KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace    Zodpovědný přístup k sanaci železobetonu

Zodpovědný přístup k sanaci železobetonu

Publikováno: 4.12.2018
Rubrika: Sanace

Železobetonové konstrukce, které se nacházejí v blízkosti pozemních komunikací, nebo které jsou přímo součástí dopravní infrastruktury, obvykle bývají vzorovými konstrukcemi, konstrukcemi reprezentativními. Současně jsou však také více namáhány a to celou řadou vlivů. Tomu musí být přizpůsoben jejich návrh a výroba. Stejné nároky musí být kladeny i na materiály, které jsou určeny k opravě železobetonových konstrukcí a které jsou součástí dopravní infrastruktury.

POPIS PROBLEMATIKY

V našich podnebných podmínkách jsou tyto vlivy nejvíce zastoupeny cyklickým působením mrazu a vlivem karbonatace. Působení mrazu dále vede k použití chemických rozmrazovacích solí (CHRL), které jsou používány k zimní údržbě. Ty přispívají k znásobení vlivu působení mrazu a současně jsou zdrojem ve vodě rozpustných chloridových iontů, které vlivem změny elektrodového potenciálu v pórovém systému, způsobují elektrochemickou korozi výztuže. Tyto korozní vlivy je nutné brát v úvahu při návrhu sanačního zásahu i při vývoji materiálů, které budou na podobné aplikace použity.

PŘÍSTUP K SANACI

Vedle kvality (vlastností) použitých materiálů pro sanační zásah je potřeba zohlednit případná výše popsaná rizika. Technický návrh sanačního zásahu proto musí vycházet z aktuálního stavu konstrukce, který je potřeba zjistit a popsat provedením stavebně‑technického průzkumu. Na základě zjištěných vlastností jednotlivých částí konstrukce je možné zvolit způsob sanace i druh materiálu, který bude pro sanaci použit. Jedná se např. o použití mechanického kotvení reprofilačních malt na málo soudržném podkladu. U konstrukcí, které nejsou dostatečně mrazuvzdorné a je evidentní, že do nich vniká voda, nelze povrch uzavřít parotěsným nátěrem apod. Současně je nutné ověřit chemické vlivy, které se mohou rozvíjet v betonu v důsledku jeho kontaminace z vnějšího prostředí (sírany, chloridy atd.), nebo v důsledku nevhodného použití jednotlivých složek (alkalická reakce kameniva, hlinitanový cement, volné CaO apod.).

MATERIÁLY S PŘIDANOU HODNOTOU

BETOSAN s. r. o. nabízí řadu materiálů, které je možné na obdobné aplikace použít. Jedná se o materiály s vysokou odolností vůči mrazu i CHRL, které jsou standardně používány na všechny druhy konstrukcí sanovaných v exteriéru (řada MONOCRETE a MONOMIX). Vedle toho má však k dispozici materiály, které mají zvýšenou odolnost vůči výše popsaným vlivům. Jedná se o materiály s obsahem sekundární krystalizace XYPEX, které minimalizují vnikání vody do konstrukcí a tím omezují i korozní vlivy, které jsou u betonových resp. železobetonových konstrukcí spojeny s přítomností vody (MONOMIX XP (TH) a WATERFIX XP (TH). Sekundární krystalizace XYPEX významně mění rozložení velikosti pórů v pórovém systému betonu a omezuje kapilární systém prostupný pro vodu (kapaliny obecně). I dodatečná aplikace propůjčuje podkladu na bázi cementu odolnost vůči prostupu kapalin.

Vedle produktů s přísadou sekundární krystalizace jsou k dispozici materiály, které dokáží vytvářet chemickou bariéru na výztuži a tím eliminovat vliv chloridových iontů, které vnikly do pórového systému železobetonového prvku. Jedná se o tzv. inhibitory koroze (ARMOGUARD). Obvykle jsou používány ve formě kapaliny, ale BETOSAN s. r. o. je nabízí přímo jako součást materiálů určených pro sanaci železobetonu pod názvem UNISAN. Tato řada materiálů zahrnuje výrobky určené pro jednotlivé kroky sanačního zásahu od adhezního můstku přes malty pro různé druhy aplikace (ruční nanášení, mokrý/suchý torkret atd.) až po egalizační dvoukomponentní stěrku.

SHRNUTÍ

Z toho vyplývá, že pro provedení kvalitního sanačního opatření a to nejen na konstrukcích dopravní infrastruktury, je nutné provést soubor úkonů, které mají jasnou časovou posloupnost a navzájem na sebe navazují. Nelze provést funkční sanační opatření kvalitním materiálem, který je aplikován bez rozmyslu a nevhodným způsobem. To vede k poruchám, o které nestojí nikdo ze zúčastněných. Proto se snažíme konstrukce vidět, diagnostikovat a kvalitně navrhnout.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Poškození konstrukcí v chemickém provozuPoškození mrazem v důsledku nevhodně provedené sanaceMrazové porušení konstrukcePoškození mrazem v důsledku nevhodně provedené sanacePoškozená konstrukce ve skladu hnojivPříprava pro mechanické přikotvení materiálu k podkladuOprava za použití materiálu s krystalizační přísadou a bariérového nátěruVolba vhodného materiálu na zaolejované podklady

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupySanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy (41x)
V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle...
Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCISanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI (35x)
Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových ...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (31x)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice