KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura

Železniční infrastruktura

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Publikováno: 21.1.2015

Železniční trať mezi Benešovem a Veselím nad Lužnicí byla zprovozněna v roce 1871 jako „Dráha císaře Františka Ferdinanda“. První parní vlak spojil Prahu s Českými Budějovicemi až o 3 roky později (1874), kdy byl dobudován úsek trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Zahájení železničního provozu nastartovalo útlum plavby, která do té doby zajišťovala dopravu stavebního materiálu a obilí z Povltaví do Prahy a výstavba vodních děl n...

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav – dokončení stavby

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav – dokončení stavby
Publikováno: 20.1.2015

V uplynulých 20 letech proběhla významná rekonstrukce českých tranzitních koridorů a v posledních letech i některých železničních uzlů. Jedním z největších je železniční stanice Břeclav, která je příhraniční stanicí České republiky s Rakouskem a Slovenskem. Žst. Břeclav je z pohledu mezinárodní i vnitrostátní železniční dopravy důležitým dopravním uzlem spojujícím I. tranzitní železniční koridor (TŽK) Děčín – Břeclav a II. TŽK Břeclav – Petrovice...

Celý článek zde

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. tranzitního železničního koridoru

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. tranzitního železničního koridoru
Publikováno: 16.1.2015

Projekt stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ zpracovala firma SUDOP PRAHA a. s. pro investora SŽDC, s. o., Stavební správu západ, se sídlem v Plzni. Přípravná dokumentace vznikla rovněž v SUDOPu. Stavba je jednou ze souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru (TŽK), který je definován na trase Cheb státní hranice – Plzeň – Praha – Ostrava – Mosty u Jablunkova státní hranice. Stavbu realizuje na základě výsledků veř...

Celý článek zde

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Publikováno: 15.1.2015

Stanice Ústí nad Orlicí již přestala vyhovovat požadavkům moderní železnice. Rychlost průjezdových souprav byla 70 km/h, na navazující trati do České Třebové, která již prošla modernizací, soupravy mohou jezdit až 160 km/h. Díky modernizaci uzlu v Ústí nad Orlicí bude cestování od zimy 2014 pohodlnější. Podobné úpravy se následně plánují na úseku Ústí nad Orlicí – Choceň....

Celý článek zde

ALPINE staví na železnici: Rekonstrukce žst. Olomouc

ALPINE staví na železnici: Rekonstrukce žst. Olomouc
Publikováno: 14.1.2015

Tato rekonstrukce představuje další ze stavebních zásahů, kterými bude modernizována železniční síť ČR. Uzlová železniční stanice Olomouc je součástí 3. tranzitního železničního koridoru v úseku Přerov – Česká Třebová, který spojuje východní a západní část České republiky a který současně propojuje 1. a 2. železniční koridor. Rekonstrukce probíhá za plného provozu. Stavba je velmi náročná zejména kvůli velké hustotě průmyslové, dopravní a obytné ...

Celý článek zde

Díky rekonstrukci budou vlaky na hlavním nádraží v Olomouci brzdit až u nástupišť

Díky rekonstrukci budou vlaky na hlavním nádraží v Olomouci brzdit až u nástupišť
Publikováno: 13.1.2015

Významný železniční uzel Olomouc čeká v následujících třech letech rozsáhlá rekonstrukce. Její součástí bude rovněž úprava kolejiště, která umožní zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Vlaky tedy budou moci jet stejně rychle jako na již modernizovaných přilehlých úsecích a začnou brzdit prakticky až u nástupišť. Jedna z nejfrekventovanějších stanic u nás navíc získá další ostrovní nástupiště. Nejen tato zlepšení přinese stavba, kterou řídí Správa žel...

Celý článek zde

Aktuální úloha železniční dopravní technologie v procesu projektové přípravy staveb

Publikováno: 22.12.2014

Příspěvek je zaměřený na současnou úlohu a rozsah činnosti profese železniční dopravní technologie v rámci projektové přípravy staveb a její význam pro podporu ostatních profesních činností. Příspěvek prezentuje možnost využití dostupných programových nástrojů akceptovaných v evropském železničním prostředí....

Celý článek zde

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání díl 2: současné trendy v navrhování výpravních budov

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání díl 2: současné trendy v navrhování výpravních budov
Publikováno: 19.12.2014

S ročním odstupem se vracíme k problematice výpravních budov, v návaznosti na první díl otištěný v čísle 5/2013, jehož základním smyslem bylo popsat vývojová období koncepce navrhování výpravních budov a zamyslet se nad tím, jak se vyvíjely požadavky na jejich členění a uspořádání. Vývoj však jde stále kupředu a požadavky technologické, cestujících i dalších uživatelů se za posledních dvacet let především v tuzemsku výrazně změnily a přiblížily s...

Celý článek zde

Vysokorychlostní železnice v České republice

Vysokorychlostní železnice v České republice
Publikováno: 18.12.2014

V České republice aktuálně probíhá modernizace železniční dopravy, zejména na tratích tranzitních koridorů, které jsou cestujícími i přepravci nejvíce žádané. Modernizace železnice je provázena růstem zájmu obyvatelstva o železniční dopravu. Podle statistik Ministerstva dopravy ČR došlo v letech 2009 až 2013 k následujícímu vývoji ve struktuře přepravních výkonů osobní dopravy v ČR:...

Celý článek zde

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora, 1. etapa, Veselí nad Lužnicí – Soběslav

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora, 1. etapa, Veselí nad Lužnicí – Soběslav
Publikováno: 17.12.2014

V únoru letošního roku byla zahájena modernizace železniční trati mezi městy Veselí nad Lužnicí a Soběslav v jižních Čechách. Stavba je součástí transevropské železniční sítě a IV. národního železničního koridoru Děčín státní hranice – Praha – Benešov – Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště státní hranice. Díky modernizaci tohoto úseku železniční trati bude možné, aby vlakové soupravy v podstatné části projížděly rychlost...

Celý článek zde

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, stavební objekty SO 65-20-01 a SO 65-20-03

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, stavební objekty SO 65-20-01 a SO 65-20-03
Publikováno: 16.12.2014

Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. (VPE) dodává ocelovou konstrukci pro SO 65-20-01 a SO 65-20-03 – železniční estakádu v rámci IV. železničního tranzitního koridoru. Expedice prvních kusů ocelové konstrukce byla zahájena v březnu 2014 a skončila v září téhož roku. Montáž obou objektů byla dokončena v říjnu 2014 s tím, že dokončení sjednocujícího nátěru estakády bude hotovo v květnu 2015....

Celý článek zde

OHL ŽS, a. s. pokračuje v realizaci koridorů v jižních Čechách

OHL ŽS, a. s. pokračuje v realizaci koridorů v jižních Čechách
Publikováno: 15.12.2014

Stavba železniční trati IV. tranzitního železničního koridoru „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ je liniovou dopravní stavbou. Cílem modernizace je vytvoření kvalitního systému železniční dopravy, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí v České republice a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Stavba je spolufinancována z prostředků poskytnutých Evropskou unií –...

Celý článek zde

Stavba „ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“ v polovině

Stavba „ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“ v polovině
Publikováno: 12.12.2014

SUDOP PRAHA představuje významné stavby ještě během výstavby a dokumentuje postup jejich realizace. Nevzpomínám si, že bychom někdy prezentovali technologickou stavbu a navíc dodávanou postupem vyprojektuj a postav. Ale tato ojedinělá stavba „ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“ si takovou prezentaci zaslouží....

Celý článek zde

Modernizace trati Rokycany – Plzeň vstupuje do další fáze

Modernizace trati Rokycany – Plzeň vstupuje do další fáze
Publikováno: 11.12.2014

Sdružení zhotovitelů pod názvem MTS+SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň, jehož účastníky jsou společnosti Metrostav (vedoucí účastník) a Subterra, dosáhne v polovině prosince dalšího milníku v rámci modernizace třetího železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Skončí výluka druhé koleje v traťovém úseku Rokycany – Chrást u Plzně. Tento přibližně šestikilometrový úsek tak bude z převážné části veden po nových kolejích s několika směrovými úpravami v sou...

Celý článek zde

Přestavba železniční stanice Plzeň: „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

Přestavba železniční stanice Plzeň: „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“
Publikováno: 10.12.2014

Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ je složitým projektem, který řeší přestavbu části žst. Plzeň hl. n. a navazujících úseků směr Praha, Žatec a České Budějovice. Na západní straně navazuje na dokončenou stavbu „Průjezd Uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, na východní straně pak na probíhající stavbu „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ (hranice staveb je mezi mosty přes Jateční ulici a přes řeku Úslavu) a stavbu „Rekonstrukce ...

Celý článek zde

Kdybychom nevyvinuli ETCS, konkurence nás převálcuje

Publikováno: 9.12.2014

Říká v rozhovoru pro Silnice železnice Zdeněk Chrdle, generální ředitel předního výrobce zabezpečovacích zařízení AŽD Praha. „Nemít ETCS, který je budoucností evropské železnice, si firma formátu AŽD Praha nemohla dovolit,“ zdůrazňuje Chrdle. A dále popisuje, proč nemá firma šanci prorazit na západoevropské trhy, ale naopak se jí daří ve zbytku světa....

Celý článek zde

Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ jde do provozu

Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ jde do provozu
Publikováno: 9.12.2014

Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož zde odbočuje trať do Letohradu. Extrémní zátěž tohoto úseku dokazují vysoké počty vlakových souprav, které zde den co den projíždějí. Všechny tyto vlaky musely donedávna při průjezdu železniční stanicí snížit svou rychlost na 70 km/h. Proč? Na vině byl malý poloměr oblouku v prostoru Mendrik. Předcházející úsek Česká Třebová – ...

Celý článek zde

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc - pokračování 2014

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc - pokračování 2014
Publikováno: 5.12.2014

Jsou to již čtyři roky, kdy byl v časopise Silnice Železnice 4/2010 publikován článek, který představoval projekt stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“, zpracovaný společností MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. Bylo to v době, kdy byl projekt předán objednateli, Správě železniční dopravní cesty, s. o. a kdy se podle navrženého harmonogramu předpokládalo, že realizace stavby bude zahájena v březnu r. 2011....

Celý článek zde

Moderní upevňování tramvajových kolejí na Trojském mostě

Moderní upevňování tramvajových kolejí na Trojském mostě
Publikováno: 31.7.2014

V následujícím článku se dozvíte více o nových technologiích v upevňování železničních tratí. Text se zaobírá zejména kotvením kolejnic u pevných jízdních drah. Představuje moderní kotevní prvky s řadou výhod jak pro projektanty, tak i pro provozovatele trati. Aktuálně byl systém Hilti kotev využit pro kotvení tramvajové trati na Trojském mostě v Praze....

Celý článek zde

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno
Publikováno: 30.7.2014, Aktualizováno: 29.9.2015 14:16

Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt i připravuje. Ve stejném období zaznamenalo pražské mezinárodní letiště velký rozvoj s násobným nárůstem počtu letů i cestujících. Hranice dvou miliónů odbavených cestujících padla v roce 1993, v roce 2005 to bylo již deset milionů. Zatím nejvýkonnějším byl rok 2008, kdy letištěm prošlo více než 12,5 milionů cestujících. Po drob...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (73x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnostVýpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost (64x)
Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v poslední...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (61x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice