KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály

Materiály

Asfaltová směs VIAPHONE® je řešením pro snížení hluku

Asfaltová směs VIAPHONE® je řešením pro snížení hluku
Publikováno: 10.12.2013

V rámci zlepšení kvality života svých občanů se zástupci měst a obcí snaží mimo jiné také o snížení hluku. Jedním z takových je valivý hluk vznikající při styku pneumatiky s povrchem vozovky. Nové asfaltové směsi VIAPHONE® umí snížit jeho hladinu na úroveň odpovídající 50% snížení intenzity dopravy při zachování velmi dobrých protismykových vlastností....

Celý článek zde

Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu

Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu
Publikováno: 9.12.2013

Výhody využití polymerní směsi: přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě vozovky, letní období: vyšší roztažnost vozovky s narůstající teplotou, zimní období: vyšší houževnatost vozovky při teplotách pod bodem mrazu, nárůst odolnosti vozovky vůči tvorbě trhlin, zvýšení adhezního koeficientu, redukce zvukových emisí, recyklovatelnost asfaltového povrchu, nižší cena oproti běžným směsím. ...

Celý článek zde

Concrete Canvas – betonová tkanina

Concrete Canvas – betonová tkanina
Publikováno: 22.11.2013

Concrete Canvas je flexibilní cementem impregnovaná tkanina, která přídavkem vody tvrdne a tvoří kompaktní a pevnou betonovou vrstvu. Technologie betonové tkaniny Concrete Canvas byla vynalezena v roce 2004 na Imperial College v Londýně. V roce 2005 byla založena společnost Concrete Canvas Ltd., která se zabývá produkcí betonové tkaniny. Výhradním zástupcem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost DIAGRAM s. r. o....

Celý článek zde

Nafufill KM 250 – Univerzální produkt na protipožární ochranu a sanaci betonu

Nafufill KM 250 – Univerzální produkt na protipožární ochranu a sanaci betonu
Publikováno: 21.11.2013

Vzhledem k částečně ničivým požárům v tunelech, jako například v Gotthardském tunelu v roce 2001, nabývá stavební protipožární ochrana tunelů v posledních letech stále většího významu. K ochraně betonu a ocelové výztuže před velkým zahřátím se používají mimo jiné maltové systémy odolné proti požáru. Produkt Nafufill KM 250 se osvědčil nejen jako PCC-náhrada betonu, použitelná univerzálně při sanaci betonu, nýbrž nyní také prokázal, že splňuje max...

Celý článek zde

Vyztužování asfaltových vrstev vozovek – více jak 40 let zkušeností s mřížovinou HaTelit®

Vyztužování asfaltových vrstev vozovek – více jak 40 let zkušeností s mřížovinou HaTelit®
Publikováno: 20.11.2013

Nejčastějším materiálem pro výstavbu a opravu vozovek se díky nízké ceně, trvanlivosti a zejména rychlosti výstavby používá asfalt. Při dosažení konce životnosti, nebo při špatném podloží, nebo dodatečném překopu komunikace díky inženýrským sítím, vznikají v obrusné vrstvě vozovek trhliny. Pro významné omezení vzniku a propagaci trhlin až k povrchu vozovky se do konstrukce vkládá výztužný prvek. Takovým výztužným prvkem je i geokompozit HaTelit®,...

Celý článek zde

Nové technologie údržby a oprav asfaltových vozovek se zaměřují na úsporu materiálu a snížení hluku

Nové technologie údržby a oprav asfaltových vozovek se zaměřují na úsporu materiálu a snížení hluku
Publikováno: 19.11.2013

V celém světě se hledají asfaltové technologie s multifunkčním účinkem v konstrukci vozovky. Zvláště v České republice je z důvodu klimatických změn silně pociťována nízká kvalita asfaltů a jejich vysoká cena. Jednou z možností, jak řešit odolnost asfaltových směsí vůči vlivům vysokých a na druhé straně velmi nízkých teplot, je modifikace silničních asfaltů pryžovým granulátem z pneumatik prováděná v zařízení přímo na obalovně asfaltových směsí. ...

Celý článek zde

Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení

Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení
Publikováno: 30.5.2012

Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní příčina je v soustavném zanedbávání jejich údržby po dobu několika desetiletí, kdy dopravní zatížení neustále roste, komunikací přibývá (budují se nové), ale výdaje na jejich údržbu a opravy se stále snižují. Prostou algebraickou úvahou lze dojít k závěru, že tento stav není trvale udržitelný....

Celý článek zde

Software pro návrh asfaltových směsí

Publikováno: 2.5.2012, Aktualizováno: 3.5.2012 11:13

Článek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s nově vyvinutým softwarem, který usnadňuje proces návrhu asfaltové směsi. Program „Asphalt Mixture Design Software“ primárně slouží k návrhu složení směsí typu asfaltový beton popisovaného v normě ČSN 73 6160 (2008), k provádění počátečních zkoušek typu podle ČSN EN 13108-20. Aplikace rovněž umožňuje návrh ostatních typů asfaltových směsí s vymezením požadavků uživatelem....

Celý článek zde

Recyklované stavební materiály do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací

Publikováno: 27.4.2012

Pro ověření možnosti využít recyklované stavební materiály je na Ústavu pozemních komunikací VUT v Brně využíván cyklický triaxiální přístroj pro stanovení návrhových modulů pružnosti zhutněných zkušebních těles ze silničních stavebních materiálů. Tato zkouška patří k tzv. funkčním zkouškám, které se snaží co nejreálněji napodobit dopravní zatížení působící v podloží a konstrukci vozovek pozemních komunikací. Experimentálně byl v tomto případě sl...

Celý článek zde

Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí

Publikováno: 24.4.2012

Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe ukazují, že velké rezervy z hlediska dosažení vysoké míry zhutnění obtížně zpracovatelných směsí jsou v optimálním využití válců, v organizaci procesu hutnění, ve správném návrhu zhutňovací sestavy a v dodržování předepsaného technologického postupu hutnění. Přitom je důležité znát rychlost ochlazování rozprostřené směsi pro nejrůz...

Celý článek zde

PERI příhradové nosníky KMT v akci

PERI příhradové nosníky KMT v akci
Publikováno: 12.4.2012

Na 15. mezinárodním sympoziu PERI slíbilo odborné veřejnosti, že svoji novou konstrukci z ocelových příhradových nosníků KMT upraví a tím zvýší možnosti jejího uplatnění. Výsledkem inovací je posuvná skruž, montážní lešení a konstrukce pro zvedání NK mostů....

Celý článek zde

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním
Publikováno: 14.10.2011

Tento článek vznikl za finanční podpory grantového projektu číslo FT-TA5/148 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řešeného pod názvem „Výzkum změn mechanických vlastností řízeně chlazené betonářské oceli svařováním a výzkum dalších metod spojování betonářské výztuže“, projekt byl realizován v letech 2008 až 2010. Projekt sleduje hodnocení výsledků dosažených mechanických vlastností 2 040 ks vzorků betonářské oceli jakosti B500A, B500B,...

Celý článek zde

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?
Publikováno: 10.6.2011

Nehodovost vyjádřená počtem úmrtí na pozemních komunikacích v ČR za posledních 10 let významně poklesla. Hodnocení nehodovosti v EU rozdělilo státy do dvou kategorií a ČR se ocitla mezi státy druhé kategorie. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se nestala komplexním materiálem a nebyla přijata jako dokument pro rozhodování. Silniční stavitelství se orientovalo na výstavbu dálnic a rychlostních silnic (které jsou relativně několikanás...

Celý článek zde

Nové konstrukční systémy Rigips do mokrých interiérů s cementovou deskou AquarocTM

Publikováno: 12.5.2011

Společnost Rigips, s.r.o., přináší nové konstrukční systémy do mokrých interiérů a prostor trvale namáhaných vlhkem s cementovou deskou Aquaroc™. Cementová deska Aquaroc™ je vyvinuta pro použití na příčkách, předstěnách a podhledech pro konstrukce jak v oblasti rezidenční, tak i komerční výstavby. Lehké systémy suché výstavby, ke kterým se konstrukce Aquaroc™ řadí, představují rychlou a ekonomicky výhodnou alternativu k tradiční...

Celý článek zde

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn
Publikováno: 17.11.2010

Poznávacími znaky protihlukových stěn VELOX jsou štěpkocementové absorpční desky připevněné na dřevěné nosné konstrukci. Naše stěny jsou nejenom vysoce funkční, ale mají osobitý a originální design v souladu s okolní krajinou. V sousedních zemích se štěpkocementové materiály v boji proti hluku používají v podstatně větší míře než v ČR. V čísle 2/2009 časopisu SILNICE ŽELEZNICE jsme vás detailně seznámili se systémem 4003 XL, který je naším nejvýk...

Celý článek zde

VIAPHONE – asfaltová směs pro snížení hluku a bezpečnou jízdu

VIAPHONE – asfaltová směs pro snížení hluku a bezpečnou jízdu
Publikováno: 4.11.2010

S přibývající dopravou obyvatele měst stále více obtěžuje valivý hluk pneumatik projíždějících vozidel a stává se středem zájmu. Snížení dopravního hluku je tak hlavní prioritou a společnost Eurovia udělala zásadní krok k dosažení tohoto cíle „tichou“ povrchovou úpravou VIAPHONE®....

Celý článek zde

Vybrané experimentální poznatky o nízkoteplotních asfaltových směsích

Publikováno: 1.11.2010

Otázkám snižování pracovních teplot při výrobě a zpracování asfaltových směsí je pozornost věnována již řadu let. Motivací je v současné době především snaha docílení dílčí energetické úspory, snížení produkce skleníkových plynů a prezentace snížené hodnoty uhlíkové stopy asfaltové směsi, která se stává nejen marketingovým nástrojem v řadě průmyslových odvětví pro mnoho výrobků a technologií, nýbrž i určitým porovnáním různých technologií a techn...

Celý článek zde

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?
Publikováno: 14.10.2010

Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí kouty celé planety. Tyto objekty obdivují nejen řady turistů, ale lákají svým tajemstvím i mnoho odborníků. Ti si kladou otázky – jak dříve výstavba probíhala, jaké se používaly materiály, jak vůbec mohli tehdejší stavitelé bez moderních metod a výpočetní techniky postavit stavby takových rozměrů stále odolávajících vlivu č...

Celý článek zde

Očekávané trendy rozvoje asfaltových pojiv

Očekávané trendy rozvoje asfaltových pojiv
Publikováno: 26.9.2010

V posledních letech se stále častěji poukazuje na potřebnou změnu v myšlení a postupu při nakládání s přírodními materiálovými zdroji i druhotnými surovinami. Realizace plánů je v mnoha oblastech stále pozvolná, avšak nejen hospodářský vývoj v posledních dvou až třech letech, ale i vývoj znečištění planety a klimatické změny ukazují na skutečnou potřebu kvalitativních změn. S ohledem na zhoršující se stav klimatu a životního prostředí a dopady fi...

Celý článek zde

Hodnocení materiálových vlastností vzorků plechů z dolních pásnic silničních a železničních mostů ČR

Publikováno: 12.7.2010

V letech 2008–2009 byl společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. řešen pro ministerstvo dopravy v programu „Bezpečná a ekonomická doprava“ výzkumný úkol  1F82C/012/910 „Hodnocení zbytkové životnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.“ V rámci tohoto projektu bylo v akreditovaných laboratořích společnosti materiálový a metalurgický výzkum s....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (168x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (127x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředíBeton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí (51x)
Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyš...

NEJlépe hodnocené související články

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiáluOvěření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu (5 b.)
Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden ...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (5 b.)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltuGumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu (5 b.)
Výhody využití polymerní směsi: přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě voz...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešeníSoučasné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení (1x)
Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní pří...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice