KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty

Mosty

Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice – 2. etapa, revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice – 2. etapa, revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)
Publikováno: 24.5.2017

Příspěvek popisuje výstavbu prefabrikovaných železničních mostních objektů na jednokolejné trati Petříkov – Borovany – České Velenice. Účelem stavby Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice – 2. etapa, revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo) je uvedení trati do odpovídajících evropských parametrů a standardů v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému. Generálním zhotov...

Celý článek zde

Čtvrtý nejdelší visutý most na světě – BIM projekt Mostu Osmana Gaziho v Istanbulu

Čtvrtý nejdelší visutý most na světě – BIM projekt Mostu Osmana Gaziho v Istanbulu
Publikováno: 10.5.2017

Most Osmana Gaziho přes Izmit Bay je celosvětově čtvrtý nejdelší visutý most s největším rozpětím 1 550 metrů, který se nachází v zálivu Izmit na východní straně Marmarského moře v Turecku. Tento zásadní projekt infrastruktury si vyžádal investici dosahující 800 milionů euro a dokáže zkrátit přístupovou cestu do Istanbulu kolem zálivu z dřívějších sedmdesáti minut na nynějších sedm. Most, jehož stavba trvala tři roky, je postaven 64 metrů nad moř...

Celý článek zde

SaM – silnice a mosty na vašich cestách

SaM – silnice a mosty na vašich cestách
Publikováno: 5.5.2017

Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 10 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2....

Celý článek zde

Optimalizace trati Český Tešín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076, most v km 332,420 – poznatky z realizace

Optimalizace trati Český Tešín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076, most v km 332,420 – poznatky z realizace
Publikováno: 4.5.2017

Tento článek volně navazuje na předchozí popis návrhu mostu, který byl publikován v roce 2015. Hlavní náplní stavby byl most v km 332,420 přes řeku Olši. Nové přemostění je řešeno jako dva jednokolejné mosty o třech polích s rozpětím 22 + 60 + 22 m. Nosná konstrukce je ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostřední polem vyztuženým obloukem. Spodní stavba je založena na pilotách. Mimo objekt mostu řešila stavba rekonstrukci cca 0,9 km žele...

Celý článek zde

Mostní objekty stavby II/210 západní obchvat Sokolov – Svatava

Mostní objekty stavby II/210 západní obchvat Sokolov – Svatava
Publikováno: 3.5.2017

Stavba západního obchvatu Sokolova je prováděna v rámci programu zahlazování ekologických škod po těžbě hnědého uhlí a je financována Ministerstvem financí České republiky. Celá stavba řeší přeložku silnice II/210 ve směru od rychlostní komunikace R6 na Kraslice a Královské Poříčí. Trasa obchvatu je částečně vedena v poloze původní důlní dráhy a překonává toky řek Ohře a Svatavy a několik kolejí různých železničních tratí. Součástí stavby jsou tř...

Celý článek zde

COLAS CZ zahájil rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni

COLAS CZ zahájil rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni
Publikováno: 2.5.2017

Letos na jaře v Plzni odstartovala již dlouho připravovaná rekonstrukce mostu Generála Pattona. Dodavatelem stavebních prací je společnost COLAS CZ. Z celkových nákladů zhruba 140 milionů Kč zaplatí Ředitelství silnic a dálnic 105 milionů, zbytek půjde z rozpočtu druhého investora, města Plzně....

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2015

Mostní dílo roku 2015
Publikováno: 18.4.2017

Mezinárodní sympozium MOSTY 2017 se bude konat ve dnech 27. – 28. dubna 2017 v hotelu Voroněž v Brně. Součástí sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2015, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2015, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 14 návrhů, z toho 11 v kategorii novostavba a 3 v kategorii přestavba nebo oprava. Příprav...

Celý článek zde

PORR staví v Norsku svůj pátý most Objem zakázky: cca 61 mil. eur

PORR staví v Norsku svůj pátý most Objem zakázky: cca 61 mil. eur
Publikováno: 28.2.2017

Koncem minulého týdne byla podepsána smlouva a už v březnu mají být zahájeny stavební práce: Společnost PORR bude v Kristiansandu stavět 654 m dlouhý most Varodd. Stavební práce, které zadala Statens vegvesen Region Sued, mají být dokončeny na jaře roku 2020. Hodnota zakázky je přibližně 542 mil. norských korun (cca 61 mil. eur). ...

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov
Publikováno: 26.1.2017

Předmětem rekonstrukce mostu bylo odstranění technického stavu mostu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Nosná konstrukce nebyla v technicky dobrém stavu – již návrh nosné konstrukce byl nevhodný (ve své době byla konstrukce prototyp). V uložení nosné konstrukce mostu byly zjištěny závažné poruchy – naklonění ložisek. V roce 2011 byla provedena rozsáhlá diagnostika, z níž vyplynulo, že spodní stavba nebyla dobře provedena – nutno...

Celý článek zde

Začíná další stavba v železničním uzlu Plzeň. Opraví se i mosty přes Mikulášskou ulici.

Začíná další stavba v železničním uzlu Plzeň. Opraví se i mosty přes Mikulášskou ulici.
Publikováno: 23.1.2017

Poklepem na železniční kolejnici byla dnes slavnostně zahájena další etapa modernizace plzeňského hlavního nádraží za účasti zástupců hlavního investora Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), spoluinvestora statutárního města Plzeň, zástupců Plzeňského kraje a dalších. Začíná tak stavba, jejímž cílem je přestavba uzlu do stavu, který odpovídá jeho významu a současným požadavkům na konkurenceschopnou železniční dopravu....

Celý článek zde

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy
Publikováno: 20.12.2016

Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pracovala sklárna, která vyráběla duté sklo a skleněné kuličky pro růžence. Protože sklárna měla jen jednu pec – „ein Tigel", získalo místo dnešní název Antýgl. Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní hostinec. Vydra patří mezi nejkrásnější šumavské horské říčky s peřejnatým řečištěm a obřími hrnci vymletými v žulo...

Celý článek zde

Dálniční most D1-035

Dálniční most D1-035
Publikováno: 9.11.2016

Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dokončen a uveden do provozu levý dálniční most D1-035. Také je realizována spodní stavba pravého dálničního mostu D1-035, jsou na ni osazeny prefabrikované předpjaté nosníky a finalizuje se příprava betonáže spřažené desky mostovky....

Celý článek zde

Diagnostický a korozní průzkum mostu na dálnici D1 u Velkého Meziříčí

Diagnostický a korozní průzkum mostu na dálnici D1 u Velkého Meziříčí
Publikováno: 10.10.2016

V rámci přípravy Modernizace D1 úseku 19 je nutno zajistit podklady pro návrh stavebních úprav mostu u Velkého Meziříčí někdy nazývaného též most Vysočina. Jedná se o jeden z nejvýznamnější mostů na dálnici D1, který překonává cca 76 m hluboké údolí Oslavy a řadí se tak k nejvyšším mostům v České republice. Na úbočí údolí se rozkládá zámecký park. Podél Oslavy je vedena trasa silnice II/360....

Celý článek zde

Realizace silničního mostu přes kolejiště v železniční stanici Púchov, Slovensko

Realizace silničního mostu přes kolejiště v železniční stanici Púchov, Slovensko
Publikováno: 23.9.2016

Mostní objekt „Žst. Púchov, cestný most nad železničnou traťou v nžkm 158,120“ je součástí stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť 160 km/h VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)“. OHL ŽS, a. s. realizovala tento úsek stavby jako vedoucí člen ve sdružení s Váhostav – SK, a. s. pro investora „Železnice Slovenskej Republiky“. Vedení stavby pověřilo realizací tohoto mostního obj...

Celý článek zde

Letmo betonované mosty „Valy“ a „Rieka“ na dálnici D3

Letmo betonované mosty „Valy“ a „Rieka“ na dálnici D3
Publikováno: 22.9.2016

V rámci výstavby dálnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité jsou v současnosti (červenec 2016) stavěny mostní objekty 244-00 a 248-00 s celkovou délkou 592,026 m a 501,492 m (obr. 1). Mosty převádí dálnici D3 v polovičním profilu R11,5/80 (pouze pravý most) přes údolí Gorilova potoku (244-00) a údolí potoku Rieka (248-00)....

Celý článek zde

D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov

D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov
Publikováno: 19.8.2016

Estakáda 223-00 je součástí úseku slovenské dálnice D3, který navazuje na již dokončenou část D3 na západním okraji města a tvoří severo-západní obchvat. Na svém konci se úsek napojuje na stávající silnici I/11 vedoucí k hranicím s ČR a s Polskem. Součástí úseku je směrově rozdělený 2,2 km dlouhý tunel Považský Chlmec, na nějž přímo navazuje druhý mostní objekt na tomto úseku. Objednatelem výstavby je Národná diaľničná spoločnosť a úsek je spoluf...

Celý článek zde

Bez čeho se neobejdou pracující ve výškách? Je správné používat vybavení pro horolezce?

Publikováno: 2.8.2016

Milujete výšky? Stal se vám koníček povoláním? Zabýváte se profesionálně výškovými pracemi? Pak jistě víte, jak je důležitá výbava, a že ve výškách rozhoduje i ten nejmenší detail. Speciální výbavu, kterou potřebujete pro veškeré výškové práce, dnes bez problémů získáte ve specializovaných obchodech. To však ale nestačí, důležité je také kvalitní a hlavně pravidelné proškolování....

Celý článek zde

Češi postavili čtyři mosty přes Vassbotn v Norsku

Češi postavili čtyři mosty přes Vassbotn v Norsku
Publikováno: 7.7.2016

Čeští mostaři ze společnosti Skanska dokončili stavbu části železničního koridoru mezi městy Larvik a Porsgrunn v Norsku vedoucí i přes přísně chráněné jezero Vassbotn. Celkem Češi postavili sérii čtyř unikátních mostů, dva přechody pro zvěř a dvě opěrné stěny. Zhotovitelem zakázky v hodnotě přes 1,5 mld. norských korun byla Skanska Norge....

Celý článek zde

R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády

R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády
Publikováno: 3.6.2016

Stavba R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády navazuje na dokončený úsek R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice realizovaný v letech 2007 – 2010 v prostoru mimoúrovňové křižovatky Opatovice. Zahrnuje především dostavbu mostní estakády SO 206.2 v úseku km 3,1 – 4,1 vč. křižovatkových ramp č. 3 a č. 4 a jejich napojení na již provozovanou okružní křižovatku a výstavbu silnice R35 v úseku km 4,1 – 4,2....

Celý článek zde

Demontáž a zpětné osazení nosné konstrukce z nosníků KA‑67 na mostu v obci Horní Bečva

Demontáž a zpětné osazení nosné konstrukce z nosníků KA‑67 na mostu v obci Horní Bečva
Publikováno: 28.5.2016

Oprava mostu probíhala po polovinách ve dvou etapách. Nosná konstrukce byla rozdělena lanovou pilou podélnými řezy ve spárách mezi nosníky KA. Po rozřezání zůstaly odděleny dvojice nosníků kromě samostatného fasádního nosníku č. 1. Nosníky byly očíslovány v pravém horním rohu a to zprava do leva ve směru staničení (viz obr. 2). Číslo v levém horním rohu označuje šířku původní spáry ve středu výšky nosníku. Nosníky ve stávajícím stavu byly uloženy...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most přes Radbuzu je poskládán z desítek segmentů (204x)
V souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu Plzně D5 se provádí zkapacitnění silnice I/27 Klatovská, která bude tvořit...
Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvatMostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat (68x)
Hlavným z dôvodov navrhovaného obchvatu je vybudovanie novej cestnej komunikácie v parametroch odpovedajúcich dopravnej ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (65x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice