KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Přestavba železniční stanice Plzeň: „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

Přestavba železniční stanice Plzeň: „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

Publikováno: 10.12.2014
Rubrika: Železniční infrastruktura

Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ je složitým projektem, který řeší přestavbu části žst. Plzeň hl. n. a navazujících úseků směr Praha, Žatec a České Budějovice. Na západní straně navazuje na dokončenou stavbu „Průjezd Uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, na východní straně pak na probíhající stavbu „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ (hranice staveb je mezi mosty přes Jateční ulici a přes řeku Úslavu) a stavbu „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná)“.

Stavba významně promění provoz v žst. Plzeň hl. n., kde vzniknou čtyři nová ostrovní nástupiště (č. 1, 2, 3, 4 na severní straně stanice), dále nový podchod pro cestující, který společně s druhým novým podchodem vybudovaným v předchozí stavbě nahradí úrovňový přístup na nástupiště, ale také zavazadlový tunel a samozřejmě i nový železniční svršek, spodek a odvodnění. Stavba je významná velkým objemem prací na železničním svršku, včetně složitých výhybkových konstrukcí na pražském zhlaví žst. Plzeň hl. n., ale i v oblasti seřaďovacího nádraží u žatecké trati. Rekonstrukcí procházejí také dva stávající mosty – most přes Jateční ulici a velký ocelový most „Gambrinus“ přes ulici U Prazdroje. U tohoto významného plzeňského mostu jde o sanaci ocelové nosné konstrukce mostu, nové izolace a jejich ochranu, výměnu mostních ložisek a závěrů, sanaci opěr a křídel mostu. Součástí stavby je také mnoho technologických zařízení, nové zabezpečovací zařízení ESA11, které nahradí vpravdě historické stávající zabezpečovací zařízení, kde jsou mnohde vlakové cesty stavěny ručně.

Skanska zahájila práce na projektu v dubnu letošního roku. Asi nejviditelnější proměnou zatím prošel prostor tzv. trianglu v oblasti rozpletu na pražském zhlaví žst. Plzeň hl. n., kde nejprve bylo nutno snést spojovací kolej č. 92 mezi budějovickou tratí, pražskou tratí a seřaďovacím nádražím, ale také hned proběhly demolice starých nepoužívaných budov. V tomto prostoru následně začala růst budova nového ústředního stavědla, která je již dnes před dokončením vnitřní části a před zahájením montáže technologie. Z této dvoupatrové budovy s železobetonovým skeletem bude v budoucnu ovládán provoz celého plzeňského železničního uzlu, a to včetně navazujících staveb (Uzel Plzeň 2, 3 atd.). V přípravných pracích také byly sneseny známé kolejové křižovatky na pražském zhlaví, kvůli kterým byla rychlost na vjezdu do hlavního nádraží historicky omezena na 20 km.h–1. Paradoxně tak hned na začátku stavby byla na příjezdu do Plzně zdvojnásobena traťová rychlost na 40 km.h–1.

V letních měsících pak probíhala rekonstrukce kolejí č. 201 a 202, tedy navazující trati do Českých Budějovic a současně napojení nového zhlaví na stávající nástupiště č. 5 a 6 (dle nového číslování, které bude platit od 15. 12. 2014). Tato nástupiště byla jen mírně upravena na novou konfiguraci zhlaví a jejich kompletní rekonstrukce včetně napojení na nový podchod proběhne až v rámci následující stavby (Uzel Plzeň 2).

Nyní, na podzim 2014, pracujeme v oblasti navazujícího úseku ve směru na Chrást a zejména v oblasti seřaďovacího nádraží a žatecké trati. Zde není nouze o složité práce na železničním svršku, křižovatkových výhybkách a jiných výhybkových konstrukcích. Také jsou postupně demolovány budovy v Ostruhové ulici, kde vzniká prostor pro novou kolej č. 922, která opět propojí jednotlivé trati z východu.

To všechno je však teprve jakási příprava na to hlavní a pro cestující veřejnost nejdůležitější, a tím je přestavba severní části hlavního nádraží, která začne už od ledna roku 2015. V zimních měsících začneme se snášením zastřešení nástupišť, jehož historické sloupy projdou repasí a použitelné sloupy budou vráceny nazpět pro zastřešení nových nástupišť. Celé nádraží žst. Plzeň hl. n. je totiž kulturní památkou, včetně současného zastřešení nástupišť z roku 1907 ve stylu geometrické secese. Projekt rekonstrukce zastřešení proto musí co nejvíce respektovat jeho kulturně historické hodnoty.

V březnu 2015 pak začnou jednotlivé nepřetržité výluky, během nichž už dojde na kompletní rekonstrukci nástupišť, železničního svršku a spodku a právě na zmíněné podchody. Bude to pro nás oříškem zejména s ohledem na skutečně velký provoz vlaků i cestujících a s ohledem na zajištění jejich bezpečnosti.

Provoz osobních i nákladních vlaků, ale také posunujících souprav je v oblasti tohoto projektu opravdu mimořádně rušný. S tím souvisí i mnoho omezení, vzájemných vlivů a požadavků na výluky, které jsou vždy velmi krátké. Proto musíme stavbu co nejlépe koordinovat s provozovatelem dráhy.

Velmi specifickým rizikem této stavby je možnost nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války. Z tohoto důvodu je během stavby zajištěn pyrotechnický průzkum, který se provádí vždy před prováděním zemních prací od určité dané hloubky.

Celkové dokončení stavby se předpokládá v polovině roku 2016 a my se společně s cestujícími už těšíme na moderní podobu hlavního plzeňského nádraží i jeho okolí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Název: Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
  • Zhotovitel: Skanska a. s., divize Železniční stavitelství
  • Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
  • Termín: duben 2014 – červen 2016
  • Stavební náklady: 1,677 mld. Kč bez DPH

Reconstruction of Railway Station Pilsen: “Crossing Pilsen, Initial Construction – Reconstruction of Prague Gridiron”
The construction “Crossing Pilsen – Initial Construction – Reconstruction of Prague Gridiron” is a complex project addressing the reconstruction of a part of Pilsen, main station and connecting sections in the direction Prague, Žatec and České Budějovice. On the western side, it connects to the finished construction “Passage though the Crossing Pilsen in the Direction of TRC III”, while on the eastern side, it connects to the construction in progress “Modernisation of the track Rokycany – Pilsen” (the boundary of constructions is between bridges over Jateční street and over Úslava river) and the construction “Reconstruction of Railway Superstructure, km 3.730 – 8.175 Pilsen – Žatec (Třemošná)”.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pláň železničního spodku s trativodem (seřazovací nádraží)Pokládka konstrukční vrstvy železničního spodku (štěrkodrť)Podbíjení koleje č. 1 směr PrahaPokládka výhybky strojem Desec TL70 (střední zhlaví)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (103x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Revitalizace trati Louny – LovosiceRevitalizace trati Louny – Lovosice (63x)
Poslední květnový den začala rozsáhlá rekonstrukce přibližně 34 kilometrů dlouhé jednokolejné trati. Skončit má na konci...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (57x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice