KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu

Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu

Publikováno: 9.12.2013
Rubrika: Materiály

Výhody využití polymerní směsi:

 • přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě vozovky,
 • letní období: vyšší roztažnost vozovky s narůstající teplotou,
 • zimní období: vyšší houževnatost vozovky při teplotách pod bodem mrazu,
 • nárůst odolnosti vozovky vůči tvorbě trhlin,
 • zvýšení adhezního koeficientu,
 • redukce zvukových emisí,
 • recyklovatelnost asfaltového povrchu,
 • nižší cena oproti běžným směsím.

POLYMERNÍ SMĚS = POJIVO MODIFIKOVANÉ GUMOVÝM PRACHEM
Z důvodu stále se zvyšujícího dopravního zatížení v kontrastu s vyššími životnostními a bezpečnostními nároky kladenými na vozovky, je bezpodmínečně nutné vyvíjet a aplikovat nové druhy vylepšených asfaltových směsí, které zajistí zvýšenou trvanlivost, bezpečnost a odolnost vozovek proti opotřebení respektive vzniku poruch. Vlastnosti vozovky jako vysoce dynamicky zatěžovaného materiálu, jejíž konstrukční nosnost tvoří pevná živice, jsou možné ovlivnit pouze aplikací vysoce účinných pojiv s modifikovanými elastickými vlastnostmi. Jako účinný modifikátor a nositel elastických vlastností lze využít drcenou gumu z pneumatik v podobě gumového prachu. Při adici samotného gumového prachu do asfaltové směsi nastává však problém s homogenizací, kdy dochází k jeho usazování při procesu míšení a taktéž pojící schopnost je omezená.

Tyto problémy však řeší společností Gumoeko s. r. o. vyvinuté ELASTICKÉ polymerní směsi, ve kterých je gumový prach společně s dalšími, účinek zvyšujícími modifikátory, vázán v termoplastické matrici, a které jsou v dodávané formě granulí snadno použitelné v asfaltových směsích.

Gumový prach o frakci 0 – 800 μm je dle speciálního postupu (receptury) míchán s nosnou termoplastickou matricí a dalšími funkčními aditivy pro požadovanou aplikační modifikaci vlastností a snášenlivosti použitých materiálů.

ELASTICKÁ polymerní směs, vyráběná společností Gumoeko s. r. o., obsahuje až 80 % podílu gumového prachu.

Gumoeko směsi jsou ve formě granulí. Jejich výhodami při míšení do asfaltových směsí v procesu jejich výroby proto jsou:

 • snadné dávkování do míchaček,
 • nelepivost,
 • zamezení samovznícení,
 • snadné skladování.

Gumoeko – směsi mají výrazné využití tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na zatížení a mechanické vlastnosti vozovek:

 • odolnost proti mechanickému poškození,
 • odolnost proti opotřebení,
 • vysoké zatížení,
 • životnost,
 • elasticita vozovky ve velkém teplotním rozsahu,
 • redukce instalačních teplot,
 • zvýšená viskozity při instalaci,
 • redukce zvukových emisí.

Vlastnosti asfaltů mohou být modifikací ELASTICKÝMI polymerními směsmi na bázi gumového prachu v termoplastické matrici společně s přídavkem účinných aditiv výrazně zlepšeny.

Složení Gumoeko ELASTICKÝCH polymerních směsí umožňuje cílené definované ovlivnění hodnot vlastostí asfaltů jako např.: teplotní odolnost, mrazuvzdornost, penetrace, tažnost, tvrdost, viskozita a přilnavost na živici.

Složení směsí je modifikovatelné dle požadavků trhu, mechanických vlastností a druhu použití jako je druh silnice či dálnice, dojezdový pruh v oblasti křižovatky nebo brzdný pruh v oblasti přechodů.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.gumoeko.cz


Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (168x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (127x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředíBeton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí (51x)
Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyš...

NEJlépe hodnocené související články

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiáluOvěření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu (5 b.)
Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden ...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (5 b.)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltuGumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu (5 b.)
Výhody využití polymerní směsi: přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě voz...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešeníSoučasné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení (1x)
Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní pří...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice