KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace    Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI

Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI

Publikováno: 27.8.2014
Rubrika: Sanace

Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových konstrukcí, mostů, vozovek a jiných inženýrských staveb ve vztahu k ČSN EN 1504/část 7 a navazujících TP a TKP, ŘSaP a MDaS. Evropská norma ČSN EN 1504 Výrobky a systémy pro opravu a ochranu betonových konstrukcí zahrnuje všechna hlediska v celém procesu oprav betonových konstrukcí včetně ochrany výztuže proti korozi. Článek představuje vybrané technologie a materiály PCI splňující požadavky normy na funkční vlastnosti materiálů a příklady aplikace těchto hmot ve vztahu k ochraně výztuže, a následně ochraně celé žb. konstrukce dle zásad 7. a 11. normy ČSN EN 1504/ část 7.

HISTORIE VÝVOJE SPOLEČNOSTI PCI AUGSBURG A PRODEJE MATERIÁLŮ NA TRHU ČR
(Materiály pro sanace betonu, hydroizolace, lepení obkladů a dlažeb a ostatní speciální výrobky stavební chemie)

 • 1950 – založení společnosti pod názvem Polychemie GmbH
 • 1961 – vzniká nový název společnosti „Poly‑Chemie‑Ingenieurtechnik“, zrodila se značka PCI
 • Výrobní závody v Augsburgu, Wittenbergu a Hammu 
 • 1981 – uveden revoluční produkt PCI Flexmörtel – speciální flexibilní lepidlo na obklady a dlažby, firma se tím stává lídrem v oblasti pokládky a lepení obkladů a dlažeb
 • 2004 – uvedení na trh první lepidla a spárovací hmoty na bázi nanotechnologie
 • 2006 – společnost PCI Augsburg součástí koncernu BASF
 • 2006 – uvedení na trh sanační malty na železobetonové konstrukce na bázi nanotechnologie – řada PCI Nanocret®
 • 2014 – v rámci společnosti BASF ČR opětovné uvedení na trh technologií PCI v oblasti sanací a izolací betonových konstrukcí a potvrzení kvality výrobků PCI jako technologické „1“ ve světě stavebních materiálů.

ČSN EN 1504 – ZÁKLADNÍ NORMA V OBLASTI SANACÍ
Evropská norma EN 1504 Výrobky a systémy pro opravu a ochranu betonových konstrukcí zahrnuje všechna hlediska v celém procesu oprav betonových konstrukcí a je členěna celkem do 10 částí. (viz tabulka 1), kdy materiály PCI beze zbytku plní všechny požadavky této normy (část 2–8).

Tabulka 1

EN 1504 - 1 Popisuje termíny a definice použité v normě
EN 1504 - 2 Systémy pro ochranu povrchu betonu (zásady 1, 2, 5, 6 a 8)
EN 1504 - 3 Opravy se statickou funkcí a opravy bez statické funkce (zásady 3, 4 a 7)
EN 1504 - 4 Poskytuje specifikace pro staticky nosné spojování (zásada 4)
EN 1504 - 5 Poskytuje specifikaci pro injektáž betonu (zásady 1 a 4)
EN 1504 - 6 Poskytuje specifikaci pro kotvení výztužných ocelových prutů (zásada 4)
EN 1504 - 7 Poskytuje specifikaci pro ochranu výztuže proti korozi (zásady 7 a 11)
EN 1504 - 8 Popisuje řízení kvality a hodnocení shody pro výrobce
EN 1504 - 9 Popisuje obecné zásady pro použití výrobku a systémů na opravu a ochranu betonu
EN 1504 - 10 Poskytuje specifikace pro použití výrobků a systémů a kontrolu kvality provedení

OCHRANA BETONU A VÝZTUŽE PROTI KOROZI – EN 1504 / ZÁSADA 7 A 11

Zásada č. Popis zásady Metody vycházející ze zásady Doporučení řešení PCI
7 (PR)

Ochrana nebo obnovení pasivace

Vytvoření chemických podmínek, při nichž je udržována nebo obnovena pasivace povrchu výztuží

7.1 Zvětšení tloušťky krycí vrstvy betonu nad výztuží dodatečně nanesenou cementovou maltou, betonem nebo nátěrem povrchu

 • PCI Nanocret® R4 SM řada
 • PCI Nanocret®
 • PCI Repafast® Tixo / Fluid / Fibre

7.2 Náhrada kontaminovaného nebo zkarbonatovaného betonu

 • PCI Nanocret® R4 SM
 • PCI Nanocret® R3/R4
 • PCI Nanocret® R4 Fluid
 • PCI Repafast® Tixo / Fluid / Fibre
 • PCI Reparoad® L 450

7.3 Elektrochemická realkalikace zkarbonatovaného betonu

neobsazeno

7.4 Elektrochemická realkalikace zkarbonatovaného betonu difuzí

řada PCI Barraseal®
7.5 Elektrochemické odstranění chloridů neobsazeno

 

Zásada č. Popis zásady Metody vycházející ze zásady Doporučení řešení PCI
11 Úprava katodických a anodických oblastí

11.1 Nátěry výztuže povlaky obsahujícími aktivní pigmenty
Tento postup zahrnuje:

 1. Povlaky, které vytvářejí alkalické prostředí
 2. Povlaky, které jsou inhibitory
 3. Povlaky, které jsou inhibitory elektro‑chemických pochodů
PCI Nanocret® AP

11.2 Nátěry výztuže bariérovými povlaky

PCI Repahaft® EP

11.3 Aplikace inhibitorů na povrch nebo do betonu (čl. 6, příl. A)

PCI Silconal® CP
(původně PROTECTOSIL CIT)

EN 1504–7: Ochrana výztuže proti korozi – zásada 7 a 11

a) Metody 7.1. a 7.2. řeší obnovení pasivace náhradou zkarbonatovaného betonu nebo krycí pasivační vrstvou pomocí sanačních materiálů na beton (řada sanačních malt PCI Nanocret, event. řada PCI Repafast)

b) Metoda 7.4. řeší obnovení pasivace povrchu konstrukce pomocí spec. stěrkových materiálů o minimálních tloušťkách vrstev, tzv. protikarbonatačních zábran proti průniku vody, CHRL, CO2 atd. (materiály řady PCI Barraseal)

c) Metoda 11.1. řeší tzv. aktivní nátěry (aktive coatings) „AP“ (PCI Nanocret AP) – nátěr, který obsahuje elektrochemicky aktivní pigmenty, které mohou působit jako inhibitory, nebo které mohou poskytovat lokální katodovou ochranu. POZNÁMKA: Cement je, kvůli své alkalitě, považován za aktivní pigment.

d) Metoda 11.2. řeší tzv. bariérové nátěry (barier coatings) „BP“ (PCI Repahaft EP) polymerní (epoxidové) nátěry, které oddělují výztuž od pórové vody obsažené v cementové matrici obklopující výztuž.

e) Aplikace inhibitorů – dle zásady 11, bod 11.3 – tj. ochrana výztuže proti aktivní korozi v železobetonové konstrukci. Díky svým vlastnostem se uplatňují jako výtečná ochrana železobetonu před účinky chemických a rozmrazovacích látek – PCI Silconal CP (původně PROTECTOSIL® CIT) spol. BASF není jen ochranný nátěr na železobetonové konstrukce, je to aktivní inhibitor koroze na bázi silanů prověřený mnohaletou praxí. Změnou délky reaktivní skupiny molekul lze ovlivňovat penetrační schopnost či reaktivitu a vysoký stupeň ochrany konstrukce.

f) Vlastnosti inhibitoru PCI Silconal CP (původně PROTECTOSIL® CIT) 

 • malé reaktivní molekuly, s nízkou viskozitou a malých povrchovým napětím,
 • důkladná penetrace do betonu,
 • chemická vazba s křemičitanovými sloučeninami betonu,
 • chemická vazba s vrstvou oxidu železitého,

g) snížení průsaku vody (a tím i chloridových iontů) až o 90 %.

Nadstavbou normy části 7 jsou ve stavebnictví i klasické antikorozní nátěry, používané pro ostatní doplňkové konstrukce. Protikorozní ochrana – systémy – nátěry na ocel, kovy a nekovy (beton) – nátěry na ocel, kovy, železo a neželezné kovy jsou také součástí systémů protikorozní ochrany stavebních a konstrukčních prvků, jako např. kotvící desky napínacích lan a kotev, patních desek svodidel, zábradlí a všech pomocných ocelových a železných konstrukcí. Výrobce firma PCI dodává a vyrábí některé typy materiálů pro nátěry těchto konstrukcí, včetně použití na betonový podklad, viz výrobní program firmy.

SHRNUTÍ
Mnohaleté referenční studie a měření účinností na stavbách, a to vše provedené přímo na stavbě, podpořené nezávislými zkouškami prokázaly, že použitím inhibitoru koroze PCI Silconal CP (původně PROTECTOSIL® CIT) se u nových konstrukcí výrazně sníží nebezpečí koroze výztužných vložek a u konstrukcí stávajících dojde velice rychle k zastavení aktivní koroze a k „zakonzervování“ pasivního stavu. Inhibitor koroze PCI Silconal CP (PROTECTOSIL® CIT) navíc brání vzniku tzv. kruhové anody v místech opravovaných novými sanačními maltami.

ZÁVĚR
BASF a jeho součást výrobní firma PCI Augsburg je také významným dodavatelem řady dalších produktů pro stavební praxi např. systémů PCI Apogel® pro injektáže a těsnící tmely, systémy PCI REPAFLOW® pro podlévání a kotvení, hmoty řady PCI Nanocret® a řady PCI Repafast® pro klasické sanace BK a podlahové systémy. Naši obchodní poradci jsou k dispozici při řešení konkrétních požadavků na Vašich stavbách. Zde popsané technologie sanace a ochrany výztuže a ocelových prvků v konstrukci a na konstrukci úzce souvisí s kvalitou následně prováděných úprav, ev. vrstev na ŽB konstrukci.

V případě potřeby kontaktujte naše technické poradce v jednotlivých regionech.

Redevelopment and Insulation of Reinforced Concrete Structures – the BASF Company Technology according to EN 1504 – Part 7 Reinforcement Corrosion Protection, PCI Complex Systems
The article briefly describes the technology of the BASF company with the PCI complex systems in the area of redevelopment and insulation of reinforced concrete structures, bridges, carriageways and other engineering structures in relation to ČSN EN 1504-7 and related technical requirements (TP), technical quality requirements (TKP), ŘSaP and MDaS. The European norm ČSN EN 1504 Products and systems for the protection and repair of concrete structures includes all sides in the whole process of concrete structures repairs, including the protection of reinforcement against corrosion. The article introduces selected PCI technologies and materials, meeting the requirements of the norm for the functional quality of the material and the examples of application of these materials in relation to the protection of reinforcement and subsequently the protection of the whole reinforced concrete structure according to the 7th and 11th principle of the ČSN EN 1504-7 norm.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obnažená výztuž mostní konstrukce před aplikací AP primeruOchranný nátěr PCI Nanocret APAplikace inhibitoru koroze PCI Silconal CP nástřikem na konstrukceAntikorozní nátěr (primer) – PCI Nanocret AP

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCISanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI (50x)
Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových ...
Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupySanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy (31x)
V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle...
Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (29x)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice