KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály

Seriály

„Tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta,“

„Tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta,“
Publikováno: 9.11.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:24

sdělil Robert Achs, vedoucí projektu stavby 514 – části SOKP, firmy BÖGL a KRÝSL, k. s....

Celý článek zde

Betonáž spřažené železobetonové desky mostu přes Lochkovské údolí

Betonáž spřažené železobetonové desky mostu přes Lochkovské údolí
Publikováno: 7.11.2009, Aktualizováno: 9.11.2009 09:11

Nejvyšším mostem v Praze, s výškou až 65 m nad údolím, bude brzo dálniční most, který se klene přes Lochkovské údolí....

Celý článek zde

Silniční okruh kolem Prahy, část 514 – anketa

Publikováno: 5.11.2009

ANKETA s představiteli dotčených území: pražských městských částí SLIVENEC, LOCHKOV, RADOTÍN a ZBRASLAV....

Celý článek zde

„Stále narážíme na problémy s uvolňováním pozemků,“

„Stále narážíme na problémy s uvolňováním pozemků,“
Publikováno: 5.11.2009

řekl v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Jiří März, zástupce ředitele stavby 514, hlavní stavbyvedoucí ze společnosti STRABAG a. s....

Celý článek zde

Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný

Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný
Publikováno: 27.10.2009

Most přes Lochkovské údolí (SO 202/1) je součástí Silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně stavby 514 Lahovice – Slivenec. Společně se stavbou 513 Vestec – Lahovice, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec a již provozovaným úsekem 515 Slivenec – Třebonice vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojí dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno)....

Celý článek zde

Dopravní význam staveb 512, 513, 514 SOKP

Dopravní význam staveb 512, 513, 514 SOKP
Publikováno: 25.10.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:24

Silniční okruh kolem Prahy je z dopravního hlediska naprosto ojedinělou stavbou s dosahem na směrování intenzit dopravy v širokém území. Vysoká poptávka po silničním okruhu je předurčena skutečností, že se stane jedinou kvalitní rychlostní komunikací spojující nadřazenou komunikační síť nadregionálního, republikového i evropského významu. Kromě této funkce se jedná i o komunikaci, která bude významně zatížena dopravními vztahy souvisejícími s živ...

Celý článek zde

Silniční okruh kolem Prahy – úseky 513 a 514

Silniční okruh kolem Prahy – úseky 513 a 514
Publikováno: 24.10.2009, Aktualizováno: 25.10.2009 07:40

Hlavním účelem a cílem stavby SOKP je vybudování kapacitního a integrovaného dopravního systému, který zajistí nejen odpovídající funkční úroveň pro tranzitní dopravu propojením mezi dálničními tahy a rychlostními komunikacemi, ale i kvalitnější dopravní obsluhu v Praze a jejím blízkém okolí....

Celý článek zde

Výstavba částí Silničního okruhu kolem Prahy z pohledu realizátora

Výstavba částí Silničního okruhu kolem Prahy z pohledu realizátora
Publikováno: 23.10.2009

sdělil Robert Achs, vedoucí projektu stavby 514 – části SOKP, firmy BÖGL a KRÝSL, k. s....

Celý článek zde

„Nejdůležitější je vždy začátek, protože času bývá málo…,“ rozhovor s Ing. arch. Petrem Šafránkem

„Nejdůležitější je vždy začátek, protože času bývá málo…,“ rozhovor s Ing. arch. Petrem Šafránkem
Publikováno: 22.10.2009

řekl v rozhovoru pro SILNICE ŽELEZNICE Ing. arch. Petr Šafránek z Architektonického a projekčního ateliéru, který je společně s doc. Ing. arch. Patrikem Kotasem z Ateliéru designu a architektury autorem architektonického řešení části budovaného Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 514....

Celý článek zde

Financování Silničního okruhu kolem Prahy – Stavby 514 Lahovice – Slivenec

Financování Silničního okruhu kolem Prahy – Stavby 514 Lahovice – Slivenec
Publikováno: 22.10.2009

Členství v Evropské unii umožnilo České republice využívat v plné míře finanční prostředky určené pro zvýšení životní úrovně občanů členských států. Konkrétním projektem, realizovaným mimo jiné prostřednictvím finanční podpory EU, je jedna z nejzatíženějších staveb dálničního typu v České republice – Silniční okruh kolem Prahy (SOKP)....

Celý článek zde

Tunel v úseku 514 Lahovice – Slivenec pražského silničního okruhu

Tunel v úseku 514 Lahovice – Slivenec pražského silničního okruhu
Publikováno: 22.10.2009

Složitou dopravní situaci v hlavním městě ČR do velké míry vyřeší Silniční okruh kolem Prahy, výjimečné dopravní řešení, na které Praha i Česká republika čekají již dlouhá léta. Jeho součástí je úsek 514 mezi Lahovicemi a Slivencem se dvěma souběžnými tunely, každý o délce 1,6 km, kterým je věnován tento článek....

Celý článek zde

Kompletace, svařování a výsuny ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí

Kompletace, svařování a výsuny ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí
Publikováno: 21.10.2009

Způsob montáže ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí (SO 202/1), který je součástí stavby 514 SOKP, byl principiálně popsán v minulém čísle časopisu SILNICE ŽELEZNICE (3/2009). Rekapitulace: ocelová konstrukce mostu (dále jen OK) byla vysouvána ze slivenecké opěry na lahovickou opěru, a to ve 2,4% sklonu. Konstrukce mostu vážící 4.720 t byla výrobně dělena na 26 sekcí á tři díly komory příčně a do konečné pozice byla dopravena deseti výs...

Celý článek zde

Vybrané mostní stavby a tunely SOKP, části 514 Lahovice – Slivenec

Vybrané mostní stavby a tunely SOKP, části 514 Lahovice – Slivenec
Publikováno: 19.10.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:25

Stavba 514 Lahovice – Slivenec, v současné době realizovaná součást vnějšího okruhu kolem Prahy, je bohatá mnoha zajímavými objekty. Ať již se jedná o neobvyklé mosty, mostní stavby či tunely. Tento článek je věnován některým z nich....

Celý článek zde

„Silniční okruh kolem Prahy považuji za komunikaci zcela mimořádného významu,“

„Silniční okruh kolem Prahy považuji za komunikaci zcela mimořádného významu,“
Publikováno: 8.10.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:25

sdělil Ing. Alfred Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR....

Celý článek zde

Stavbaři na D1 mezi Mořicemi a Kojetínem finišují. Dálnici zprovozní o měsíc dříve.

Stavbaři na D1 mezi Mořicemi a Kojetínem finišují. Dálnici zprovozní o měsíc dříve.
Publikováno: 8.9.2009, Aktualizováno: 9.9.2009 15:42

Z Brna do Kroměříže za 35 minut? Již za dva týdny žádný problém. Umožní to zprovoznění druhé etapy stavby úseku dálnice D1 Mořice – Kojetín, která rychle spěje ke svému závěru. 6,6 kilometru dlouhou novou část dálnice, jejíž výstavba byla zahájena v květnu 2007, začnou řidiči využívat již 17. září. To je o více než měsíc dříve oproti původnímu plánu. Stavbu v celkové hodnotě 2,2 miliardy korun provedlo sdružení dodavatelů pod vedením společ...

Celý článek zde

Montáž ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí

Montáž ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí
Publikováno: 23.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:26

Most přes Lochkovské údolí je součástí budovaného Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 514 Lahovice – Slivenec, která vytváří jihozápadní část celého okruhu. Hlavním zhotovitelem OK je společnost BÖGL a KRÝSL, k. s. Jedná se o sdruženou rámovou konstrukci o pěti polích se šikmými podpěrami u hlavního pole. Rozpětí jednotlivých polí ve směru od Lahovic je 70,0 + 79,85 + 99,3 + 93,85 + 80,5 m, rozpětí patek šikmých podpěr středního pole je 1...

Celý článek zde

Silniční okruh kolem Prahy – tunely staveb Jihozápadního segmentu

Publikováno: 21.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:26

Letošní předprázdninový betonářský úterek se zabýval Silničním okruhem kolem Prahy (SOKP) – konkrétně tunely staveb Jihozápadního segmentu. Tato již tradiční akce se konala na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze....

Celý článek zde

Konstrukce dilatačního zařízení pro Nové spojení Praha

Konstrukce dilatačního zařízení pro Nové spojení Praha
Publikováno: 20.7.2009

Na stavbě „Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“ se podílelo velké množství firem a organizací, ať ve fázi přípravy, či realizace. Společnost DT – Výhybkárna a strojírna přispěla dodávkami výhybek a výhybkových konstrukcí. Jednalo se zejména o jednoduché výhybky v soustavě železničního svršku UIC 60 a S 49 2. generace, které jsou standardně dodávané pro modernizaci koridorů v ČR. V projekt...

Celý článek zde

Zabezpečovací technika na stavbě Nové spojení

Zabezpečovací technika na stavbě Nové spojení
Publikováno: 14.7.2009

Nové spojení se skládá z velkého množství provozních souborů a dotýká se též pěti železničních stanic. Jeho výstavba vyžadovala značně složité pracovní postupy a probíhala po etapách v průběhu několika let. V oblasti zabezpečovací techniky bylo nutno zpracovat velké množství provozních souborů (PS), jejichž přehled je uveden v následujícím textu. Zpracováním bylo pověřeno na AŽD Praha, závod Technika-Projekce, projektové pracoviště v Hradci Králo...

Celý článek zde

Anketa

Publikováno: 10.7.2009

Co pro Vás znamenala účast na realizaci Nového spojení? Můžete zmínit nějakou zajímavost, která se pojí s výstavbou této významné stavby?...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (87x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Severní zhlaví – Praha Hlavní nádražíSeverní zhlaví – Praha Hlavní nádraží (37x)
Důležitým úkolem Nového spojení bylo napojení Hlavního nádraží na nové trati ve směru na Libeň, Holešovice a Vysočany. S...
Atypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení PrahaAtypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení Praha (31x)
Zatímco barrandovská tramvajová trať již několik let slouží cestujícím, Nové spojení je prakticky ještě novorozencem zba...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelůVýstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů (5 b.)
Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohu...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (1x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...