KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Tunel Blanka    Odvoz přebytečného materiálu

Odvoz přebytečného materiálu

Publikováno: 5.11.2012
Rubrika: Tunel Blanka

Stavba městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka je rozsáhlou liniovou dopravní stavbou vyvolávající obrovské nároky na přesun hmot, zejména zemin, zásypů, betonu, armovací oceli apod. Celkem bylo ze stavenišť vymístěno cca 2,6 mil. m3 výkopové zeminy.

Tento objem realizovaný v husté městské zástavbě s vysoce frekventovanými komunikacemi byl značně komplikovaný. Celkem jednoduchá byla situace na Trojské straně, odkud byla odvážena většina materiálu z ražené části tunelu. Napojení na místní komunikace ve směru z centra bylo ideální a odvozy z této části stavby byly bez problémů. Jiná situace na nás však čekala v oblasti Letná – Myslbekova, kde je vlastní automobilová doprava velmi komplikovaná.

V rané fázi stavby jsme zvažovali různé alternativy odvozu výkopové zeminy. Jako velmi nadějné řešení se jevil odvoz vlakovými soupravami ze stanice Praha-Dejvice, kde po úpravách kolejiště bylo možno zřídit nakládací kolej. Situace byla dokonce již ve fázi dokončení projektové dokumentace a legislativního projednávání.

Celý projekt však ve finále ztroskotal na nedostatečných počtech speciálních drážních vozů a cenových podmínkách dodavatelů, kteří nebyli ochotni respektovat původní cenové návrhy. Další prověřovanou variantou byla lodní doprava, která se již v minulosti osvědčila při podobných přesunech hmot v centru Prahy. Zde však toto řešení naráželo na absenci přístavu v blízkosti stavenišť. Jako ideální se jevilo zřízení kotviště v Suchdole, kde však přepravci nebyli schopni překonat legislativní podmínky a ve finále od této varianty ustoupili.

Dále byla realizována praktická zkouška odvozu výkopku z přístaviště Holešovice.

Toto řešení však naráželo na komplikovaný provoz Veletržní ulicí a relativně malou kapacitou překladiště. Po vypršení zkušební doby této varianty odvozů jsme byli nuceni odstoupit i od tohoto řešení.

V té době byl na naši a. s. vyvíjen celkem logický nátlak ze strany městských částí Prahy 6, 7 a Středočeského kraje z důvodu nadměrné zátěže místních komunikací těžkou automobilovou dopravou. Byly vytipovány odvozové trasy v rámci Prahy a Středočeského kraje, které byly podrobeny pasportizaci. V rámci koordinace jednotlivých stavenišť byly vypracovány podrobné časové a množstevní plány odvozů s přiřazením k jednotlivým trasám, které byly následně projednávány s jednotlivými MČ a SUS Kadno. Následně po vzájemné dohodě byly odvozy realizovány pod dohledem dispečera.

Kontinuální odvoz takového množství zeminy za všech povětrnostních vlivů rovněž představoval problém s čistotou komunikací a přilehlých ploch, kde opět ve spolupráci s dispečerem docházelo ke koordinaci nasazení čistící techniky na jednotlivých úsecích. Zde se osvědčila ucelená spolupráce s firmou Akrop s. r. o., která tyto práce provádí v průběhu celé stavby.

Redundant Material Removal
Construction of the city circle in section Myslbekova – Pelc-Tyrolka is a large line traffic construction having great demands on material removal, predominantly soil, backfill, concrete, armour steel and so on. A total of 2.6 mil. m3 of excavated soil have been removed from the construction site.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ražba křížení kanálu 04 a severního tunelu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (28x)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část LetnáStavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná (24x)
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná je umístěna především na území Letenské pláně. Její první dilatace se...
Časové řízení stavbyČasové řízení stavby (24x)
Smluvní časový harmonogram prací (HMG), byl řídícím harmonogramem a respektoval termíny SOD a požadovaná dopravní řešení...

NEJlépe hodnocené související články

Geodetické práceGeodetické práce (5 b.)
Provádění geodetických prací souvisejících s výstavbou vnitřního dopravního okruhu Blanka byla věnována pozornost již v ...
Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (5 b.)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (3.7 b.)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

NEJdiskutovanější související články

Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice