KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Ocelové mostnice – moderní alternativa mostnic dřevěných

Ocelové mostnice – moderní alternativa mostnic dřevěných

Publikováno: 24.5.2016
Rubrika: Mosty

Ocelové mostnice jsou moderní alternativou pro dřevěné mostnice, které jsou nákladné a náročné na údržbu. Ocelové mostnice byly speciálně vyvinuty německou firmou ThyssenKrupp GfT Gleistechnik (nově ThyssenKrupp Schulte) pro mosty bez průběžného kolejového lože. První povolení k provozním zkouškám této konstrukce bylo uděleno v roce 1999 v Německu Železničním spolkovým úřadem.

Cílem vývoje této konstrukce je malé opotřebení s dlouhými intervaly údržby. Výhody této konstrukce jsou prokázány nižšími hodnotami hluku a náklady na jejich údržbu.

Konstrukce je vyvinuta pro kolejnice tvaru 60E2, 49E1 a 54E3. Pro uložení kolejnic jsou používány přišroubované nebo přivařené žebrové podkladnice. Pružnost je zajištěna elastickým uložením s tlumením vibrací ECF. Nejčastější typ upevnění ocelových mostnic na podélník mostu je pomocí mostního úhelníku, upevnění na středící lištu nebo upevnění se závěsným plechem (obr. 1).

Konstrukce se vyznačuje vysokou spolehlivostí, dlouhou životností, nízkými hlukovými emisemi, nízkými náklady na údržbu, krátkými dodacími lhůtami a snadnou montáží. Není problém ji vyrobit pro jakékoliv výškové uspořádání. Ocelové mostnice jsou opětovně použitelné.

Skladba konstrukce:
Konstrukce s ocelovými mostnicemi se skládá z devíti součástí (obr. 3):

 • kolejnice
 • žebrová podkladnice
 • ocelová mostnice – nosník HEB (obr. 4)
 • navařený plech
 • deska regulující výšku – EVA (obr. 5)
 • pozinkovaný plech – ocel (obr. 5)
 • základní deska EVA (obr. 5)
 • mostní úhelník pro fixaci mostnice
 • podélník mostu

Hlavním nosným prvkem je nosník HEB, který se vyrábí ve velikostech 160 až 220 mm (obr. 4). Nosník HEB je variabilní, snadno opracovatelný (řezání, vrtání, svařování), jeho šířka se rovná výšce. K nosníku HEB je přivařen čelní plech. Ocelová mostnice (HEB) je šroubem spojena s podélníkem mostu mostním úhelníkem. Vrtání se provádí až na stavbě, tím se minimalizují náklady na případnou opravu.

Desky regulující výšku se montují v různých tloušťkách podle potřeby (2, 3, 5, 10, 15 nebo 20 mm, maximálně 2 desky na sobě). Funkce speciálního pozinkovaného plechu je držet pohromadě desku regulující výšku a základní desku (obr. 5). Základní deska má tloušťku 10, 15 nebo 20 mm, a pokud jsou na podélníku mostu nýty, obsahuje tato deska drážky. Deska regulující výšku a základní deska jsou z plastické hmoty, která má podobné vlastnosti jako ocel.

SROVNÁNÍ OCELOVÝCH MOSTNIC S DŘEVĚNÝMI MOSTNICEMI (obr. 6, tab. 1)

 • Stavební výška zůstává zachována – nejsou nutné žádné změny výšky
 • Výšku je možné doladit deskou regulující výšku nebo elastickým upevněním s tlumením vibrací ECF
 • Fixace mostním úhelníkem
 • Ocelové mostnice patří k železničnímu svršku. 
  Ke svařování jsou nutná kvalifikační osvědčení pro svařování železničního svršku.

Při prokazování ekonomičnosti ocelových mostnic oproti dřevěným mostnicím byla brána v úvahu délka životnosti mostnic, náklady na materiál, montáž a údržba, likvidace/recyklace.

Tab. 1 – Prokázání ekonomičnosti ocelových mostnic

Prokázání ekonomičnosti ocelových mostnic
  Ocelové mostnice Dřevěné mostnice
Předpokládaná životnost 50 let 15 let
Prohlídka/údržba každých 5 let každých 5 let
Likvidace zbytková hodnota (kovový šrot) skládka (nebezpečný odpad)

ZKUŠENOSTI S OCELOVÝMI MOSTNICEMI NA SLOVENSKU
Ocelové mostnice společnosti ThyssenKrupp Schulte byly použity v rámci sítě ŽSR na dvou železničních mostech v rámci stavby „ ŽSR, Žilina Teplička, zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“ SO 2301 Most přes Váh v km 5,230 (obr. 7 a 8) a SO 2302 Most v km 4,678 na spojovací koleji A2 ze seřazovací stanice Žilina‑Teplička. Stavba byla realizována za přítomnosti výrobce v termínu 6/2011 – 11/2011.

Na uvedených mostních objektech jsou správcem objektu vykonávány pravidelné běžné prohlídky. Poslední podrobná revize, kterou pro ŽSR vykonává Výzkumný a vývojový ústav železnic (VVÚŽ) byla realizována v březnu 2015. Geometrická poloha koleje byla přeměřena měřícím vlakem. Z výstupu z tohoto měření bylo konstatováno, že geometrická poloha koleje na mostech je bez závad.

Použití ocelových mostnic bylo navrženo za účelem oprav železničních mostů vybudovaných v roce 1995 pro snížení dynamického působení zatížením železniční dopravou změnou železničního svršku. Navíc zde došlo díky použití ocelových mostnic ke snížení hluku o 6 dB. K dnešnímu dni nevykazují ocelové mostnice na těchto mostech větší poškození nad rámec běžné údržby.

Steel Bridge Sleepers – A Modern Alternative to Wooden Sleepers
Steel bridge sleepers are a modern alternative to wooden sleepers, which are costly and difficult to maintain. The steel bridge sleepers were developed by a German company – ThyssenKrupp GfT Gleistechnik (now ThyssenKrupp Schulte) – specially for the bridges without a continuous track bed. The first operational testing permit for this structure was granted in 1999 by the Federal Railway Office in Germany.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Upevnění ocelové mostniceObr. 2 – Celkový pohled na konstrukci s ocelovou mostnicíObr. 3 – Ocelové mostnice – jednotlivé součástiObr. 4 – Nosníky HEA/B/M: 160 – 220 mmObr. 5 – Deska regulující výšku, speciální pozinkovaný plech, základní deskaObr. 6 – Srovnání ocelových mostnic s dřevěnými mostnicemiObr. 7 – Most přes řeku Váh v km 5,230 u ŽilinyObr. 8 – Detail upevnění ocelových mostnic na mostě přes řeku Váh

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásůPoruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů (66x)
Tento příspěvek se zabývá problematikou poruch na betonových mostovkách izolovaných asfaltovými pásy na primární vrstvě ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (50x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...
K otázce zajištění bezpečnosti mostů pozemních komunikací v ČRK otázce zajištění bezpečnosti mostů pozemních komunikací v ČR (39x)
Budeme-li pátrat po skutečně zásadních aspektech rozvoje celé naší současné společnosti a důvodech jeho akcelerace v pos...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice