KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály

Seriály

„Tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta,“

„Tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta,“
Publikováno: 9.11.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:24

sdělil Robert Achs, vedoucí projektu stavby 514 – části SOKP, firmy BÖGL a KRÝSL, k. s....

Celý článek zde

Betonáž spřažené železobetonové desky mostu přes Lochkovské údolí

Betonáž spřažené železobetonové desky mostu přes Lochkovské údolí
Publikováno: 7.11.2009, Aktualizováno: 9.11.2009 09:11

Nejvyšším mostem v Praze, s výškou až 65 m nad údolím, bude brzo dálniční most, který se klene přes Lochkovské údolí....

Celý článek zde

Silniční okruh kolem Prahy, část 514 – anketa

Publikováno: 5.11.2009

ANKETA s představiteli dotčených území: pražských městských částí SLIVENEC, LOCHKOV, RADOTÍN a ZBRASLAV....

Celý článek zde

„Stále narážíme na problémy s uvolňováním pozemků,“

„Stále narážíme na problémy s uvolňováním pozemků,“
Publikováno: 5.11.2009

řekl v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Jiří März, zástupce ředitele stavby 514, hlavní stavbyvedoucí ze společnosti STRABAG a. s....

Celý článek zde

Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný

Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný
Publikováno: 27.10.2009

Most přes Lochkovské údolí (SO 202/1) je součástí Silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně stavby 514 Lahovice – Slivenec. Společně se stavbou 513 Vestec – Lahovice, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec a již provozovaným úsekem 515 Slivenec – Třebonice vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojí dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno)....

Celý článek zde

Dopravní význam staveb 512, 513, 514 SOKP

Dopravní význam staveb 512, 513, 514 SOKP
Publikováno: 25.10.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:24

Silniční okruh kolem Prahy je z dopravního hlediska naprosto ojedinělou stavbou s dosahem na směrování intenzit dopravy v širokém území. Vysoká poptávka po silničním okruhu je předurčena skutečností, že se stane jedinou kvalitní rychlostní komunikací spojující nadřazenou komunikační síť nadregionálního, republikového i evropského významu. Kromě této funkce se jedná i o komunikaci, která bude významně zatížena dopravními vztahy souvisejícími s živ...

Celý článek zde

Silniční okruh kolem Prahy – úseky 513 a 514

Silniční okruh kolem Prahy – úseky 513 a 514
Publikováno: 24.10.2009, Aktualizováno: 25.10.2009 07:40

Hlavním účelem a cílem stavby SOKP je vybudování kapacitního a integrovaného dopravního systému, který zajistí nejen odpovídající funkční úroveň pro tranzitní dopravu propojením mezi dálničními tahy a rychlostními komunikacemi, ale i kvalitnější dopravní obsluhu v Praze a jejím blízkém okolí....

Celý článek zde

Výstavba částí Silničního okruhu kolem Prahy z pohledu realizátora

Výstavba částí Silničního okruhu kolem Prahy z pohledu realizátora
Publikováno: 23.10.2009

sdělil Robert Achs, vedoucí projektu stavby 514 – části SOKP, firmy BÖGL a KRÝSL, k. s....

Celý článek zde

„Nejdůležitější je vždy začátek, protože času bývá málo…,“ rozhovor s Ing. arch. Petrem Šafránkem

„Nejdůležitější je vždy začátek, protože času bývá málo…,“ rozhovor s Ing. arch. Petrem Šafránkem
Publikováno: 22.10.2009

řekl v rozhovoru pro SILNICE ŽELEZNICE Ing. arch. Petr Šafránek z Architektonického a projekčního ateliéru, který je společně s doc. Ing. arch. Patrikem Kotasem z Ateliéru designu a architektury autorem architektonického řešení části budovaného Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 514....

Celý článek zde

Financování Silničního okruhu kolem Prahy – Stavby 514 Lahovice – Slivenec

Financování Silničního okruhu kolem Prahy – Stavby 514 Lahovice – Slivenec
Publikováno: 22.10.2009

Členství v Evropské unii umožnilo České republice využívat v plné míře finanční prostředky určené pro zvýšení životní úrovně občanů členských států. Konkrétním projektem, realizovaným mimo jiné prostřednictvím finanční podpory EU, je jedna z nejzatíženějších staveb dálničního typu v České republice – Silniční okruh kolem Prahy (SOKP)....

Celý článek zde

Tunel v úseku 514 Lahovice – Slivenec pražského silničního okruhu

Tunel v úseku 514 Lahovice – Slivenec pražského silničního okruhu
Publikováno: 22.10.2009

Složitou dopravní situaci v hlavním městě ČR do velké míry vyřeší Silniční okruh kolem Prahy, výjimečné dopravní řešení, na které Praha i Česká republika čekají již dlouhá léta. Jeho součástí je úsek 514 mezi Lahovicemi a Slivencem se dvěma souběžnými tunely, každý o délce 1,6 km, kterým je věnován tento článek....

Celý článek zde

Kompletace, svařování a výsuny ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí

Kompletace, svařování a výsuny ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí
Publikováno: 21.10.2009

Způsob montáže ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí (SO 202/1), který je součástí stavby 514 SOKP, byl principiálně popsán v minulém čísle časopisu SILNICE ŽELEZNICE (3/2009). Rekapitulace: ocelová konstrukce mostu (dále jen OK) byla vysouvána ze slivenecké opěry na lahovickou opěru, a to ve 2,4% sklonu. Konstrukce mostu vážící 4.720 t byla výrobně dělena na 26 sekcí á tři díly komory příčně a do konečné pozice byla dopravena deseti výs...

Celý článek zde

Vybrané mostní stavby a tunely SOKP, části 514 Lahovice – Slivenec

Vybrané mostní stavby a tunely SOKP, části 514 Lahovice – Slivenec
Publikováno: 19.10.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:25

Stavba 514 Lahovice – Slivenec, v současné době realizovaná součást vnějšího okruhu kolem Prahy, je bohatá mnoha zajímavými objekty. Ať již se jedná o neobvyklé mosty, mostní stavby či tunely. Tento článek je věnován některým z nich....

Celý článek zde

„Silniční okruh kolem Prahy považuji za komunikaci zcela mimořádného významu,“

„Silniční okruh kolem Prahy považuji za komunikaci zcela mimořádného významu,“
Publikováno: 8.10.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:25

sdělil Ing. Alfred Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR....

Celý článek zde

Stavbaři na D1 mezi Mořicemi a Kojetínem finišují. Dálnici zprovozní o měsíc dříve.

Stavbaři na D1 mezi Mořicemi a Kojetínem finišují. Dálnici zprovozní o měsíc dříve.
Publikováno: 8.9.2009, Aktualizováno: 9.9.2009 15:42

Z Brna do Kroměříže za 35 minut? Již za dva týdny žádný problém. Umožní to zprovoznění druhé etapy stavby úseku dálnice D1 Mořice – Kojetín, která rychle spěje ke svému závěru. 6,6 kilometru dlouhou novou část dálnice, jejíž výstavba byla zahájena v květnu 2007, začnou řidiči využívat již 17. září. To je o více než měsíc dříve oproti původnímu plánu. Stavbu v celkové hodnotě 2,2 miliardy korun provedlo sdružení dodavatelů pod vedením společ...

Celý článek zde

Montáž ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí

Montáž ocelové konstrukce mostu přes Lochkovské údolí
Publikováno: 23.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:26

Most přes Lochkovské údolí je součástí budovaného Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 514 Lahovice – Slivenec, která vytváří jihozápadní část celého okruhu. Hlavním zhotovitelem OK je společnost BÖGL a KRÝSL, k. s. Jedná se o sdruženou rámovou konstrukci o pěti polích se šikmými podpěrami u hlavního pole. Rozpětí jednotlivých polí ve směru od Lahovic je 70,0 + 79,85 + 99,3 + 93,85 + 80,5 m, rozpětí patek šikmých podpěr středního pole je 1...

Celý článek zde

Silniční okruh kolem Prahy – tunely staveb Jihozápadního segmentu

Publikováno: 21.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:26

Letošní předprázdninový betonářský úterek se zabýval Silničním okruhem kolem Prahy (SOKP) – konkrétně tunely staveb Jihozápadního segmentu. Tato již tradiční akce se konala na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze....

Celý článek zde

Konstrukce dilatačního zařízení pro Nové spojení Praha

Konstrukce dilatačního zařízení pro Nové spojení Praha
Publikováno: 20.7.2009

Na stavbě „Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“ se podílelo velké množství firem a organizací, ať ve fázi přípravy, či realizace. Společnost DT – Výhybkárna a strojírna přispěla dodávkami výhybek a výhybkových konstrukcí. Jednalo se zejména o jednoduché výhybky v soustavě železničního svršku UIC 60 a S 49 2. generace, které jsou standardně dodávané pro modernizaci koridorů v ČR. V projekt...

Celý článek zde

Zabezpečovací technika na stavbě Nové spojení

Zabezpečovací technika na stavbě Nové spojení
Publikováno: 14.7.2009

Nové spojení se skládá z velkého množství provozních souborů a dotýká se též pěti železničních stanic. Jeho výstavba vyžadovala značně složité pracovní postupy a probíhala po etapách v průběhu několika let. V oblasti zabezpečovací techniky bylo nutno zpracovat velké množství provozních souborů (PS), jejichž přehled je uveden v následujícím textu. Zpracováním bylo pověřeno na AŽD Praha, závod Technika-Projekce, projektové pracoviště v Hradci Králo...

Celý článek zde

Anketa

Publikováno: 10.7.2009

Co pro Vás znamenala účast na realizaci Nového spojení? Můžete zmínit nějakou zajímavost, která se pojí s výstavbou této významné stavby?...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (132x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (44x)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (40x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad LužnicíDálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí (5 b.)
Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad L...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (1x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice