KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zakládání

Zakládání

Úzké propojení výzkumu a realizačních společností pomáhá zajistit bezpečnost na komunikacích i prosperovat firmám na rozkolísaném trhu

Úzké propojení výzkumu a realizačních společností pomáhá zajistit bezpečnost na komunikacích i prosperovat firmám na rozkolísaném trhu
Publikováno: 16.6.2014

STRIX Chomutov, a. s. působí na trhu více jak 20 let. Primárním zaměřením společnosti je specializace na sanace geotechnických problematik, zejména sanace skal a skalních svahů a s tím související provoz vybraných specializovaných technologií, mnohdy velmi unikátních. Vše probíhá formou přímé realizace „na klíč“ s využitím vlastních zaměstnanců a firemní techniky – bez přeprodávání práce jiným koncovým podzhotovitelům....

Celý článek zde

Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irák

Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irák
Publikováno: 13.6.2014

Akciová společnost GEOtest, člen clusteru CREA Hydro & Energy, o. s., realizovala v letech 2010 – 2012 předběžný a podrobný geotechnický průzkum pro projekt a výstavbu přehrady Bawanur a zavlažovacího kanálu v oblasti Garmian v severním Iráku pod názvem Feasibility Study & Survey & Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation and Canal Projects in Garmian, Kurdistan region, Iraq (překlad: Studie proveditelnosti & průzkum & ...

Celý článek zde

Karlín Hall 2 – návrh zajištění stavební jámy a užití Eurokódu 7

Karlín Hall 2 – návrh zajištění stavební jámy a užití Eurokódu 7
Publikováno: 20.5.2014

Příspěvek se zabývá popisem statického návrhu pro zabezpečení stavební jámy a založení objektu „Karlín Hall 2“ v Praze. Stavba se nachází v oblasti staré industriální zástavby. Stavební jáma dosahuje půdorysných rozměrů cca 85 × 40 m a hloubky cca 11,5 m. Geologický profil je ve svrchní části tvořen různorodými navážkami do mocnosti 3 m. Pod navážkami spočívají cca 2 m mocné fluviální písky. Dominantním litologickým typem jsou fluviální štěrkopís...

Celý článek zde

Dynamické bariéry – systém ochrany před skalním řícením

Dynamické bariéry – systém ochrany před skalním řícením
Publikováno: 16.5.2014

Není žádnou novinkou fakt, že skály postupem času degradují a rozpadají se. Problém však nastává, pokud se takový zvětralý skalní masív nachází v blízkosti míst se zvýšeným pohybem osob. A právě těmito případy si v posledních letech lámou hlavu především správci silnic a železnic, na nichž je potřeba zajistit bezpečnost provozu....

Celý článek zde

Ponaučení z posouzení bezpečnosti přehrad dle výsledků měření a numerických modelů

Publikováno: 10.5.2013

Numerické modely, které jsou vypracovány na základě archívních podkladů a kalibrovány podle výsledků dlouhodobého měření a pozorování, poskytují důležitý podklad pro posouzení bezpečnosti přehrad. Přiblížení se k výsledkům měření vyžaduje kalibraci mechanických, hydraulických, tepelných a reologických parametrů prostředí pro všechny směrodatné zatěžovací stavy při výstavbě a provozu díla. Podle naší dlouholeté zkušenosti může tento proces odhalit...

Celý článek zde

Statické zajištění objektů a stavební jámy ve stísněných poměrech dvora

Statické zajištění objektů a stavební jámy ve stísněných poměrech dvora
Publikováno: 9.5.2013

Zakládání novostavby v hustě zastavěné historické části města přináší mnoho problémů, zvlášť když jsou v projektu navrženy podzemní garáže a je nezbytné řešit zajištění stavební jámy pro suterén a podchycení sousedních objektů. Po zřícení části jednoho ze dvou rekonstruovaných objektů v Soukenické ulici č. 25 v Praze 1, ke kterému došlo na začátku října roku 2009, byla městským statikem nařízena demolice objektu ve dvorním traktu. Namísto celkové...

Celý článek zde

Riešenie geotechnických problémov pri návrhu 2. profilu diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov

Riešenie geotechnických problémov pri návrhu 2. profilu diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov
Publikováno: 19.4.2013

V rámci prípravy stavby diaľničného úseku D3 Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil bolo potrebné v náročnom teréne pripraviť projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie s prihliadnutím na už existujúci ľavý profil daného diaľničného úseku. V rámci prípravy dokumentácie bolo potrebné zohľadniť náročnosť geologického prostredia stavby, ako aj členitosť reliéfu územia. Keďže pravý profil budúcej diaľnice sa do územia zarezáva v miestach zosuvných sva...

Celý článek zde

Návrh zemní konstrukce pro areál transformovny Kletné

Návrh zemní konstrukce pro areál transformovny Kletné
Publikováno: 18.4.2013

Areál transformovny Kletné se rozkládá na ploše přibližně 60 000 m2 (obr. 1), přičemž převýšení mezi nejnižším a nejvyšším místem na původním terénu je více než 12 m. S ohledem na požadavky uspořádání technologie vlastní transformovny, byl požadavek na sklon upravené zemní pláně max. 3 % v jednom směru a 0 % ve směru druhém. Dalším velmi striktním požadavkem investora byl velice krátký termín výstavby. Geologické poměry lokality jsou tvořeny jíly...

Celý článek zde

Nové aplikace radaru na betonových konstrukcích a pozemních komunikacích

Nové aplikace radaru na betonových konstrukcích a pozemních komunikacích
Publikováno: 17.4.2013

Radarová metoda průzkumu je již více než dvacet let součástí geologického a geotechnického průzkumu. Od prvních pokusů s jednoduchými přístroji (jednalo se prakticky o primitivní radiové antény s grafickým nebo analogovým záznamem) se velmi rychle s pokrokem součástkové základny i počítačové techniky dostaly na trh komerčně použitelné přístroje....

Celý článek zde

Vylehčená zemní konstrukce na rychlostní silnici R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo

Vylehčená zemní konstrukce na rychlostní silnici R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo
Publikováno: 30.9.2011

Stavba rychlostní komunikace R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo je významná hlavně netradičním řešením přechodu málo únosného podloží unikátní vylehčenou zemní konstrukcí (násypem) podle návrhu ARCADIS Geotechnika a. s. Jedná se o největší vylehčený násyp postavený nejen v ČR, ale podle dostupných informací i v celé Evropě. Tímto moderním řešením, s využitím lehkého keramického kameniva, bylo významně omezeno celkové sedání násypu a zkrácena d...

Celý článek zde

Odborný seminář OLŠANKA 2011

Publikováno: 7.12.2010

Odborný seminář Druhotné a recyklované materiály v zemním tělese pozemních komunikací se koná 23. února 2011 v Kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3. Je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty....

Celý článek zde

„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“

„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“
Publikováno: 18.1.2010

sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Václav Hořejší, MBA, ředitel společnosti ARCADIS Geotechnika a. s....

Celý článek zde

Statický a dynamický výpočet lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravici

Statický a dynamický výpočet lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravici
Publikováno: 3.11.2009, Aktualizováno: 2.3.2011 13:17

Mostní konstrukce zajistí propojení mezi obcemi Branka u Opravy a Hradec nad Moravicí a nahradí nevyhovující stávající provizorní lávku. Jedná se o předpjatý spojitý nosník s hlavním středním polem a dvěma krátkými přikotvenými krajními poli. Toto konstrukční řešení bylo vybráno na základě technické studie, kde byla investorovi představena další dvě konstrukční řešení, viz obr. 1. Vzhledem k značné štíhlosti navržené konstrukce byla kromě běžných...

Celý článek zde

Založení násypů dálnice D8 na málo únosném podloží v prostoru plaviště Úžín

Založení násypů dálnice D8 na málo únosném podloží v prostoru plaviště Úžín
Publikováno: 26.5.2009, Aktualizováno: 21.3.2010 23:40

Autor ve svém článku představuje monitorovací systém při stavbě násypu dálnice D8 v km 83.780–84.100 vedeného přes málo únosné podloží v prostoru plaviště Úžín. Podrobněji se zabývá se zabývá predikcí chování tělesa dálničního násypu pomocí numerických modelů s využitím dat získaných při realizaci a měření pokusného násypu na téže lokalitě. Hodnoty předpovězené numerickým modelem průběžně aktualizovaným podle skutečného postupu prací jsou s...

Celý článek zde

První nasazení hydrofrézy BC 32 a nosiče MC 64 na hloubení rýh pro podzemní stěny v Praze

První nasazení hydrofrézy BC 32 a nosiče MC 64 na hloubení rýh pro podzemní stěny v Praze
Publikováno: 25.3.2009

Hydrofréza je moderní stroj na hloubení „milánských“ podzemních stěn, kde se vyžaduje vysoká přesnost. Stroj se používá zejména tam, kde projektované řešení konstrukce požaduje mimořádné hloubky rýhy a horninové prostředí je nezvykle tvrdé, abrazivní nebo roměnlivé. Společnost Zakládání staveb, a. s. a Zakládání Group a. s. je dodavatelem konstrukcí speciálního zakládání objektů pro tunelový  komplex Blanka, kde byla uvedená hydr...

Celý článek zde

Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu

Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu
Publikováno: 19.3.2009

Do stavby „Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ spadá i stavební objekt přestavby tunelu Jablunkov. Jablunkovským průsmykem byly na konci 19., resp. začátku 20. století vyraženy dva jednokolejné tunely, které jsou v dnešní době na konci svých životností. V rámci rekonstrukce III. železničního koridoru se proto přistoupilo k přestrojení mladšího tunelu na dvojkolejný v parametrech, ...

Celý článek zde

Pokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v Brně

Pokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v Brně
Publikováno: 3.3.2009, Aktualizováno: 29.3.2010 15:25

Velký městský okruh v Brně je jedním ze základních prvků nového dopravního systému města. Jeho významnou součástí jsou dva nově ražené tunely pod ulicí Dobrovského. V rámci této ražby je navrženo mnoho bezpečnostních opatření proti sedání budov na povrchu. Jedním z významných nástrojů, které mohou významně přispět k minimalizaci těchto sedání je kompenzační injektáž. Zkouška účinnosti této technologie v místních geologických podmínkách byla prove...

Celý článek zde

Zakladanie stavieb, pilotáž a kotvenie na stavbe R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota

Zakladanie stavieb, pilotáž a kotvenie na stavbe R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota
Publikováno: 10.11.2008, Aktualizováno: 22.11.2008 11:35

Rýchlostná cesta R3 je súčasťou európskeho ťahu E77 (juh-sever) v koridore Maďarská republika – Šahy – Zvolen – Dolný Kubín – Trstená – Poľská republika. Prvou realizovanou časťou tohto koridoru je úsek Oravský Podzámok – Horná Lehota. Trasa cesty vyplynula zo zložitej konfi gurácie terénu, ktorým je vedená. Vďaka jej vybudovaniu sa zníži hladina hluku a emisií znečisťujúcich látok v okolitých obciach. Dôležitý...

Celý článek zde

Armovia – opěrné zdi z vyztužené zeminy

Armovia – opěrné zdi z vyztužené zeminy
Publikováno: 8.11.2008

Technologie výstavby strmých násypů, opěrných zdí a mostních opěr z vyztužených zemin se rozšířila v polovině šedesátých let minulého století, nejprve zejména ve Francii. Principem metody je nahrazení masivních betonových opěrných konstrukcí zhutněným zemním blokem, v němž jsou vlastnosti zeminy zlepšeny vloženým systémem výztuh....

Celý článek zde

Most přes Ropičanku a trať ČD – atypický tvar stojek

Publikováno: 14.10.2008, Aktualizováno: 24.11.2008 10:43

Most přes Ropičanku a trať ČD je jedním z nejzajímavějších mostních objektů zhotovených v rámci akce Silnice I/11 Český Těšín – obchvat. Most projektovala firma Dosing-Dopravoprojekt Brno group....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Armovia – opěrné zdi z vyztužené zeminyArmovia – opěrné zdi z vyztužené zeminy (41x)
Technologie výstavby strmých násypů, opěrných zdí a mostních opěr z vyztužených zemin se rozšířila v polovině šedesátých...
Dynamické bariéry – systém ochrany před skalním řícenímDynamické bariéry – systém ochrany před skalním řícením (40x)
Není žádnou novinkou fakt, že skály postupem času degradují a rozpadají se. Problém však nastává, pokud se takový zvětra...
Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tuneluTunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu (39x)
Do stavby „Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ spadá ...

NEJlépe hodnocené související články

Unikátní estakáda Nového spojeníUnikátní estakáda Nového spojení (4 b.)
Nové spojení je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy a sloužící potřebám dálkové, přím...
Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tuneluTunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu (3.3 b.)
Do stavby „Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ spadá ...
„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“ (3 b.)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Václav Hořejší, MBA, ředitel společnosti ARCADIS Geotechnika a. s....

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice