového lože, nahrazení nevyhovující spodní stavby a kleneb na nábřežích. Zpracovatelem projektové dokumentace nového mostu byla společnost SU...

Celý článek zde

Modernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práce

Modernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práce
Publikováno: 13.12.2012

Stavba „Průjezd Plzní I. ETA PA“ řeší především modernizaci a částečnou rekonstrukci trati Plzeň – Cheb. Tato stavba zahrnuje navázání stavby na stávající západní zhlaví železniční stanice hlavního nádraží a definitivní ukončení stavební činnosti v úseku Plzeň hlavní nádraží – Plzeň Jižní Předměstí. V tomto úseku dojde ke zdvoukolejnění a modernizaci trati Plzeň – Domažlice, s tím souvisí i výstavba nového nástupiště, které vyžaduje stavbu zárubn...

Celý článek zde

Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná

Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná
Publikováno: 15.11.2012

Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná je umístěna především na území Letenské pláně. Její první dilatace se přibližně nachází v místě křížení ulic Milady Horákové a Badeniho, dále prochází pod ulicí Milady Horákové, poté navazuje úsek vjezdových a výjezdových ramp na úrovni ulice U Vorlíků a celý úsek končí před tribunami stadionu Sparta (před ulicí U Sparty). Tento úsek se nachází v místě křížení a vedení mnoha inženýrských sítí, kt...

Celý článek zde

Geodetické práce

Geodetické práce
Publikováno: 14.11.2012

Provádění geodetických prací souvisejících s výstavbou vnitřního dopravního okruhu Blanka byla věnována pozornost již v období přípravy realizace tohoto velmi rozsáhlého a technicky náročného projektu. Bylo rozhodnuto o vytvoření systému, který by řešil tuto rozsáhlou problematiku komplexně, včetně vytvoření podmínek pro využití nejmodernější měřící a výpočetní techniky a odpovídajících SW produktů....

Celý článek zde

Realizační dokumentace, rozpočty, fakturace

Realizační dokumentace, rozpočty, fakturace
Publikováno: 13.11.2012

Pro zahájení prací v roce 2007 bylo nutno neprodleně zahájit práce na realizační dokumentaci. Generální dodavatel RDS je firma SATRA s. r. o., hlavní subdodavatelé RDS jsou dále Metroprojekt a. s. a PÚDIS a. s. Urychlené definování a potvrzení základních společných parametrů technického řešení u takto rozsáhlé stavby vyžaduje od všech účastníků výstavby mimořádné úsilí a je nutno tento proces urychleně dokončit před zahájením prací na RDS....

Celý článek zde

Stavba ev. č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, Špelc – část Trojský most

Stavba ev. č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, Špelc – část Trojský most
Publikováno: 8.11.2012, Aktualizováno: 9.11.2012 10:44

Nový Trojský most převádí přes Vltavu pokračování Partyzánské ulice z Holešovic do Troje. Po svém dokončení přispěje k odlehčení dopravy přes přetížený most Barikádníků. Navazuje tak jako součást povrchového úseku Stavba 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka na podzemní trasu, jež je vedena v oblasti Troje pomocí konstrukcí hloubených a ražených tunelů. Jedná se o sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy, otevřeně uspořádaný, směrově př...

Celý článek zde

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most (MYPRA)

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most (MYPRA)
Publikováno: 7.11.2012

Stavba č.9515 v úseku Myslbekova – Prašný most je součástí souboru staveb Městského okruhu Myslbekova – Pelc‑T yrolka jako jeho 1.stavba. Jedná se o novostavbu dopravní stavby, kde trasa MO je vedena v ražených a hloubených tunelech. V úseku stavby je jedno napojení na místní uliční síť v mimoúrovňové křižovatce Prašný most. Součástí stavby jsou dále garáže Prašný most budované nad stropem tunelů, nový most přes trať ČD Praha – Kladno, technologi...

Celý článek zde

Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, Špelc – ražená část

Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, Špelc – ražená část
Publikováno: 6.11.2012

Ražené tunely Špejchar – Pelc‑T yrolka (ŠPELC), které jsou součástí dopravní stavby tunelového komplexu Blanka na městském okruhu v Praze, propojují část mezi portály na Letné a v Tróji a svou délkou přes 2,2 km patří mezi nejdelší ražené dopravní stavby v České republice. Prochází pod městskou zástavbou na Letné, parkem Stromovka, plavebním kanálem, Císařským ostrovem a pod řečištěm Vltavy. Součástí tohoto úseku je i ražený podzemní komplex vzdu...

Celý článek zde

Odvoz přebytečného materiálu

Odvoz přebytečného materiálu
Publikováno: 5.11.2012

Stavba městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka je rozsáhlou liniovou dopravní stavbou vyvolávající obrovské nároky na přesun hmot, zejména zemin, zásypů, betonu, armovací oceli apod. Celkem bylo ze stavenišť vymístěno cca 2,6 mil. m3 výkopové zeminy....

Celý článek zde

Časové řízení stavby

Časové řízení stavby
Publikováno: 2.11.2012

Smluvní časový harmonogram prací (HMG), byl řídícím harmonogramem a respektoval termíny SOD a požadovaná dopravní řešení v průběhu stavby. Dle smlouvy o dílo byla dána posloupnost postupného zahajování prací jednotlivých staveb a jejich částí a termín dokončení stavebních prací....

Celý článek zde

„Blanka nemá alternativu,“

„Blanka nemá alternativu,“
Publikováno: 1.11.2012

Jedna z největších investic v dějinách Prahy pomalu spěje ke konci a hlavní město by se za necelé dva roky mělo dočkat zprovoznění tunelového komplexu, který výrazně odlehčí dopravě ve středu města. O Blance jsme hovořili s ředitelem Odboru městského investora (OMI) Ing. Janem Beránkem....

Celý článek zde

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice
Publikováno: 24.10.2012

Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi mimoúrovňovou křižovatkou Malovanka a Prašným mostem na Praze 6. Tunel se skládá ze severní a jižní tunelové trouby. Obě tunelové roury leží v pražské pánvi, dílčím sedimentačním prostoru rozsáhlého barrandienského synklinoria, v němž je skalní podloží tvořeno zvrásněným komplexem aleuropelitických břidlic, drob, pískovců a křem...

Celý článek zde

MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka, úsek Prašný most – Špejchar, stavba 0080

MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka, úsek Prašný most – Špejchar, stavba 0080
Publikováno: 23.10.2012

Další částí tunelového pražského Městského okruhu (MO Myslbekova – Pelc-Tyrolka), zvaného Blanka, je stavba 0080 – úsek Prašný most – Špejchar. Tato část stavby se nachází na samém okraji památkově chráněného území Prahy blízko Pražského hradu a stanice metra Hradčanská a je vlastně nástupištěm turistů při prohlídce jedinečného památkového komplexu. V celém úseku dochází k souběhu několika dopravních staveb celopražského významu – trať Českých dr...

Celý článek zde

Stavba ev. č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, Špelc – část TROJA

Stavba ev. č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, Špelc – část TROJA
Publikováno: 19.10.2012

Stavba 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Troja, jíž je věnována tato část článku, jako součást souboru staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc‑T yrolka, vychází ve svém prostorovém řešení z Územního plánu hl. m. Prahy. Velmi citlivé je řešení městského okruhu v oblasti Troja, kde je trojská kotlina jako celek jedním z nejvýznamnějších přírodně-rekreačních prostorů v kontaktu s centrem města. Vzhledem k tomu, že vedení navržené trasy se přímo dotýká ...

Celý článek zde

Systém řízení kvality

Publikováno: 18.10.2012

Podpisem smlouvy o dílo pro soubor staveb Myslbekova – Pelc Tyrolka se firma Metrostav a. s. zavázala plnit veškeré rezortní předpisy Ministerstva dopravy a spojů – obor pozemní komunikace, které byly dále upřesněny dokumentem: Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby.  ...

Celý článek zde

Tunelový komplex Blanka na Městském okruhu v Praze

Tunelový komplex Blanka na Městském okruhu v Praze
Publikováno: 17.10.2012

Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6,382 km, délka samotné tunelové části dosahuje 5,5 km. Po zprovoznění doplní provozovanou jihozápadní část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským....

Celý článek zde

Věřím, že budoucí generace Blanku ocení

Věřím, že budoucí generace Blanku ocení
Publikováno: 9.10.2012, Aktualizováno: 10.10.2012 12:40

Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 2007 se poprvé „koplo do země“ a sedm let poté – 1. 5. 2014 – bude v Blance zahájen zkušební provoz. Co jednu z největších dopravních staveb naší historie provázelo, jak probíhaly přípravy, s čím se museli stavaři potýkat a co se ještě musí na Blance dodělat, o tom jsme hovořili s ředitelem Divize 2 společnosti Metrostav a. s. Ing...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (132x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (44x)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (40x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad LužnicíDálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí (5 b.)
Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad L...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (1x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice