KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Velký městský okruh Brno    Velký městský okruh výrazně uleví centru Brna

Velký městský okruh výrazně uleví centru Brna

Publikováno: 22.4.2013
Rubrika: Velký městský okruh Brno

Uvedl primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA k výstavbě komplexu dopravních staveb v moravské metropoli, který se začal plánovat již v roku 1947.

Čím je charakteristický komunikační systém města Brna?
Komunikační systém města je Územním plánem města Brna definován jako radiálně-okružní. První stupeň ochrany města před tranzitní dopravou by měly tvořit tangenciální komunikace, a to na jihu města existující dálnice D1 (Praha – Brno – Ostrava) a na západě výhledová rychlostní silnice R43 s návazností na rychlostní silnici R52 ve směru na Vídeň a na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Komunikační systém města Brna tvoří dálnice, silnice I. třídy ve vlastnictví státu, silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje a místní a účelové komunikace ve vlastnictví města. Město Brno je specifické v tom, že místní komunikace jsou děleny na základní komunikační systém – ZKS (místní komunikace, na které je provozována MHD) a ostatní místní komunikace. Tím je zároveň rozdělen výkon státní správy mezi Magistrát města Brna (který má na starosti ZKS ) a městské části. Stát v současné době zajišťuje správu komunikací na území města Brna v délce 15 km dálnic a 47 km silnic I. třídy. Jihomoravský kraj spravuje na 122 km silnic II. a III. třídy a město Brno zajišťuje správu 900 km místních komunikací a cca 800 km komunikací účelových. Pověřeným správcem silnic a místních komunikací na území města je akciová společnost Brněnské komunikace.

Jaké postavení v dopravní infrastruktuře Brna má a bude mít Velký městský okruh?
Velký městský okruh je pro Brno stále investičním projektem číslo jedna. Automobilismus v Brně za posledních patnáct let stoupl několikanásobně a hlavně okruh by měl odlehčit přecpanému centru. Po dokončení, které přijde na několik desítek miliard korun, by měl bez problémů zvládnout i tranzitní dopravu, aniž by výrazně negativně ovlivňovala život v Brně. To ale neznamená, že se vzdáváme dalších dopravních priorit, mezi něž patří především kvalitní spojení z Brna do Vídně, které je i prioritou státu. Pevně věřím, že R52 bude dokončena co nejdříve.

Jaká část okruhu se zrealizovala v roce 2012 a jaký je další harmonogram?
Jde především o tři stavby na silnici I/42 v severozápadní a severní části okruhu, které se po několika letech sporů s ekology kvůli tunelům Dobrovského podařilo zprovoznit. Pokud jde o budoucnost, je potřeba ještě dobudovat v západní části úsek VMO Žabovřeská a ve východní části dva úseky VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. V projektové přípravě jsou pak další stavby, jejichž realizace je plánovaná po roce 2020. Jedná se například o Tunel Vinohrady. Dlouhodobě řešíme potíže v jižním segmentu okruhu, kde brání dostavbě železniční tratě. Celá projekční příprava stavby je velmi složité dílo, realizované v podmínkách silně urbanizovaného území se složitými geologickými poměry, s hustou strukturou inženýrských sítí, s potřebou zachování životních funkcí města atd. To rozhodně není jednoduché. A samotná stavba je rovněž nesmírně náročná, ať už organizačně, nebo technicky.

Co pokládáte ve výstavbě okruhu za nejzajímavější – z architektonického nebo technického hlediska?
Především řešení křižovatek a portálových úseků v tunelech Dobrovského. A také to, co není na první pohled vidět – dopravní telematika a specifický způsob umístění řídicího systému v tunelu Dobrovského, tedy tzv. velín, který je umístěn přímo uprostřed stavby. Ale hlavně bych vyzdvihl dopravní hledisko, protože dostavbou tunelů Dobrovského se podaří významnou měrou zlepšit dopravu v našem městě. Brno se neustále dotváří a rozvíjí. A přizpůsobujeme tomu investiční strategii i územně-plánovací proces. Nově budovaná dopravní infrastruktura musí tyto cíle naplňovat tak, aby se Brno dynamicky rozvíjelo stejně kvalitně, jako je tomu doposud. Jde o to, abychom se v Brně všichni cítili doma, včetně těch, kteří přijdou po nás. Budu velmi rád, pokud se podaří dopravu v celém městě zlepšit a průjezd jeho částmi se stane plynulejším a bezpečnějším.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Slavnostní zahájení provozu staveb VMO Brno (uprostřed primátor města Brna)Značení nových tunelůKrálovopolský tunel před otevřením

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v BrněPokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v Brně (36x)
Velký městský okruh v Brně je jedním ze základních prvků nového dopravního systému města. Jeho významnou součástí jsou d...
Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (34x)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (26x)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJlépe hodnocené související články

Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (5 b.)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Královopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu DobrovskéhoKrálovopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu Dobrovského (5 b.)
Dne 31. 8. 2012 byl slavnostně uveden do provozu dlouho očekávaný severozápadní úsek Velkého městského okruhu (VMO ), of...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (5 b.)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJdiskutovanější související články

Dobrovského tunely a velký okruh v Brně se otevřou letos v září (1x)
Dobrovského tunely a velký městský okruh v Brně se po zdlouhavých komplikacích otevřou letos v září. Při prohlídce stavb...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice