KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace    „Při tryskání přístrojem torbo zaprášení nehrozí,“

„Při tryskání přístrojem torbo zaprášení nehrozí,“

Publikováno: 22.10.2008, Aktualizováno: 21.11.2008 23:13
Rubrika: Sanace

řekl v rozhovoru pro časopis Silnice Železnice Ladislav Janča, výhradní zástupce pro dovoz tryskacích přístrojů torbo.


Ladislav Janča

V České republice slouží svému účelu více než 40 přístrojů. Jak jste na tom na Slovensku?
Pár odběratelů je i zde, ale se situací u nás nebo v západní Evropě se to nedá srovnat. V době osamostatnění obou republik jsem měl problémy na hranicích, znesnadňovalo mi to přístup ke klientům především v rámci servisních prohlídek. Nyní, po vstupu obou zemí do Unie, se situace změnila, a i proto budeme mít na Slovensku, konkrétně v Bratislavě, pobočku. Stejně uvažujeme i v případě Polska a dalších států východní Evropy, především těch, které jsou novými členy Evropské unie.

A dále na východ?
Majitelem firmy jsem byl vyzván, abych se díval i tímto směrem. Ukrajina a Rusko jsou samozřejmě obrovské trhy, a je potřeba se o ně ucházet, najít zástupce, který se bude na věc dívat z dlouhodobého hlediska, nikoliv s vidinou rychlého zisku. Problém v těchto zemích stále ještě vidím v přetrvávající obrovské korupci a byrokratických předpisech.

S čím u odběratelů tohoto stroje vítězíte?
Jde o principiální výhodu, a tou je snížení prašnosti o 95 % ve srovnání s tryskáním suchým pískem. Tímto strojem je možno čistit povrch třeba i uprostřed sídliště bez omezení. V proudu abraziva je totiž voda. Mezi projektanty je vlhké pískování povrchů považováno stále za nevýhodu. Žijí totiž v přesvědčení, že tímto způsobem se vodou zaplaví obrovský prostor v okolí tryskaného povrchu. To ale není v případě našeho stroje pravda. Torbo přístroj tryská směsí 80 % abraziva a 20 % vody. Pro minutu tryskání potřebuji 3 litry směsi, tedy jen 0,6 litrů vody. Jiné přístroje spotřebují až 100 litrů vody za minutu, to je pak opravdu problém. S výhodou se proto využívá i pro tryskání povrchů v interiérech. Přístroje nejsou určeny pro bourání povrchů, ale k jejich důkladnému, ale šetrnému čištění.

Toto vše je ale za cenu nižší účinnosti…
To je pravda, je to daň za výrazné snížení prašnosti. Oproti suchému pískování lze torbo aplikovat na čištění téměř jakéhokoliv povrchu, což je dáno možností regulovat několik faktorů jako např. hrubost a ostrohrannost abraziva, jeho množství, pracovní tlak a další. Výjimkou jsou, a to obecně pro všechny tryskací stroje, povrchy pružné, které absorbují kinetickou energii zrnek abraziva. Naopak specialitou přístroje je jeho schopnost odstraňovat asfaltové nátěry. Toto přístroje s tryskáním na bázi suchého písku nezvládnou.

Zvlhčený povrch ale může, především u ocelových konstrukcí, uspíšit vznik koroze.
Pro tyto účely je přístroj vybaven nádrží s pasivačním roztokem. Ten chrání otryskaný a zvlhčený povrch ocelové konstrukce před korozním působením. Doba ochrany činí 48 hodin. Bez pasivačního roztoku se na povrch vyloučí oxidy železa, což v určitých případech není na škodu. Některé nátěrové systémy totiž potřebují oxid železa pro nastartování vytvrzovací reakce, pro ostatní nátěrové systémy je předepsán čistý povrch a tady se uplatní pasivační roztok.

Jaká je spotřeba abraziva v přístrojích torbo?
Spotřeba písku činí v průměru 5 kg/m2. Záleží na stupni znečištění povrchu, tloušťce otryskávané vrstvy nátěrů, jejich vlastnostech apod.

Vzhledem k tomu, jaký je stav například mostních konstrukcí, máte asi o zářné výhledy do budoucna vystaráno…
Technický stav velkého procenta (jak ocelových, tak železobetonových) mostních konstrukcí je katastrofální. Dokonce jsem slyšel názor odborníka, že některé z nich je levnější zbourat a postavit znovu, než je opravovat. To je ale extrém, při běžných sanačních pracích na těchto objektech se torbo přístroje výrazně uplatňují. Aktuálně se pomocí torbo přístroje uplatnil při sanaci mostu ev. č. 602-042 na silnici II/602 v Heleníně. Most byl otryskán a sanován stříkanou omítkou Sika Top 107 Seal + nátěr akrylátový Sikagard ElastoColor 675 W.

Jak je to s poruchovostí stroje?
Poruchy vznikají prakticky jen v případě pochybení obsluhy nebo neznalosti ovládání a možností stroje. Výhodou je to, že opravy bývají velmi jednoduché a zvládne je uživatel klidně sám. Mnohdy jde jen o to identifikovat chybu v postupu ovládání. Nyní dokonce začínám vytvářet síť servisních techniků po celé ČR, kterou tvoří někteří majitelé torbo přístrojů. Přístroj byl patentován v roce 1984 a vývoj probíhá ve směru drobných úprav, především v oblasti regulace a snížení poruchovosti. V případě objednávky je možné dodat stroj tak do 8 pracovních dnů. Zaškolení a dovoz přístroje je již v ceně.

Jaký je zájem o stroj v tuzemsku?
Stroj je na trhu již od roku 1992 a zájem o něj je prakticky každý rok stejný. Výjimkou byl loňský rok, kdy jsme prodali několikanásobně více strojů než běžně. Investice, které jsem věnoval do propagace přístroje a firmy, se vyplatily. Navíc cítím zvýšený zájem o přístroj pro potřeby čištění fasád historických budov. Požadavky na čistotu a estetiku objektů vzrůstají. Dominantní aplikaci však torbo nachází u nás především při sanaci ocelových a betonových konstrukcí.

A plány do budoucna v tomto směru?

Český trh by podle mého názoru mohl pojmout asi 110 přístrojů. Vycházím ze stavu, který je v obdobných zemích – ekonomickou vyspělostí a rozlohou – jako je ČR. Přístroj umožňuje, po úpravě, tryskat i ve výbušném prostředí například hlubinných dolů, na což má certifi kát. Elektropneumatické ovládání je na objednávku nahrazeno pneumatickým, což zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupySanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy (28x)
V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle...
Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCISanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI (25x)
Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových ...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (23x)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice