KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Dálnice D3    Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí

Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí

Publikováno: 26.11.2013
Rubrika: Dálnice D3

Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí. Most postavila firma SMP CZ a. s. Jedná se o most přes řeku Lužnici, který dosahuje délky 1 056 m. Most je tvořen dvěma souběžnými nezávislými konstrukcemi, které jsou navíc po své délce rozděleny na dva dilatační celky. Most překonává spoustu překážek, které bylo nutné řešit při projekci i výstavbě, byly to: Inundace řeky Lužnice, řeka Lužnice, VVN, optické kabely, plynovody, komunikace I/3 a trať ČD. První část mostu je v půdorysném oblouku. Rozpětí prvních mostů se mění v závislosti na přecházených překážkách s maximálním rozpětím 45 m. Druhé mosty mají rozpětí maximálně 65 m.

Dle geologického průzkumu bylo zastiženo skalní podloží zvětralých pararul při povrchu v místě pražské opěry, a proto je pražská opěra založena plošně. Toto skalní podloží ve směru na Budějovice klesá a tak bylo nutné přistoupit na zbytku stavby k založení na pilotách průměru 1,2 m, které dosahují až délky 22 m.

Nosnou konstrukci podpírají pilíře výšky 5 – 12 m. Půdorysný tvar je přibližně obdélníkový 2,0 × 4,3 m se zaoblenými rohy a drážkou ve střední části. Pilíř se ve hlavě délky 5 m rozšiřuje na rozměr 2,0 × 6,8 m. Pražská opěra je provedena jako masivní železobetonová konstrukce. Budějovická opěra je tvořena podzemními stěnami, které navazují na piloty. Přes tyto piloty je proveden příčný práh. Nosná konstrukce je uložena na hrncových ložiskách.

Nosná konstrukce je tvořena předpjatým komorovým nosníkem celkové šířky 14,4 m. Komora nosníku prvního mostu je konstantní výšky 2,4 m na max. rozpětí 45 m u větších rozpětí druhého mostu roste výška komory nad podporou až na 3,7 m pro rozpětí 65,0 m. Jako technologie výstavby, díky nízké výšce nad terénem, byla zvolena technologie bednění na pevné skruži. Pro bednění komory bylo použito posuvné bednění.

Nosná konstrukce je předepnuta podélně 19lanovými kabely. Běžně je ve stěně 6 kabelů. Kabely vždy přecházejí přes 2 pole, kdy v jedné pracovní spáře se spojuje vždy 50 % kabelů a 50 % kabelů prochází spárou do dalšího taktu. V oblasti velkých polí je počet kabelů zvýšen na 8 v jedné stěně. Kabely se napínají jednostranně z čela či nálitků. Příčné předpětí je řešeno jen nad podporami v počtu 6 čtyřlanových kabelů napínaných jednostranně.

Na mostě byly osazeny dilatační závěry Algamod vyrobené v rámci licence výrobnou ocelových konstrukcí SMP CZ s celkovými posuny od 320 do 640 mm.

Vozovka je navržena jako třívrstvá skládající se z obrusné vrstvy SMA 11 S 40 mm, ložné vrstvy ACL 16 S 50 mm a ochrany izolace MA 11 IV 40 mm. Izolace celoplošná z NAIP 5 mm s pečetící vrstvou. Celková tloušťka vozovkového souvrství je 135 mm.

Dále na mostě bylo osazeno ocelové zábradlí s protihlukovou průhlednou výplní a svodidla úrovně zadržení H2.

Před uvedením do provozu proběhla na objektu úspěšně zatěžovací zkouška formou 16 řádných a 4 mimořádných zatěžovacích stavů. V současné době probíhá předávání stavby spolu s kompletací písemných a ostatních podkladů a dokladů.

Most byl uveden do provozu spolu s celým novým úsekem D3 dlouhým 25 km v červenci 2013 a ohlasy na vzhledové i technické řešení jsou vesměs kladné.

Highway Bridge over Lužnice Inundation on D3, Section 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí
The new bridge was build near Veselí nad Lužnicí, it is the longest bridge of the new section of the D3 Motorway Tábor – Veselí nad Lužnicí. The bridge was constructed by SMP CZ a.s. company. It is a bridge over the river Lužnice, reaching the length of 1,056 m. The bridge consists of two parallel independent structures that are furthermore divided lengthwise into two joint parts. The bridge overcomes plenty of obstacles that had to be solved during designing and also during the construction phase, namely: inundation of Lužnice river, Lužnice river, VHV, fibre optics, gas mains, road I/3, and ČD railroad track. The first part of the bridge is in the shape of an arch from top view. The span of the first bridges changes depending on the traversed obstacles with the maximum span of 45 m. The second bridges have the maximum span of 65 m.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na most od slepého ramene řeky LužnicePohled na zábradlíSpodní pohledBoční pohled směr PrahaBoční pohled směr Budějovice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad LužnicíDálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí (17x)
Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad L...
Stavba dálnice D3 – stavby 307A, B, C – úsek Planá nad Lužnicí – Soběslav (17x)
Dne 28. června 2013 byl uveden do provozu nový úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. Stavba byla realizována s...
Zhotovitelé potřebují aktuálnější projekty (15x)
Říká v krátkém rozhovoru pro Silnice železnice ředitel výstavby projektu D3 z divize 4 společnosti Metrostav Ing. Bohumi...

NEJlépe hodnocené související články

Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad LužnicíDálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí (5 b.)
Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad L...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice