KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava

Doprava

Modernizovaná vozidla ze Šumperka

Modernizovaná vozidla ze Šumperka
Publikováno: 14.6.2013, Aktualizováno: 27.11.2013 11:15

Zástupci šumperské společnosti Pars nova a Českých drah podepsali v průběhu loňského roku dva významné kontrakty. Na počátku roku to byla smlouva na modernizaci 40 kusů osobních vozů řady Bmee určených pro dálkovou mezinárodní dopravu a následovala smlouva na hlavní opravy 40 elektrických dvousystémových lokomotiv trakce 30. Díky tomu se aktuálně v Šumperku věnují především osobním vozům a lokomotivám....

Celý článek zde

Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území

Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území
Publikováno: 5.6.2013

V Evropské unii je denně postiženo dopravními zácpami asi 7 500 km komunikací, převážně ve velkých evropských městech a městských regionech. Tento fenomén se týká i železničních tratí. Jako úzká místa označuje dokument zhruba 16 000 km železnic. Zpoždění znamená ekonomické ztráty a zvýšení spotřeby energie....

Celý článek zde

Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích

Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích
Publikováno: 4.6.2013

Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými rozměry i hmotností můžeme požadovat za nadstandardní. Výrobky je nutné přepravit z místa výroby na místo určení, nebo jejich kompletaci. Železniční přepravu nelze vždy využít vzhledem k průjezdným průřezům a poloměrům oblouků. Vodní přeprava je v našich podmínkách také obtížně využitelná. Z tohoto důvodu je přeprava nadměrných...

Celý článek zde

Využití soudobých technických zařízení na podvozcích kolejových vozidel ve vztahu k bezpečnosti provozu a zátěži životního prostředí

Využití soudobých technických zařízení na podvozcích kolejových vozidel ve vztahu k bezpečnosti provozu a zátěži životního prostředí
Publikováno: 29.5.2013, Aktualizováno: 27.11.2013 11:15

Brněnský výrobce ekologických systémů pro dopravní techniku TRIBOTEC spol. s r. o. patří k tradičním strojírenským podnikům Jihomoravského kraje. TRIBOTEC již přes desítku let vyrábí tribotechnické (mazací) systémy a ekologické pískovací zařízení pro kolejová vozidla. Společnost se řadí mezi středně velké podniky a ve svém oboru patří mezi přední výrobce....

Celý článek zde

LEGIOS přichází na veletrh Transport Logistic 2013 s novinkou – výsypným vozem Faccnpps 48 m3

LEGIOS přichází na veletrh Transport Logistic 2013 s novinkou – výsypným vozem Faccnpps 48 m3
Publikováno: 28.5.2013, Aktualizováno: 27.11.2013 11:14

Čtyřnápravový podvozkový vůz o objemu 48 m3 pro přepravu písku a štěrku představí na prestižním německém veletrhu Transport Logistic česká strojírenská společnost LEGIOS. Ta každoročně přichází na trh s novinkami či inovacemi v oboru. Aktuální ročník Transport Logistic obohatí nový vůz řady Faccnpps 48 m3, jenž vznikl vylepšením samovýsypného vozu řady Faccns 48 m3....

Celý článek zde

AV ENGINEERING, a. s. – Vývoj kolejových vozidel

AV ENGINEERING, a. s. – Vývoj kolejových vozidel
Publikováno: 27.5.2013, Aktualizováno: 27.11.2013 11:14

Společnost AV ENGINERING, a. s. je známá jako dlouhodobý poskytovatel vývoje a vývojových služeb v automobilovém průmyslu a v dalších odvětvích strojírenství. Působíte také v oboru transportní techniky?...

Celý článek zde

Jednopodlažní jednotka RegioPanter pro příměstskou a regionální železniční dopravu

Jednopodlažní jednotka RegioPanter pro příměstskou a regionální železniční dopravu
Publikováno: 24.5.2013

ŠKODA VAGONKA a. s. v Ostravě, člen skupiny ŠKODA Transportation, patří mezi přední výrobce kolejových vozidel pro osobní dopravu. Vlajkovou lodí v kategorii vozidel pro regionální dopravu jsou jednopodlažní elektrické jednotky RegioPanter....

Celý článek zde

Verejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a Leopoldov

Verejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a Leopoldov
Publikováno: 27.12.2012

Neustály nárast podielu cestnej prepravy na prepravnom trhu v Európe spôsobuje znižovanie mobility a trvalo udržateľného rozvoja. Jednou z alternatív ako nahradiť cestnú prepravu je vo vnútrozemských štátoch kombinovaná doprava, teda využitie environmentálne akceptovateľnej železničnej a vodnej dopravy spolu s flexibiltou cestnej dopravy. Intermodálna preprava, ktorej súčasťou je kombinovaná doprava, sa stáva jedným z nosných systémov prepravy pr...

Celý článek zde

Dozorčí rada ČD odsouhlasila spuštění výroby Railjetů

Dozorčí rada ČD odsouhlasila spuštění výroby Railjetů
Publikováno: 31.10.2012

Dozorčí rada Český drah souhlasí s uzavřením smlouvy s rakouskými drahami ÖBB o společném provozu jednotek Railjet na lince Praha – Brno – Wien – Graz. Dozorčí rada taktéž odsouhlasila udělení pokynu ke spuštění výroby první sedmikusové série Railjetů dle kontraktu ze září 2011....

Celý článek zde

Rekonstrukce železniční trati Budapešť-Kelenföld – Tárnok

Rekonstrukce železniční trati Budapešť-Kelenföld – Tárnok
Publikováno: 17.8.2012

V září loňského roku začala rekonstrukce 22 km železniční trati mezi železniční stanicí Budapešť-Kelenföld a žst. Tárnok. Trať je součástí V. transevropského železničního koridoru, který dále pokračuje přes Székesfehérvár, Siófok, Gyékényes až do Záhřebu. Rekonstrukci trati pro zadavatele Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztö Zrt. (NIF) zahájilo Konsorcium DSE, sdružení dodavatelských firem Doprastav, a. s., Subterra a. s. a maďarský EuroAszfalt Építö...

Celý článek zde

Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II)

Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II)
Publikováno: 19.7.2012

V časopisu Silnice železnice 5/2011 vyšla první část dvoudílného článku, který popisuje vývoj v posledních letech a výhled do budoucnosti v oblasti vysokorychlostních tratí (VRT ) ve světě. V následujícím textu bude popsána situace ve zbývajících zemích, které se vysokorychlostní železniční dopravou vážně zabývají....

Celý článek zde

Možnosti a potřeby internalizace externích nákladů

Publikováno: 13.7.2012

Na úvod tohoto článku o ekologii dopravy si uveďme stať jiného článku, kde je řečeno, že „Evropská komise už dříve odhadla dopady silniční dopravy na životní prostředí na zhruba 100 miliard eur, tedy 2,45 bilionu korun. Nákladní automobilová doprava je pak odpovědná za zhruba 3/4 škodlivých emisí z celkové silniční dopravy. Kamionová doprava se na nákladní přepravě v Evropě podílí zhruba ze 4/5. Zbytek tvoří lodní, železniční a námořní přep...

Celý článek zde

Tiché povrchy a ekonomika protihlukových opatření

Publikováno: 12.7.2012

Článek se snaží zodpovědět otázku, za jakých podmínek se vyplatí snížení hluku ze silniční dopravy použitím tichých obrusných vrstev vozovky. Ty mohou značně snížit emise hluku z valení kol, oproti běžným povrchům jsou však nákladnější. Byla provedena analýza nákladů a užitku použití tichého povrchu na příkladu části pražské severojižní magistrály a srovnání s variantou použití protihlukových oken a stěn. Nakonec je uveden zjednodušený obecný mod...

Celý článek zde

Environmentální Kuznětsova křivka v silniční dopravě

Publikováno: 25.6.2012

Simon Kuzněts, americký ekonom ruského původu, se ve své vědecké práci věnoval především problematice hospodářského růstu a jeho měření a zároveň jeho dopadům na společnost. Moderní historie měření HDP je spojena právě se jménem tohoto ekonoma, který zároveň vědu obohatil o závislost mezi HDP a sociálními nerovnostmi. Ještě než v dalším textu přejdu k problematice vztahu HDP a životního prostředí, je nutné udělat poznámku k jednomu ze stěžejních ...

Celý článek zde

Rozvoj kolejové dopravy se nesmí stavět na krátkodobých výkyvech hospodářských cyklů

Publikováno: 18.6.2012

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a současně je národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu. Společnosti působí v oborech: vývoj, konstrukce, výroba a opravárenství kolejových vozidel, výstavba, modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury, montáže, rekonstrukce a servis zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky v železniční dopravě, železniční komponenty,...

Celý článek zde

Siemens: celosvětový vývoj kolejových vozidel

Siemens: celosvětový vývoj kolejových vozidel
Publikováno: 15.6.2012

Společnost Siemens byla založena již roku 1847 a stala se synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Soustřeďuje se na vývoj a výrobu v řadě průmyslových odvětví v širokém rozsahu aplikované elektrotechniky a od roku 1879, kdy Werner von Siemens předvedl světu první elektrickou lokomotivu, se věnuje kolejové dopravě. A to jak v oblasti vozidel, tak infrastruktury. Již více než 120 let uplynulo od do...

Celý článek zde

Vlaky ze Škody Transportation prožijí křest ohněm na fotbalovém EURO 2012

Vlaky ze Škody Transportation prožijí křest ohněm na fotbalovém EURO 2012
Publikováno: 14.6.2012

Česká republika patří tradičně mezi významné výrobce kolejových vozidel. Jednou z nejvýznamnějších domácích firem je zcela určitě plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION , které se v posledních letech díky nemalým investicím do vývoje nových produktů a stavby nové výrobní základny daří nejen na domácím trhu....

Celý článek zde

Oceňování hluku ze silniční a železniční dopravy

Publikováno: 16.5.2012

Expozice hluku je obvykle vnímána jako nepříjemný prožitek. Hluk může narušovat psychickou a fyzickou aktivitu a pro většinu lidí představuje rušivý element, kterého by se rádi zbavili. Negativní důsledky působení hluku vedle možného přímého poškození či ztráty sluchu zahrnují kognitivní a emoční odezvy (například rozmrzelost, poruchy soustředění), poruchy spánku a narušení aktivit či kardiovaskulární onemocnění (hypertenze, ischemická choroba sr...

Celý článek zde

Externí náklady dopravního systému

Publikováno: 16.4.2012

Problematika externích nákladů úzce souvisí s rozhodováním o investicích v oblasti dopravy, s internalizací externích nákladů a nastavením správných cen (ekologické daně, dotace) i se zajištěním vstupních dat pro Analýzu nákladů a užitku (CBA ), aj. V nedávné minulosti bylo zpracováno mnoho studií zabývajících metodikami pro ocenění externích nákladů. Jejich výstupy se však mnohdy liší a rozdílné jsou i v jednotlivých zemích Evropské unie i v čas...

Celý článek zde

Porovnání 24hodinových dopravních modelů s modely dílčích časových období

Publikováno: 13.4.2012

Stejně jako v jiných odvětvích funguje i v dopravě princip nabídky a poptávky. Na straně nabídky je dopravní infrastruktura a dopravní prostředky, na straně poptávky požadavky na přemístění. Dopravní poptávka je velice proměnná v čase. To je příčinou časových variací dopravy, které můžeme pozorovat během dne, týdne nebo roku. Důsledkem této proměnnosti je v čase nerovnoměrné zatížení pozemních komunikací, například v období jednoho dne. Zvláště n...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacíchZeleň a rozhled na pozemních komunikacích (143x)
Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souv...
Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (116x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (98x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...

NEJdiskutovanější související články

Stavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fázeStavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fáze (4x)
Otevřením moderního parkovacího domu bude brzy završena první fáze výstavby nového Centra Černý Most. Společnost Unibail...
Typový rozbor nástupišť a stanic na železniční síti České republiky (3x)
Zásadním technickým elementem pro přístup cestujících do/ze zastavujících vlakových souprav jsou nástupiště. Cestující v...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice