KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu železobetonových mostních konstrukcí II.

Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu železobetonových mostních konstrukcí II.

Publikováno: 18.4.2019
Rubrika: Mosty, Materiály

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. představuje inovativní jednosložkovou hydroizolační a ochrannou membránu na cementové bázi MasterSeal 6100 FX. Mezi hlavní přednosti tohoto materiálu patří použití lehkých plniv v kombinaci s vybranými pojivy a speciálními polymery v práškové podobě, čímž je možné dosáhnout požadované ochranné vrstvy s polovičním množstvím materiálu ve srovnání s tradičními dvousložkovými cementovými izolacemi. Zároveň však není kompromitována elasticita materiálu (tj. schopnost překlenovat trhliny) a odolnost vůči agresivnímu prostředí (mráz, chloridy, vysoká vlhkost atd.). Deklarované vlastnosti a odolnosti byly ověřeny na řadě silně exponovaných referenčních staveb napříč odvětvími: od vodohospodářských staveb (vodní kanály, akvadukty, přehrady, čistírny odpadních vod), přes průmyslové stavby (výrobní haly, zásobní sila, technologické nádrže) až po dopravní stavby (mosty, tunely, lávky). Produkt je certifikovaný dle ČSN EN 1504-2 pro následující principy a metody: ochrana proti průsaku, kontrola vlhkosti a zvýšení fyzikální odolnosti.

V oblasti dopravních staveb nabízí materiál použití na mostních konstrukcích jak při jejich výstavbě, tak i při jejich sanacích. Rozsah možných aplikací zahrnuje mimo jiné ochranné nátěry říms a chodníků, izolace spodní stavby v kontaktu se zeminou, izolace odvodňovacích žlabů a ochranu betonu před karbonatací. Posledním dvěma aplikacím bude věnováno více pozornosti.

ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Otevřené odvodňovací žlaby na mostech představují skutečnou výzvu pro ochranné hydroizolační materiály, protože se jedná o jednu z nejvíce namáhaných částí mostních konstrukcí. Hydroizolační souvrství musí být vysoce odolné vůči působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek, vůči intenzivnímu UV záření a střídání vysokých a nízkých teplot. Dále musí být spolehlivě zakotveno k podkladu a zároveň překlenovat případné statické a dynamické trhliny, a to za všech klimatických podmínek.

V praxi se ukázalo, že doposud běžně používané materiály často po několika letech selhávají. Polyuretanová souvrství nejčastěji trpí poruchami soudržnosti, dochází k jejich delaminaci a zatékání do konstrukce. Jednou z příčin je omezená propustnost vodních par. Dále bývá na vině technologická nekázeň, která je nepřímým důsledkem relativně složitého materiálového souvrství (penetrační nátěr s posypem, polyuretanová membrána, bezbarvý UV lak), tak i požadavků na stav podkladního betonu (vlhkost, čistota, připravenost atd.) a na klimatické podmínky při aplikaci (teplota, vzdušná vlhkost, rosný bod apod.). Ani dříve používané epoxidehtové nátěry, které však nepřeklenují trhliny, se v praxi neosvědčily. Zhotovitelé se do aplikace izolací žlabů a zejména do jejich oprav nehrnou, a nemůže jim to být ani vyčítáno. Nasnadě je tedy nalezení takového řešení, které by umožnilo jednoduchou aplikaci za širokého intervalu klimatických podmínek a bylo dostatečně trvanlivé.

Cementoakrylátová stěrka MasterSeal 6100 FX kombinuje nižší nároky na maximální vlhkost podkladu (naopak vyžaduje vlhký podklad) s jednoduchostí aplikace bez nutnosti penetračního nátěru. Ochrannou vrstvu v tloušťce 2 mm je možné aplikovat ručně (hladítkem, štětcem) nebo nástřikem v jednom pracovním kroku a vytvořit tak bezespárou izolaci i ve složitějších detailech odvodňovacích žlabů. Již po 3 dnech je možné plné zatížení. Hlavní předností je schopnost překlenovat trhliny i při nízkých teplotách (až do 0,6 mm při – 20 °C), spolehlivá přídržnost k betonu (> 1,5 N/mm2), ochrana před průsakem vody a chloridů a oproti tradičním materiálům především schopnost propouštět vodní páry z podkladu. Odolnost a trvanlivost byla ověřena na silničních mostech v západní Evropě, kde byla stěrka použita jako povrchová ochrana říms a chodníků. 

V České republice byla stěrka aplikována do zaatikových žlabů v rámci první etapy novostavby dálničního mostu na D1 u Přerova v roce 2018. Hydroizolační vrstva v tl. 2 mm byla aplikována na stěny a dno žlabu včetně nátokových částí.

OCHRANA BETONU PŘI NÍZKÉM KRYTÍ VÝZTUŽE

Beton má v železobetonové konstrukci kromě úlohy statické i úlohu ochrannou. Díky své vysoké alkalitě brání vzniku koroze výztuže. Vlivem dlouhodobého působení vzdušného CO2 dochází k poklesu pH a při dosažení hodnoty cca 9,6 dochází k iniciaci koroze výztuže, což má za následek postupnou degradaci betonové konstrukce. Tento jev je znám jako karbonatace betonu.

U nových železobetonových konstrukcí je ochrana výztuže zajištěna dostatečně silnou krycí vrstvou betonu, která je navržena s ohledem na agresivitu prostředí a životnost podle příslušných norem. Ale jak postupovat v případě sanace starších staveb, u kterých je výztuž uložená mělko a nesplňuje tak požadavky norem? Zvýšení krycí vrstvy doplněním opravné malty nelze vždy uplatnit, protože může výrazně prodražit celou sanaci a v některých případech by mohlo dojít i k přetížení konstrukce. Vhodnou alternativou je použití ochranného systému s vysokým odporem vůči pronikání CO2, přičemž v praxi se nejlépe osvědčily pružné cementoakrylátové materiály. Na trhu dostupné tzv. antikarbonatační systémy se obvykle skládají z penetračního nátěru, pružné cementové membrány a sjednocujícího nátěru.

Materiál MasterSeal 6100 FX díky vylehčenému plnivu nabízí oproti běžným systémům až 45 % úsporu materiálu, lze jej nanášet v jednom pracovním kroku, odpadá nutnost penetračního i sjednocujícího nátěru. Celý aplikační postup se tak výrazně zjednodušuje, zrychluje a především zlevňuje. Jednomilimetrová vrstva této membrány zajišťuje stejnou ochranu proti průniku CO2 jako 400 mm betonu. Karbonatace je na takto ošetřené konstrukci podstatným způsobem potlačena, resp. zcela eliminována. Antikarbonatační systém od společnosti BASF spolehlivě chrání železobeton na mnoha silničních a železničních mostech a pozemních stavbách u nás i v zahraničí.

MasterSeal 6100 FX – pružná cementoakrylátová membrána
Vylehčená receptura pouze 1,7 kg/m2 na 2 mm vrstvy
úspora materiálu až 45 % oproti dvousložkovým výrobkům
nižší náklady na skladování, dopravu, aplikaci materiálu a likvidaci odpadů
Jednosložkový výrobek jednodušší skladování a přeprava materiálu
odpadá riziko zmrznutí nebo biolog. napadení tekuté složky
bez nutnosti penetračního nátěru
Elastický výrobek překlenuje statické i dynamické trhliny v podkladu (do 2 mm při +23 °C, do 0,6 mm při –20 °C)
prodlužuje životnost konstrukce
Vysoká odolnost vysoce vodotěsný proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody
vysoce propustný pro vodní páry (třída I), bez rizika tvorby puchýřů
vysoký odpor vůči pronikání CO2 a chloridů
mrazuvzdorný, odolný vůči CHRL a UV záření
mechanicky odolný (pochozí), odolný vůči úderu a otěru
Další materiálové vlastnosti výborná přídržnost k betonu (> 1,5 N/mm2), bez smrštění tedy bez rizika tvorby trhlinek
rychlé vytvrzení, po 3 dnech již plně zatížitelný
stejnoměrný betonově šedý a bílý odstín, odpadá nutnost sjednocujícího nátěru

ZÁVĚR

Inovativní materiál MasterSeal 6100 FX od společnosti BASF má všechny předpoklady pro úspěšná řešení oprav a ochrany železobetonových konstrukcí v každodenní praxi, umožňuje prodloužení životnosti a obnovu odolnosti konstrukcí proti vnějším vlivům. Svoje uplatnění díky výjimečným vlastnostem nachází nejen v dopravních stavbách, ale také ve vodohospodářských, průmyslových a pozemních stavbách. Více informací k výrobku lze nalézt v technickém listu na https://www.master-builders-solutions.basf.cz

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Příklady použití: nástřik materálu na mostní římsy a chodníky (zdroj: vlastní)Příklady použití: nástřik materálu na mostní římsy a chodníky (zdroj: vlastní)Poruchy epoxidehtového nátěru odvodňovacího žlabu (zdroj: vlastní)Poruchy epoxidehtového nátěru odvodňovacího žlabu (zdroj: vlastní)Aplikace stěrky MasterSeal 6100 FX v odvodňovacím žlabu a v nátoku (zdroj: vlastní)Aplikace stěrky MasterSeal 6100 FX v odvodňovacím žlabu a v nátoku (zdroj: vlastní)Příklady použití: antikarbonatační ochrana mostních konstrukcí při nízkém krytí (zdroj: vlastní)Příklady použití: antikarbonatační ochrana mostních konstrukcí při nízkém krytí (zdroj: vlastní)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (168x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (127x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Rekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou BoleslavíRekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví (62x)
Obyvatelé souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dne 6. 8. 2012 dočkali otevření posledního ze soustavy sedmi mo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČRMostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČR (5 b.)
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry – druh 4 dle TP 86:2009 jsou nejvíce používané na novostavbách a rekonstrukcí...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice