KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    SaM – silnice a mosty na vašich cestách

SaM – silnice a mosty na vašich cestách

Publikováno: 5.5.2017
Rubrika: Mosty

Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 10 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

I/9 ČESKÁ LÍPA, MOST EV. Č. 9-054

V Libereckém kraji realizujeme rekonstrukci mostu na silnici I/9, ev. č. 9-054 přes Moskevskou ulici. Silnice I/9 je nejvýznamnější silniční komunikací procházející městem.

Původní most z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-61 byl zdemolován. Nový most má délku nosné konstrukce 52,24 m, rozpětí 16,5 + 18,0 + 16,5 m, plochu nosné konstrukce 803,1 m2, výšku nad terénem 7,2 m. Nová nosná konstrukce má proměnnou šířku (13,91 – 15,30 m). Niveleta stoupá pod 1,85 % ve směru na Nový Bor. Kategorie silnice je S 11,5. Nosná konstrukce je šikmá 84,9 g.

Při realizaci byl nejprve převeden provoz na levou stranu mostu, kde pokračoval nepřerušený, omezený, obousměrný provoz řízený světelnou signalizací. Pravá část mostu byla zdemolována. Na uvolněné místo bylo smontováno mostní provizorium TMS, dvoupatrový dvoustěn o 3 polích, délce 69 m, uložené na dvou pilířích PIŽMO a opěrách. Montáž provedlo Středisko mostních provizorií SaM.

Po odstranění levého mostu byly vybudovány opěry a pilíře. Pilíře jsou založené na původních vrtaných velkoprůměrových pilotách. Jsou členěné, mají dva šikmé dříky oválného průřezu, ve zhlaví příčně spojené stativem. Opěry jsou založeny plošně.

Byly osazeny 3 × 4 ks předpjaté nosníky T93 levého mostu, provedena spřahující deska a příčníky. Pod každým příčníkem jsou 3 elastomerová ložiska. Po montáži dilatačních závěrů MAGEBA a provedení izolace NAIP s ochranou 4 cm LA bylo na římsy osazeno zábradelní svodidlo ZSSAM/H2 a položena asfaltová konstrukce vozovky. Po převedení dopravy na nově zřízenou část mostu bylo odstraněno mostní provizorium a vybudována pravá část mostu. Byly osazeny zbylé nosníky T93 (3 × 3 ks), zřídila se spřažující železobetonová deska. 7. den po předepnutí se zabetonovala vynechaná spára 75 cm mezi mosty. Betonáž proběhla během třídenní úplné uzavírky. Po provedení izolace, asfaltové vozovky, zábradelního svodidla byla převedena doprava na obě poloviny mostu.

Předpokládané dokončení je v dubnu 2017. Do konce realizace stavby budou provedeny následující práce: opevnění svahů, zhotovení odvodňovacích skluzů, přeložení zámkové dlažby pod mostem, provedení terénních prací v okolí mostu, na závěr proběhne napojení provizorní přeložky horkovodu do definitivního trubního vedení, jež je ukotveno z boku do nosné konstrukce.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Montáž nosníku T93Provizorní horkovod, březen 2017Podhled – nosníky a mostní provizorium

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásůPoruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů (66x)
Tento příspěvek se zabývá problematikou poruch na betonových mostovkách izolovaných asfaltovými pásy na primární vrstvě ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (50x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...
K otázce zajištění bezpečnosti mostů pozemních komunikací v ČRK otázce zajištění bezpečnosti mostů pozemních komunikací v ČR (39x)
Budeme-li pátrat po skutečně zásadních aspektech rozvoje celé naší současné společnosti a důvodech jeho akcelerace v pos...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice