KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Hydroizolace

Hydroizolace

Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť

Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť
Publikováno: 8.3.2018

S výškou jen 30 mm dokáže nový kompozitní odpařovací žlab MEA PG 1500 EVO bezpečně svést úkapovou vodu z krytých parkovišť, nástupišť, dílen a garáží.  Nízká stavební výška, těsné a bezschodové napojení na podlahu umožňuje minimální zásahy do stavební konstrukce. Bezroštové provedení je tiché při pojezdu aut, takže se projektuje do podzemních stání bytových domů v různém barevném provedení....

Celý článek zde

Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem
Publikováno: 22.7.2009

Pro potřeby důkladného, ale šetrného čištění povrchů, případně jejich předúpravu pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot, je na našem trhu k dispozici technologie tryskání zvlhčeným abrazivem. Patent na tento systém získala německá firma Torbo Engieering Keizers v roce 1984 a nyní se využívá ve více než 50 státech celého světa. V České republice jsou torbo přístroje známy od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení. ...

Celý článek zde

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov
Publikováno: 29.5.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:27

Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstránenie havarijného stavu  kalných stien nachádzajúcich sa nad štátnou cestou I/18 Strečno – Dubná Skala v úseku dĺžky 6,9 km. Celý úsek cesty je dlhodobo v kritickom stave, čo dokazuje aj neustále padanie rozvoľnenej a zvetranej horniny a tiež smrteľný úraz, ktorý sa v danom úseku stal v 468,2 km v roku 2007. Z toho d...

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě

Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě
Publikováno: 27.5.2009

Mostní konstrukce železničního mostu ze 70. let minulého století byla dlouhodobým provozem a působením agresivních chemických vlivů atmosféry poškozena. Její povrchová část byla zkarbonatována, krycí vrstva ocelové výztuže na některých místech oslabena a ocelová výztuž odhalena a napadena korozí. V rámci prováděných prací se tedy přistoupilo k rekonstrukci nosné konstrukce železničního mostu, výměně železničního svršku a aplikaci barevného sjedno...

Celý článek zde

Předpoklady kvalitního zaizolování mostů

Předpoklady  kvalitního zaizolování mostů
Publikováno: 8.4.2009

Mostní izolace, konkrétně izolace proti vodě a hydroizolace, plní na mostech stejně důležitou úlohu jako v dalších oblastech stavebnictví. Její nedokonalá funkčnost se zpravidla neprojeví bezprostředně, jako je tomu například u izolací spodních staveb nebo izolací střech, ale o to závažnější důsledky přináší....

Celý článek zde

Oprava mostu přes Lužnici v Soběslavi

Oprava mostu přes Lužnici v Soběslavi
Publikováno: 2.1.2009

Převáděnou komunikací je stávající silnice II/135 s jednostranným chodníkem. Původní spodní stavba mostu byla z roku 1890 a původní ocelová nosná konstrukce mostu byla vyměněna v roce 1935 na stávající trámovou ze železobetonu. Na základě výsledků iagnostického průzkumu a po zhodnocení celkového stavu mostu bylo rozhodnuto o jeho opravě. Ta byla prováděna za úplného vyloučení pěšího i silničního provozu, který byl veden po provizorním přemostění ...

Celý článek zde

Ochrana betonu na mostech a vozovkách

Publikováno: 15.9.2008, Aktualizováno: 20.1.2010 00:15

V příspěvku jsou uvedeny hlavní výsledky zkoušek betonů (včetně CB krytů) se zástupcem nové kategorie výrobků stavební chemie vhodné pro mosty, silnice a další oblasti stavitelství. Jedná se ekologicky nezávadnou krystalizující impregnaci, která po sobě nezanechává žádný povrchový fi lm ani jinou stopu. Vytvořené krystaly zaplní póry, kapiláry a vlasové trhlinky, čímž se zásadním způsobem reguluje vnikání vody a dále i pohyb vody ve struktuře bet...

Celý článek zde

Historie a současnost hydroizolačních materiálů

Publikováno: 17.7.2008, Aktualizováno: 30.11.2008 23:38

Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lze zařadit dokonalou vodotěsnost, ať již se jedná o nadzemní, nebo podzemní část konstrukce (střecha a podzemní části občanských budov). Z toho důvodu je také nejdůležitější vrstvou mostního či střešního souvrství hydroizolační vrstva. (V této souvislosti je třeba si uvědomit, že vlastně i most je svým způsobem střešní konstrukce...

Celý článek zde

Hydroizolace průmyslových a dopravních staveb

Publikováno: 13.7.2008, Aktualizováno: 1.12.2008 00:00

Smyslem „izolace proti vodě“ je zabránit pronikání vody (v tekutém stavu) do nebo z konstrukce. Zároveň i odstranit možnost stát se pro vodu transportním prostředkem pro jiné chemické látky, způsobující postupnou korozi betonářské výztuže a destrukci betonu. Izolace a ochrana staveb proti vodě patří k nejdůležitějším předpokladům dlouhodobé funkčnosti a životnosti všech konstrukcí, jimiž mohou být dopravní stavby, nádrže, inženýrské s...

Celý článek zde

První dřevěný ekotunel na Slovensku a jeho hydroizolace

První dřevěný ekotunel na Slovensku a jeho hydroizolace
Publikováno: 2.7.2008, Aktualizováno: 24.11.2008 19:47

Na provádění izolací staveb všeho druhu proti vodě se zvláštním zaměřením na izolace inženýrských staveb, zejména pak mostů na pozemních komunikacích se specializuje společnost Izomex z Brna. V loňském roce společnost výrazně překročila celkový jeden milion metrů čtverečních aplikovaných kompletních izolačních systémů staveb, přičemž izolace mostů na pozemních komunikacích činí z celkového rozsahu prací více jak tři čtvrtiny. V posledních letech ...

Celý článek zde

Aplikace izolačních hmot na železničním mostě na trati Studénka - Bílovec přes D47

Aplikace izolačních hmot na železničním mostě na trati Studénka - Bílovec přes D47
Publikováno: 3.6.2008, Aktualizováno: 28.9.2009 23:30

Koncem roku 2007 byl uveden do provozu most, který byl vybudován v rámci výstavby dálnice D47 v úseku Hladké Životice – Bílovec. Most převádí jednokolejnou železniční trať Studénka – Bílovec přes hluboký zářez dálnice. Je navržen jako spojitý nosník o čtyřech polích s rozpětím 14 + 21 + 21 + 14 m s dolní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Nosná konstrukce je ocelová, spodní stavba je železobetonová. Most je založen na velkoprůmě...

Celý článek zde

Požiadavky na hydroizolácie tunelov na Slovensku, v Českej republike a vo Švajčiarsku

Publikováno: 14.5.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 19:46

Požiadavky na hydroizolačné systémy sú na Slovensku porovnateľné s požiadavkami platnými či už v Českej republike, alebo v tunelársky ďaleko vyspelejšom Švajčiarsku. Je to pochopiteľné, keďže samotná hydroizolácia častokrát rozhoduje o prvotnej kvalite, resp. z pohľadu užívateľa nekvalite podzemného diela. Napriek podobným zásadám sa v jednotlivých štátoch vyskytujú odlišnosti, vyplývajúce z rozdielneho pohľadu napríklad na požiarnu bezpečnosť tu...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišťJen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť (46x)
S výškou jen 30 mm dokáže nový kompozitní odpařovací žlab MEA PG 1500 EVO bezpečně svést úkapovou vodu z krytých parkovi...
Historie a současnost hydroizolačních materiálů (34x)
Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lz...
I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahovI/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov (21x)
Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstr...

NEJlépe hodnocené související články

Historie a současnost hydroizolačních materiálů (4.3 b.)
Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lz...
I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahovI/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov (2 b.)
Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstr...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice