KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava

Doprava

Zkušenosti s nasazením PLM Windchill při vývoji kolejových vozidel

Zkušenosti s nasazením PLM Windchill při vývoji kolejových vozidel
Publikováno: 23.7.2014

Společnost AV ENGINEERING, a. s. je známá jako dlouhodobý poskytovatel vývojových služeb v oboru kolejové dopravy i dalších odvětvích strojírenství....

Celý článek zde

Plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION vyrobí letos rekordní počet tramvají

Plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION vyrobí letos rekordní počet tramvají
Publikováno: 22.7.2014

Plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION a. s. dlouhodobě patří mezi významné světové výrobce moderních kolejových vozidel. Vzhledem k nemalým investicím do vývoje nových produktů a stavby nové výrobní základny se jí v posledních letech daří nejen na domácím trhu....

Celý článek zde

Rekonstrukce břeclavské železniční stanice pokračuje druhou stavbou

Publikováno: 8.7.2014

Uzel Břeclav má na české železnici mimořádné postavení, protože se v něm sbíhá 1. a 2. tranzitní koridor a je současně pohraniční přechodovou stanicí do Rakouska a na Slovensko. V současné době je již dokončená modernizace navazujících úseků obou koridorů, v rámci akce s názvem Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba se také uskutečnila rekonstrukce osobního nádraží, dále jižní a severní části a také přednádraží....

Celý článek zde

Výstavba systému GSM‑R v uzlu Praha

Výstavba systému GSM‑R v uzlu Praha
Publikováno: 7.7.2014

Výstavba systému GSM‑R (Global System for Mobile communication – Railways) se týká celostátních tratí č. 170 a 171, 210, 221 a 231, které jsou zařazeny do kategorie hlavní tratě. Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM‑R provozovanou na I. NŽK v úseku st. hranice SRN – Děčín – Praha – Kolín – Č. Třebová – Brno – Břeclav – st. hranice Rakousko a st. hranice SR a na II. NŽK v úseku Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné a navazuje na ...

Celý článek zde

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, část II.

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, část II.
Publikováno: 4.7.2014

Projekt stavby „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“ vypracovala firma SUDOP PRAHA pro investora SŽDC, s. o., Stavební správu západ, na základě přípravné dokumentace, která rovněž vznikla v SUDOPU. Tato stavba je v České republice částí III. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské železniční sítě. Do náplně stavby patřilo i zabezpečení odbočné trati z Rokycan do železniční stanice Mirošov, ve kterém byla provedena pokládka ...

Celý článek zde

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
Publikováno: 3.7.2014

Navzdory odvěké rivalitě města mechu a města perníku, jak se Hradec Králové a Pardubice vzájemně mírně hanlivě nazývají, jsou začátkem třetího tisíciletí postupně připravovány a realizovány stavby ke zkapacitnění dopravního propojení obou krajských měst a krajů, a to jak silničního, tak i železničního. V obou propojeních zanechal svoji stopu i SUDOP PRAHA a. s....

Celý článek zde

Nové lokomotivní motory Caterpillar splňují emisní limity STAGE IIIB

Nové lokomotivní motory Caterpillar splňují emisní limity STAGE IIIB
Publikováno: 2.7.2014

Na loňském veletrhu Czech RailDays v Ostravě společnost Phoenix‑Zeppelin jako první v ČR představila lokomotivní motor Cat C7.1 STAGE IIIB o výkonu 205 kW, splňující nejnovější emisní limity spalovacích motorů u hnacích kolejových vozidel. V článku jsou shrnuty legislativní požadavky EU stanovující maximální hodnoty emisí výfukových plynů pro spalovací motory hnacích kolejových vozidel a jejich důsledky pro výrobce motorů, drážních vozidel i prov...

Celý článek zde

Ložiska ZKL pro železnice

Ložiska ZKL pro železnice
Publikováno: 1.7.2014

Přesně před 15 lety, v květnu roku 1999, zahájila svou činnost společnost ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. Tento start znamenal také nový počátek technického rozvoje a inovací ložisek s tradiční tuzemskou značkou ZKL. Odvětví, které v předcházejících 10 letech v České republice poněkud stagnovalo, dostalo nový impuls. Vlastní vývoj v novém koncernu ale nezačínal od nuly. Mohl navázat na výsledky Výzkumného ústavu pro valivá ložiska VUVL. Právě tato in...

Celý článek zde

REMS – riešenie na optimalizáciu nákladov na energie v podmienkach železničného prepravcu

Publikováno: 30.6.2014

Spoločnosť IPESOFT je popredným dodávateľom komplexných IT riešení pre energetiku, dopravu a priemyselné podniky. Riešenia a aplikácie spoločnosti IPESOFT poskytujú riadiacim pracovníkom na všetkých úrovniach výkonné nástroje na podporu rozhodovania v reálnom čase. Ich prínosom sú aktuálne a presné informácie o stave výrobného alebo obchodného procesu, umožňujúce skutočne efektívne riadenie. K jedným z unikátnych riešení patrí aj produkt REMS (Ra...

Celý článek zde

Transparentní protihlukové stěny – účinná ochrana před hlukem

Transparentní protihlukové stěny – účinná ochrana před hlukem
Publikováno: 29.1.2014

Nárůst silniční a železniční dopravy, rozšiřování sítě rychlostních silnic, silnic I. třídy a dálniční sítě stejně jako budování železničních koridorů přináší, zejména v městech a v hustě osídlených oblastech, negativní vliv na životní prostředí a lidský organismus způsobený nadměrným hlukem. Dopravní zatížení, tj. počet projíždějících dopravních prostředků, je pouze jednou příčinou nárůstu hluku. Stejně významně se podílí i celková hmotnost dopr...

Celý článek zde

Tři stavby železničního uzlu Plzeň

Tři stavby železničního uzlu Plzeň
Publikováno: 27.1.2014

Od zpracování přípravné dokumentace stavby „Uzel Plzeň“ z roku 2007 uběhla již řada let. Následné období zdánlivé nečinnosti bylo vyplněno intenzivní prací investora i projekčních firem na obhájení a prosazení této rozsáhlé investice. Toto období bylo završeno zpracováním a schválením studie proveditelnosti celého uzlu Plzeň a jeho rozdělením na jednotlivé stavby. Následně v druhé polovině roku 2012 byly zahájeny práce na dokumentaci projektu 1. ...

Celý článek zde

Tenzometrické měření tlaků v železničním spodku na trati Pardubice hl. n. – Jaroměř

Publikováno: 24.1.2014

Tento příspěvek pojednává o experimentálním měření tlaků v pražcovém podloží pod úrovní tělesa železničního spodku. Je zde popsána konstrukce snímačů, které byly vytvořeny na Katedře dopravního stavitelství, dopravní fakulty Univerzity Pardubice, uložení těchto snímačů do měřicího místa a nástin výsledků z tohoto měření....

Celý článek zde

Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor

Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor
Publikováno: 23.1.2014

ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika (dříve Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) je součástí mezinárodní společnosti ARCADIS, poskytující konzultační, projekční, inženýrské a manažerské služby v oblasti infrastruktury, vodohospodářství, životního prostředí a budov. Na základě více než 85leté tradice na českém trhu a znalosti moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení rozsáhlých inženýrských projektů poskytuje divize Geotechnika sv...

Celý článek zde

Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka

Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka
Publikováno: 22.1.2014

V říjnu 2011 byla investorem SŽDC, s. o. zahájena stavba „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ “, kterou stavebně zajišťovalo „Sdružení STARÁ PAKA“ s členy AŽD Praha s. r. o. a Elektrizace železnic Praha a. s. a hlavními subdodavateli Chládek a Tintěra a. s. a EDIKT a. s. Projekčně byla stavba připravována společností SUDOP PRAHA a. s., konkrétně střediskem 208, které tuto stavbu vedlo....

Celý článek zde

Čtvrtá trasa pražského metra

Čtvrtá trasa pražského metra
Publikováno: 21.1.2014

V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit aktuální stav projektu trasy D pražského metra, o kterém jsme na stránkách tohoto časopisu informovali již v loňském roce....

Celý článek zde

Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice

Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice
Publikováno: 20.1.2014

Strategicky výhodná poloha ve střední Evropě řadí Prahu mezi významné uzly transkontinentální dopravy. Železniční trať mezi jejími městskými částmi Bubeneč a Holešovice je z mezinárodního hlediska součástí IV. multimodálního panevropského koridoru a z pohledu vnitrostátní sítě tvoří část trasy I. tranzitního koridoru. Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování po...

Celý článek zde

Železniční uzel Plzeň

Železniční uzel Plzeň
Publikováno: 17.1.2014

Historie železničního uzlu Plzeň se začíná datovat se stavbou první železnice na tomto území, a to v roce 1862. V tomto roce byl zahájen provoz tratě Praha Smíchov – Plzeň – Česká Kubice. V roce 1868 byla uvedena do provozu Plzeň – České Budějovice. V roce 1872 byl pak zahájen provoz v úseku Plzeň – Cheb. O rok později byla uvedena do provozu trať Plzeň – Žatec a v roce 1876 trať Plzeň – Klatovy. Během 15 let tak byl ve svých základních prostorec...

Celý článek zde

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany
Publikováno: 16.1.2014

Traťový úsek Zbiroh – Rokycany je součástí 3. tranzitního železničního koridoru, konkrétně jeho části spojující Prahu a Plzeň. Z toho plyne i jeho význam jako součásti důležitého spojení hlavního a krajského města, stejně jako součásti mezinárodního spojení Prahy s Mnichovem a Norimberkem....

Celý článek zde

V čem je technicky zajímavá a významná stavba Benešov – Votice u Prahy?

V čem je technicky zajímavá a významná stavba Benešov – Votice u Prahy?
Publikováno: 15.1.2014

Čtyři roky života strávil na stavbě koridoru Benešov – Votice u Prahy koordinátor všech prací Ing. Radek Filip ze společnosti EURO VIA CS. Stavaři začali na úseku Bystřice – Benešov v létě 2009 a poslední úsek zprovoznili letos v květnu. „Znám v okolí železniční tratě snad každou stezku vzdálenou kilometr na obě strany, ale jsem velmi rád, že po letech stavební činnosti koridor zapadl do krajiny a dnes tvoří její přirozenou součást,“ říká stavbyv...

Celý článek zde

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy z pohledu projektanta

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy z pohledu projektanta
Publikováno: 14.1.2014

Projekt stavby „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ vypracovala firma SUDOP PRAHA pro investora SŽDC, s. o., Stavební správu západ, na základě předchozí projektové přípravy – přípravné dokumentace, kterou vytvořila opět firma SUDOP PRAHA ve sdružení s firmou IKP CE. V Česku je stavba jedním dílem modernizace tzv. IV. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské magistrály E 55....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacíchZeleň a rozhled na pozemních komunikacích (143x)
Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souv...
Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (116x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (98x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...

NEJdiskutovanější související články

Stavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fázeStavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fáze (4x)
Otevřením moderního parkovacího domu bude brzy završena první fáze výstavby nového Centra Černý Most. Společnost Unibail...
Typový rozbor nástupišť a stanic na železniční síti České republiky (3x)
Zásadním technickým elementem pro přístup cestujících do/ze zastavujících vlakových souprav jsou nástupiště. Cestující v...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice