KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Metro A    Integrace V. úseku trati A do systému dispečerského řízení

Integrace V. úseku trati A do systému dispečerského řízení

Publikováno: 24.6.2015
Rubrika: Metro A

Stavba V. úseku trati A pražského metra byla zahájena v dubnu 2010. Dodávky technologické části započaly v Q3/2013, do provozu s cestujícími byl úsek uveden dne 6. dubna 2015. Trasa A byla prodloužena o 6,12 km a rozrostla se ze 13 na 17 stanic. Přibyly stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Zásadní změny z pohledu dopravního doznala rovněž stanice Dejvická. Dodání, instalace a zprovoznění technologie, včetně návazností na původní technologii trasy A, trvalo 21 měsíců.

Společnost UniControls, jakožto dodavatel technologie pro dispečink 1. stupně řízení, zajišťovala dodávku dispečerské technologie, staničních systémů a podpůrných technologií na trati a v depu. Bylo nutné instalovat, zprovoznit a protokolárně ověřit rozhraní ke všem staničním technologiím, které jsou z pozice vlakového dispečera nezbytné k dohledu a řízení provozu na trase metra. Ve většině případů se jednalo o nové technologie, což znamenalo vývoj a integraci nových rozhraní do systému.

Zásadní pro plnou funkci dispečerského systému byla integrace systému řízení nového úseku trati se stávajícím systémem řízení 13 stanic bez omezení jeho funkčnosti a bez dopadů na plynulost provozu provozované trasy.

Vzhledem k požadavkům na ovládání souvisejících technologií, možnostem stávajícího systému řízení a termínu dokončení bylo rozhodnuto o použití platformy UniSmartLINE, vyvinuté společností UniControls pro řízení městské a příměstské kolejové dopravy. Charakteristickým rysem platformy je schopnost integrovat systémy různých výrobců do jednotného systému dispečerského řízení a provozovat aplikace s různou úrovní bezpečnosti (SIL) na jednom počítačovém uzlu.

V případě trasy A se tak podařilo integrovat do dispečerského systému dva úseky trati s rozdílnými staničními systémy za plného provozu, bez nutnosti výluky provozovaných stanic. Nutno však říci, že implementaci předcházelo provedení příslušných analýz. Byla provedena dekompozice architektury do funkčních bloků a vytvořen model systému, na němž se ověřila např. dosažitelnost systému při použití redundance klíčových uzlů.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE A STANDARDY
Systém dopravního řízení je definován normou EN 62290 jako pyramida (viz obr. 1), na jejíž špičce jednotka operačního plánování připravuje grafikony a podklady pro řízení provozu. Segment operačního řízení a dohledu řídí provoz a řeší vzniklé anomálie. Základnu pyramidy neboli provoz vlaků, tvoří trať, technologická zařízení a vlaky. Vedle stojí údržba trati, zařízení a vlaků.

Systém UniSmartLINE byl navržen v souladu s tímto standardem a v hierarchické struktuře organizace provozu viz obr. 1 je reprezentován částí Řízení a dohled.

Systém Řízení a dohledu (viz obr. 2) je tvořen třemi částmi:

  • Centrem operačního řízení (dispečerská a staniční dohledová pracoviště)
  • Jádrem systému pro sběr a zpracování dat
  • Rozhraními ke staničním zařízením a vlakům.

Propojení staničních systémů s centrem a dispečerskými pracovišti zajišťuje zálohovaná optická komunikační síť.

SYSTÉM DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ PROVOZU
Obrázek č. 2 reprezentuje implementaci systému dispečerského řízení na trase metra A. Dispečerská pracoviště a staniční uživatelská rozhraní jsou propojena samostatnou sítí uživatelských rozhraní s jádrem systému.

Zdvojené jádro systému zajišťuje vazbu mezi sítí uživatelských rozhraní a staničními zařízeními (zabezpečovací zařízení, informační technologie, monitoring).

Nově instalované informační a dohledové technologie (staniční rozhlas, informační panely na nástupištích, průmyslová televize) využívají pro návaznost na systém řízení komunikačního rozhraní Ethernet a jsou k jádru připojena prostřednictvím zabezpečených komunikačních brán.

CENTRUM OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
Centrum je tvořeno pracovišti pro nepřetržitý dohled nad provozem a pohybem cestujících, vozidly a infrastrukturou.

Pracoviště dohledu a řízení zajišťuje:

  • dohled nad provozem vlaků a pohybem cestujících
  • koordinaci aktivit v případě mimořádných událostí

Pracoviště dohledu vozidel a infrastruktury dozoruje funkci vozidel na trati a funkci podpůrných systémů, bez nichž by provoz podzemní dráhy nebyl možný (vzduchotechnika, eskalátory aj.)

Dispečer údržby zajišťuje dohled nad funkcí informačních a zabezpečovacích zařízení, tedy nad tím, aby se cestující v prostorách metra a mohli cítit bezpečně a měli neustále aktuální informace.

Systém dispečerského řízení je provozován nepřetržitě v režimu 24/7, protože i po dobu přepravní výluky (0:30 – 3:50) je nutné dohlížet na provoz vlaků, zajišťujících údržbu trati a zařízení.

ZÁVĚR
Za dobu uplynulých 21 měsíců byla implementována platforma, která do značné míry zjednoduší práci obsluhy a údržby systému. Díky standardům a použitým technologiím umožní integrovat další staniční systémy nebo uživatelská rozhraní a aplikace bez rekonfigurace jádra. Poskytuje rovněž prostředky pro zabezpečení systému před vnějšími hrozbami, podporu informačních systémů pro cestující nebo integraci dalších stanic v brzké či vzdálenější budoucnosti.

A na závěr zbývá už pouze popřát dohledu i cestujícím každodenní plynulý provoz.

Integration of Section V of the Line A into Dispatching System
The construction of section V of the Prague underground line A commenced in April 2010. The supplies of the technological section started in Q3 of 2013. The section was open to public on April 6, 2015.Line A was extended by 6.12 km and expanded from 13 to 17 stations. The new stations are Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, and Nemocnice Motol. In terms of traffic, significant changes took place also in station Dejvická. Delivery, assembly and putting the technology into operation including securing compatibility with the original technology of line A took 21 months.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Struktura systémuObr. 2 – Blokové schéma systému řízení a dohleduObr. 3 – Pracoviště dispečera dohledu a řízeníObr. 4 – Detail dispečerského zobrazení stanice Petřiny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (36x)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“ (27x)
Prodloužení trasy „Metra A“ z Dejvic do Motola zahrnuje i výstavbu stanice na pražských Petřinách. Razičské práce na obj...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (25x)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelůVýstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů (5 b.)
Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohu...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (4 b.)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice