KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Hydroizolace

Hydroizolace

Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť

Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť
Publikováno: 8.3.2018

S výškou jen 30 mm dokáže nový kompozitní odpařovací žlab MEA PG 1500 EVO bezpečně svést úkapovou vodu z krytých parkovišť, nástupišť, dílen a garáží.  Nízká stavební výška, těsné a bezschodové napojení na podlahu umožňuje minimální zásahy do stavební konstrukce. Bezroštové provedení je tiché při pojezdu aut, takže se projektuje do podzemních stání bytových domů v různém barevném provedení....

Celý článek zde

Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem
Publikováno: 22.7.2009

Pro potřeby důkladného, ale šetrného čištění povrchů, případně jejich předúpravu pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot, je na našem trhu k dispozici technologie tryskání zvlhčeným abrazivem. Patent na tento systém získala německá firma Torbo Engieering Keizers v roce 1984 a nyní se využívá ve více než 50 státech celého světa. V České republice jsou torbo přístroje známy od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení. ...

Celý článek zde

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov
Publikováno: 29.5.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:27

Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstránenie havarijného stavu  kalných stien nachádzajúcich sa nad štátnou cestou I/18 Strečno – Dubná Skala v úseku dĺžky 6,9 km. Celý úsek cesty je dlhodobo v kritickom stave, čo dokazuje aj neustále padanie rozvoľnenej a zvetranej horniny a tiež smrteľný úraz, ktorý sa v danom úseku stal v 468,2 km v roku 2007. Z toho d...

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě

Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě
Publikováno: 27.5.2009

Mostní konstrukce železničního mostu ze 70. let minulého století byla dlouhodobým provozem a působením agresivních chemických vlivů atmosféry poškozena. Její povrchová část byla zkarbonatována, krycí vrstva ocelové výztuže na některých místech oslabena a ocelová výztuž odhalena a napadena korozí. V rámci prováděných prací se tedy přistoupilo k rekonstrukci nosné konstrukce železničního mostu, výměně železničního svršku a aplikaci barevného sjedno...

Celý článek zde

Předpoklady kvalitního zaizolování mostů

Předpoklady  kvalitního zaizolování mostů
Publikováno: 8.4.2009

Mostní izolace, konkrétně izolace proti vodě a hydroizolace, plní na mostech stejně důležitou úlohu jako v dalších oblastech stavebnictví. Její nedokonalá funkčnost se zpravidla neprojeví bezprostředně, jako je tomu například u izolací spodních staveb nebo izolací střech, ale o to závažnější důsledky přináší....

Celý článek zde

Oprava mostu přes Lužnici v Soběslavi

Oprava mostu přes Lužnici v Soběslavi
Publikováno: 2.1.2009

Převáděnou komunikací je stávající silnice II/135 s jednostranným chodníkem. Původní spodní stavba mostu byla z roku 1890 a původní ocelová nosná konstrukce mostu byla vyměněna v roce 1935 na stávající trámovou ze železobetonu. Na základě výsledků iagnostického průzkumu a po zhodnocení celkového stavu mostu bylo rozhodnuto o jeho opravě. Ta byla prováděna za úplného vyloučení pěšího i silničního provozu, který byl veden po provizorním přemostění ...

Celý článek zde

Ochrana betonu na mostech a vozovkách

Publikováno: 15.9.2008, Aktualizováno: 20.1.2010 00:15

V příspěvku jsou uvedeny hlavní výsledky zkoušek betonů (včetně CB krytů) se zástupcem nové kategorie výrobků stavební chemie vhodné pro mosty, silnice a další oblasti stavitelství. Jedná se ekologicky nezávadnou krystalizující impregnaci, která po sobě nezanechává žádný povrchový fi lm ani jinou stopu. Vytvořené krystaly zaplní póry, kapiláry a vlasové trhlinky, čímž se zásadním způsobem reguluje vnikání vody a dále i pohyb vody ve struktuře bet...

Celý článek zde

Historie a současnost hydroizolačních materiálů

Publikováno: 17.7.2008, Aktualizováno: 30.11.2008 23:38

Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lze zařadit dokonalou vodotěsnost, ať již se jedná o nadzemní, nebo podzemní část konstrukce (střecha a podzemní části občanských budov). Z toho důvodu je také nejdůležitější vrstvou mostního či střešního souvrství hydroizolační vrstva. (V této souvislosti je třeba si uvědomit, že vlastně i most je svým způsobem střešní konstrukce...

Celý článek zde

Hydroizolace průmyslových a dopravních staveb

Publikováno: 13.7.2008, Aktualizováno: 1.12.2008 00:00

Smyslem „izolace proti vodě“ je zabránit pronikání vody (v tekutém stavu) do nebo z konstrukce. Zároveň i odstranit možnost stát se pro vodu transportním prostředkem pro jiné chemické látky, způsobující postupnou korozi betonářské výztuže a destrukci betonu. Izolace a ochrana staveb proti vodě patří k nejdůležitějším předpokladům dlouhodobé funkčnosti a životnosti všech konstrukcí, jimiž mohou být dopravní stavby, nádrže, inženýrské s...

Celý článek zde

První dřevěný ekotunel na Slovensku a jeho hydroizolace

První dřevěný ekotunel na Slovensku a jeho hydroizolace
Publikováno: 2.7.2008, Aktualizováno: 24.11.2008 19:47

Na provádění izolací staveb všeho druhu proti vodě se zvláštním zaměřením na izolace inženýrských staveb, zejména pak mostů na pozemních komunikacích se specializuje společnost Izomex z Brna. V loňském roce společnost výrazně překročila celkový jeden milion metrů čtverečních aplikovaných kompletních izolačních systémů staveb, přičemž izolace mostů na pozemních komunikacích činí z celkového rozsahu prací více jak tři čtvrtiny. V posledních letech ...

Celý článek zde

Aplikace izolačních hmot na železničním mostě na trati Studénka - Bílovec přes D47

Aplikace izolačních hmot na železničním mostě na trati Studénka - Bílovec přes D47
Publikováno: 3.6.2008, Aktualizováno: 28.9.2009 23:30

Koncem roku 2007 byl uveden do provozu most, který byl vybudován v rámci výstavby dálnice D47 v úseku Hladké Životice – Bílovec. Most převádí jednokolejnou železniční trať Studénka – Bílovec přes hluboký zářez dálnice. Je navržen jako spojitý nosník o čtyřech polích s rozpětím 14 + 21 + 21 + 14 m s dolní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Nosná konstrukce je ocelová, spodní stavba je železobetonová. Most je založen na velkoprůmě...

Celý článek zde

Požiadavky na hydroizolácie tunelov na Slovensku, v Českej republike a vo Švajčiarsku

Publikováno: 14.5.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 19:46

Požiadavky na hydroizolačné systémy sú na Slovensku porovnateľné s požiadavkami platnými či už v Českej republike, alebo v tunelársky ďaleko vyspelejšom Švajčiarsku. Je to pochopiteľné, keďže samotná hydroizolácia častokrát rozhoduje o prvotnej kvalite, resp. z pohľadu užívateľa nekvalite podzemného diela. Napriek podobným zásadám sa v jednotlivých štátoch vyskytujú odlišnosti, vyplývajúce z rozdielneho pohľadu napríklad na požiarnu bezpečnosť tu...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Historie a současnost hydroizolačních materiálů (77x)
Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lz...
Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišťJen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť (40x)
S výškou jen 30 mm dokáže nový kompozitní odpařovací žlab MEA PG 1500 EVO bezpečně svést úkapovou vodu z krytých parkovi...
Ochrana betonu na mostech a vozovkách (31x)
V příspěvku jsou uvedeny hlavní výsledky zkoušek betonů (včetně CB krytů) se zástupcem nové kategorie výrobků stavební c...

NEJlépe hodnocené související články

Historie a současnost hydroizolačních materiálů (4.3 b.)
Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lz...
I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahovI/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov (2 b.)
Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstr...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice