KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály

Materiály

Sekundární ochrana pro zvýšení odolnosti betonu proti společnému působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek

Sekundární ochrana pro zvýšení odolnosti betonu proti společnému působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek
Publikováno: 20.11.2019

Betonové povrchy jsou dnes běžné téměř ve všech oborech stavitelství. Mezi velmi obávané vlivy, které na ně působí, řadíme zejména společné působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Jedná se především o pozemní komunikace, parkoviště, odstavné plochy, rampy, chodníky a obecně dlážděné plochy ve městech a obcích i mimo ně. Agresivní ionty v zimě sice snadno rozpustí náledí, ale na druhé straně vnikají i do betonu, kde intenzivně škodí. Po ...

Celý článek zde

Šumavská železniční trať s kompozitními lávkami a zábradlím

Šumavská železniční trať s kompozitními lávkami a zábradlím
Publikováno: 3.9.2019

Jedna část regionální železniční tratě Strakonice-Volary prošla v úseku Vimperk-Lipka rekonstrukcí. Jihočeská trať sleduje více než polovinou své délky údolí říčky Volyňky a na trase je i nejvýše položená železniční stanice v ČR, nádraží Kubova Huť (995 m. n. m.). V uvedeném úseku bylo nutné v náročném terénu instalovat nové lávky a zábradlí, pro které byl zvolen kompozitní materiál. Tento materiál ze skelných vláken vytvoří pevné, lehké a odolné...

Celý článek zde

Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu železobetonových mostních konstrukcí II.

Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu železobetonových mostních konstrukcí II.
Publikováno: 18.4.2019

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. představuje inovativní jednosložkovou hydroizolační a ochrannou membránu na cementové bázi MasterSeal 6100 FX. Mezi hlavní přednosti tohoto materiálu patří použití lehkých plniv v kombinaci s vybranými pojivy a speciálními polymery v práškové podobě, čímž je možné dosáhnout požadované ochranné vrstvy s polovičním množstvím materiálu ve srovnání s tradičními dvousložkovými cementovými izolace...

Celý článek zde

Defektoskopie u Správy železniční dopravní cesty

Publikováno: 19.3.2019

1. Úvod Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) v rámci zvyšování technické úrovně diagnostiky železniční dopravní cesty, v loňském roce dokončila přípravu nového systému defektoskopie kolejnic. V rámci tohoto záměru byla u SŽDC pořízena diagnostická jednotka pro nedestruktivní kontrolu kolejnic (dále jen DJ NDT), měřicí vozík systému vířivých proudů a další technické prostředky lokální diagnostiky kolejnic. Všechny t...

Celý článek zde

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu
Publikováno: 23.5.2018

Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden popis a možnosti aplikace R-materiálu v železničním stavitelství, jsou shrnuty výhody a nevýhody jeho aplikace v této oblasti. Na základě laboratorního modelu pražcového podloží s aplikací R-materiálu ve zkušebním boxu došlo následně k jeho aplikaci v konstrukci železniční tratě. Předpokládaným přínosem aplikace R-materiálu je r...

Celý článek zde

Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů

Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů
Publikováno: 10.5.2018

Článek se zabývá možností predikce náchylnosti silničních asfaltů k projevům termooxidačního stárnutí na základě stanovení jejich disperzní stability. Disperzní stabilita je v tomto případě vyjadřována pomocí flokulačního toluenového indexu (FTI), který je stanoven metodou jednobodové srážecí titrace. Na souboru 32 vzorků silničních asfaltů je ukázáno, že tento index může za určitých okolností sloužit jako signální veličina nadměrného stárnutí. H...

Celý článek zde

Asfaltové vozovky v tunelech

Asfaltové vozovky v tunelech
Publikováno: 9.5.2018

V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobetonovým krytem, ale jejich používání má řadu nevýhod jak pro správce, tak pro účastníky silničního provozu. V rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR TA04031642 „Asfalty v silničních tunelech“ probíhalo řešení s cílem používat do tunelů asfaltové vrstvy s vysokou odolností vůči účinkům dopravy (protismykové vlastnosti,...

Celý článek zde

Kompozitní konstrukční materiály na železničních stavbách II.

Kompozitní konstrukční materiály na železničních stavbách II.
Publikováno: 19.1.2018

Použití kompozitních konstrukčních prvků MEA (dříve RONN) jsme v předchozích článcích ukázali převážně na silničních a dálničních objektech, jako jsou dálniční mosty a přidružené vodoprávní stavby, kompozitní zábradlí na opěrných stěnách, silniční mosty nebo obslužné lávky. Mnoho realizací na železničních objektech nás dovedlo k tomu, abychom vám prezentovali také úspěšné využití kompozitních konstrukcí a roštů MEA na železničních stavbách....

Celý článek zde

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí
Publikováno: 26.11.2017

Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyšují tím, že nepotřebují časté opravy a s nimi související uzavírky, které bývají častou příčinou dopravních nehod. Výhodou betonových vozovek je vysoká odolnost proti deformacím, výtlukům i vyjíždění kolejí. Betonový povrch je na rozdíl od asfaltu světlý, okolí vozovky je tak jasnější, provoz na ní může být bezpečnější. Pokrokov...

Celý článek zde

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy
Publikováno: 3.7.2016

Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro každou stavební aplikaci pro povrchovou úpravu betonu, ale také proto, že jejich největší lišty disponují parametry, které nemají konkurenci. Např. s příhradovou vibrační lištou Atlas Copco BT 90 můžete hutnit až 25 m široký pás najednou. Pro zarovnání a zhutnění litého betonu při stavbě silnic, ranvejí nebo mostů jsou naprosto ide...

Celý článek zde

Sanace pemrlovaných omítek mostu pomocí prefabrikovaných směsí

Sanace pemrlovaných omítek mostu pomocí prefabrikovaných směsí
Publikováno: 8.2.2016

Sanace železobetonových konstrukcí se posunula do pozice poměrně běžných postupů při rekonstrukcích staveb. Přesto je možné nalézt celou řadu konstrukcí, jejichž oprava vyžaduje speciální know – how a použití speciálních materiálů. Mezi tyto postupy je možné zařadit i obnovu tzv. pemrlovaných omítek. Jedná se o povrchové úpravy z umělého kamene, které byly hojně využívány v 1. pol. 20 století. Tento druh finalizace povrchu imituje vyvřelé horniny...

Celý článek zde

Vysokohodnotné betony TOPCRETE

Vysokohodnotné betony TOPCRETE
Publikováno: 23.4.2015

Ultra-vysokohodnotný beton, pod mezinárodně známou zkratkou UHPC (ultra high performance concrete), je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. UHPC je beton s pevností výrazně nad normově danými třídami, s dlouhou trvanlivostí a odolností pro nejnáročnější podmínky. Tento článek shrnuje dosavadní zkušenosti s vývojem, výrobou, dopravou a ukládkou tohoto betonu u společnosti TBG METROSTAV, člena skupiny Českomoravský b...

Celý článek zde

Huť ArcelorMittal Ostrava představila vysokopecní strusku jako výhodný stavební materiál

Huť ArcelorMittal Ostrava představila vysokopecní strusku jako výhodný stavební materiál
Publikováno: 28.1.2015

Ostravská huť představila jeden ze svých vedlejších produktů. Vysokopecní struska vzniká jako odpad při výrobě surového železa, ale dá se dále využívat. Je to kvalitní materiál používaný mimo jiné ve stavebnictví či v silničním stavitelství. Bohužel se vysokopecní struska v posledních letech vnímá spíše negativně. Tato skutečnost je důsledkem mediálních kauz o špatném stavu některých nově otevřených dálnic, který však bývá způsoben použitím nevho...

Celý článek zde

Tichý asfalt sníží hladinu hluku na D1 u Průhonic

Tichý asfalt sníží hladinu hluku na D1 u Průhonic
Publikováno: 3.10.2014

Modernizace úseku dálnice D1 mezi Průhonicemi a Chodovem, která probíhá od července letošního roku, se blíží ke konci. Společnost EUROVIA CS tam pokládá speciální tlumící asfaltový koberec VIAPHONE®. Je řešením pro vytížené komunikace, kde ruch z dopravy obtěžuje okolí. Hladina hluku se s využitím tohoto povrchu sníží až o 6 decibelů. Opravou prochází část dálnice mezi kilometry 9,4 až 1,275....

Celý článek zde

Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv hutnění na chování asfaltových směsí

Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv hutnění na chování asfaltových směsí
Publikováno: 19.6.2014

Hutněním pokládaných asfaltových směsí se snažíme docílit jejich optimálních vlastností, a to z hlediska následné velikosti dopravního zatížení, klimatických či povětrnostních podmínek. S přibývající mírou zhutnění se výrazně zvyšuje pevnost směsí, jejich tuhost a životnost asfaltových úprav. S narůstající mírou zhutnění se zvyšuje i jejich odolnost proti únavě. Proces hutnění také výrazně ovlivňuje povrchové vlastnosti krytu vozovky, zejména pak...

Celý článek zde

Aramidová vlákna – moderní způsob vyztužení asfaltových směsí

Aramidová vlákna – moderní způsob vyztužení asfaltových směsí
Publikováno: 17.6.2014

Společnost FORTA Corp. je již několik desetiletí předním světovým výrobcem syntetických vláken pro trojrozměrné vyztužování betonu. Vývojáři společnosti dospěli k úvaze, že obdobný způsob vyztužení by byl vhodný a přínosný i pro jiný typ kompozitního stavebního materiálu – asfaltové směsi jako řešení obecně známých problémů vozovek z hutněných asfaltových vrstev, jako je tvorba trvalých deformací, vznik a šíření trhlin a konflikt mezi požadavkem ...

Celý článek zde

Experimentální poznatky s návrhem akustických asfaltových směsí SMA LA a LOA

Publikováno: 23.5.2014

Problematika hlukové zátěže od silniční dopravy představuje jednu z klíčových priorit řešených Evropskou komisí. Z technického hlediska existuje několik možností, jak snížení hlukové zátěže z dopravy dosáhnout. V ČR dosud v menší míře aplikovaná řešení obrusných vrstev vozovek se sníženou hlučností představují alternativu se značným potenciálem. V rámci řešení jsou rozvíjeny dosavadní poznatky s aplikací vybraných technologií zejména pro asfaltov...

Celý článek zde

Doterajšie skúsenosti s aplikáciou oceľových výstužných dvojzákrutových sietí RoadMesh® pri rekonštrukciách asfaltových krytov vozoviek v Česku a na Slovensku

Doterajšie skúsenosti s aplikáciou oceľových výstužných dvojzákrutových sietí RoadMesh® pri rekonštrukciách asfaltových krytov vozoviek v Česku a na Slovensku
Publikováno: 22.5.2014

Článok pojednáva o doterajších skúsenostiach použitia dvojzákrutových šesťuholníkových oceľových výstužných sietí RoadMesh® pri rekonštrukciách vozoviek v Česku, na Slovensku a v Poľsku. Zaoberá sa problematikou vhodnosti návrhu oceľovej siete a vlastným návrhom skladby konštrukcie vozovky. Ďalej popisuje možnosti inštalácie a skúsenosti s rôznymi inštalačnými postupmi. Na záver dokumentuje výsledky použitia oceľovej výstuže v daných lokalitách a...

Celý článek zde

Nasákavost asfaltových izolačních pásů pro izoloci betonových mostovek v České republice II.

Nasákavost asfaltových izolačních pásů pro izoloci betonových mostovek v České republice II.
Publikováno: 21.5.2014

Článek se zabývá problematikou nasákavosti asfaltových izolačních pásů. Navazuje na článek uveřejněný v čísle 5/2013 [7]. Porovnává dvě platné metodiky, které se používají pro zjištění nasákavosti asfaltových izolačních pásů používaných pro izolaci mostovek a to z hlediska experimentálního měření pro jednotlivé vzorky. V kapitole 2.2. je upřesněn zkušební postup pro nasákavost po 28 dnech dle [4]....

Celý článek zde

RoadCem: Levná, silná a pružná silnice z jakékoliv zeminy

RoadCem: Levná, silná a pružná silnice z jakékoliv zeminy
Publikováno: 11.12.2013

Nizozemská společnost PowerCem, která se přes dvacet let zabývá vývojem a využitím stavebních hmot, proráží na český trh s novým aditivem RoadCem, díky němuž se výstavba silnic zlevňuje až o 40 %. Metr čtvereční silnice I. třídy přijde objednatele maximálně na tisíc korun včetně asfaltu. V případě rozsáhlejší výstavby cena klesá až k 800 korun/m2 a u obecních cest se pohybuje ještě o minimálně sto korun za metr čtvereční níže....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (184x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (87x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (56x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

NEJlépe hodnocené související články

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiáluOvěření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu (5 b.)
Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden ...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (5 b.)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltuGumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu (5 b.)
Výhody využití polymerní směsi: přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě voz...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešeníSoučasné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení (1x)
Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní pří...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice