KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Metro A

Metro A

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A
Publikováno: 14.7.2015

Výstavba provozního úseku trati V.A pražského metra dospěla k úspěšnému konci v plánovaném termínu na Velikonoční pondělí 6. 4. 2015, kdy byl slavnostně zahájen provoz s cestujícími mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol. Výstavba zabezpečovacího zařízení byla zahájena v listopadu 2013. Všechny dodávky a montážní práce prováděné během výstavby byly koordinovány s postupem prací dodavatelů stavební a technologické části....

Celý článek zde

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka
Publikováno: 13.7.2015

O letošním velikonočním pondělí mohli projet první cestující nově prodlouženou zelenou linku A. Ta už nemá svoji konečnou ve stanici Dejvická, ale o další čtyři zastávky dále, ve stanici Nemocnice Motol. Tímto okamžikem byly završeny více než pět let trvající stavební procesy, na kterých se vystřídalo několik set lidí různých odborností a profesních zaměření. Z pozice generálního zhotovitele prováděla v rámci Sdružení metro V. A významnou část no...

Celý článek zde

Prodloužení trasy A pražského metra Dejvická – Nemocnice Motol: ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací

Prodloužení trasy A pražského metra Dejvická – Nemocnice Motol: ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací
Publikováno: 10.7.2015

Dne 6. dubna, na velikonoční pondělí, byl cestující veřejnosti předán do užívání další nový úsek pražského metra. Po několik málo dní byl ohlas na nově dokončené dílo pozitivní, a to jak ohlas mediální, tak bezprostřední reakce lidí. Poté nabraly převahu spíše ohlasy kritické, což je také pochopitelné, neboť přiměřeně spokojená mlčící většina začala nový dopravní prostředek každodenně využívat a ozývají se jen ti, kterým se některé řešení nezdá o...

Celý článek zde

Integrace V. úseku trati A do systému dispečerského řízení

Integrace V. úseku trati A do systému dispečerského řízení
Publikováno: 24.6.2015

Stavba V. úseku trati A pražského metra byla zahájena v dubnu 2010. Dodávky technologické části započaly v Q3/2013, do provozu s cestujícími byl úsek uveden dne 6. dubna 2015. Trasa A byla prodloužena o 6,12 km a rozrostla se ze 13 na 17 stanic. Přibyly stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Zásadní změny z pohledu dopravního doznala rovněž stanice Dejvická. Dodání, instalace a zprovoznění technologie, včetně návaznost...

Celý článek zde

Technologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °C

Technologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °C
Publikováno: 23.6.2015

Technologickou část nového úseku metra V.A měla na starosti společnost Skanska a. s. a na otázky Silnic železnic odpovídala Ing. Jaroslava Reidingerová, výrobní ředitelka závodu Čechy 02, divize Pozemní stavitelství západ....

Celý článek zde

Další úsek pražského metra slouží cestujícím Metrostav předal Dopravnímu podniku hl. m. Prahy trasu V.A

Další úsek pražského metra slouží cestujícím Metrostav předal Dopravnímu podniku hl. m. Prahy trasu V.A
Publikováno: 22.6.2015

K dosavadním 60 kilometrům linek A, B a C, na nichž je 57 stanic, přibylo 6. dubna 2015 dalších 6 134 metrů a 4 stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol (všechny bezbariérové). Zhotovitelem nového úseku „zelené“ trasy A bylo Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol), s vedoucím účastníkem Metrostav a. s., a členem HOCHTIEF CZ a. s. Od podpisu smlouvy do uvedení do provozu uplynulo pět let, tři měsíce, dva týdny a jeden den. ...

Celý článek zde

Větrání pražského metra

Větrání pražského metra
Publikováno: 21.7.2014

Článek pojednává o větrání pražského metra od historie po současnou výstavbu prodloužení trasy V.A (Dejvická – Motol). Společnost ZVVZ MACHINERY, a. s. Milevsko patří k předním evropským výrobcům vzduchotechnických zařízení s více jak 65letou tradicí. Do výrobního programu patří ucelené řady výrobků – klapky, filtry, uzávěry, ventilátory, tlumičové stěny atd. Pro větrání metra se používají především axiální ventilátory, tlumičové stěny a uzavírac...

Celý článek zde

Výměna výhybek na trase A pražského metra

Výměna výhybek na trase A pražského metra
Publikováno: 18.7.2014

O Velikonocích proběhla ve dnech od 18. 4. 2014 do 21. 4. 2014 výměna dvou výhybek ve stanici metra Náměstí Míru a také výměna jedné výhybky ve stanici metra Dejvická. Současně ještě probíhala výměna dřevěných pražců za betonové v jedné z odstavných kolejí ve stanici metra Dejvická. Na odstavné koleje totiž navazuje nově budované prodloužení trasy metra A do Motola a tak je potřeba připravit je na novou náročnější úlohu....

Celý článek zde

Aktuální situace výstavby stanice metra V.A Motol

Aktuální situace výstavby stanice metra V.A Motol
Publikováno: 17.7.2014

Závod Speciální činnosti divize Pozemních staveb Čechy právě dokončil pod vedením vedoucího střediska. Miloslava Kozla montáž střešních nosníků zastřešení stanice Motol prodloužení trasy A metra v Praze, kterou realizoval pro divizi Dopravních staveb stavbyvedoucího Jana Drába. Jednalo se o montáž 39 kusů železobetonových prefabrikovaných obloukových nosníků, které budou tvořit nosnou konstrukci pro prosklené zastřešení stanice Motol. Z toho 10 k...

Celý článek zde

Výstavba metra V.A na Červeném Vrchu a ve stanici Bořislavka

Výstavba metra V.A na Červeném Vrchu a ve stanici Bořislavka
Publikováno: 16.7.2014

Staveniště na Červeném Vrchu se skládá především z ražené části vlastní jednolodní stanice. Na nástupiště navazuje na východní straně eskalátorový tunel, který ústí do vestibulu, do kterého je bezbariérový přístup na jihu od ulice Liberijská a na severu výtahovou šachtou. Od zastávek tramvají, od budovy Uniqa a od přechodu Liberijské ulice je přístup pomocí schodišť....

Celý článek zde

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A pražského metra

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A pražského metra
Publikováno: 27.6.2014

V současné době jsou v plném proudu práce na vybavení nové trati V.A pražského metra komplexním stacionárním zabezpečovacím zařízením. Tuto zakázku realizuje společně se svými subdodavateli společnost AŽD Praha. Tratí V.A se ze stanice Dejvická prodlužuje stávající trať A. Délka trati V.A ze stanice Dejvická až po novou konečnou stanici Nemocnice Motol je 6 134 m a na trati jsou mezi nimi situovány stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny...

Celý článek zde

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část
Publikováno: 26.6.2014

Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stanice Nemocnice Motol. Mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je vybudován objekt Kanadská, kde jsou umístěna pouze technologická zařízení nutná pro provoz nové trasy metra, tento objekt není určen pro cestující. Nová trasa je dlouhá 6,12 km s obratovými kolejemi ve stanici Petřiny a jsou vybudo...

Celý článek zde

Nové technologie na stavbě stanice Nemocnice Motol

Nové technologie na stavbě stanice Nemocnice Motol
Publikováno: 25.6.2014

Produkt TECHLAM je součástí inovativní technologie španělské firmy Levantina. Jedná se o tenkostěnnou keramickou desku z přírodních materiálů, která je výsledkem velmi moderního výrobního procesu a technologie. Vyrábí se lisováním na kontinuálním násypu z rozdrcené směsi zbytků přírodních kamenů, jílů a písků. Po vypálení při 1 200 stupních Celsia se řeže na požadované formáty v deskách v případě stanice Nemocnice Motol o velikosti 3 000 × 1 000 ...

Celý článek zde

První metro vyjelo před 40 lety

První metro vyjelo před 40 lety
Publikováno: 24.6.2014

Přesně před čtyřiceti lety se rozjel provoz v pražském metru. 9. května 1974 vyjely třívozové soupravy metra sovětského typu Ečs na prvním úseku trasy C mezi Sokolovskou (dnešní Florenc) a Kačerovem. Završila se tak několikaletá snaha projektantů, tunelářů, strojařů a techniků z Vodních staveb a pozdějšího Metrostavu, kteří na „stavbě století“ pracovali od roku 1966....

Celý článek zde

Účast SMP CZ a. s. na zakázce „Prodloužení trasy metra V.A – Dejvická – Nemocnice Motol“

Účast SMP CZ a. s. na zakázce „Prodloužení trasy metra V.A – Dejvická – Nemocnice Motol“
Publikováno: 1.8.2013

Historicky se pro naši stavební společnost jedná již o třetí zakázku tohoto typu. Naše činnost na rozšiřování pražského Metra započala v roce 2000 v rámci prodloužení metra C z Holešovic do Ládví a plynule pokračovala v letech 2004 – 2008 v rámci budování dalšího prodloužení této trasy z Ládví do Letňan. Po menší pauze vyplněné budováním zejména tzv. hloubených tunelů Letná v rámci zakázky Městský okruh – tunel Blanka, se tedy vracíme již potřetí...

Celý článek zde

Prodloužení trasy metra V.A v Praze – ražená část stanice metra Nádraží Veleslavín

Prodloužení trasy metra V.A v Praze – ražená část stanice metra Nádraží Veleslavín
Publikováno: 31.7.2013

V rámci prodloužení trasy metra A v Praze dochází v období let 2010 až 2014 k výstavbě čtyř nových stanic, z nichž jsou celkem tři realizovány jako ražené a jedna jako hloubená. Tento článek se věnuje unikátní výstavbě ražené trojlodní stanice „Nádraží Veleslavín“....

Celý článek zde

Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů

Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů
Publikováno: 30.7.2013

Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohuslavem Svobodou začaly bortit části podzemních stěn v prostoru konců obratových kolejí stanice Dejvická a postupně se začaly objevovat řezné hlavy tunelovacích strojů Tondy a Adély, mohli si zaměstnanci zodpovědní za výstavbu jednokolejných traťových tunelů oddechnout. Právě v tomto okamžiku totiž bylo možné konstatovat, že více...

Celý článek zde

Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol

Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol
Publikováno: 29.7.2013

Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m má 4 stanice, z nich 3 stanice jsou ražené. Pracovní názvy těchto stanic – Motol, Petřiny, Veleslavín a Červený vrch změnil Magistrát hl. města Prahy na Nemocnice Motol, Petřiny, Nádraží Veleslavín a Bořislavka a pod tímto označením se stanou v roce 2014 součástí provozované sítě metra. O této významné pražské dopravní stavbě inf...

Celý článek zde

Zkušenosti z nasazení kontinuálního monitoringu na stavbě metra V. A v Praze

Zkušenosti z nasazení kontinuálního monitoringu na stavbě metra V. A v Praze
Publikováno: 22.7.2013

Na stavbě metra V. A v Praze byly úspěšně nasazeny metody kontinuálního monitoringu s dálkovým přenosem dat – při ražbách pod obytným komplexem Hvězda na Petřinách a výškovými obytnými budovami na Červeném vrchu. Dále byl poprvé v České republice kontinuálně monitorován stav hlavního kanalizačního řadu pod Evropskou třídou, pod kterým také probíhala ražba, a to včetně nasazení kamerového systému. Na klasických ražbách NRTM v zeminovém prostředí p...

Celý článek zde

Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“

Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“
Publikováno: 19.7.2013

Prodloužení trasy „Metra A“ z Dejvic do Motola zahrnuje i výstavbu stanice na pražských Petřinách. Razičské práce na objektech, které zahrnují jednolodní stanici Petřiny, byly zahájeny v červnu roku 2010 v rámci celé stavby Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A - Dejvická (mimo) – Motol....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °CTechnologie na prodloužené trase metra V.A: stovky kilometrů kabelů, vzduchotechnika i protipožární opatření na 750 °C (32x)
Technologickou část nového úseku metra V.A měla na starosti společnost Skanska a. s. a na otázky Silnic železnic odpovíd...
Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (31x)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Zabezpečovací zařízení pro trať V.A pražského metraZabezpečovací zařízení pro trať V.A pražského metra (30x)
V současné době jsou v plném proudu práce na vybavení nové trati V.A pražského metra komplexním stacionárním zabezpečova...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelůVýstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů (5 b.)
Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohu...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (4 b.)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice