KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Tichý asfalt sníží hladinu hluku na D1 u Průhonic

Tichý asfalt sníží hladinu hluku na D1 u Průhonic

Publikováno: 3.10.2014
Rubrika: Materiály

Modernizace úseku dálnice D1 mezi Průhonicemi a Chodovem, která probíhá od července letošního roku, se blíží ke konci. Společnost EUROVIA CS tam pokládá speciální tlumící asfaltový koberec VIAPHONE®. Je řešením pro vytížené komunikace, kde ruch z dopravy obtěžuje okolí. Hladina hluku se s využitím tohoto povrchu sníží až o 6 decibelů. Opravou prochází část dálnice mezi kilometry 9,4 až 1,275.

Už brzy se bude provoz po D1 tišší díky speciálnímu povrchu VIAPHONE®. Oprava 4 km dlouhé části silnice od Průhonic po Chodov potrvá do října letošního roku, zbylých 4,1 km kolem Průhonic bude opraveno v první polovině příštího roku. Jako zhotovitele si Ředitelství silnic a dálnic vybralo společnost EUROVIA CS. Je to vůbec poprvé v historii, co D1 dostane tento typ asfaltu.

Modernizace úseku D1 vyjde na 258,3 milionu korun. Vozovka má celou řadu výtluků, nerovností a prasklin, rozpadají se jednotlivé vrstvy. Výměny se dočkají i svodidla a elastické mostní závěry nebo indukční smyčka sčítačů dopravy. Dojde k seříznutí a doplnění krajnice, úpravě odvodnění a přejezdů přes střední dělící pás.

Nová asfaltová směs VIAPHONE® dokáže snížit úroveň valivého hluku vznikajícího při kontaktu pneumatik s vozovkou za zachování velice dobrých protismykových vlastností. Je použitelná pro pozemní komunikace v zastavěném i nezastavěném území. Přičemž aplikování této technologie má opodstatnění v případě dopravních rychlostí nad 30 – 40 km/h pro osobní vozidla a nad 70 km/h pro vozidla nákladní.

TICHÝ POVRCH SE OSVĚDČIL V ŘÍČANECH
Že nový asfalt skutečně pomáhá, ukázalo měření hluku na Černokostlecké ulici v Říčanech u Prahy. „Speciálně navržené vozidlo za tímto účelem přijelo až z Francie. Výsledky měření prokázaly, že v Říčanech díky uvedené technologii hlukové zatížení pokleslo o víc než 3 decibely. Naměřené hodnoty byly na stejné úrovni, jakoby se v daném místě o polovinu snížila dopravní zátěž,“ dokládá přínos povrchu Ing. Michal Sýkora, technický ředitel EUROVIA CS, a. s.

Směs VIAPHONE® vyvinula ve Francii stavební společnost EUROVIA. V Praze již společnost technologii využila na testovacím úseku v Horních Počernicích, ve Slezské ulici, v ulici 5. května (severojižní magistrála), v Podbabské ulici, v Horňátecké ulici, v ulici K Barrandovu a v ulici V Holešovičkách. Za hranicemi Prahy leží VIAPHONE® např. na silnici III/22222 u obce Hájek u Karlových Varů, na silnici II/324 mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi a na silnici I/3 v obcích Miličín a Olbramovice, v Pražské ul. V Českých Budějovicích, použit byl také v Havlíčkově Brodě, v Mělníce a Příbrami.

VIAPHONE® ZVYŠUJE BEZPEČNOST
Asfaltová směs, která získala zlatou cenou České stavební akademie, se na rozdíl od drenážního asfaltu mnohem méně zanáší nečistotami. Svými vlastnostmi se hodí pro výstavbu městských a příměstských komunikací, průtahů a příměstských a příjezdových komunikací. „Jde o směs zrnitosti 0/8 mm s vysokým obsahem hrubého kameniva, což snižuje hluk způsobený pneumatikami vozidel na hrubém povrchu vozovky,“ vyzdvihuje výhody technologie Michal Sýkora.

Obecně se jako pojivo používá silniční asfalt s přídavkem organických vláken, která fungují jako tlumič hluku. Relativně vysoký obsah pojiva zlepšuje zpracovatelnost směsi VIAPHONE® a usnadňuje pokládku. Výrazně také zvyšuje bezpečnost jízdy. Tato směs s přetržitou křivkou zrnitosti se vyrábí z vybraných druhů kameniva a má velice dobré protismykové vlastnosti.

ROVINATOST VOZOVKY ZMĚŘÍ 3D TECHNOLOGIE
Asfaltový beton VIAPHONE® je určen pro velmi tenké vrstvy a pokládá se v tloušťce 20 – 30 mm. Pokud je podklad příliš nerovný, nejprve se musí provést jeho vyrovnání. Pro zajištění maximální možné rovinatosti komunikace doporučila na D1 EUROVIA využití komplexního 3D přístupu a to ve všech etapách opravy. Technologie TLS (terestrické laserové skenování) zajišťuje sběr dat, která následně poslouží jako podklad projektu vyrovnání nivelety vozovky v podélném i příčném směru.

Zaměření je provedeno s vysokou hustotou měřených bodů a umožňuje velkou přesnost měření. Ze sebraných dat vznikne projekt vyrovnání nivelety vozovky. Při samotném frézování se pak využije nivelační systém automatického řízení výšky a příčného sklonu frézovacího válce, který zajistí provedení prací podle 3D modelu. Ten je na paměťové kartě vložen do řídicí jednotky frézy. Na boku frézy, přímo nad frézovacím válcem, je umístěný elektronicky výsuvný stožár se speciálním 360° komunikačním odrazným hranolem, který nepřetržitě sleduje a současně zaměřuje robotizovaná totální stanice a zjišťuje jeho přesnou polohu. Nakonec se provede 3D kontrola provedeného povrchu vozovky.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Stavba: D1 oprava AB vozovky v km 9,4 – 1,275 vlevo
  • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Zhotovitel: Společnost D1, EUROVIA – COLAS
  • Délka výstavby: 183 dnů

Silent Asphalt To Decrease the Noise Level on the D1 Highway near Průhonice
Taking place since July, modernisation of the D1 highway between the municipalities Průhonice and Chodov is going to be over soon. The company EUROVIA CS is laying a special lownoise asphalt carpet VIAPHONE® there, representing a solution for roads with high traffic intensity irritating adjacent areas. If applied, this surface reduces the noise level by six decibels. Particularly the section between 9.4 and 1.275 km of the highway is being repaired.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Finisher 169Asfaltový beton VIAPHONE® použitý na ulici 5. květnaJako pojivo se používá silniční asfalt s přídavkem organických vláken, která fungují jako tlumič hlukuStavba na D1 u Průhonic

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (168x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (127x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředíBeton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí (51x)
Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyš...

NEJlépe hodnocené související články

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiáluOvěření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu (5 b.)
Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden ...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (5 b.)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltuGumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu (5 b.)
Výhody využití polymerní směsi: přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě voz...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešeníSoučasné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení (1x)
Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní pří...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice