KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace

Sanace

Zodpovědný přístup k sanaci železobetonu

Zodpovědný přístup k sanaci železobetonu
Publikováno: 4.12.2018

Železobetonové konstrukce, které se nacházejí v blízkosti pozemních komunikací, nebo které jsou přímo součástí dopravní infrastruktury, obvykle bývají vzorovými konstrukcemi, konstrukcemi reprezentativními. Současně jsou však také více namáhány a to celou řadou vlivů. Tomu musí být přizpůsoben jejich návrh a výroba. Stejné nároky musí být kladeny i na materiály, které jsou určeny k opravě železobetonových konstrukcí a které jsou součástí dopravní...

Celý článek zde

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba
Publikováno: 12.11.2015

Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech provedený komplexní inženýrsko-geologický průzkum včetně vyhotovení projektové dokumentace. V měsících zhotovená vyztužená zemní konstrukce i s železničním svrškem. Ukázkový příklad jedinečné součinnosti inženýrských geologů, geotechniků, specialistů a manažerů společnosti ARCADIS CZ a. s. Divize Geotechnika....

Celý článek zde

Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI

Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI
Publikováno: 27.8.2014

Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových konstrukcí, mostů, vozovek a jiných inženýrských staveb ve vztahu k ČSN EN 1504/část 7 a navazujících TP a TKP, ŘSaP a MDaS. Evropská norma ČSN EN 1504 Výrobky a systémy pro opravu a ochranu betonových konstrukcí zahrnuje všechna hlediska v celém procesu oprav betonových konstrukcí včetně ochrany výztuže proti korozi. Článek pře...

Celý článek zde

Sanace svahu na Klárově omezí do léta dopravu poblíž Úřadu vlády

Publikováno: 30.1.2012

Sanace svahu na Klárově v Praze omezí do léta dopravu poblíž Úřadu vlády. Od začátku února až do konce června bude v ulici U Bruských kasáren sveden automobilový provoz do jednoho pruhu. ČTK o tom dnes informovalo tiskové oddělení pražského magistrátu.  ...

Celý článek zde

Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta

Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta
Publikováno: 4.11.2011

Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a poskytuje stručný popis nového konstrukčního řešení....

Celý článek zde

Optimalizace návrhu a úprav mostů z hlediska celoživotních nákladů

Optimalizace návrhu a úprav mostů z hlediska celoživotních nákladů
Publikováno: 26.10.2011

V České republice se v současné době nachází asi 16 500 mostů na silnicích a dálnicích, další mostní objekty jsou na železničních tratích a ve vlastnictví obcí. Údržba, opravy a přestavby takového množství objektů jsou technicky i finančně velmi náročné. Jako podklad pro optimalizaci řešení mostních objektů i stavebních úprav prováděných během doby jejich životnosti je zpracovávána studie různých typů mostních objektů a jejich variant s důkladným...

Celý článek zde

Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti

Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti
Publikováno: 24.10.2011

Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze považovat za známou alespoň v základních obrysech. Obecné postupy však nemusí vést ke zcela správnému výsledku, pokud prostředí, kterému je ať už původní konstrukce, nebo konstrukce opravená, vystavena, zahrnuje látky poškozující cementový tmel, případně mají schopnost poškozovat výztuž betonu bez zjevného poškození povrchu. Tato p...

Celý článek zde

Děčín bude sanovat skály u Labe, po dva víkendy tam omezí dopravu

Publikováno: 6.4.2011, Aktualizováno: 7.4.2011 09:20

Skalní masiv nad Labským nábřežím v Děčíně začnou o víkendu očišťovat od uvolněných kamenů a náletové vegetace. Čeká ho také podezdění a ukotvení. Sanace přijde na více než milion korun. Stavební práce po následující dva víkendy zkomplikují dopravu podél Labe. ČTK o tom dnes informovala mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá....

Celý článek zde

V Českém Krumlově začne v pondělí sanace skály Pod Kamenem

Publikováno: 31.3.2011, Aktualizováno: 4.4.2011 15:13

V pondělí začne v Českém Krumlově sanace skalního masivu v ulici Pod Kamenem nad silnicí I/39. Zahájení prací investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), podmínil vykoupením pozemků na skále od soukromých vlastníků. Sanace přijde na zhruba 150 milionů korun. Hotova by měla být do 31. července a další týden by pak měla trvat revitalizace zúžené komunikace do původního stavu, řekl dnes ČTK starosta města Dalibor Carda (ČSSD)....

Celý článek zde

Sanace skály v Českém Krumlově může pokračovat, město vykoupí pozemky

Publikováno: 25.2.2011, Aktualizováno: 1.3.2011 11:26

Sanace skalního masivu nad silnicí I/39 v Českém Krumlově může pokračovat. Zastupitelé na přání investora, jímž je ŘSD, schválili výkup okolních pozemků. V lokalitě Pod Kamenem se část skály naposledy utrhla předloni, kamení se tehdy zřítilo na vozovku. Přípravné práce začaly loni, teď nic nebrání samotné sanaci, řekl dnes ČTK starosta Dalibor Carda (ČSSD)....

Celý článek zde

Sanace a zesilování klenbových mostů betonovými čely s příčnými předpínacími kabely

Sanace a zesilování klenbových mostů betonovými čely s příčnými předpínacími kabely
Publikováno: 8.7.2010

Příspěvek je zaměřen na nový způsob sanace a zesilování klenbových mostů porušených podélnými trhlinami a odkláněním čelních stěn. Válcové klenby jsou rozděleny na dílčí zděné klenby, u nichž došlo ke ztrátě spolupůsobení v příčném směru. Stáří těchto konstrukcí je přes 150 let. Představují také překážku v silničním provozu. Příspěvek ukazuje metodu jejich sanace a zesilování s použitím příčných přepínacích Tato metoda je vhodná nejen pro sanaci ...

Celý článek zde

Lokální sanace a údržba viaduktu v Dolních Loučkách

Lokální sanace a údržba viaduktu v Dolních Loučkách
Publikováno: 27.6.2010, Aktualizováno: 28.6.2010 09:09

V rámci akce „Komplexní oprava tratě Řikonín – Brno dolní nádraží včetně úseku Tišnov – Nedvědice“ proběhla také údržba jednoho z největších středoevropských železobetonových železničních oblouků, který se nachází v Dolních Loučkách. Jelikož byl most uveden do provozu již v roce 1953, bylo nutné provést údržbu, která zahrnovala provedení lokálních sanačních zásahů a ochranu proti působení agresivních chemických vlivů atmos...

Celý článek zde

Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem
Publikováno: 22.7.2009

Pro potřeby důkladného, ale šetrného čištění povrchů, případně jejich předúpravu pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot, je na našem trhu k dispozici technologie tryskání zvlhčeným abrazivem. Patent na tento systém získala německá firma Torbo Engieering Keizers v roce 1984 a nyní se využívá ve více než 50 státech celého světa. V České republice jsou torbo přístroje známy od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení. ...

Celý článek zde

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov
Publikováno: 29.5.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:27

Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstránenie havarijného stavu  kalných stien nachádzajúcich sa nad štátnou cestou I/18 Strečno – Dubná Skala v úseku dĺžky 6,9 km. Celý úsek cesty je dlhodobo v kritickom stave, čo dokazuje aj neustále padanie rozvoľnenej a zvetranej horniny a tiež smrteľný úraz, ktorý sa v danom úseku stal v 468,2 km v roku 2007. Z toho d...

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě

Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě
Publikováno: 27.5.2009

Mostní konstrukce železničního mostu ze 70. let minulého století byla dlouhodobým provozem a působením agresivních chemických vlivů atmosféry poškozena. Její povrchová část byla zkarbonatována, krycí vrstva ocelové výztuže na některých místech oslabena a ocelová výztuž odhalena a napadena korozí. V rámci prováděných prací se tedy přistoupilo k rekonstrukci nosné konstrukce železničního mostu, výměně železničního svršku a aplikaci barevného sjedno...

Celý článek zde

Jednoduchá a úspešná sanácia betónov vďaka nanotechnológii

Jednoduchá a úspešná sanácia betónov vďaka  nanotechnológii
Publikováno: 16.1.2009

Odhaduje sa, že 50 % ročných stavebných nákladov v Európe pripadne na sanáciu a opravy existujúcich budov, konštrukcií a inštalácií. Starnutím infraštruktúry ako aj obmedzovaním rozpočtov a zdrojov pre novostavby, sa stáva táto situácia veľmi aktuálnou. Toto číslo môže v budúcnosti ešte stúpať. Opravy a sanácie poškodených železobetónových konštrukcií sú preto veľmi dôležité....

Celý článek zde

Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě

Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě
Publikováno: 18.12.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 09:42

Speciální stavební chemie se stala nedílnou součástí stavebních prací. Obdobně je tomu i u dopravních staveb, ať už na železnici nebo silnici. Použitím vysokopevnostních malt z výrobkové řady Groutex při výstavbě železničních prefabrikovaných mostů pro vysokorychlostní vlaky se zabýval článek v časopise Konstrukce 6/2005 (str. 38). V tomto článku si všimneme některých využití v silniční výstavbě....

Celý článek zde

Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy

Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy
Publikováno: 10.11.2008

V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle ČSN EN 1504-5 a předpisu ZTV-ING. Dále jsou popsány injekční hmoty CarboCrackseal H a CarboEpox pro sanaci aktivních trhlin a pro silové spojení statických trhlin u betonových konstrukcí. Autor popisuje i metody speciálních aplikací injekčních hmot pro betonové konstrukce dopravních staveb....

Celý článek zde

„Při tryskání přístrojem torbo zaprášení nehrozí,“

Publikováno: 22.10.2008, Aktualizováno: 21.11.2008 23:13

řekl v rozhovoru pro časopis Silnice Železnice Ladislav Janča, výhradní zástupce pro dovoz tryskacích přístrojů torbo....

Celý článek zde

Ochrana betonu na mostech a vozovkách

Publikováno: 15.9.2008, Aktualizováno: 20.1.2010 00:15

V příspěvku jsou uvedeny hlavní výsledky zkoušek betonů (včetně CB krytů) se zástupcem nové kategorie výrobků stavební chemie vhodné pro mosty, silnice a další oblasti stavitelství. Jedná se ekologicky nezávadnou krystalizující impregnaci, která po sobě nezanechává žádný povrchový fi lm ani jinou stopu. Vytvořené krystaly zaplní póry, kapiláry a vlasové trhlinky, čímž se zásadním způsobem reguluje vnikání vody a dále i pohyb vody ve struktuře bet...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCISanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI (49x)
Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových ...
Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupySanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy (48x)
V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle...
Optimalizace návrhu a úprav mostů z hlediska celoživotních nákladůOptimalizace návrhu a úprav mostů z hlediska celoživotních nákladů (34x)
V České republice se v současné době nachází asi 16 500 mostů na silnicích a dálnicích, další mostní objekty jsou na žel...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice