KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Tunely

Tunely

Stavební jámu tunelového komplexu Blanka si prohlédl exprimátor Berlína

Stavební jámu tunelového komplexu Blanka si prohlédl exprimátor Berlína
Publikováno: 1.4.2009, Aktualizováno: 10.4.2009 13:14

Primátor hlavního města Prahy Pavel Bém si spolu s bývalým primátorem Berlína Eberhardem Diepgenem a radním HMP pro oblast dopravy Radovanem Šteinerem prohlédl stavební jámu tunelového komplexu Blanka. Na tiskové konferenci koncem března v Informačním centru Tunelu Blanka bývalý primátor Berlína přiblížil své zkušenosti s dopravním propojením Západního a Východního Berlína po jejich spojení v roce 1989....

Celý článek zde

Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu

Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu
Publikováno: 19.3.2009

Do stavby „Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ spadá i stavební objekt přestavby tunelu Jablunkov. Jablunkovským průsmykem byly na konci 19., resp. začátku 20. století vyraženy dva jednokolejné tunely, které jsou v dnešní době na konci svých životností. V rámci rekonstrukce III. železničního koridoru se proto přistoupilo k přestrojení mladšího tunelu na dvojkolejný v parametrech, ...

Celý článek zde

Snižování rizik pomocí zvyšování ergonomie operátorských tunelových pracovišť

Snižování rizik pomocí zvyšování ergonomie operátorských tunelových pracovišť
Publikováno: 22.1.2009

Článek pojednává o optimalizaci designu operátorských pracovišť a použitých Scada systémů v řídicích centrech tunelových staveb a TIC. V uvedené oblasti prakticky neexistují precedenční studie, ale vzhledem k tomu, že uvedená problematika je trvale aktuální, provedla společnost Kybertec vlastní základní rešerše a výzkum, o jehož výsledky se chce s čtenáři časopisu Silnice Železnice podělit....

Celý článek zde

Geomonitoring při výstavbě vítkovských tunelů

Geomonitoring při výstavbě vítkovských tunelů
Publikováno: 28.11.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 14:55

Vítkovské železniční tunely „Nového spojení“ jsou jedním z mnoha stavebních objektů dopravní liniové stavby umístěné v intravilánu Hlavního města Prahy a slouží potřebám osobní dopravy. Tunely sestávají ze dvou samostatných dvoukolejných trub, které jsou trasovány v podélné ose vrchu Vítkova. Společnost SG Geotechnika zajišťovala pro potřeby stavby komplexní geotechnický monitoring a stavební dozor. V rámci stavby byla prováděna přede...

Celý článek zde

Nová technologie definitivního ostění byla aplikována v severním vítkovském tunelu

Nová technologie definitivního ostění byla aplikována v severním vítkovském tunelu
Publikováno: 21.11.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 14:56

Severní tunelovou rouru pod vrchem Vítkov v rámci zatím největší železniční stavby na našem území, známé pod názvem Nové spojení, realizovala společnost Subterra. Defi nitivní ostění v ražené části severního tunelu zde prováděla novou technologií – bez vkládané armatury, tedy z prostého betonu. Tento, v zahraničí běžně používaný postup se u nás v menší míře poprvé uplatnil při stavbě tunelu Libouchec....

Celý článek zde

Nejdelší železniční tunel Březno v provozu

Publikováno: 19.10.2008, Aktualizováno: 24.11.2008 10:43

Zhruba před rokem byla zprovozněna na železniční trati Praha – Chomutov v traťovém úseku Březno u Chomutova – Chomutov přeložka v délce 7 km. Realizací přeložky byl uvolněn dobývací prostor hnědouhelného povrchového dolu Severočeských dolů pro jeho další exploataci. Stěžejním inženýrským objektem přeložky je jednokolejný tunel délky 1.758 m, který je v současné době nejdelším provozovaným železničním tunelem v České republice....

Celý článek zde

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec

Publikováno: 27.7.2008, Aktualizováno: 30.11.2008 22:48

V posledních letech proběhlo ve spolupráci SDC Liberec, projekční a konzultační firmy Amberg Engineering a vybraných specializovaných firem několik akcí, počínaje průzkumy, přes projekty oprav a sanací až k samotným realizacím oprav. V tomto článku je řeč o tunelech Rakouském, Harrachovském a Navarovském. Každý tunel je svým způsobem originál, vyžaduje specifický přístup a použití specifických metod jak pro podrobný průzkum, tak pro následnou opr...

Celý článek zde

Strategie a koncepce ŘSD ČR v mostním stavitelství ve vztahu k výstavbě a opravám mostů na dálniční a silniční síti v ČR

Publikováno: 14.7.2008, Aktualizováno: 30.11.2008 23:55

Propojení sítě dálnic a silnic ČR s evropskou sítí pozemních komunikací pokračuje rozsáhlou investiční výstavbou na tazích dálnic a rychlostních silnic. U silnic I. třídy jsou zejména budovány obchvaty obcí a měst. Při budování nových úseků dálnic a silnic dochází k výstavbě mnoha nových mostních staveb a tím také, z pohledu statistiky, ke zvýšení počtu mostních objektů ve stavebním stavu 1 (bezvadný). Od roku 2007 je těžkopádné Programové financ...

Celý článek zde

První dřevěný ekotunel na Slovensku a jeho hydroizolace

První dřevěný ekotunel na Slovensku a jeho hydroizolace
Publikováno: 2.7.2008, Aktualizováno: 24.11.2008 19:47

Na provádění izolací staveb všeho druhu proti vodě se zvláštním zaměřením na izolace inženýrských staveb, zejména pak mostů na pozemních komunikacích se specializuje společnost Izomex z Brna. V loňském roce společnost výrazně překročila celkový jeden milion metrů čtverečních aplikovaných kompletních izolačních systémů staveb, přičemž izolace mostů na pozemních komunikacích činí z celkového rozsahu prací více jak tři čtvrtiny. V posledních letech ...

Celý článek zde

Současnost a budoucnost podzemních dopravních staveb v ČR

Publikováno: 8.6.2008, Aktualizováno: 5.11.2008 20:48

Většina našich tunelů staršího data realizace (v naprosto převládající míře tunelů železničních) byla postavena klasickými tunelovými metodami založenými na pilířovém systému ražení s provizorní výstrojí tvořenou výdřevou. Od padesátých let 20. století se původní tunelové st...

Celý článek zde

Dvoupruhový tubus tunelu Lochkov – Radotín proražen

Publikováno: 8.5.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 15:16

V prvních dnech května prorazili raziči stavební firmy Hochtief druhý, tentokrát dvoupruhový tubus tunelu mezi Lochkovem a Radotínem. Jak redakci Silnic Železnic v pondělí informovali hlavní stavbyvedoucí Ivan Cúth a Vladimír Šimon, během ražby těženého úseku vytěžili dělníci více než 300 tisíc kubíků horniny a kolem 200 tisíc m3 zeminy bylo vytěženo u hloubené části tunelu....

Celý článek zde

Stavba tunelu Vestec – Lahovice

Publikováno: 27.4.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 15:18

Součástí stavby Pražského okruhu je i bezmála dvoukilometrový tunel, který je ražen v úseku mezi Vestcem a Lahovicemi. Tento úsek o celkové délce 8,5 km vybuduje sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS do roku 2010. Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic, na financování se podílí Evropská investiční banka a Státní fond dopravní infrastruktury....

Celý článek zde

Královopolské tunely se už razí

Publikováno: 5.2.2008, Aktualizováno: 30.11.2008 10:09

Dnes byla za přítomnosti primátora města Brna Romana Onderky a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfreda Brunclíka, zástupců investora, projektantů i dodavatelů slavnostně zahájena ražba Královopolských tunelů, které jsou součásti brněnského velkého městského okruhu (VMO). Projekt s oficiálním názvem „Silnice I/42, VMO, Dobrovského B“ po svém dokončení podstatně sníží hustotu dopravy ve vnitřním Brně a zkvalitní komf...

Celý článek zde

Mali sme sto chutí ho preraziť

Publikováno: 19.12.2007, Aktualizováno: 15.12.2008 17:02

Tieto slová sa väčšinou používajú v hovorovej slovenčine v súvislosti s hnevom. Dňa 11. 12. 2007 by však slová hnevu rozhodne neboli na mieste – určite nie na podujatí, ktoré sa uskutočnilo pri Batizovciach, pri príležitosti slávnostného prerazenia jednej časti tunela Bôrik....

Celý článek zde

Tunel Horelica – vizitka stavebníctva 21. storočia

Publikováno: 9.10.2007, Aktualizováno: 23.11.2008 21:45

Stavba s európskymi parametrami Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, I. etapa, vizitka 21. storočia, ukážkový príklad kvality v stavebníctve na Slovensku, kandidátka na inžiniersku stavbu roka. Aj takto častujú obchvat Čadce, časť I. etapa s dvoma mostami a dominantou a pýchou zároveň – 600m tunelom Horelica. Presne 29. októbra 2004 po slávnostnom otvorení bola spustená prevádzka pre osobnú aj nákladnú dopravu. Uvedené dielo postavila st...

Celý článek zde

Systémy nosných vrstev kolejového svršku použité na trase pražského metra IV.C2 Ládví – Letňany

Publikováno: 4.4.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 22:48

Úsek IV.C2 pražského metra – prodloužení trasy C z Ládví do Letňan – je veden pod hustě zastavěnou oblastí severního města. Vzhledem k malým vzdálenostem tunelového ostění od základových konstrukcí obytných budov bylo nutné přijmout nadstandardní opatření ke snížení emise vibrací z budoucího provozu metra. Týkala se především upevnění kolejového svršku a použití nových systémů jeho nosných vrstev....

Celý článek zde

Po 22 letech přivítá Praha Světový tunelářský kongres

Publikováno: 28.3.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 23:08

Něco málo přes dva měsíce zbývá do zahájení Světového tunelářského kongresu WTC 2007 (World Tunnel Congress 2007), jehož pořadatelem je Český tunelářský komitét ITA/AITES....

Celý článek zde

Evropu a Afriku spojí podmořský tunel aneb Vlakem pod hladinou moře

Publikováno: 21.2.2007, Aktualizováno: 20.1.2010 00:12

Nový tunel propojí Španělsko a Maroko. Bude dlouhý 40 km, vlaky v něm pojedou v hloubce 300–800 m pod Gibraltarským průlivem. Za méně než 20 let budou moci cestující nastoupit do rychlovlaku, vyrazit ze stanice Sevilla a 90 minut nato vystoupit v Tangeru na africkém pobřeží....

Celý článek zde

Komplexní řešení nosných systémů pro infrastrukturu

Publikováno: 9.1.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 21:54

Mezi technicky nejnáročnější typy staveb v dopravní infrastruktuře se řadí dálniční tunely, ve kterých se kladou největší nároky na bezpečnost a spolehlivost provozu. K zajištění bezpečnosti provozu jsou tunely vybaveny řadou technických zařízení v souladu s TP 98 (Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací)....

Celý článek zde

Použití ocelové flexibilní konstrukce velkého rozpětí

Publikováno: 3.1.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 21:56

Biokoridory přes komunikace s použitím flexibilních ocelových konstrukcí z vlnitého plechu se začaly používat v Evropě na konci 80. let 20. století. Od počátku výroby ocelových flexibilních konstrukcí SuperCor s velkou vlnou (380 × 140 mm) v roce 1975 se objevily podstatně širší možnosti uplatnění. Největší nárůst ve výstavbě ocelových flexibilních konstrukcí SuperCor se odehrál v 90. letech 20. století. Současné mostní konstrukce, včetně b...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (82x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Nejdelší železniční tunel Březno v provozu (78x)
Zhruba před rokem byla zprovozněna na železniční trati Praha – Chomutov v traťovém úseku Březno u Chomutova &ndash...
Dálnice D3, úsek Usilné Hodějovice, tunel Pohůrka (43x)
Tunel Pohůrka je součástí stavby úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, který svými návrhovými parametry respektuj...

NEJlépe hodnocené související články

Ejpovické tunely – průběh výstavbyEjpovické tunely – průběh výstavby (5 b.)
V závěru loňského roku byly do provozu uvedeny oba ejpovické tunely. Jako první byl dne 15. listopadu 2018 zprovozněn ji...
Tunel Čebrať v rámci budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – IvachnováTunel Čebrať v rámci budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová (5 b.)
Společnost OHL ŽS, a. s. realizuje jako vedoucí účastník sdružení se společností VÁHOSTAV-SK, a. s. téměř 15 km dálnice ...
Kolektor Hlávkův mostKolektor Hlávkův most (5 b.)
Kolektory mají v Praze bohatou tradici. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1969 a k zásadnímu rozvoji došlo v devadesá...

NEJdiskutovanější související články

Votický železniční tunel – technické řešení a zkušenosti z výstavbyVotický železniční tunel – technické řešení a zkušenosti z výstavby (6x)
Hloubený dvoukolejný tunel Votický má v rámci České republiky hned několik prvenství. S délkou 590 m je nejdelším hloube...
Ejpovické tunely: historie projektové přípravy a současnost výstavbyEjpovické tunely: historie projektové přípravy a současnost výstavby (1x)
V současnosti probíhá realizace nejdelšího železničního tunelu v ČR, z katastru obce Kyšice mezi Ejpovicemi do Plzně. Pr...
Realizace tunelů 4. koridoru Votice – BenešovRealizace tunelů 4. koridoru Votice – Benešov (1x)
Příspěvek popisuje realizaci staveb dvoukolejných tunelů – Tomického I. a II., Olbramovického, Votického a Zahradn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice