KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura

Železniční infrastruktura

Cestování mezi Českými Budějovicemi a Nemanicemi po kolejích je komfortnější

Cestování mezi Českými Budějovicemi a Nemanicemi po kolejích je komfortnější
Publikováno: 29.7.2014

Tři roky trvaly práce na obnově železniční tratě mezi českobudějovickým nádražím a Nemanicemi. Projekt zahrnutý do modernizace IV. železničního tranzitního koridoru na trati Horní Dvořiště – České Budějovice – Tábor – Praha zahrnoval rekonstrukci úseku dlouhého 2,62 km. Jako hlavní dodavatel se o něj postarala společnost EUROVIA CS....

Celý článek zde

Rekonstrukce břeclavské železniční stanice pokračuje druhou stavbou

Publikováno: 8.7.2014

Uzel Břeclav má na české železnici mimořádné postavení, protože se v něm sbíhá 1. a 2. tranzitní koridor a je současně pohraniční přechodovou stanicí do Rakouska a na Slovensko. V současné době je již dokončená modernizace navazujících úseků obou koridorů, v rámci akce s názvem Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba se také uskutečnila rekonstrukce osobního nádraží, dále jižní a severní části a také přednádraží....

Celý článek zde

Výstavba systému GSM‑R v uzlu Praha

Výstavba systému GSM‑R v uzlu Praha
Publikováno: 7.7.2014

Výstavba systému GSM‑R (Global System for Mobile communication – Railways) se týká celostátních tratí č. 170 a 171, 210, 221 a 231, které jsou zařazeny do kategorie hlavní tratě. Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM‑R provozovanou na I. NŽK v úseku st. hranice SRN – Děčín – Praha – Kolín – Č. Třebová – Brno – Břeclav – st. hranice Rakousko a st. hranice SR a na II. NŽK v úseku Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné a navazuje na ...

Celý článek zde

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, část II.

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, část II.
Publikováno: 4.7.2014

Projekt stavby „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“ vypracovala firma SUDOP PRAHA pro investora SŽDC, s. o., Stavební správu západ, na základě přípravné dokumentace, která rovněž vznikla v SUDOPU. Tato stavba je v České republice částí III. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské železniční sítě. Do náplně stavby patřilo i zabezpečení odbočné trati z Rokycan do železniční stanice Mirošov, ve kterém byla provedena pokládka ...

Celý článek zde

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
Publikováno: 3.7.2014

Navzdory odvěké rivalitě města mechu a města perníku, jak se Hradec Králové a Pardubice vzájemně mírně hanlivě nazývají, jsou začátkem třetího tisíciletí postupně připravovány a realizovány stavby ke zkapacitnění dopravního propojení obou krajských měst a krajů, a to jak silničního, tak i železničního. V obou propojeních zanechal svoji stopu i SUDOP PRAHA a. s....

Celý článek zde

Tři stavby železničního uzlu Plzeň

Tři stavby železničního uzlu Plzeň
Publikováno: 27.1.2014

Od zpracování přípravné dokumentace stavby „Uzel Plzeň“ z roku 2007 uběhla již řada let. Následné období zdánlivé nečinnosti bylo vyplněno intenzivní prací investora i projekčních firem na obhájení a prosazení této rozsáhlé investice. Toto období bylo završeno zpracováním a schválením studie proveditelnosti celého uzlu Plzeň a jeho rozdělením na jednotlivé stavby. Následně v druhé polovině roku 2012 byly zahájeny práce na dokumentaci projektu 1. ...

Celý článek zde

Tenzometrické měření tlaků v železničním spodku na trati Pardubice hl. n. – Jaroměř

Publikováno: 24.1.2014

Tento příspěvek pojednává o experimentálním měření tlaků v pražcovém podloží pod úrovní tělesa železničního spodku. Je zde popsána konstrukce snímačů, které byly vytvořeny na Katedře dopravního stavitelství, dopravní fakulty Univerzity Pardubice, uložení těchto snímačů do měřicího místa a nástin výsledků z tohoto měření....

Celý článek zde

Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor

Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor
Publikováno: 23.1.2014

ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika (dříve Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) je součástí mezinárodní společnosti ARCADIS, poskytující konzultační, projekční, inženýrské a manažerské služby v oblasti infrastruktury, vodohospodářství, životního prostředí a budov. Na základě více než 85leté tradice na českém trhu a znalosti moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení rozsáhlých inženýrských projektů poskytuje divize Geotechnika sv...

Celý článek zde

Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka

Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka
Publikováno: 22.1.2014

V říjnu 2011 byla investorem SŽDC, s. o. zahájena stavba „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ “, kterou stavebně zajišťovalo „Sdružení STARÁ PAKA“ s členy AŽD Praha s. r. o. a Elektrizace železnic Praha a. s. a hlavními subdodavateli Chládek a Tintěra a. s. a EDIKT a. s. Projekčně byla stavba připravována společností SUDOP PRAHA a. s., konkrétně střediskem 208, které tuto stavbu vedlo....

Celý článek zde

Čtvrtá trasa pražského metra

Čtvrtá trasa pražského metra
Publikováno: 21.1.2014

V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit aktuální stav projektu trasy D pražského metra, o kterém jsme na stránkách tohoto časopisu informovali již v loňském roce....

Celý článek zde

Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice

Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice
Publikováno: 20.1.2014

Strategicky výhodná poloha ve střední Evropě řadí Prahu mezi významné uzly transkontinentální dopravy. Železniční trať mezi jejími městskými částmi Bubeneč a Holešovice je z mezinárodního hlediska součástí IV. multimodálního panevropského koridoru a z pohledu vnitrostátní sítě tvoří část trasy I. tranzitního koridoru. Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování po...

Celý článek zde

Železniční uzel Plzeň

Železniční uzel Plzeň
Publikováno: 17.1.2014

Historie železničního uzlu Plzeň se začíná datovat se stavbou první železnice na tomto území, a to v roce 1862. V tomto roce byl zahájen provoz tratě Praha Smíchov – Plzeň – Česká Kubice. V roce 1868 byla uvedena do provozu Plzeň – České Budějovice. V roce 1872 byl pak zahájen provoz v úseku Plzeň – Cheb. O rok později byla uvedena do provozu trať Plzeň – Žatec a v roce 1876 trať Plzeň – Klatovy. Během 15 let tak byl ve svých základních prostorec...

Celý článek zde

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany
Publikováno: 16.1.2014

Traťový úsek Zbiroh – Rokycany je součástí 3. tranzitního železničního koridoru, konkrétně jeho části spojující Prahu a Plzeň. Z toho plyne i jeho význam jako součásti důležitého spojení hlavního a krajského města, stejně jako součásti mezinárodního spojení Prahy s Mnichovem a Norimberkem....

Celý článek zde

V čem je technicky zajímavá a významná stavba Benešov – Votice u Prahy?

V čem je technicky zajímavá a významná stavba Benešov – Votice u Prahy?
Publikováno: 15.1.2014

Čtyři roky života strávil na stavbě koridoru Benešov – Votice u Prahy koordinátor všech prací Ing. Radek Filip ze společnosti EURO VIA CS. Stavaři začali na úseku Bystřice – Benešov v létě 2009 a poslední úsek zprovoznili letos v květnu. „Znám v okolí železniční tratě snad každou stezku vzdálenou kilometr na obě strany, ale jsem velmi rád, že po letech stavební činnosti koridor zapadl do krajiny a dnes tvoří její přirozenou součást,“ říká stavbyv...

Celý článek zde

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy z pohledu projektanta

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy z pohledu projektanta
Publikováno: 14.1.2014

Projekt stavby „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ vypracovala firma SUDOP PRAHA pro investora SŽDC, s. o., Stavební správu západ, na základě předchozí projektové přípravy – přípravné dokumentace, kterou vytvořila opět firma SUDOP PRAHA ve sdružení s firmou IKP CE. V Česku je stavba jedním dílem modernizace tzv. IV. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské magistrály E 55....

Celý článek zde

Správa železniční dopravní cesty spustila masivní modernizaci zabezpečení zastaralých železničních přejezdů

Správa železniční dopravní cesty spustila masivní modernizaci zabezpečení zastaralých železničních přejezdů
Publikováno: 2.1.2014

Téměř dvě miliardy korun půjde v následujících dvou letech do zvýšení bezpečnosti na 400 železničních přejezdech po celé České republice. Jde o společný projekt Správy železniční dopravní cesty a Evropské unie, jehož první výsledky jsou patrny v rámci stavby „Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt“....

Celý článek zde

Naklápěcí vlaky mohou jezdit mezi Zbirohem a Rokycany rychlostí 160 km/h

Publikováno: 31.12.2013

Vlaky mezi Prahou a Plzní mohou naplno využívat další zmodernizovaný úsek 3. koridoru. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně ukončila stavbu Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany. Výsledkem prací, které začaly v roce 2009, bylo mimo jiné zprovoznění nové zastávky Kařez. Projekt za více než 4 miliardy korun provedlo sdružení zhotovitelů pod vedením firmy Skanska....

Celý článek zde

Omezení vzniku a prohlubování lokálních závad použitím technologie prolévání kolejového lože pryskyřicí

Omezení vzniku a prohlubování lokálních závad použitím technologie prolévání kolejového lože pryskyřicí
Publikováno: 30.12.2013

Tento příspěvek je zaměřen na seznámení s technologie prolévání kolejového lože pryskyřicí za účelem zamezení vzniku a prohlubování lokálních závad na tratích SŽDC s.o. V přednášce je popsána aplikace, založení zkušebního úseku v místě indikátoru horkoběžnosti mezi stanicemi Vlkov u Tišnova – Říkonín v 2. traťové koleji, sledování zkušebního úseku a následné hodnocení po 19 měsících provozu....

Celý článek zde

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost
Publikováno: 27.12.2013

Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v posledních dvou desetiletích, nicméně jejich drtivá většina pochází z období výstavby železničních tratí. Část těchto budov prošla rekonstrukcí, byť s různě velkou mírou velkorysosti a nadčasovosti, přesto však většina z nich je svým uspořádáním stále poplatná době vzniku a technický stav mnohých budov je na hranici únosnosti. Smyslupln...

Celý článek zde

Diagnostika a záznamová zařízení na PZS

Diagnostika a záznamová zařízení na PZS
Publikováno: 23.12.2013

Vznik myšlenky vyvinout záznamové zařízení pro přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS) se datuje někdy před rok 2000, tedy do doby, kdy celá diagnostika zabezpečovacích zařízení byla v plenkách, byly uváděny do provozu první verze těchto zařízení a pracovníci provozovatelů se učili tyto zařízení využívat....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (73x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnostVýpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost (64x)
Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v poslední...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (61x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice