KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály

Seriály

Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí

Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 26.11.2013

Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí. Most postavila firma SMP CZ a. s. Jedná se o most přes řeku Lužnici, který dosahuje délky 1 056 m. Most je tvořen dvěma souběžnými nezávislými konstrukcemi, které jsou navíc po své délce rozděleny na dva dilatační celky. Most překonává spoustu překážek, které bylo nutné řešit při projekci i výstavbě, byly to: Inundace ře...

Celý článek zde

Stavba dálnice D3 – stavby 307A, B, C – úsek Planá nad Lužnicí – Soběslav

Publikováno: 25.11.2013

Dne 28. června 2013 byl uveden do provozu nový úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. Stavba byla realizována sdružením firem Strabag a. s., Metrostav a. s. , Eurovia CS a. s. a Inženierské stavby a. s. Firma Metrostav v tomto sdružení má podíl 41 % a realizovala kompletní 11,320 km dlouhý úsek stavby mezi MÚK Planá nad Lužnicí a MÚK Soběslav....

Celý článek zde

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově
Publikováno: 11.11.2013

Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektován jakožto plnohodnotná okružní komunikace kolem Prahy (obr. 1). Na poradě vedoucích pracovníků Generálního ředitelství stavby dálnic (dále GŘSD) s jejich německými kolegy v Berlíně za přítomnosti ing. Dr. Fritze Todta počátkem listopadu 1939 bylo poprvé navrženo německými odborníky tangentní (tangenciální) řešení této důležité ...

Celý článek zde

Zhotovitelé potřebují aktuálnější projekty

Publikováno: 25.10.2013

Říká v krátkém rozhovoru pro Silnice železnice ředitel výstavby projektu D3 z divize 4 společnosti Metrostav Ing. Bohumil Rohn. „V případě, kdy investor nemá stavební povolení a výběr zhotovitele trvá několik měsíců, dochází k zahájení staveb i několik let po zpracování zadávací dokumentace. V tom vidím největší problém při výstavbě velkých liniových staveb.“...

Celý článek zde

Účast SMP CZ a. s. na zakázce „Prodloužení trasy metra V.A – Dejvická – Nemocnice Motol“

Účast SMP CZ a. s. na zakázce „Prodloužení trasy metra V.A – Dejvická – Nemocnice Motol“
Publikováno: 1.8.2013

Historicky se pro naši stavební společnost jedná již o třetí zakázku tohoto typu. Naše činnost na rozšiřování pražského Metra započala v roce 2000 v rámci prodloužení metra C z Holešovic do Ládví a plynule pokračovala v letech 2004 – 2008 v rámci budování dalšího prodloužení této trasy z Ládví do Letňan. Po menší pauze vyplněné budováním zejména tzv. hloubených tunelů Letná v rámci zakázky Městský okruh – tunel Blanka, se tedy vracíme již potřetí...

Celý článek zde

Prodloužení trasy metra V.A v Praze – ražená část stanice metra Nádraží Veleslavín

Prodloužení trasy metra V.A v Praze – ražená část stanice metra Nádraží Veleslavín
Publikováno: 31.7.2013

V rámci prodloužení trasy metra A v Praze dochází v období let 2010 až 2014 k výstavbě čtyř nových stanic, z nichž jsou celkem tři realizovány jako ražené a jedna jako hloubená. Tento článek se věnuje unikátní výstavbě ražené trojlodní stanice „Nádraží Veleslavín“....

Celý článek zde

Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů

Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů
Publikováno: 30.7.2013

Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohuslavem Svobodou začaly bortit části podzemních stěn v prostoru konců obratových kolejí stanice Dejvická a postupně se začaly objevovat řezné hlavy tunelovacích strojů Tondy a Adély, mohli si zaměstnanci zodpovědní za výstavbu jednokolejných traťových tunelů oddechnout. Právě v tomto okamžiku totiž bylo možné konstatovat, že více...

Celý článek zde

Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol

Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol
Publikováno: 29.7.2013

Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m má 4 stanice, z nich 3 stanice jsou ražené. Pracovní názvy těchto stanic – Motol, Petřiny, Veleslavín a Červený vrch změnil Magistrát hl. města Prahy na Nemocnice Motol, Petřiny, Nádraží Veleslavín a Bořislavka a pod tímto označením se stanou v roce 2014 součástí provozované sítě metra. O této významné pražské dopravní stavbě inf...

Celý článek zde

Zkušenosti z nasazení kontinuálního monitoringu na stavbě metra V. A v Praze

Zkušenosti z nasazení kontinuálního monitoringu na stavbě metra V. A v Praze
Publikováno: 22.7.2013

Na stavbě metra V. A v Praze byly úspěšně nasazeny metody kontinuálního monitoringu s dálkovým přenosem dat – při ražbách pod obytným komplexem Hvězda na Petřinách a výškovými obytnými budovami na Červeném vrchu. Dále byl poprvé v České republice kontinuálně monitorován stav hlavního kanalizačního řadu pod Evropskou třídou, pod kterým také probíhala ražba, a to včetně nasazení kamerového systému. Na klasických ražbách NRTM v zeminovém prostředí p...

Celý článek zde

Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“

Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“
Publikováno: 19.7.2013

Prodloužení trasy „Metra A“ z Dejvic do Motola zahrnuje i výstavbu stanice na pražských Petřinách. Razičské práce na objektech, které zahrnují jednolodní stanici Petřiny, byly zahájeny v červnu roku 2010 v rámci celé stavby Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A - Dejvická (mimo) – Motol....

Celý článek zde

Ražba a betonáž stanice Bořislavka

Ražba a betonáž stanice Bořislavka
Publikováno: 18.7.2013

V rámci prodloužení metra linky A jsou nyní v rámci etapy V. A. budovány 4 nové stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Investorem prodloužení trasy je Dopravní podnik hl. města Prahy a. s., obstaravatelem je Inženýring dopravních staveb, a. s. Výstavbu zajišťuje Sdružení metro V. A. (Dejvická – Motol), jehož členy jsou Metrostav a. s. a HOCHTIEF CZ a. s. Realizaci stanice Bořislavka provádí pro HOCHTIEF CZ a. s. sdru...

Celý článek zde

Zvládnutá technologie ražby metra nám otevírá cestu do zahraničí

Zvládnutá technologie ražby metra nám otevírá cestu do zahraničí
Publikováno: 17.7.2013

Říká v rozhovoru pro Silnice železnice hlavní stavbyvedoucí ražby prodloužení pražského metra „A“ Ing. David Cyroň, se kterým jsme hovořili i o pokračující expanzi tunelářských kapacit Metrostavu do zahraničí....

Celý článek zde

Požární větrání Královopolského tunelu v Brně

Požární větrání Královopolského tunelu v Brně
Publikováno: 23.4.2013

Královopolský tunel se nachází v Brně v severní části městského okruhu VMO Dobrovského. Délka tunelu je 1,2 km a je řešen jako jednosměrný s dvěma pruhy v každém směru. Článek se zabývá odvětráním kouře při požáru v Královopolském tunelu....

Celý článek zde

Velký městský okruh výrazně uleví centru Brna

Velký městský okruh výrazně uleví centru Brna
Publikováno: 22.4.2013

Uvedl primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA k výstavbě komplexu dopravních staveb v moravské metropoli, který se začal plánovat již v roku 1947....

Celý článek zde

Velký městský okruh v Brně

Velký městský okruh v Brně
Publikováno: 4.4.2013

Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zatížení obyvatel z negativních vlivů dopravy, jako je hluk, exhalace a prašnost. Z historického hlediska má město Brno trochu jiné podmínky než jiná evropská západní města, protože překotný automobilový boom nastal v našich zeměpisných šířkách až na přelomu tohoto tisíciletí. Bohužel jsme počtem automobilů na počet obyvatel rychle...

Celý článek zde

Realizace stavby III. tranzitního železničního koridoru „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“

Realizace stavby III. tranzitního železničního koridoru „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“
Publikováno: 25.2.2013

Stavba „Průjezd uzlem Plzeň ve směru II. TŽK“ (dále jen „Průjezd“) je jednou ze souboru staveb modernizace II. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati ze státní hranice se SRN přes Cheb, Stříbro, Plzeň, Rokycany, Beroun do Prahy a dále Pardubice, Českou Třebovou, Olomouc a Bohumín....

Celý článek zde

Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením

Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením
Publikováno: 18.2.2013

Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z posledních staveb modernizace II. tranzitního železničního koridoru Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Mosty u Jablunkova, k jehož realizaci se Česká republika zavázala v rámci mezinárodních dohod....

Celý článek zde

Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni)

Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni)
Publikováno: 15.2.2013

Dosavadní přemostění Radbuzy dvěma jednokolejnými mosty je nahrazeno jedním novým mostem pro tři koleje. Jde o komplexní rekonstrukci. Vybourána byla nosná konstrukce, celá spodní stavba včetně základů a postavena znovu. Stavba je umístěna v centru města Plzně na velmi malém prostoru....

Celý článek zde

Královopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu Dobrovského

Královopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu Dobrovského
Publikováno: 17.1.2013

Dne 31. 8. 2012 byl slavnostně uveden do provozu dlouho očekávaný severozápadní úsek Velkého městského okruhu (VMO ), oficiálně nazvaný „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského“, jehož součástí je i Královopolský tunel a navazující mimoúrovňové křižovatky na obou předpolích....

Celý článek zde

Velký městský okruh Dobrovského v Brně je konečně v provozu

Velký městský okruh Dobrovského v Brně je konečně v provozu
Publikováno: 11.1.2013

Po letech plánování, příprav a stavby byla otevřena komunikace plnohodnotně propojující východní a západní části velkého městského okruhu na severu Brna....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (186x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (54x)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (50x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Dálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad LužnicíDálniční most přes inundaci Lužnice na D3, úsek 0308b Soběslav – Veselí nad Lužnicí (5 b.)
Poblíž Veselí nad Lužnicí byl postaven nový most, který je nejdelším mostem nového úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad L...
Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (1x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice