KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty

Mosty

Sanace pemrlovaných omítek mostu pomocí prefabrikovaných směsí

Sanace pemrlovaných omítek mostu pomocí prefabrikovaných směsí
Publikováno: 8.2.2016

Sanace železobetonových konstrukcí se posunula do pozice poměrně běžných postupů při rekonstrukcích staveb. Přesto je možné nalézt celou řadu konstrukcí, jejichž oprava vyžaduje speciální know – how a použití speciálních materiálů. Mezi tyto postupy je možné zařadit i obnovu tzv. pemrlovaných omítek. Jedná se o povrchové úpravy z umělého kamene, které byly hojně využívány v 1. pol. 20 století. Tento druh finalizace povrchu imituje vyvřelé horniny...

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa SO 101 – montáž mostu

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa SO 101 – montáž mostu
Publikováno: 20.1.2016

Stávající železniční most se nachází na okraji města Lovosice v její průmyslové zóně u komplexu Lovochemie, který zde překračuje řeku Labe. Stav konstrukce byl jak stářím, tak stavebním stavem, za hranicí své životnosti. Koroze a opotřebení snižuje únosnost a přechodnost, která nedosahuje požadované přechodnosti vlakové třídy D4/90. Na mostě a ve všech polích je rovněž nevyhovující prostorové šířkové uspořádání. Spodní stavba byla sanována v roce...

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – předepnutí mostních pilířů P3 a P4

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – předepnutí mostních pilířů P3 a P4
Publikováno: 19.1.2016

Ve dvou předchozích článcích byl popsán původní stav konstrukce a postupy prací na rekonstrukci mostu především v souvislosti s výměnou tří ocelových mostních polí, přemosťujících řeku Labe. Samotný způsob výměny byl na evropské poměry unikátní. Možná tak poněkud ve stínu těchto prací, protože ne na první pohled tak viditelné, zůstaly technologie použité pro předepnutí dvou mostních pilířů, stojících v korytě řeky Labe....

Celý článek zde

Návrh odvodnění dálničního mostu při rekonstrukci

Návrh odvodnění dálničního mostu při rekonstrukci
Publikováno: 18.1.2016

Velký počet letošních rekonstrukcí silnic a dálnic s sebou sice přinesl omezení provozu v mnoha úsecích, ale výsledek práce stavebních čet ocení řidiči při podzimních deštích a v zimě....

Celý článek zde

Montáž zavěšeného lešení na Nuselském mostě

Montáž zavěšeného lešení na Nuselském mostě
Publikováno: 12.1.2016

Zavěšené lešení pro opravu Nuselského mostu navrhla firma PERI, spol. s r. o. Kompletní montáž této rozměrné konstrukce o celkové hmotnosti téměř 200 tun provedla firma MTEK, s. r. o....

Celý článek zde

Oprava Nuselského mostu pokračuje

Oprava Nuselského mostu pokračuje
Publikováno: 8.1.2016

Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě je šestiproudá komunikace se středním dělícím pásem a v tubusu nosné konstrukce je vedena trasa C pražského metra. Most pro silniční dopravu slouží od února 1973 a pravidelný provoz metra byl zahájen v květnu 1974....

Celý článek zde

Komplexní povrchová úprava ocelové konstrukce Mostu Generała Stefana Grota-Roweckiego

Komplexní povrchová úprava ocelové konstrukce Mostu Generała Stefana Grota-Roweckiego
Publikováno: 6.1.2016

Projekt rekonstrukce Mostu Generała Stefana Grota-Roweckiego ve Varšavě, Polsko, byl jedním z nejvýznamnějších projektů povrchových úprav v letech 2014 – 15. Tento projekt se vyznačoval vysokou obtížností a náročností realizace díla a krátkým časovým úsekem. Realizaci povrchových úprav prováděla pražská společnost PROFICOLOR s. r. o., působící v oblasti povrchových úprav přes 17 let....

Celý článek zde

Rekonstrukce a modernizace Mostu Generała Stefana Grota-Roweckiego ve Varšavě

Rekonstrukce a modernizace Mostu Generała Stefana Grota-Roweckiego ve Varšavě
Publikováno: 4.1.2016

Rekonstrukce a modernizace Mostu Generála Stefana Grota-Roweckiego ve Varšavě byla součástí stavební zakázky „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska”, kterou realizovala divize 4 firmy Metrostav. Smlouva s investorem GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obdoba našeho ŘSD) byla podepsána dne 18. 7. 2013 a lhůta výstavby činila...

Celý článek zde

Čelákovická lávka postavená Metrostavem sbírá ocenění

Publikováno: 14.12.2015

Prestižní ocenění Americké společnosti pro beton (ACI) získala v minulých dnech v coloradském Denveru Lávka pro pěší Čelákovice. Unikátní dílo, jež zvítězilo v soutěži Excellence Awards 2015 v kategorii Infrastruktura, vybudoval tým Metrostavu řízený Ing. Petrem Koukolíkem. ...

Celý článek zde

SMP CZ a. s. „Poděbrady – přemostění trati ČD“

SMP CZ a. s. „Poděbrady – přemostění trati ČD“
Publikováno: 11.11.2015

Počátek realizace zakázky pod názvem „Poděbrady – Přemostění trati ČD“ se datuje na duben loňského roku. Jedná se o dodávku silničního nadjezdu přes velice frekventovanou železniční trať situovaného cca 150 metrů od osobního vlakového nádraží Poděbrady ze strany od Nymburka. Tento nadjezd odstraní dlouhé kolony, tvořící se v průběhu celého dne z obou stran železničního přejezdu v ulici Koutecká. Hlavním investorem je Středočeský kraj, spolufinanc...

Celý článek zde

Libeňské soumostí – most přes Vltavu V-009

Libeňské soumostí – most přes Vltavu V-009
Publikováno: 9.11.2015

Autor chce v úvodu upozornit, že účelem článku není komentovat stávající výběrové řízení na zhotovitele ani polemizovat o tom, zda má být most široký 21 či 26 m, či zda je zvolené technické řešení rekonstrukce mostu přes Vltavu, na které bylo vydáno stavební povolení, optimální či nikoliv. Protože se však v poslední době objevila řada stanovisek a vyjádření, které zpochybňují dokumentaci pro stavební povolení, která řeší náhradu nosné konstrukce,...

Celý článek zde

Zabezpečenie stability zosuvného územia pri moste 213-00 na stavbe D1 Fričovce – Svinia

Zabezpečenie stability zosuvného územia pri moste 213-00 na stavbe D1 Fričovce – Svinia
Publikováno: 5.11.2015

Trasa diaľnice D1 Fričovce – Svinia prechádza v km 88,750 – 89,400 cez zosuvné územie označené ako S3. Tento príspevok opisuje inžiniersko-geologické pomery územia a bližšie sa zaoberá technickým riešením stredového múru a krídla mostu 213-00 v KM 89,203 – 89,401 D1. Oporný múr je navrhnutý v 2 stupňoch z dôvodu zabezpečenia globálnej, vonkajšej stability – 1. stupeň, tvorený kotveným ŽB prahom; a vnútornej stability – 2. stupeň, tvorený vystužen...

Celý článek zde

SO 14-24-01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172

SO 14-24-01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172
Publikováno: 21.10.2015

Součástí Revitalizace trati České Budějovice – Volary, byla i rekonstrukce historického železničního mostu v Boršově nad Vltavou. Generálním zhotovitelem Revitalizace trati byla firma AŽD Praha s. r. o., která vybrala jako nejvhodnějšího dodavatele pro rekonstrukci mostu společnost Metrostav a. s., divize 4, Provoz mostních technologií. Původní historický most byl uveden do provozu roku 1891, jeho nosná konstrukce byla složena ze dvou obloukových...

Celý článek zde

Most Natal, Brazílie

Most Natal, Brazílie
Publikováno: 14.10.2015

Půdorysně zakřivený zavěšený most je popsán s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup stavby. Most celkové délky 280 m je tvořen třemi částmi – hlavním mostem a oboustranně navazujícími viadukty. Hlavní monolitický most délky 120 m je tvořen parapetním nosníkem, který je na vnějších okrajích zavěšen na středním pylonu tvaru písmene V, navazující viadukty jsou sestaveny z prefabrikovaných nosníků. M...

Celý článek zde

Rekonstrukce Žďákovského mostu

Publikováno: 8.10.2015

Začátkem června letošního roku byla zahájena dlouho připravovaná rekonstrukce našeho nejznámějšího a nejkrásnějšího mostu. Žďákovský most převádí silnici I/19 přes Orlickou přehradní nádrž. ...

Celý článek zde

Údolní estakáda obchvatu Chrudimi

Údolní estakáda obchvatu Chrudimi
Publikováno: 7.10.2015

Výstavba mostního objektu je součástí obchvatu Chrudimi. Hlavní trasu tvoří cca 5,9 kilometrů dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Obchvat je veden volnou východní trasou mimo obytnou zástavbu města Chrudimi. Komunikace je navržena v kategorii S11,5/80. V km 2,956 překračuje trasa ploché údolí řeky Chrudimky a železniční trať Chrudim – Hrochův Týnec mostním objektem SO 204 – Údolní estakáda. Výška m...

Celý článek zde

Trojský most získal v tvrdé konkurenci mezinárodní ocenění

Trojský most získal v tvrdé konkurenci mezinárodní ocenění
Publikováno: 18.9.2015, Aktualizováno: 29.9.2015 14:18

Významného ocenění na mezinárodním poli se dostalo stavbě Trojského mostu v Praze. Evropské sdružení ocelových konstrukcí (ECCS) udělilo tomuto projektu cenu AWARD OF EXCELLENCE v kategorii Mosty v rámci soutěže The European Steel Design Awards 2015....

Celý článek zde

Řeku Dunaj v Bratislavě překlenula ocelová konstrukce

Řeku Dunaj v Bratislavě překlenula ocelová konstrukce
Publikováno: 14.9.2015

Unikátní technicky velmi náročnou akci zažila Bratislava na Slovensku. V rámci rekonstrukce Starého mostu probíhal v termínu od čtvrtka 27. srpna do pátku 28. srpna výsuv ocelové konstrukce v délce téměř 80 metrů. Práce provádí stavební skupina EUROVIA CS pro město Bratislava....

Celý článek zde

SŽDC opravila most přes Ohři na trati Chomutov – Cheb

SŽDC opravila most přes Ohři na trati Chomutov – Cheb
Publikováno: 17.6.2015

Správa železniční dopravní cesty dokončila komplexní rekonstrukci železničního mostu u Ostrova na Karlovarsku na trati Chomutov – Cheb. Slavnostní ukončení výstavby proběhlo ve středu 18. března v prostorách železniční stanice Vojkovice nad Ohří. Cílem stavby je zachovat provoz dvoukolejné trati při požadované třídě zatížení, prostorové průchodnosti a traťové rychlosti....

Celý článek zde

Sanace a izolace betonových konstrukcí a mostů od spodní stavby po povrchové úpravy v praxi – technologie společnosti BASF/ komplexní systémy PCI

Publikováno: 19.5.2015

Článek popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací betonových konstrukcí, mostů a jiných inženýrských staveb ve vztahu k ČSN EN 1504/část 1-10 a navazujících TP a TKP. Dále představuje vybrané materiály a systémy PCI splňující požadavky normy na funkční vlastnosti materiálů a příklady aplikace těchto hmot od izolace spodní stavby, řešení trhlin, sanaci betonu, zálivky po řešení vlastních povrchových úp...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most přes Radbuzu je poskládán z desítek segmentů (204x)
V souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu Plzně D5 se provádí zkapacitnění silnice I/27 Klatovská, která bude tvořit...
Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvatMostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat (68x)
Hlavným z dôvodov navrhovaného obchvatu je vybudovanie novej cestnej komunikácie v parametroch odpovedajúcich dopravnej ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (65x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice