KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Nuselský most    Montáž zavěšeného lešení na Nuselském mostě

Montáž zavěšeného lešení na Nuselském mostě

Publikováno: 12.1.2016
Rubrika: Nuselský most

Zavěšené lešení pro opravu Nuselského mostu navrhla firma PERI, spol. s r. o. Kompletní montáž této rozměrné konstrukce o celkové hmotnosti téměř 200 tun provedla firma MTEK, s. r. o.

Jedná se o dvě nezávislé posuvné konstrukce se shodnými konstrukčními prvky. Velká lávka obsahuje dvě lávky boční a na nich zavěšenou jednu pojízdnou lávku spodní. Malou lávku pak tvoří pouze jedna lávka boční.

Montáže zavěšeného lešení probíhaly prakticky současně na dvou pracovištích. Malá lávka byla montována v parku Folimanka a velká v ulici Čiklova. Práce včetně přípravy staveniště byly zahájeny 14. 5. a lávky byly dokončeny v neobyčejně krátkém čase dvou měsíců.  Malá lávka se skládá z 3 montážních celků. Krajní jsou identické, zrcadlově obrácené s převislými konci (v podélné ose) o délce cca 14 m. Prostřední má délku 10 m. Velká lávka se pak skládá z 3 těchto celků na levé a pravé straně mostu a je vybavena i spodní pojízdnou lávkou, která obě části lávky spojuje a umožňuje provádět sanaci spodku tubusu mostu.

Montážní celky bočních lávek byly o hmotnosti 21,5 tuny, spodní pojízdná lávka jako samostatný celek má hmotnost 13 tun. Montáž byla prováděna na základových kostkách z lešení Peri-up na zemi a následně byly montážní celky vytaženy pod most. Prakticky veškeré montážní práce byly prováděny auty s hydraulickou rukou. Zvedání jednotlivých montážních celků i spodní pojízdné lávky probíhalo pomocí hydraulických válců na závěsech z tyčí Dywidag 20. Náš vlastní zvedací hydraulický systém je nízkotlaký, pro dané zatížení umožňuje dosáhnout rychlosti zvedání 10 – 15 m/h. Použité hydraulické válce vybavené synchronizací zdvihu byly o celkové nosnosti 32 tun. Výška zvedání byla ve Folimance 33 m a v ulici Čiklova 18 m.

Ve Folimance bylo možné připravit větší pracoviště u pilíře P1, původně zamýšlenou montáž u opěry OP1 (směr centrum) nebylo možné provádět s ohledem na požadavek zachování provozu pro chodce na cestě v parku u opěry. Montovaly se všechny 3 montážní celky za sebou v podélné ose mostu tak, jak měly být následně spojeny na mostě. Po jejich postupném zdvižení pod nosnou konstrukci mostu, vyvrtání otvorů do žeber mostu a montáži pracovních závěsů byl proveden posun kompletní lávky do první pracovní pozice u opěry. Lávky jsou vybaveny v horní části dvojicí pojezdových kolejnic (IP 500) a pracovní závěsy obsahují jeřábové kočky o nosnosti 10 tun, které jsou při posunu postupně na konci lávky demontovány a montovány na žebra mostu před lávku, které je třeba vždy nejprve jádrově vyvrtat. Posuny se provádí hydraulikou rychlostí cca 0,5 m/min.

V Čiklově ulici probíhala montáž náročnějším způsobem. A to jednak z důvodů prostorových, tak i časových (krátká doba uzavírky ulice). Bylo třeba montovat zároveň na malém prostoru vždy pravou a levou stranu lávky prakticky současně. Po dokončení montáže jednoho celku na pravé či levé straně mostu byl tento zvednut hydraulikou pod most, převěšen ze závěsů Dywidag na pracovní závěsy a prakticky ihned posunut směrem k opěře. Tímto postupem bylo uvolněno pracoviště pro montáž a zvedání dalšího celku. Montážní celky byly spojovány až po zavěšení na pracovní závěsy.

Spodní pojízdná lávka byla zdvižena jako poslední. Zvedací hydraulika byla umístěna na obou bočních lávkách. Pojízdná lávka se může posouvat po kolejnicích (IP 300) umístěných na spodní hraně bočních lávek a lávka je k tomu vybavena čtveřicí jeřábových koček.

Za úspěšnou a rychlou montáž patří náš dík všem našim pracovníkům a rovněž firmě KUGR s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pracoviště na nosné konstrukci pro zvedání montážního celkuPracoviště ve FolimanceZvedání spodní pojízdné lávkyZvedaný montážní celek ve FolimanceZvedaný montážní celek ve FolimanceDokončená velká lávka

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nuselský most X 676 – výměna mostních závěrůNuselský most X 676 – výměna mostních závěrů (39x)
Nuselský most, vybudovaný na přelomu 60. a 70. let minulého století, je důležitou součástí páteřních komunikací hlavního...
Oprava Nuselského mostu pokračujeOprava Nuselského mostu pokračuje (27x)
Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě j...
Montáž zavěšeného lešení na Nuselském mostěMontáž zavěšeného lešení na Nuselském mostě (19x)
Zavěšené lešení pro opravu Nuselského mostu navrhla firma PERI, spol. s r. o. Kompletní montáž této rozměrné konstrukce ...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava Nuselského mostu pokračujeOprava Nuselského mostu pokračuje (5 b.)
Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě j...
Sanace Nuselského mostuSanace Nuselského mostu (5 b.)
V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace ...
Nuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452NNuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452N (4 b.)
Společnost Sika CZ, s. r. o. je dceřinou společností švýcarského výrobce specializovaných stavebních hmot Sika AG a na č...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice