KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace    Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě

Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě

Publikováno: 18.12.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 09:42
Rubrika: Sanace, Materiály

Speciální stavební chemie se stala nedílnou součástí stavebních prací. Obdobně je tomu i u dopravních staveb, ať už na železnici nebo silnici. Použitím vysokopevnostních malt z výrobkové řady Groutex při výstavbě železničních prefabrikovaných mostů pro vysokorychlostní vlaky se zabýval článek v časopise Konstrukce 6/2005 (str. 38). V tomto článku si všimneme některých využití v silniční výstavbě.

MALTY ŘADY GROUTEX

Jde o skupinu výrobků, jejichž hlavními společnými vlastnostmi jsou:

 • předmíchané směsi v pytlích, které se připravují pouze rozmícháním s vodou,
 • jsou vyrobeny ze speciálních vysokopevnostních cementů s řadou přísad k vylepšení vlastností,
 • mají rychlý nárůst pevností do druhého dne a vysoké koncové pevnosti (60–105 MPa),
 • v plastické fázi lehce objemově nabývají (0,5–1,9 %), čímž zaručují vyplnění daného prostoru,
 • jsou vodotěsné a dobře odolné působení vody a chemických rozmrazovacích látek,
 • dají se zpracovávat jak ručním nářadím, tak strojově – různými typy čerpadel.

Vyrábějí se ve dvou základních konzistentních řadách s jednotlivým přizpůsobením konkrétním stavebním pracím. Řídké konzistence slouží převážně jako kotevní a zálivkové malty s širokým spektrem použití v celé  řadě stavebních prací. Plastické konzistence pak jako kotevní malty do svislých konstrukcí a jako výplňové malty, obohaceny jsou o tixotropní přísadu a dají se s řadou výhod použít jako tzv. chemické (ztracené) bednění nebo k některým sanačním pracím.

Na konkrétních příkladech si ukážeme využití řídké konzistence malty a dvou speciálně pro silniční stavitelství vyvinutých modifikací.

PODLÉVÁNÍ PATEK SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ

Při osazování a rektifi kaci svodidel a zábradlí na mostní římsy či obecně betonový podklad vzniká mezi podkladem a vlastní patkou mezera o různé výšce (většinou 0,5–3 cm). Tento otvor je zapotřebí vyplnit materiálem, který zajistí:

 • dokonalé vyplnění prostoru,
 • bude mít dostatečné pevnostní parametry,
 • odolnost vlivům vnějšího prostředí (zvláště pak solím a mrazu),
 • vodonepropustnost (ochrana kovových prvků systému, zvláště pak kotev),
 • dobrou přilnavost k okolnímu materiálu a zanedbatelné objemové změny,
 • dobrou a jednoduchou zpracovatelnost a spolehlivost.

K těmto výplním se používá několik systémů, bohužel u některých nelze splnění výše uvedených předpokladů očekávat. Příkladem může být použití různých plastových (pryžových) podložek, kde splnění podmínek o vyplnění prostoru a ochraně proti vodě (zatékání ke kotvám) lze těžko předpokládat (obr. 1).

Dobré výsledky vykazují nesmrštivé zálivky Groutex 6003 a 601 (liší se zrnitostí plniva). Za 28 dní dosahují pevnosti v tlaku 90–105 MPa, odolnosti CHRL kolem 20 g/m2/100 cyklů a volné/vázané deformace méně jak 1,5 mm/m při soudržnosti lepší jak 1,5 MPa (výsledky zkoušek zkušeben ŘSD a TAZUS). Malty mají velice dobrou tekutost (550–600 mm/5 min.), která v kombinaci s nárůstem objemu (v plastické fázi) do 1,9 % zajistí spolehlivé vyplnění prostoru pod patkou. Tato skutečnost byla ověřena množstvím zkoušek jak pod průhlednou plexisklovou patkou, tak vlastní realizací a následnou kontrolou. Spolehlivým postupem se ukázalo použití demontovatelných kovových rámečků a injektáž čerpadlem s malým tlakem přes otvor v patce (obr. 2, 3). V případě, že patka není otvorem vybavena je k osazení možné použít plastické konzistence Groutex Pac nebo Fill-In (tixotropní přísada) a klasický postup usazení tzv. „na buchty“.

SPÁROVÁNÍ KOMUNIKACÍ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK

Na řadě míst v silničním stavitelství se používají dlažební kostky. Kromě výhod má výsledný povrch i jednu nezanedbatelnou nevýhodu – degradaci plochy provozem vlivem nízké pevnosti a kvality výplně ve spárách. Nejčastěji se k výplni spár používá různě zrnitý písek, kamenná drť, v poslední době pak suchý cementový zásyp (následně vlhčený) nebo zalití nejrůznějším betonovým potěrem. V případě, že takto upravené plochy jsou ale zatíženy provozem nákladních aut, kamionů, prostředky MHD a další těžkou nebo hodně frekventovanou dopravou, počítá se životnost takového povrchu často jen v řádech měsíců (obr. 4).

Zálivková a spárovací malta Pavement byla vyvinuta z vysokopevnostních malt řady Groutex vysloveně pro tento účel. Má za sebou již deset let dobrých zkušeností v řadě zemí EU (v ČR od minulého roku) a její aplikace přináší následující výhody:

 • předmíchaný materiál v pytlích přináší jednoduchou manipulaci a přípravu požadovaného množství, jak pro lokální opravu (třeba půl pytle), tak pro zaspárování stovek metrů čtverečních (příslovečné „kam s ním“ při dodávce z mixu),
 • ruční nebo strojní zpracování, tzn. lze realizovat jak z kbelíku, konve nebo jiné vhodné nádoby, tak pomocí speciálních míchaček/čerpadel stavebních hmot na velké plochy,
 • výborná tekutost (lepší jak 600 mm/5 min.), optimální zrnitost a samonivelační vlastnosti zaručují spolehlivé vyplnění spár mezi kostkami (obr. 5, 6),
 •  vodonepropustnost a velmi dobrou odolnost „chrl“,
 • vysokou přilnavost a vaznost k okolnímu materiálu přispívající k lepší odolnosti celkové plochy, protože zatížení se lépe roznáší do stran a usnadňuje práci podloží,
 • vysoká pevnost v tlaku již krátce po aplikaci (1 den 20–30 MPa, za 28 dní více jak 70 MPa) umožňuje lehký provoz po cca 3 dnech a běžnou zátěž po asi 7 dnech (vztaženo k teplotám kolem 20 °C),
 • zaspárovaná plocha se vlivem počasí a údržby nevymývá, nedochází ke sprašování a obtěžování okolí prachem a následně se nezanáší nečistotami, které běžně používanými čistícími stroji lze těžko ze spár dostat,
 • lepší pochůznost zvláště pro dámské typy obuvi (relativně nízká spára, podpatky se nezarývají do sypké spáry apod.),
 • vyšší a stabilní zaplnění spáry spolu s monolitickým působením přináší i menší hlučnost plochy při pojezdu vozidly,
 • vůči zaspárování materiály na bázi živice přináší vyšší pevnost vazby a odolnost vůči vyšším teplotám (měknutí asfaltu v létě).

OPRAVY POŠKOZENÝCH MOSTOVEK

Modifikací, která byla vyvinuta a testována pro tento typ použití je malta Groutex Profi l. Kromě oprav je možné samozřejmě využití k dodatečnému vyrovnání povrchu nových mostovek při nejrůznějších problémech na stavbě (průhyby, nedostatečné srovnání povrchu apod.). Jejich vlastností lze ale využít obecně při opravách jakýchkoli betonových ploch povrchově zatěžovaných, jako jsou odstavné plochy a pruhy, parkoviště, průmyslové betonové podlahy a další. K výhodám patří:

 • předpřipravený pytlovaný materiál mísící se s vodou,
 • koncová pevnost v tlaku přes 60 MPa,
 • dobrá přilnavost k podkladu,
 • možnost ručního zpracování velkoplošnými ručními hladícími lištami nebo zpracování míchačkami, čerpadly a strojové uhlazení,
 • krátká doba vysychání,
 • aplikuje se jako malta v tloušťkách 10–30 mm, nebo jako tzv. mikrobeton s přídavkem kameniva (frakce 4–8 mm) v tloušťce 30–50 mm.

Při sanaci poškozených mostovek se jako výhodná varianta osvědčil postup, kdy krátce po lehkém zavadnutí malty je na její povrch uskutečněn nástřik jemného křemičitého písku (obr. 10). Ten je vzápětí navlhčen vodou, takže funguje jako spolehlivá ochrana před rychlým odpařením záměsové vody z malty (popraskání povrchu), chrání povrch před znečištěním při okolních pracích a provozu, ale zároveň po svém odstranění vytváří na povrchu malty optimální strukturu pro aplikaci následných technologických kroků.

Special building chemistry has become an integral part of construction works. A similar situation is in road constructions, either on the railway, or on the road. An article in Konstrukce No. 6/2005 (page 38) dealt with the use of high-strength mortars from the range of Groutex at the construction of railway pre-fabricated bridges for high-speed trains. This article focuses on some uses in the road construction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Gumová podložka pod patkou svodidlaObr. 2 – Injektáž pod patku záchytného systémuObr. 3 – Výsledný stav podlití patkyObr. 4 – Stav kostek po půl roce letního provozu (betonárkou namíchaná směs)Obr. 5 – Nedostatečné zatečení směsi (byť XF4) z betonárkyObr. 6 – Pokládání směsi Groutex PavementObr. 7 – Zaspárováná komunikace materiálem Groutex PavementObr. 8 – Ukládání směsi Groutex Profil pomocí čerpadlaObr. 9 – Strojové urovnání malty Groutex ProfilObr. 10 – Nástřik jemného křemičitého písku na finální povrch malty

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (184x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (87x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (56x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

NEJlépe hodnocené související články

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiáluOvěření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu (5 b.)
Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden ...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (5 b.)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešeníSoučasné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení (1x)
Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní pří...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice