KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Průjezd Plzní    Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením

Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením

Publikováno: 18.2.2013
Rubrika: Průjezd Plzní

Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z posledních staveb modernizace II. tranzitního železničního koridoru Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Mosty u Jablunkova, k jehož realizaci se Česká republika zavázala v rámci mezinárodních dohod.

Stavba je částečně vedena po stávajícím tělese dráhy, v úsecích mezi dálničním mostem a zastávkou Klabava a mezi Ejpovicemi a Plzní Doubravkou pak přeložkami v nové stopě. Umístění přeložky trati do území mezi Ejpovicemi a Plzní Doubravkou odpovídá ve větší části i výhledové poloze VRT, která je zde pro tento investiční záměr územně chráněna. Navrženým směrovým a výškovým vedením „modernizované“ trasy a z toho vyplývajícími stavebními úpravami se podařilo dosáhnout v celém úseku stavby traťové rychlosti 120 km/h (na „ejpovické“ přeložce 160 km/h) pro klasické vozové jednotky a rychlosti 160 km/h pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Výjimku tvoří krátký úsek trati před vjezdem do železničního uzlu Plzeň (od km 101,427), kde dojde k poklesu návrhových traťových rychlostí v závislosti na přechodu do traťové rychlosti 80 km/h, která je uvažována jako maximální rychlost pro průjezd železničním uzlem Plzeň.

Po navržených úpravách ve vedení trati vznikne na trati Praha – Plzeň nová dopravna – železniční stanice Ejpovice, která převezme funkci odbočné železniční stanice pro trať do Radnic. Prakticky v nezměněné poloze zůstanou zastávky Klabava a Plzeň Doubravka. Na nově vzniklé trati Ejpovice – Radnice (trať vznikla sloučením opuštěného úseku Ejpovice – Chrást u Plzně trati Praha – Plzeň a stávající trati Chrást u Plzně – Radnice) bude zachována železniční stanice Chrást u Plzně a zastávka Dýšina s nástupištěm vpravo trati (bude ponecháno nástupiště u stávající koleje č. 2).

Návrh směrových úprav předpokládá v km 89,450 – 91,095 a km 94,155 – 100,637 přeložku trati do nové stopy. Vedením trati po přeložce v úseku Ejpovice – Plzeň Doubravka (km 94,155 – 100,637) dojde kromě požadovaného zvýšení rychlosti i zkrácení celkové délky trati o cca 6,1 km, což přinese značnou časovou úsporu pro dobu jízdy Praha hl. n. – Plzeň hl. n. Nové vedení trasy vyvolá i řadu dalších stavebních úprav, předně výstavbu tunelové části přeložky s celkovou délkou více než 4 000 m, přestavbu stávajících a výstavbu nových mostů a propustků a dále úpravu komunikace II/180 Kyšice – Chrást, přeložku komunikace II/233 Chrást – Plzeň Doubravka a úpravy místních komunikací. Veškerá křížení komunikací na přeložce jsou navržena mimoúrovňová.

Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým kritériem pro stavbu „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ i zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení vlivu železniční dopravy na obyvatelstvo. Zvýšení bezpečnosti provozu je dosaženo zřízením nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení s navázáním na sousední stanice spolu se zvýšením technické a materiální kvality železničních zařízení spojené s jejich přestavbou navrženou v rámci stavby. Bezpečnost cestujících je zvýšena vybudováním nových nástupišť výšky 0,55 m nad TK s bezpečnostním pruhem a vodícím proužkem pro nevidomé. Přístup k nástupištím je řešen mimoúrovňově jak v ŽST Ejpovice, tak i v zastávkách Klabava a Plzeň Doubravka. Pro snížení vlivu železniční dopravy na obyvatelstvo jsou na základě provedené hlukové studie navržena protihluková opatření, tj. protihlukové stěny; v místech, kde tato opatření nejsou účinná nebo jsou vyloučena, je navrženo technické opatření na fasádách domů, především výměna oken s vyšší neprůzvučností u obytných místností.

Stavebním důsledkem přeložek a směrových a výškových úprav, jakož i nevyhovujícího stávajícího technického stavu stávajících zařízení je zároveň nutnost rekonstruovat a přestavět stávající mostní objekty a vybudovat nové inženýrské objekty. Modernizace se dotýká všech železničních zařízení. Uskutečněná modernizace všech zařízení železniční trati přinese výrazné zkvalitnění služeb jak pro cestující veřejnost v oblasti osobní dopravy, tak i v dopravě nákladní.

Modernisation of Track Rokycany – Plzeň Prior to the Commencement
Construction „Modernisation of Track Rokycany – Plzeň“, modernisation of track Praha – Plzeň in km 88.063 – km 108.300, is one of the last constructions of modernisation in the transit railway corridor III Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Mosty u Jablunkova, the execution of which was binding for the Czech Republic as a part of international treaties.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením

III.TŽK
Myslím, že se jedná o III.TŽK západní větev. Kdy se začne stavět? Už bylo vyřešeno odvolání Skansky?...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 20.2.2013 15:21vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Situace 2009Most přes ÚslavuTunelové portály – výjezdMost přes ulici Potoční

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Radbuzu v PlzniMCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Radbuzu v Plzni (24x)
Cílem investičního záměru SŽDC s. o., Stavební správa Plzeň při rekonstrukci 92 let starého jednopolového, dvoukolejného...
Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni)Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni) (14x)
Dosavadní přemostění Radbuzy dvěma jednokolejnými mosty je nahrazeno jedním novým mostem pro tři koleje. Jde o komplexní...
Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (13x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práceModernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práce (5 b.)
Stavba „Průjezd Plzní I. ETA PA“ řeší především modernizaci a částečnou rekonstrukci trati Plzeň – Cheb. Tato stavba zah...
Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni)Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni) (3 b.)
Dosavadní přemostění Radbuzy dvěma jednokolejnými mosty je nahrazeno jedním novým mostem pro tři koleje. Jde o komplexní...

NEJdiskutovanější související články

Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (1x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice