KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie

Technologie

Defektoskopie u Správy železniční dopravní cesty

Publikováno: 19.3.2019

1. Úvod Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) v rámci zvyšování technické úrovně diagnostiky železniční dopravní cesty, v loňském roce dokončila přípravu nového systému defektoskopie kolejnic. V rámci tohoto záměru byla u SŽDC pořízena diagnostická jednotka pro nedestruktivní kontrolu kolejnic (dále jen DJ NDT), měřicí vozík systému vířivých proudů a další technické prostředky lokální diagnostiky kolejnic. Všechny t...

Celý článek zde

Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací

Publikováno: 12.3.2019

Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejčastěji si pak všímáme množství a velikosti výtluků na vozovce. Ač se to možná někomu nezdá, pravidelné kontroly stavu vozovek zabezpečuje i vlastník nebo správce dotčené komunikace a o jejím výsledku vede záznam. Tyto prohlídky mají většinou charakter vizuální kontroly a podle rozsahu se dělí do čtyř kategorií. Nejkratší interval...

Celý článek zde

Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury

Publikováno: 6.3.2019

V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury. Metodika popisuje použití termografické metody při diagnostice mostů, pozemních komunikací a tunelů. V případě mostů se měření provádí standartní ruční termokamerou, u vyšších nebo špatně přístupných staveb ji lze osadit na dron. Při termografickém snímání pozemních komunikací a tunelů je výhodné připevnit termok...

Celý článek zde

Do Plzně míří stroje Komatsu i nové technologie

Do Plzně míří stroje Komatsu i nové technologie
Publikováno: 7.6.2018

O dvě nová moderní pásová rýpadla Komatsu PC210LCi-11 rozšířila společnost APB‑PLZEŇ svůj obsáhlý strojní park. Ten také společnost KUHN-BOHEMIA, výhradní distributor stavebních strojů značky Komatsu, dovybavila systémem řízení strojů Topcon, který výrazně napomáhá k vyšší efektivitě práce, zlepšuje její přesnost a lépe organizuje data o provedeném výkonu stroje i posádky....

Celý článek zde

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze
Publikováno: 18.5.2018

Většina investorů požaduje dlouhou a bezproblémovou životnost betonových konstrukcí, avšak málokteří z nich na to kladou důraz již při výstavbě, zejména s ohledem na počáteční investice. Během provozu a někdy už i během výstavby se začnou objevovat první problémy, které častokrát již není tak jednoduché řešit běžně dostupnými metodami, a právě zde se otevírají možnosti pro aplikace speciální stavební chemie – povrchově aplikovaných inhibitorů kor...

Celý článek zde

Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji

Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji
Publikováno: 27.2.2018

Technologie CRmB se v České republice prosazuje od roku 2007. Zkušenosti investorů do infrastruktury z Pardubického kraje ukazují, jaké jsou klady a zápory použití CRmB....

Celý článek zde

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí
Publikováno: 26.11.2017

Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyšují tím, že nepotřebují časté opravy a s nimi související uzavírky, které bývají častou příčinou dopravních nehod. Výhodou betonových vozovek je vysoká odolnost proti deformacím, výtlukům i vyjíždění kolejí. Betonový povrch je na rozdíl od asfaltu světlý, okolí vozovky je tak jasnější, provoz na ní může být bezpečnější. Pokrokov...

Celý článek zde

Nejmodernější stroje a technologie se předvedly na XVI. Silničním veletrhu

Nejmodernější stroje a technologie se předvedly na XVI. Silničním veletrhu
Publikováno: 12.10.2017

Mezinárodní Silniční veletrh každoročně nabízí pohled do oboru silničního hospodářství. Stejně tak každoročně prezentuje novou techniku. V rámci letošního 16. ročníku to bylo stejné, do kontrastu s nejnovějšími technologiemi ale pořadatelé postavili historické exponáty....

Celý článek zde

Obalovny a nové technologie

Obalovny a nové technologie
Publikováno: 31.8.2016

COLAS v České republice je jedním z předních výrobců asfaltových směsí, které používá jednak pro vlastní výstavbu, ale také je dodává jiným odběratelům. V loňském roce se vyrobilo 786 tisíc tun horkých asfaltových směsí a 48 tisíc tun modifikovaných asfaltů, což je historicky nejvyšší výsledek během působení na domácím trhu. Podíl COLASu na trhu tak představuje zhruba 10 % celkového objemu....

Celý článek zde

Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev

Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev
Publikováno: 6.6.2016

Cementobetonové kryty (CBK) vozovek na konci své životnosti a efektivní způsoby jejich opravy jsou palčivým problémem naší dálniční sítě. Jedním z velice efektivních a ekonomicky výhodných způsobů revitalizace CBK je překrytí asfaltovými vrstvami. Článek popisuje výstupy z výzkumného projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, zaměřeného na problematiku optimalizace procesu revitalizace CBK technologií překryvných asfalt...

Celý článek zde

HELIOS Green v technologiích pro kolejovou dopravu

Publikováno: 15.4.2016

Implementace systému HELIOS Green ve společnosti Elektroline proběhla v rekordně krátkém čase. Základní funkce byly zavedeny v průběhu pouhých tří měsíců....

Celý článek zde

Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury

Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury
Publikováno: 12.10.2015

Betonové vozovky a betonové plochy jsou v současné době považované za trend při výstavbě dopravní infrastruktury v Evropě. Na tento vývoj zareagovala stavební skupina EUROVIA CS, která v březnu 2015 ve své organizační struktuře vytvořila specializovaný sektor cementobetonových technologií. Tento sektor se zabývá především dodávkami cementobetonových krytů na vozovkách, letištích, průmyslových zónách a stavbou betonových monolitických prvků převáž...

Celý článek zde

Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků

Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků
Publikováno: 23.12.2014

Příspěvek je zaměřen na lepené izolované styky, jejich nižší životnost v porovnání s ostatními pojížděnými částmi železničního svršku a výčet vad, finanční srovnání výměny, náhrady či zvolení jiné technologie. Dále je zde ukázka nového typu izolovaného styku s šikmým řezem a také možnost odizolování kolejových obvodů jinými konstrukcemi....

Celý článek zde

Moderní technologie v upevňování železničních tratí

Moderní technologie v upevňování železničních tratí
Publikováno: 13.6.2013

V následujícím článku se dozvíte více o nových technologiích v upevňování železničních tratí. Jsou zde představeny moderní kotevní prvky s řadou výhod jak pro projektanty, tak i pro provozovatele tratí. Využití těchto upevňovacích prvků nalezneme především při kotvení kolejových tratí v tunelech a na mostech, kotvení tramvajových tratí či upevnění tratí metra....

Celý článek zde

Software pro návrh asfaltových směsí

Publikováno: 2.5.2012, Aktualizováno: 3.5.2012 11:13

Článek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s nově vyvinutým softwarem, který usnadňuje proces návrhu asfaltové směsi. Program „Asphalt Mixture Design Software“ primárně slouží k návrhu složení směsí typu asfaltový beton popisovaného v normě ČSN 73 6160 (2008), k provádění počátečních zkoušek typu podle ČSN EN 13108-20. Aplikace rovněž umožňuje návrh ostatních typů asfaltových směsí s vymezením požadavků uživatelem....

Celý článek zde

Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí

Publikováno: 24.4.2012

Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe ukazují, že velké rezervy z hlediska dosažení vysoké míry zhutnění obtížně zpracovatelných směsí jsou v optimálním využití válců, v organizaci procesu hutnění, ve správném návrhu zhutňovací sestavy a v dodržování předepsaného technologického postupu hutnění. Přitom je důležité znát rychlost ochlazování rozprostřené směsi pro nejrůz...

Celý článek zde

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena
Publikováno: 11.4.2012

Převážná část článků autorů katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT se v roce 2011 věnovala z velké části problematice správy a údržby pozemních komunikací. S touto problematikou bezesporu souvisí i celá oblast technologií a pracovních postupů recyklace vozovek....

Celý článek zde

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním
Publikováno: 14.10.2011

Tento článek vznikl za finanční podpory grantového projektu číslo FT-TA5/148 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řešeného pod názvem „Výzkum změn mechanických vlastností řízeně chlazené betonářské oceli svařováním a výzkum dalších metod spojování betonářské výztuže“, projekt byl realizován v letech 2008 až 2010. Projekt sleduje hodnocení výsledků dosažených mechanických vlastností 2 040 ks vzorků betonářské oceli jakosti B500A, B500B,...

Celý článek zde

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?
Publikováno: 10.6.2011

Nehodovost vyjádřená počtem úmrtí na pozemních komunikacích v ČR za posledních 10 let významně poklesla. Hodnocení nehodovosti v EU rozdělilo státy do dvou kategorií a ČR se ocitla mezi státy druhé kategorie. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se nestala komplexním materiálem a nebyla přijata jako dokument pro rozhodování. Silniční stavitelství se orientovalo na výstavbu dálnic a rychlostních silnic (které jsou relativně několikanás...

Celý článek zde

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn
Publikováno: 17.11.2010

Poznávacími znaky protihlukových stěn VELOX jsou štěpkocementové absorpční desky připevněné na dřevěné nosné konstrukci. Naše stěny jsou nejenom vysoce funkční, ale mají osobitý a originální design v souladu s okolní krajinou. V sousedních zemích se štěpkocementové materiály v boji proti hluku používají v podstatně větší míře než v ČR. V čísle 2/2009 časopisu SILNICE ŽELEZNICE jsme vás detailně seznámili se systémem 4003 XL, který je naším nejvýk...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředíBeton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí (50x)
Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyš...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (38x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...
Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstevRevitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev (36x)
Cementobetonové kryty (CBK) vozovek na konci své životnosti a efektivní způsoby jejich opravy jsou palčivým problémem na...

NEJlépe hodnocené související články

Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací (5 b.)
Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejča...
Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury (5 b.)
V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní ...
Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí (5 b.)
Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe uka...

NEJdiskutovanější související články

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice