KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Tunel Blanka    Systém řízení kvality

Systém řízení kvality

Publikováno: 18.10.2012
Rubrika: Tunel Blanka

Podpisem smlouvy o dílo pro soubor staveb Myslbekova – Pelc Tyrolka se firma Metrostav a. s. zavázala plnit veškeré rezortní předpisy Ministerstva dopravy a spojů – obor pozemní komunikace, které byly dále upřesněny dokumentem: Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby.

 

Následně byl odsouhlasen Plán kvality mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrola stavebních prací je prováděna formou kontroly ve třech stupních:

I. Kontrola vstupních materiálů: Certifikáty a Prohlášení o shodě, Technické listy výrobce atd.
II. Kontrola v průběhu realizace: dodržování Technologických postupů a nezávislou kontrolou Akreditovaných zkušebních laboratoří (AZL)
III. Supervize: kontrola rozhodujících prací v četnosti 10 % zkoušek AZL

Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení Technologické postupy (TEP) a kontrolně zkušební plány (KZP) na prováděné technologie.

Výstupy během realizace o provedených kontrolách jsou dokladovány zápisy do stavebních deníků nebo formou protokolů. Kvalita dokončeného stavebního objektu je vyhodnocena v Závěrečné zprávě o kvalitě (ZZK). Součástí ZZK jsou Certifikáty výrobků, Prohlášení o shodě, Protokoly o provozních zkouškách, Revizní zprávy a další doklady požadované investorem.

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
Pro konstrukční betony a jejich výrobu byly zpracovány a odsouhlaseny investorem Průkazní zkoušky. Betony vyrábí osvědčené betonárky TBG Metrostav s. r. o. a Skanska Transbeton s. r. o. Kontrola výstavby monolitických konstrukcí se řídí podle schválených Technologických postupů a Kontrolně zkušebních plánů. Kontrolní zkoušky daného druhu betonu se provádí vždy na zkušebních tělesech v místě ukládání betonů. Kontrolní zkoušky provádí pracovníci schválených akreditovaných zkušebních laboratoří (AZL). Výstupem zkoušení je protokol o provedené zkoušce vydaný AZL, který je vyhodnocen v Závěrečné zprávě kvality.

STŘÍKANÉ BETONY 
Pro stříkané betony sloužící jako dočasná konstrukce primárního ostění ražených tunelů byly zkoušky prováděny a odebírány přímo na staveništi pro prokázání vlastností mladého i ztvrdlého stříkaného betonu.

IZOLACE 
Ražené tunely jsou izolovány svařovanou fóliovou izolací se signální vrstvou doplněné pojistným systémem. Těsnost každého sváru byla provozně ověřena a uvedena v protokolu o zhotovení izolace každé sekce. Stejným způsobem byl odzkoušen i pojistný systém.

Hloubené tunely jsou izolovány systémem bentonitových izolací. Kvalita je prověřována během realizace, provozní zkoušky jsou vedeny v záznamu o pokládce bentonitových izolací. Obdobným způsobem byly, jsou a budou kontrolovány systémy navržených izolací i na mostních objektech.

ZEMNÍ PRÁCE 
Výkopové práce, zpětné zásypy stavebních objektů jsou kontrolovány v četnostech KZP v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací ministerstva dopravy a spojů (TKP PK MDS), výsledky měření jsou tabulkově vyhodnoceny v ZZK. Zemní práce, nestmelené a stmelené vrstvy komunikací a tramvajových tratí jsou kontrolovány průběžně během stavby. Provedené zkoušky jsou zpracovány do Protokolů o zkoušce AZL, a následně tabulkově vyhodnoceny v ZZK.

VOZOVKY 
Živičné souvrství provádí jako subdodávku firmy Eurovia CS a.s., PSVS a. s., Strabag a. s. Obalovny těchto firem mají schválený Certifikovaný systém kvality. Kvalita je kontrolována již během pokládky živice, a to v četnostech stanovených KZP. Protokoly AZL jsou vyhodnoceny v ZZK. Obdobnými způsobem realizace této stavební zakázky byly, jsou a nadále budou kontrolovány a vyhodnocovány prováděné práce související s výstavbou tak technicky náročné stavby MO Blanka.

Quality Management System
By signing the contract agreement for complex of constructions Myslbekova – Pelc Tyrolka, Metrostav a. s. pledged to fulfil all departmental regulations of the Ministry of Transport – Department of the Road Transport which were specified by the document: Technical Specifications, Technical and User Construction Standards.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (27x)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část LetnáStavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná (24x)
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná je umístěna především na území Letenské pláně. Její první dilatace se...
Časové řízení stavbyČasové řízení stavby (24x)
Smluvní časový harmonogram prací (HMG), byl řídícím harmonogramem a respektoval termíny SOD a požadovaná dopravní řešení...

NEJlépe hodnocené související články

Geodetické práceGeodetické práce (5 b.)
Provádění geodetických prací souvisejících s výstavbou vnitřního dopravního okruhu Blanka byla věnována pozornost již v ...
Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (5 b.)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (3.7 b.)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

NEJdiskutovanější související články

Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice