KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Hydroizolace    Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě

Rekonstrukce železničního mostu přes Plzeňskou ulici v Ostravě

Publikováno: 27.5.2009
Rubrika: Hydroizolace, Sanace

Mostní konstrukce železničního mostu ze 70. let minulého století byla dlouhodobým provozem a působením agresivních chemických vlivů atmosféry poškozena. Její povrchová část byla zkarbonatována, krycí vrstva ocelové výztuže na některých místech oslabena a ocelová výztuž odhalena a napadena korozí. V rámci prováděných prací se tedy přistoupilo k rekonstrukci nosné konstrukce železničního mostu, výměně železničního svršku a aplikaci barevného sjednocujícího a ochranného nátěru.

POPIS PRACÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY
Všechny sanační práce byly prováděny za provozu. Pod mostní konstrukcí nesměl být omezen provoz silniční ani tramvajové dopravy. Sanační práce proto musely probíhat po etapách a z důvodu výluky tramvajové dopravy částečně také v nočních hodinách, což kladlo vysoké nároky na organizaci stavebních prací. Součástí rekonstrukce byla i úplná výměna železničního svršku. Nezbytným předpokladem dobrého výsledku při každé sanaci je důkladná příprava podkladu.

Veškeré povrchy betonových opěr a podpěr byly proto před zahájením vlastní sanace mostu dokonale otryskány vysokotlakým vodním paprskem (800 barů). Byly tak odstraněny stávající cementové omítky a nesoudržné a oddělující se povrchové vrstvy betonu, ale i koroze z obnažené ocelové výztuže mostu. Ihned po otryskání konstrukce byl pomocí přípravku Mapefer 1K proveden ochranný antikorozní nátěr s inhibitorem oceli.

Tab. 1 – Materiály použité při sanaci mostu

Mapefer 1K jednosložkový ochranný minerální nátěr s inhibitorem na ochranu ocelové výztuže proti korozi
Mapegrout 40 sanační tixotropní cementová malta střední pevnosti vyztužená vlákny s kompenzovaným smršťováním
Planitop 540 vyhlazovací cementová stěrka pro konečné úpravy vnitřních i vnějších povrchů
Malech mikromletý akrylátový základní nátěr ve vodní disperzi
Elastocolor velmi pružná akrylová nátěrová hmota ve vodní disperzi k ochraně a barevnému sjednocení betonových ploch s velmi vysokou propustností vodních par, zajišťující podkladu dokonalou ochranu proti vodě a agresivním vlivům prostředí

Následně byla provedena celoplošná reprofilace mostní konstrukce s použitím sanační tixotropní malty s kompenzovaným smršťováním Mapegrout T40. Tloušťka úpravy byla v rozmezí 15–25 mm. Všechny pohledové plochy mostní konstrukce byly potom v tloušťce 3 mm opatřeny vyhlazovací cementovou stěrkou Planitop 540. Barevné sjednocení povrchu a dlouhodobou ochranu proti agresivním vlivům atmosféry zaručuje mostu ochranný nátěr na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi Elastocolor (penetrace Malech).

Ocelová ložiska na opěře 1, 3 a na pilíři 2 byla otryskána a zakonzervována (bez použití materiálu Mapei).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Realizace: VI–VII/2008
Objednatel: VÍTKOVICE Doprava, a. s.
Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.
Vedoucí sanačních prací: Ing. Lukáš Sedláček
Zhotovitel: ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU
Délka přemostění: 32,3 m
Celková délka mostu: 61,1 m
Šířka mostu: 14,2 m

Reconstruction of the Railway Bridge over the Plzeň Street, Ostrava
The purpose of the overall reconstruction of the bridge unit was to extend its lifespan. The bridge structure of the railway bridge from the 1970s was deteriorated due to long-term operation and effects of aggressive chemical impacts of the atmosphere. Its surface part was carbonized, the steel reinforcement cover was weakened in some parts and the steel reinforcement was uncovered and corroded. Within the works performance the reconstruction of the bearing railway bridge structure was performed, then the exchange of track structure and application of color unifying and protection cover.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Rekonstruovaný most

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišťJen 30 mm vysoký žlab pro odvodnění parkovišť, dílen, garáží a nástupišť (41x)
S výškou jen 30 mm dokáže nový kompozitní odpařovací žlab MEA PG 1500 EVO bezpečně svést úkapovou vodu z krytých parkovi...
Historie a současnost hydroizolačních materiálů (32x)
Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce (most, budova) je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lz...
Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupySanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy (28x)
V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice