KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty

Mosty

Žďákovský most z pohledu historie

Žďákovský most z pohledu historie
Publikováno: 27.5.2016

Na jaře příštího roku si připomeneme 50. výročí zprovoznění mohutné konstrukce Žďákovského mostu pro automobilový provoz. Příprava stavby moderního přemostění v místech historického přívozu je poprvé zmiňována v roce 1864. Uplynulo tak dlouhých 103 let, než byl sen našich předků naplněn....

Celý článek zde

Nejvyšší most ve střední Evropě roste na pomezí Slovenska Česka a Polska

Nejvyšší most ve střední Evropě roste na pomezí Slovenska Česka a Polska
Publikováno: 26.5.2016

Téměř šest set metrů dlouhý a devadesát metrů vysoký. To jsou míry, kterými se už brzy bude pyšnit dálniční most na nově vznikajícím úseku dálnice D3 úsek Svrčinovec – Skalité na Slovensku. Vzhledem ke svým parametrům se tak brzy stane nejvyšším mostem nejen na Slovensku, ale v rámci celé střední Evropy. Velkolepost stavby potvrzuje i skutečnost, že bylo nutné využít mimo jiné i stometrový věžový jeřáb. Zajistit nejen tento, ale i další čtyři vys...

Celý článek zde

Ocelová přesypaná konstrukce SuperCor s velkou výškou vlny na stavbě I/11 Oldřichovice – Bystřice

Ocelová přesypaná konstrukce SuperCor s velkou výškou vlny na stavbě I/11 Oldřichovice – Bystřice
Publikováno: 25.5.2016

Na podzim loňského roku začala výstavba objektu SO201 – mostu přes potok Křivec. Pro přemostění byla vybrána ocelová přesypaná oblouková konstrukce SuperCor s rozpětím 17,0 m a výškou 4,82 m, založená na žb pasech šířky 1,6 m. Použití konstrukce tak pomyslně navazuje na realizace tří podobných konstrukcí s rozpětím 21,5 m, dalších tří konstrukcí s rozpětím 12,0 m a dvou konstrukcí s rozpětím 11,75 m, které byly od roku 2007 postaveny jako ty nejv...

Celý článek zde

Ocelové mostnice – moderní alternativa mostnic dřevěných

Ocelové mostnice – moderní alternativa mostnic dřevěných
Publikováno: 24.5.2016

Ocelové mostnice jsou moderní alternativou pro dřevěné mostnice, které jsou nákladné a náročné na údržbu. Ocelové mostnice byly speciálně vyvinuty německou firmou ThyssenKrupp GfT Gleistechnik (nově ThyssenKrupp Schulte) pro mosty bez průběžného kolejového lože. První povolení k provozním zkouškám této konstrukce bylo uděleno v roce 1999 v Německu Železničním spolkovým úřadem....

Celý článek zde

SMP CZ realizuje most přes údolí Chomutovky

SMP CZ realizuje most přes údolí Chomutovky
Publikováno: 21.5.2016

V roce 2014 byla zahájena stavba mostního objektu přes údolí Chomutovky, který je součástí obchvatu obce Velemyšleves na silnici I/27....

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou

Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou
Publikováno: 20.5.2016, Aktualizováno: 23.5.2016 14:17

V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – Volary“. Jedná se o SO 14‑24‑01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172, který převádí jednokolejnou železniční trať přes řeku Vltavu a místní komunikaci. Most se nachází ve staničním obvodu v intravilánu obce Boršov nad Vltavou....

Celý článek zde

Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2, Slovensko

Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2, Slovensko
Publikováno: 19.5.2016

Liniové stavby budované člověkem protínají krajinu a nevratně tak od sebe oddělují území. Podobně to přirozeně od nepaměti činí např. vodní toky. Důsledek pro divokou zvěř je znemožnění přirozené migrace po původně zelené krajině. Přírodou vytvořené překážky se divoká zvěř většinou naučila překonat nebo obejít. V případě husté liniové zástavby budované převážně poslední století člověkem jde při pokusu divoké zvěře o přirozenou migraci a překonání...

Celý článek zde

Využití technologie Freyssinet na mostních stavbách dálnice D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno

Využití technologie Freyssinet na mostních stavbách dálnice D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno
Publikováno: 18.5.2016

Rozvoj dopravní infrastruktury na Slovensku a zejména výstavba nových dálničních úseků v posledních letech vyvolává zasloužený obdiv odborné veřejnosti a to nejen v obou státech bývalého Československa. Dálniční síť na Slovensku se rozšiřuje utěšeným tempem, Slovensko má první zkušenosti z výstavby i provozování dálničního úseku mezi městy Nitra a Banská Bystrica vybudovaného jako PPP projekt, čerpání investičních prostředků na dopravní stavby z ...

Celý článek zde

Výstavba „nového“ Starého mostu v Bratislavě

Výstavba „nového“ Starého mostu v Bratislavě
Publikováno: 16.5.2016

„Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosáková ulica – Šafárikovo námestie“, je název veřejné soutěže a zároveň i realizované stavby v hlavním městě Slovenské republiky, Bratislavě. Tato zakázka byla získána vítěznou nabídkou sdružení firem EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CS, a. s. a SMP CZ, a. s. v hodnotě 58 816 808 EUR bez DPH. Hlavním účelem zakázky je propojení komunika...

Celý článek zde

Analýza vybraných vlastností asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek v České republice

Analýza vybraných vlastností asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek v České republice
Publikováno: 2.5.2016

Tento příspěvek analyzuje, kde se pohybují skutečné hodnoty vybraných parametrů (tloušťka, tažnost a pevnost v tahu) asfaltových pásů, které se používaly pro izolaci betonových mostovek v České republice v letech 2013 – 2015. Nejedná se o porovnání, zda daný výrobek splňuje deklarované parametry výrobce, ale zda jsou splněny požadavky normy ČSN 73 6242:2010 [1], a kde se nachází jakýsi standart pro daný parametr....

Celý článek zde

Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunely

Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunely
Publikováno: 29.4.2016

Součástí posledního úseku dálnice D8 vedoucího z Prahy na sever směr Drážďany je most, který tuto dálnicí převádí přes údolí Uhelné strouhy mezi tunely Prackovice a Radejčín. Mostní objekt se skládá ze dvou samostatných mostních konstrukcí (levý a pravý most), které převádějí vždy jednu polovinu dálnice. Od sebe jsou oddáleny na vzdálenost tunelových trub a mají samostatné směrové a výškové vedení. Most je navržen jako spřažená ocelobetonová kons...

Celý článek zde

I/19 Žďákov, most ev. č. 19‑028

I/19 Žďákov, most ev. č. 19‑028
Publikováno: 28.4.2016

V minulém roce se po několikaletých soudních tahanicích rozběhla tolik očekávaná rekonstrukce dozajista světového unikátu a české technické památky mostu Žďákov, tedy jednoobloukového mostu s rozpětím oblouku 330 m. Zhotovitelem stavby se stala firma COLAS CZ, a. s., oblast Mosty a monolitické konstrukce. Cena rekonstrukce se vyšplhá na téměř 160 mil. Kč bez DPH a plánovaná doba realizace je 6/2015 až 10/2017....

Celý článek zde

Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou

Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou
Publikováno: 26.4.2016

Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů v kategorii D, který vychází ze souboru platných norem ČSN EN 1990 až 1996 a ČSN ISO 13 822....

Celý článek zde

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura I/14 Vrchlabí úsek Nerudova – Nádražní

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura I/14 Vrchlabí úsek Nerudova – Nádražní
Publikováno: 22.4.2016

V rámci rozšiřování průmyslové zóny Vrchlabí jako součást projektů souvisejících silničních stavebních akcí je v realizaci i stavba I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádraží. Stavba zahrnuje demolici mostu přes řeku Labe v městě Vrchlabí a následně jeho novostavbu, rekonstrukci stávající přilehlé komunikace I/14, optimalizaci podélných parkovacích stání v ulici Tyršova, výstavbu středních dělících ostrůvků, rozšíření uličního prostoru pro umístění odbočo...

Celý článek zde

Lávka přes Bečvu v Přerově

Lávka přes Bečvu v Přerově
Publikováno: 21.4.2016

Původní lávka přes Bečvu v Přerově ve formě visutého předpjatého pásu o 2 polích byla opakovaně poškozena povodněmi v letech 1997, 2004 a 2010. Lávka umožňuje propojení městské části U Tenisu, chráněné před zatopením zvýšeným břehem s nábřežní cestou, s rekreační oblastí lagun na opačném břehu Bečvy, kde se nachází přírodní památka Malé laguny, ornitologická stanice, rekreační areál Velké laguny a lužní les NPR Žebračka....

Celý článek zde

Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat

Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat
Publikováno: 20.4.2016

Hlavným z dôvodov navrhovaného obchvatu je vybudovanie novej cestnej komunikácie v parametroch odpovedajúcich dopravnej intenzite, ktorá by vytvorila podmienky pre odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Bardejov s cieľom zlepšenia životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti obyvateľov v centre mesta, a súčasne priniesla vyšší dopravný komfort užívateľom komunikácie....

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2014

Mostní dílo roku 2014
Publikováno: 18.4.2016, Aktualizováno: 27.4.2016 14:39

Součástí mezinárodního sympozia MOSTY 2016, které se bude konat ve dnech 21. – 22. dubna 2016 v hotelu Voroněž v Brně, je soutěž o Mostní dílo roku 2014. Do soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2014, případně dříve, které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 11 návrhů, z toho 8 v kategorii novostavba a 3 v kategorii přestavba nebo oprava. Příprav...

Celý článek zde

Rekonštrukcia mosta Zlatné ev. č. 18-264 na ceste I/18

Rekonštrukcia mosta Zlatné ev. č. 18-264 na ceste I/18
Publikováno: 18.4.2016

Most Zlatné ev. č. 18‑264 postavený na začiatku 60. rokov minulého storočia prevádza dopravu na ceste I. triedy č. 18 ponad údolie, obslužné cesty a potok Stráňanka medzi mestami Žilina a Martin. Cesta I/18 plní funkciu jednej z hlavných dopravných tepien Slovenska v smere západ – východ cez severné Slovensko. Cesta medzinárodného významu E50 je nadmerne zaťažená s viac než 29,0 tisíc vozidlami/24 h na riešenom úseku, pričom ťažké vozidlá tvoria ...

Celý článek zde

Rekonstrukce Žďákovského mostu, Polemika k článku firmy COLAS z čísla 4/2015 časopisu Silnice Železnice

Rekonstrukce Žďákovského mostu, Polemika k článku firmy COLAS z čísla 4/2015 časopisu Silnice Železnice
Publikováno: 7.3.2016

Článek o činnosti firmy COLAS obsahuje mimo jiné krátké sdělení o rekonstrukci Žďákovského mostu. Neinformovaný čtenář by mohl nabýt vědomí, že celý Žďákovský most je po 48 letech provozu v havarijním stavu a proto musí být rekonstruován. Skutečnost je ovšem taková, že všechny ocelové a betonové nosné části mostu jsou ze statického hlediska téměř v bezvadném stavu s výjimkou mostních závěrů. Pouze mostní závěry byly v havarijním stavu a kvůli nim...

Celý článek zde

Posuvné pracovní vícepodlažní lávky pro sanaci nosné konstrukce mostu

Posuvné pracovní vícepodlažní lávky pro sanaci nosné konstrukce mostu
Publikováno: 24.2.2016

V mostním stavitelství se v poslední době výrazně projevuje přísun finančních prostředků do kontroly a následných rekonstrukcí a sanací stávajících mostních objektů. Zvýšená pozornost se přesunula ze sanací propustků a mostů malých rozpětí ke konstrukcím dopravně významnějším a technicky náročnějším. Díky tomuto přístupu se konečně dostala do popředí zájmu sanace takových mostních objektů, jakými jsou například Žďákovský most přes Vltavu nebo Nus...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most přes Radbuzu je poskládán z desítek segmentů (204x)
V souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu Plzně D5 se provádí zkapacitnění silnice I/27 Klatovská, která bude tvořit...
Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvatMostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat (68x)
Hlavným z dôvodov navrhovaného obchvatu je vybudovanie novej cestnej komunikácie v parametroch odpovedajúcich dopravnej ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (65x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice