KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava

Doprava

Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky

Publikováno: 6.1.2014

Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy a jeho cílem je představení metodiky, která bude hlavním z výstupů projektu „Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků“. Metodika se zabývá stanovením korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku. Úvodem příspěvku jsou zmíněny důvody vedoucí ke vzniku metodiky, za níž následuje část věnovaná způsobu z...

Celý článek zde

Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření

Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření
Publikováno: 3.1.2014

Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy. Úvodem jsou zmíněny hlavní zdroje hluku z tohoto druhu dopravy, spolu se shrnutím platné legislativy. Následuje vlastní metodika měření, doplněná o ukázky z měření v konkrétních lokalitách. V diskusní části příspěvku jsou změřená data statisticky vyhodnocena. V závěru jsou pak získaná data shrnuta a jsou vyslovena doporučení pro návrh i údržbu železniční infrastruktury....

Celý článek zde

Správa železniční dopravní cesty spustila masivní modernizaci zabezpečení zastaralých železničních přejezdů

Správa železniční dopravní cesty spustila masivní modernizaci zabezpečení zastaralých železničních přejezdů
Publikováno: 2.1.2014

Téměř dvě miliardy korun půjde v následujících dvou letech do zvýšení bezpečnosti na 400 železničních přejezdech po celé České republice. Jde o společný projekt Správy železniční dopravní cesty a Evropské unie, jehož první výsledky jsou patrny v rámci stavby „Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt“....

Celý článek zde

Naklápěcí vlaky mohou jezdit mezi Zbirohem a Rokycany rychlostí 160 km/h

Publikováno: 31.12.2013

Vlaky mezi Prahou a Plzní mohou naplno využívat další zmodernizovaný úsek 3. koridoru. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně ukončila stavbu Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany. Výsledkem prací, které začaly v roce 2009, bylo mimo jiné zprovoznění nové zastávky Kařez. Projekt za více než 4 miliardy korun provedlo sdružení zhotovitelů pod vedením firmy Skanska....

Celý článek zde

Omezení vzniku a prohlubování lokálních závad použitím technologie prolévání kolejového lože pryskyřicí

Omezení vzniku a prohlubování lokálních závad použitím technologie prolévání kolejového lože pryskyřicí
Publikováno: 30.12.2013

Tento příspěvek je zaměřen na seznámení s technologie prolévání kolejového lože pryskyřicí za účelem zamezení vzniku a prohlubování lokálních závad na tratích SŽDC s.o. V přednášce je popsána aplikace, založení zkušebního úseku v místě indikátoru horkoběžnosti mezi stanicemi Vlkov u Tišnova – Říkonín v 2. traťové koleji, sledování zkušebního úseku a následné hodnocení po 19 měsících provozu....

Celý článek zde

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost
Publikováno: 27.12.2013

Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v posledních dvou desetiletích, nicméně jejich drtivá většina pochází z období výstavby železničních tratí. Část těchto budov prošla rekonstrukcí, byť s různě velkou mírou velkorysosti a nadčasovosti, přesto však většina z nich je svým uspořádáním stále poplatná době vzniku a technický stav mnohých budov je na hranici únosnosti. Smyslupln...

Celý článek zde

Diagnostika a záznamová zařízení na PZS

Diagnostika a záznamová zařízení na PZS
Publikováno: 23.12.2013

Vznik myšlenky vyvinout záznamové zařízení pro přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS) se datuje někdy před rok 2000, tedy do doby, kdy celá diagnostika zabezpečovacích zařízení byla v plenkách, byly uváděny do provozu první verze těchto zařízení a pracovníci provozovatelů se učili tyto zařízení využívat....

Celý článek zde

Modernizace dispečerské řídicí techniky na železničních tratích v ČR

Modernizace dispečerské řídicí techniky na železničních tratích v ČR
Publikováno: 20.12.2013

V minulosti kvalita dopravní infrastruktury v České republice za svými zejména západními sousedy výrazně zaostávala, také z toho důvodu byla před osmnácti lety zahájena výstavba železničních koridorů. Ty se budují v návaznosti na mezinárodní evropskou železniční síť a sestávají ze čtyř hlavních koridorů. Na těchto koridorech se postupně modernizují stávající a budují nové úseky tak, aby na nich mohly do konce roku 2020 vlaky jezdit rychlostí až 1...

Celý článek zde

Doufám, že dumpingové ceny na železnici brzy skončí

Doufám, že dumpingové ceny na železnici brzy skončí
Publikováno: 19.12.2013

Říká v rozhovoru pro Silnice železnice vedoucí projektu Optimalizace trati Bubeneč – Holešovice Ing. Tomáš Kohout....

Celý článek zde

Eskalátory od Schindlera Vás dovezou až k vlaku

Eskalátory od Schindlera Vás dovezou až k vlaku
Publikováno: 18.12.2013

Říká v rozhovoru pro Silnice železnice Petr Köhler, manažer pobočky společnosti Schindler CZ, a. s. v Karlových Varech....

Celý článek zde

Výhody spolupráce biologicko-ekologického dozoru s vedením stavby na příkladu Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany

Výhody spolupráce biologicko-ekologického dozoru s vedením stavby na příkladu Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany
Publikováno: 17.12.2013

Naše společnost BIOKONSULTING, s. r. o. se zabývá profesionální ochranou přírody a životního prostředí na plošných i liniových stavbách již od roku 1994. Stavba „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“, prováděná společností Skanska, pak byla naší první zkušeností se železničním stavitelstvím. Na tuto stavbu jsme nastoupili v poněkud napjaté situaci, kdy stavba byla již v plném proudu, ekodozor na stavbě nebyl stanoven, a s ohledem na stanovené pod...

Celý článek zde

Opěrná konstrukce z vyztužené zeminy na IV. železničním tranzitním koridoru Praha – Horní Dvořiště

Opěrná konstrukce z vyztužené zeminy na IV. železničním tranzitním koridoru Praha – Horní Dvořiště
Publikováno: 16.12.2013

Modernizace železničního koridoru v úseku Votice – Benešov u Prahy přinesla celou řadu technických překážek. Jednou z nich byla úprava směrových oblouků trati tak, aby byl umožněn průjezd vlakových souprav vyšší rychlostí proti současnému stavu. To přineslo nutnost zásahu do zemních těles železničního koridoru. Při úpravě oblouku u obce Střelítov si tato směrová korekce vyžádala výrazné rozšíření násypového tělesa....

Celý článek zde

Modernizace trati Votice a Benešov u Prahy

Modernizace trati Votice a Benešov u Prahy
Publikováno: 13.12.2013

Téměř čtyři roky trvala modernizace nyní dvoukolejné trati na IV. železničním koridoru mezi Voticemi a Benešovem u Prahy. Zrekonstruovaný úsek měří přes 18 kilometrů a vlaky na něm mohou nově jezdit rychlostí až 160 km/h. K dosažení této rychlosti bylo nutné trať v podstatné délce napřímit, vést celkem pěti novými tunely a přestavět stávající kolejiště v dopravnách....

Celý článek zde

Modernizacja linii kolejowej nr. 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek oraz wykonanie robót na p.o. Kraków Łagiewniki

Modernizacja linii kolejowej nr. 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek oraz wykonanie robót na p.o. Kraków Łagiewniki
Publikováno: 6.8.2013

V závěru roku 2010 (v období nejhlubšího propadu zakázkové činnosti na českém projekčním trhu od 1. poloviny 90. let) dostalo středisko 250 Hradec Králové možnost si na vlastní kůži vyzkoušet projektování v cizině, a to na stavbě v relativně jazykově, legislativně i vzdálenostně blízké cizině – konkrétně v městě polských králů, malopolském Krakově. Tou stavbou byla Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek oraz wykonan...

Celý článek zde

„Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas) – Gaižůnai“

„Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas) – Gaižůnai“
Publikováno: 23.7.2013

V loňském roce rozšířila Eurovia CS, a. s., závod Pardubice své pole působnosti až do Litevské republiky, kde ve sdružení se sesterskou společností AB Eurovia Lietuva, realizuje stavbu „Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas) – Gaižůnai....

Celý článek zde

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích
Publikováno: 26.6.2013

Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souvislosti s bezpečností dopravy nejčastěji zmiňují prvky, které zmírňují následky dopravních nehod, jako jsou svodidla, tlumiče nárazu, „bezpečné“ přechody pro chodce, přičemž by se podle našeho názoru mělo začínat z opačné strany, tj. od opatření, která snižují riziko vzniku dopravních nehod....

Celý článek zde

Modelování dynamiky dopravního proudu

Publikováno: 25.6.2013

Práce si klade za cíl porovnat výsledky dvou zcela rozdílných přístupů k modelování dynamiky dopravního proudu. Způsob modelování dopravních systémů je ovlivněn mnoha faktory. Zásadní roli zde hraje dostupnost dat pro daný způsob modelování a samozřejmě i požadovaná úroveň detailu. Rozeznáváme proto tři základní skupiny modelů. První skupinu zastupují makromodely zaměřující se na celkové chování systému a vyžadující globální vstupní data (příklad...

Celý článek zde

MSV Metal Studénka je opět stabilním partnerem železničního průmyslu

Publikováno: 19.6.2013, Aktualizováno: 27.11.2013 11:17

Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Ing. Ivo Lazeckým o konci reorganizace, přínosech nového vlastníka i plánovaných investicích v letošním roce....

Celý článek zde

CZ Loko vystaví na RailDays zmodernizované motorové vozy pro SŽDC

CZ Loko vystaví na RailDays zmodernizované motorové vozy pro SŽDC
Publikováno: 18.6.2013, Aktualizováno: 27.11.2013 11:16

Správa železniční dopravní cesty provozuje 66 dvounápravových vozů řady MVTV 2 a rozhodla se přizpůsobit část z nich současným provozním i pracovním požadavkům. Sériová výroba řady M 153.0/892 skončila v roce 1992 a po důkladné modernizaci mohou vozy, určené pro údržbu a opravy trolejového vedení, sloužit ještě dlouhá léta....

Celý článek zde

Uplatnění CNG v dopravě

Uplatnění CNG v dopravě
Publikováno: 17.6.2013, Aktualizováno: 27.11.2013 11:16

VÍTKOVICE Doprava, a. s. vstoupila na trh v oblasti využití alternativních paliv s programem CNG pro pohon silničních a železničních vozidel. Přestavby silničních vozidel probíhají od roku 2008, přičemž nejprve byla přestavěna osobní vozidla VÍTKOVICE Doprava, pak následovaly přestavby osobních vozidel pro VMG. Dosažené zkušenosti se pak s úspěchem aplikovaly na přestavbách vozidel externích zákazníků....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacíchZeleň a rozhled na pozemních komunikacích (143x)
Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souv...
Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (116x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (98x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...

NEJdiskutovanější související články

Stavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fázeStavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fáze (4x)
Otevřením moderního parkovacího domu bude brzy završena první fáze výstavby nového Centra Černý Most. Společnost Unibail...
Typový rozbor nástupišť a stanic na železniční síti České republiky (3x)
Zásadním technickým elementem pro přístup cestujících do/ze zastavujících vlakových souprav jsou nástupiště. Cestující v...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice