KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace    Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Publikováno: 22.7.2009
Rubrika: Sanace, Hydroizolace

Pro potřeby důkladného, ale šetrného čištění povrchů, případně jejich předúpravu pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot, je na našem trhu k dispozici technologie tryskání zvlhčeným abrazivem. Patent na tento systém získala německá firma Torbo Engieering Keizers v roce 1984 a nyní se využívá ve více než 50 státech celého světa. V České republice jsou torbo přístroje známy od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení. Při tryskání betonových povrchů činí hodnoty odtrhových zkoušek v rozmezí 2–3 MPa.

V úvodu je potřeba zdůraznit následující fakta:

 • Nejedná se o vysokotlaký vodní paprsek s přisáváním suchého písku.
 • Nejedná se ani o tryskání suchým pískem se zvlhčováním abraziva až v koncové trysce (tzv. tryskání pod „vodní clonou“).
 • Nejedná se však ani o úplně bezprašné¨tryskání s odsáváním.
 • Každý z výše uvedených systémů má nepopiratelně svoje přednosti, univerzálnosti torbo přístrojů však nedosahují.

Systémy pracují na principu, který je zobrazen na následujícím schématu – v tlakové nádobě je abrazivo s vodou. Tato směs, konstantně namíchaná v poměru 80 : 20 (80 % abraziva a 20 % vody), je unášena proudem tlakového vzduchu proti otryskávané ploše. Maximální možné provlhčení písku, se kterým tento systém pracuje, dosahuje snížení prašnosti až o 95 % (ve srovnání s pískováním za sucha).

Tato primární přednost umožňuje tryskat tímto zařízením i v zastavěných částech měst bez zvláštních nároků na zabránění úletu prachu. Dalším důležitým kladem těchto přístrojů je jejich mobilnost. Ke svému provozu potřebují zdroj stlačeného vzduchu dostatečného výkonu (viz tabulka 1), zdroj elektrického proudu 12 V DC (většinou baterie kompresoru) a zdroj vody, který však nemusí být bezpodmínečně tlakový. Součástí přístroje je totiž pístové čerpadlo, které slouží k čerpání vody a tlakování zásobníku abraziva. Toto čerpadlo má sací výšku 6 m, a je tedy schopno čerpat vodu i z beztlakového zásobníku. 

Tabulka 1

Průměr trysky (mm) 6 8 10 12 14
Výkonnost kompresoru (m3/min) 1,8 3,2 5,0 7,2 9,8
Průměr připojovací hadice (coul) 3/4“

1“

1“ 5/4“ 5/4“

Pozn.: Není-li zaručen přívod dostatečného množství vzduchu, přístroj nefunguje!!!

Z toho vyplývá, že je možno vše potřebné naložit na odpovídající nákladní automobil a odjet tryskat „někam do polí“ – např. stožáry vysokého napětí, odstraňování silničního značení nebo na výstavbu nebo opravy nejrůznějších produktovodů. Další předností těchto přístrojů je možnost ovlivňovat výsledek tryskání, a tím i jejich použití na nejrůznější povrchy – od tryskání betonu, oceli, přírodního nebo umělého kamene, přes čištění režného cihelného zdiva, štukových fasád, odstraňování nátěrů ze dřeva, až po čištění travertinu nebo třeba matování skla. Přístroj se dá v extrémním případě seřídit tak, že tryskání nepoškodí lidskou ruku. Díky minimálnímu množství vody je možno tyto přístroje používat i na práce v interiéru.

Faktory ovlivňující výsledek tryskání jsou následující:

 • volba vhodného abraziva (měrná hmotnost, tvrdost, ostrohrannost),
 • volba množství tryskací směsi (litry/min),
 • volba pracovního tlaku,
 • vzdálenost trysky od otryskávaného povrchu,
 • velikost podílu vody v tryskací směsi (standardně nastavený poměr 80 : 20 lze otevřením ventilu přídavné vody měnit, zvyšovat podíl vody ve směsi, a tím snižovat abrazi),
 • použití tryskacího nástavce TS98,
 • zkušenost obsluhy.

Díky maximálnímu provlhčení abraziva se pro torbo přístroje využívá jako abrazivo pro tryskání běžných povrchů křemičitý písek, který není třeba předem sušit. Tím se dosáhne výrazných úspor nákladů na materiál. Navíc je spotřeba abraziva výrazně nižší než u pískování za sucha.

Při tryskání ocelových konstrukcí je možno nadstandardně přístroj vybavit dávkovačem pasivačního roztoku. Takto otryskaný a ošetřený povrch ocelové konstrukce pak vydrží (při dodržení podmínek uváděných výrobcem inhibitoru) až několik dní bez napadení korozí.

SHRNUTÍ PŘEDNOSTÍ

 • snížení prašnosti,
 • mobilnost (dosah tryskacích hadic),
 • široká oblast použití (tvrdé, běžné i měkké povrchy, exteriér i interiér),
 • ekonomičnost,
 • možnost pasivovat povrchy ocelových konstrukcí.

ZÁVĚR
Z tohoto stručného popisu vyplývá, že se torbo přístroje ve stavebnictví uplatňují především při rekonstrukcích – všude tam, kde není možné konstrukci rozebrat a odvézt k předúpravě a následné povrchové úpravě někam na stálé pracoviště. V oblasti dopravních se přístroje staveb uplatňují především při sanacích železobetonových konstrukcí. Jako nejčerstvější příklad nasazení torbo přístrojů, uvádím sanaci podhledu silničního mostu ev. č. 35-182 (estakáda Valašské Meziříčí) na podzim roku 2007. Jednalo se o tryskání (přípravu pro sanaci) cca 15.000 m2, když byly nasazeny čtyři torbo přístroje (denní výkon každého je 200–250 m2), celková spotřeba písku byla 75 tun, výsledky odtrhových zkoušek se pohybovaly mezi 2–3 MPa.

For the purpose of thorough but considerate surface cleaning, or their preliminary treatment for further application of coating or redevelopment compositions, there is a technology available on our market: jetting with moistured abrasive material. The system patent was obtained by the German company Torbo Engieering Keizers in 1984 and it has currently been used in more than 50 countries worldwide.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Funkční schéma systémuTryskání podhledu estakády ve Valašském MeziříčíVýsledek tryskání podhledu estakády ve Valašském Meziříčí

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCISanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI (49x)
Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových ...
Historie a současnost hydroizolačních materiálů (41x)
Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lz...
Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišťJen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť (31x)
S výškou jen 30 mm dokáže nový kompozitní odpařovací žlab MEA PG 1500 EVO bezpečně svést úkapovou vodu z krytých parkovi...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice