KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty

Mosty

Nový silniční most v obci Pouzdřany

Nový silniční most v obci Pouzdřany
Publikováno: 3.11.2014

Most na silnici III. třídy č. 4206 přes elektrifikovanou železniční trať SŽDC spojuje obec Pouzdřany s okolními obcemi a umožňuje spojení na Brno. Investorem díla je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, generálním dodavatelem společnost SDS EXMOST spol. s r. o....

Celý článek zde

Oprava mostu D5-008 – problémy s předpínací výztuží

Oprava mostu D5-008 – problémy s předpínací výztuží
Publikováno: 31.10.2014

V roce 2013 byla zahájena oprava mostu D5-008 v km 5.418 optimalizace přilehlých přejezdů SDP na dálnici D5. Most je v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem stavby bylo „Sdružení D5-HTVSL“ vedené firmou HOCHTIEF CZ a. s. Projektant stavby byla firma PONTEX s. r. o. Jedná se o dálniční most složený ze tří prostých polí (rozpětí 17,0 + 29,0 + 17,0 m) s pérovými deskami, z předpjatých prefabrikovaných nosníků I-73 s šikmostí...

Celý článek zde

Rekonstrukce Americké třídy v Plzni, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor v Plzni

Rekonstrukce Americké třídy v Plzni, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor v Plzni
Publikováno: 22.10.2014

Potřeba spojení centra města s hlavním železničním nádražím vedla k postavení nového mostu přes řeku Radbuzu, který měl odlehčit Jánskému mostu u pivovaru po proudu řeky. Most by postaven podle projektu Ing. Václava Mencla. Zhotovitelem mostu byli úředně autorizovaní stavební inženýři Müller & Kapsa....

Celý článek zde

Obrubníkové mostní odvodnění v realizaci

Obrubníkové mostní odvodnění v realizaci
Publikováno: 8.10.2014

V minulém a letošním roce proběhlo několik úspěšných realizací odvodnění mostní vozovky pomocí obrubníkových prvků RONN DECK z recyklovaného kompozitu, které vynikají rázovou houževnatostí....

Celý článek zde

Most přes řeku Przemsza u města Chełmek (Polsko)

Most přes řeku Przemsza u města Chełmek (Polsko)
Publikováno: 25.8.2014

Na západním okraji města Chełmek v Polsku kříží směrově nerozdělená silnice DW 780 Kraków-Chełmek řeku Przemszu. Most, který silnici přes řeku převáděl, byl ve špatném stavebně technickém stavu a bylo proto rozhodnuto o jeho snesení. Původní kolmý most, který tvořila spojitá čtyřpolová konstrukce s délkou přemostění 79 m, byl nahrazen šikmou jednopolovou konstrukcí s délkou přemostění 58,5 m. Stavba nového mostu se uskutečnila v období let 2012 –...

Celý článek zde

Výstavba mostu Natal v rámci modernizace infrastruktury na severovýchodě Brazílie

Výstavba mostu Natal v rámci modernizace infrastruktury na severovýchodě Brazílie
Publikováno: 22.8.2014

V souvislosti s konáním fotbalového mistrovství světa v roce 2014 v Brazílii se před 4 lety rozjela intensivní výstavba dopravní infrastruktury a sportovišť. Most Natal je součástí modernizace dopravní infrastruktury města Natal na severovýchodě Brazílie. Blízko centra města v místě s nezastavěným územím vyrostl v posledním roce moderní fotbalový stadión se zázemím. Součástí stavby je i modernizace a zkapacitnění přilehlých komunikací v okolí sta...

Celý článek zde

Most na Laranjeiras Canal, Laguna – SC, Brazílie

Most na Laranjeiras Canal, Laguna – SC, Brazílie
Publikováno: 7.8.2014

Brazílie prochází obdobím bouřlivého rozvoje a v jeho souvislosti je nutné modernizovat dopravní infrastrukturu. Most přes kanál Laranjeiras u města Laguna se nachází na silnici BR 101, hlavní komunikaci v severojižním směru. Tato komunikace byla vystavěna původně jako dvoupruhá a v poslední dekádě probíhá její rozšiřování na čtyřpruh. Vzhledem ke své velikosti a náročnosti projektu byl v soutěži na zhotovitele most vyčleněn a soutěžen jako samos...

Celý článek zde

Celková rekonstrukce změní tvář Starého mostu nad Dunajem

Celková rekonstrukce změní tvář Starého mostu nad Dunajem
Publikováno: 5.8.2014

Centrum Bratislavy přišlo během jara 2014 dočasně o jedno spojení s Petržalkou přes Dunaj. Rekonstrukce Starého mostu vyžaduje jeho kompletní demontáž a stavbu nové konstrukce. Kromě něj zahrnuje projekt, realizovaný pod hlavičkou společnosti EUROVIA SK, novou tramvajovou trať v úseku Bosákova ulice – Šafárikovo náměstí, rozšíření estakády Einsteinova a výstavbu nové estakády u bývalého stadionu Artmedie....

Celý článek zde

Netradiční lávky pro pěší

Netradiční lávky pro pěší
Publikováno: 5.6.2014

Lávky pro pěší jsou specifickou oblastí projektování mostních konstrukcí. Je u nich kladen výrazný důraz jak na architektonické ztvárnění, tak na zajištění komfortu pro pohyb pěších a často i bezbariérový přístup. Tyto požadavky jsou obzvláště významné pro konstrukce umístěné v městských aglomeracích, v blízkosti kulturních památek či v navštěvovaných rekreačních oblastech....

Celý článek zde

Sídliště Klafar Žďár nad Sázavou, SO 201 Most přes Sázavu

Sídliště Klafar Žďár nad Sázavou, SO 201 Most přes Sázavu
Publikováno: 4.6.2014

Obytná zóna Klafar se dočkala nové komunikace, která jejím obyvatelům umožní pohodlnější dopravní spojení na základní dopravní osu města. Součástí je i třípolový betonový most přes řeku Sázavu. Uvedení celé stavby do provozu v 12/2013 přineslo odlehčení přetížené křižovatce ulic Horní a Žižkova ve směru na Havlíčkův Brod a lepší dopravní obslužnost celé lokality Klafar....

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu Zahrádky (most 79,943 trati Lovosice – Česká Lípa – 2. stavba)

Rekonstrukce mostu Zahrádky (most 79,943 trati Lovosice – Česká Lípa – 2. stavba)
Publikováno: 3.6.2014

Hlavním zhotovitelem této stavby byla společnost SDS EXMOST spol. s r. o. a hlavní částí díla byla výměna nosné ocelové konstrukce 2. pole mostu nad údolím Robečského potoka nedaleko žst. Zahrádky. Veřejná soutěž byla rozdělena na dvě stavby, kdy opravu 1. pole mostu realizovala firma Chládek & Tintěra Pardubice. Původní most byl postaven r. 1898 a sestával ze dvou nýtovaných konstrukcí a tří kamenných kleneb. Most vede ve 2. poli nad Robečsk...

Celý článek zde

Výroba a montáž mostu SO 207 – most přes údolí potoka Kremlice v km 6.103; Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava

Výroba a montáž mostu SO 207 – most přes údolí potoka Kremlice v km 6.103; Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava
Publikováno: 2.6.2014

Objekt SO 207 převádí v obou směrech silnici I/11 přes údolí potoka Kremlice na nově budovaném propojení mezi Ostravou a Opavou. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený komorový ocelobetonový nosník s široce vyloženými konzolami. Tvar komory a poloha krajních podélníků jsou zabezpečeny ocelovými táhly. Půdorysně je část mostu (směrem od Opavy) ve směrovém oblouku o poloměru 900 m, od pilíře P3 v přechodnici a od pilíře P6 v přímé. Niveletu tvoří ú...

Celý článek zde

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí: SO 201 – Děčín – Železniční most přes Labe v km 2,089

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí: SO 201 – Děčín – Železniční most přes Labe v km 2,089
Publikováno: 30.5.2014

Protikorozní ochranu železničního mostu prováděla pro výrobce ocelových konstrukcí firmu Metrostav a. s. Praha, Divize 3, společnost PROFICOLOR s. r. o. Praha. Jednalo se jednak o dílenské nátěry, kde součástí protikorozní ochrany nosníků a mostovky byla i realizace metalizačního nástřiku, tak i o nátěry realizované na stavbě včetně kompletního vrchního nátěru. Zakázka ze strany dodavatele protikorozní ochrany byla realizována kompletně, tj. včet...

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe na trati Děčín – Jedlová z pohledu projektanta

Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe na trati Děčín – Jedlová z pohledu projektanta
Publikováno: 29.5.2014

Na konci listopadu 2013 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most přes řeku Labe, který navazuje na rekonstrukci mostu přes Ploučnici z roku 2005. Předmětem stavby byla výměna stávající jednokolejné provizorní konstrukce ŽM16 z roku 1976 za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Hlavní příhradové nosníky o rozpětí 36,9 m + 56,0 m + 56,0 m jsou bezsvislicové soustavy se svislými koncovými...

Celý článek zde

Měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Publikováno: 6.5.2014

Příspěvek prezentuje uspořádání a průběh měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora. Na mostě byla osazena čidla pro měření zemních tlaků a byly měřeny deformace přesypané prefabrikované železobetonové klenby....

Celý článek zde

Provozní měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n. L. – Most přes dálnici D8 v km 80,778

Provozní měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n. L. – Most přes dálnici D8 v km 80,778
Publikováno: 5.5.2014

Příspěvek představuje uspořádání, průběh a vybrané předběžné výsledky provozního měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí nad Labem – Most přes dálnici D8 v km 80,778 prováděném 19–20/9/2013. Na mostě byla měřena změna napětí v bezstykové koleji vlivem běžného provozu a změny teploty, následně byly provedeny zkušební jízdy lokomotiv zaměřené na odezvu bezstykové koleje při brzdění a rozjezdu....

Celý článek zde

Most přes řeku Saale u Bernburgu

Most přes řeku Saale u Bernburgu
Publikováno: 2.5.2014

Na jihozápadě Saska-Anhaltska je budován silniční obchvat města Bernburgu. Pro převedení tohoto okruhu přes řeku Saale dodávala naše firma v roce 2012 ocelovou konstrukci mostu. Konstrukci jsme dodávali prostřednictvím naší mateřské firmy Bilfinger MCE GmbH Linz firmě Bickhardt Bau AG z Kirchheimu. Konečným zákazníkem byl Landesbaubetrien Bau Sachsen-Anhalt z Halberstadtu....

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe na trati Děčín – Jedlová z pohledu zhotovitele

Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe na trati Děčín – Jedlová z pohledu zhotovitele
Publikováno: 30.4.2014

Hlavní část rekonstrukce mostu proběhla ve výluce železničního provozu v období od 18. září do 29. listopadu 2013. Předmětem rekonstrukce byla zejména výměna provizorní ocelové konstrukce ŽM 16 ze 70. let 20. století. Během rekonstrukce bylo také sanováno podzákladí mostu, byly odbourány původní úložné prahy a nahrazeny novými betonovými, pilíře byly zesíleny mikropilotami a na kamenných klenbách předmostí byly odbourány kamenné rovnaniny a nahra...

Celý článek zde

Nový most přes řeku Garonne zrychlí další rozvoj Bordeaux

Nový most přes řeku Garonne zrychlí další rozvoj Bordeaux
Publikováno: 22.4.2014

Návrh a výroba nosné ocelové konstrukce pro nejnovější francouzský zdvižný most musely být pečlivě přizpůsobeny zadání, které stanovilo podmínky provedení stavby....

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2012

Mostní dílo roku 2012
Publikováno: 18.4.2014

Součástí mezinárodního sympozia MOSTY 2014, které se bude konat ve dnech 24. – 25. dubna 2014 v hotelu Voroněž v Brně, je soutěž o Mostní dílo roku. Do soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2012, případně dříve, které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 10 návrhů, z toho 5 v kategorii novostavba a 5 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný vý...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most přes Radbuzu je poskládán z desítek segmentů (204x)
V souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu Plzně D5 se provádí zkapacitnění silnice I/27 Klatovská, která bude tvořit...
Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvatMostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat (68x)
Hlavným z dôvodov navrhovaného obchvatu je vybudovanie novej cestnej komunikácie v parametroch odpovedajúcich dopravnej ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (65x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice