KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Metro A    Větrání pražského metra

Větrání pražského metra

Publikováno: 21.7.2014
Rubrika: Metro A

Článek pojednává o větrání pražského metra od historie po současnou výstavbu prodloužení trasy V.A (Dejvická – Motol). Společnost ZVVZ MACHINERY, a. s. Milevsko patří k předním evropským výrobcům vzduchotechnických zařízení s více jak 65letou tradicí. Do výrobního programu patří ucelené řady výrobků – klapky, filtry, uzávěry, ventilátory, tlumičové stěny atd. Pro větrání metra se používají především axiální ventilátory, tlumičové stěny a uzavírací klapky.

Na technologii jsou z hlediska bezpečnosti kladeny velké nároky. Jedním z hlavních požadavků je teplotní odolnost. Ventilátory APWR a APH, které jsou využívány právě pro tyto aplikace, musí být certifikovány akreditovanou požární zkušebnou. Jejich teplotní odolnost je až 400 °C po dobu 120 minut, dle ČSN EN 12 101‑3. Uvedená zařízení plní svou funkci při běžném provozu, ale i při mimořádných událostech a požáru. Provozní režim zařízení je nastaven nadřazeným řídicím systémem s optimalizovanými řídícími algoritmy.

HISTORIE DODÁVEK – PRAŽSKÉ METRO
Celková délka pražského metra je téměř 60 kilometrů (přesný údaj je 59,3 km) s počtem 57 stanic. Větrání těchto prostor zajištuje celkem 192 kusů ventilátorů – z toho 164 ks pro standardní provoz větrání a 28 ks pro ochranný systém metra (OSM). Dosud byly dodávány typy ventilátorů APE a APC:

 • APC – tento ventilátor byl zaveden v devadesátých letech, regulace je prováděna natáčením lopatek oběžného kola za chodu, není teplotně odolný.

Ventilátory APE, později APC byly postupně instalovány v pražském metru od samého začátku a jsou funkční dosud. Po záplavách 2002 byly tyto ventilátory v zaplavených strojovnách repasovány, a některé prošly generálními opravami později. V provozu jsou od roku 1974, kdy byla otevřena první trasa dne 9. května v tehdejším prvním úseku Kačerov – Florenc jako trasa C v délce 6,6 km s devíti stanicemi.

Další trasy, jejich prodlužování a dostavba některých stanic následovaly v tomto časovém sledu:

 • 12. srpna 1978 – Dejvická – náměstí Míru (A); 4,7 km; sedm stanic
 • 7. listopadu 1980 – Kačerov – Háje (C); 5,3 km; čtyři stanice
 • 19. prosince 1980 – Náměstí Míru – Želivského (A); 2,6 km; tři stanice
 • 3. listopadu 1984 – Florenc – Nádraží Holešovice (C); 2,2 km; dvě stanice
 • 2. listopadu 1985 – Smíchovské nádraží – Florenc (B); 4,9 km; sedm stanic
 • 11. července 1987 – Strašnická (A); 1,3 km; jedna stanice
 • 26. října 1988 – Smíchovské nádraží – Nové Butovice (B); 4,9 km; tři stanice
 • 4. července 1990 – Skalka (A); 1,4 km; jedna stanice
 • 22. listopadu 1990 – Florenc – Českomoravská (B); 4,4 km; čtyři stanice
 • 11. listopadu 1994 – Nové Butovice – Zličín (B); 5,1 km; pět stanic
 • 8. listopadu 1998 – Českomoravská – Černý Most (B); 6,3 km; pět stanic
 • 17. října 1999 – stanice Hloubětín (B)
 • 8. června 2001 – stanice Kolbenova (B)
 • 25. června 2004 – Nádraží Holešovice – Ládví (C); 3,9 km, dvě stanice
 • 27. května 2006 – Depo Hostivař (A); 1,3 km, jedna stanice [4]

Poslední zprovozněná trasa byla 8. května 2008 – Ládví – Letňany (C); 4,6 km, tři stanice (Střížkov, Prosek, Letňany) [5].

Typy, velikosti a počty dosud dodaných ventilátorů (mimo OSM) jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 - Typy, velikosti a počty dosud dodaných ventilátorů

Hlavní větrání – stav k 10. 5. 2008
Trasa Typ/počet ventilátorů
APE 2240 APE 1400 APE 1800 APC 1400 APC 1800 Celkem
dle PM 12 2426 z 1/10/1975 dle PM 12 2426 z 1/1/1981 dle PM 12 2426 z 1/1/1981 dle PM 12 2426 z 1/10/1991 dle PM 12 2426 z 1/10/1991
A* 17   2 30     32
B 35   3 35 5 24 67
C 34 34 3 15 1 12 65
Celkem 86 34 8 80 6 36 164
* mimo VŠ CS – Čechovy sady (2 ks APE 1800)

SOUČASNÝ STAV – VÝSTAVBA PRODLOUŽENÍ TRASY V. A – DEJVICKÁ – MOTOL
Pro tuto trasu jsou dodávány nové typy ventilátorů APWR. Jsou plně reversní – tzn. směr proudění je možné zvolit na obě strany, v reverzním směru dosahují cca 95 % parametrů hlavního směru. Jednotlivé kusy se liší pouze velikostí motoru a natočením lopatek, tak, aby splňovaly požadavky projektu. Pro novou trasu metra V. A jsou dle projektu plánovány dodávky 11 ks ventilátorů typu APWR 1760 v sestavě včetně klapky, přechodu a tlumičů hluku. Jsou rozděleny do 6 strojoven, čtyři strojovny jsou staniční, dvě mezistaniční.

Staniční strojovny jsou: „Bořislavka“, „Nádraží Veleslavín“, „Petřiny“ a „Nemocnice Motol“, (jejich jména se shodují se jmény nových stanic metra). Mezistaniční strojovny jsou: „Dejvická – Bořislavka“ a „Nemocnice Motol OK“. Dalšími dodávkami jsou dělící stěny k ventilátorům – plechové konstrukce. Je jich celkem 6 a každá je umístěna v jiné strojovně. Slouží k oddělení sání ventilátorů od výtlaku. Dále budou na metru použity klapky z nerezového materiálu o rozměrech 3 × 3 m na stěnu a tlumiče hluku umístěné na sání i výtlaku ventilátorů (složené z jednotlivých buněk).

Pro příklad – technické parametry APWR 1760:

 • Celková délka soustrojí cca 6,4 m
 • Výška v nejvyšším místě (klapka) cca 2,8 m
 • Hmotnost soustrojí cca 5 100 kg
 • Motor SIEMENS 55 kW/75 kW (990 ot./min.)
 • Celkový přírůstek tlaku 700 Pa
 • Objemový průtok 60 m3/s [3]

Vysoká hustota dopravy ve velkých městech přináší řadu nepříznivých jevů, jako jsou zvýšené hladiny hluku a dopravní přetížení. Jedním z možných řešení je využívání metra. Tím se odlehčí a zrychlí doprava v nejvíce vytížených částech města, což má příznivý vliv na životní prostředí i život obyvatel. Stavba metra je z důvodu použití moderních technologií velmi drahá a náročná. I tak se ale stává mnohdy jediným východiskem pro přetíženou městskou dopravu ve všech velkých městech na celém světě.

Pro jeho provoz je nutné použít taková technologická zařízení, která zajistí plynulou a bezpečnou přepravu cestujících. Použité větrací technologie pro provozování dopravních staveb rovněž značně zvyšují šance na přežití pro cestující při jakékoliv nestandardní situaci. V případě nehody či požáru pomohou umožnit rychlý a bezpečný únik z podzemí.

LITERATURA:
[1] ČSN EN 12101‑3. Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla. Praha: Český normalizační institut, 2003.
[2] ZVVZ MACHINERY, a. s., Milevsko. Axiální přetlakové ventilátory APH pro příčné větrání tunelů. 2013.
[3] ZVVZ MACHINERY, a. s., Milevsko. Axiální přetlakové ventilátory APW pro podélné větrání tunelů. 2013.
[4] Portál novinky.cz: Pražské metro otevřelo novou stanici Depo Hostivař [online]. 2006. Dostupný na www: http://www.novinky.cz/ekonomika/86400‑prazske‑metrootevrelo‑novou‑stanici‑depo‑hostivar.html
[5] Portál Wikipedia: Metro v Praze [online]. 2013. Dostupný na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze

Ventilation of the Prague Metro
The article deals with ventilation of the Prague metro since its beginnings until the present day construction of the line V.A (Dejvická – Motol) extension. ZVVZ MACHINERY, a. s. Milevsko is one of the leading European producers of ventilation devices with more than 65‑years‑old tradition. Its production programme includes integral tiers of products – flaps, filters, locks, vents, noise absorbing walls, etc. These products are used for ventilation of a metro, they are mostly axial vents, noise absorbing walls, and closing flaps.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Schematický obrázek ventilátoru APWRObr. 2 – Schematický obrázek ventilátoru APWRObr. 3 – Fotografie vyrobeného ventilátoru pro strojovnu Motol

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Větrání pražského metraVětrání pražského metra (25x)
Článek pojednává o větrání pražského metra od historie po současnou výstavbu prodloužení trasy V.A (Dejvická – Motol). S...
Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (25x)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Technologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °CTechnologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °C (23x)
Technologickou část nového úseku metra V.A měla na starosti společnost Skanska a. s. a na otázky Silnic železnic odpovíd...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelůVýstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů (5 b.)
Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohu...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (4 b.)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice