KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály

Materiály

Reakce na článek Ing. Lucie Krejčí: Přejímka hutního materiálu dle TKP 19.A

Reakce na článek Ing. Lucie Krejčí: Přejímka hutního materiálu dle TKP 19.A
Publikováno: 8.1.2010

Respektuji svobodu názoru a oceňuji diskuzi, kterou se snaží rozvířit odborný časopis Konstrukce, stejně tak i možnost sdělení  připomínek k předpisům, kde jsem uvedena za kolektiv autorů. V úvodu pouze na vysvětlení…, vždy je na zadní straně předpisu TKP uveden zpracovatel kapitoly a redakční rada, ti jsou autory předpisu....

Celý článek zde

Přejímka hutního materiálu dle TKP

Přejímka hutního materiálu dle TKP
Publikováno: 7.1.2010, Aktualizováno: 8.1.2010 09:52

Na článek o Technických kvalitativních podmínkách staveb z čísla 4/2009 jsme zaznamenali několik zajímavých reakcí. Ke škodě všech, byla řada z nich buď anonymních, nebo se jejich autoři nechtěli pod své názory podepsat. Některé by, vzhledem k jejich obsahu, nebylo ani možné publikovat. Podařilo se nám rozpoutat diskuzi a dnes vám přinášíme jeden z příspěvků, který je věcnou reakcí na zmiňovaný článek. Pokud máte své zkušenosti s TKP, podělte se ...

Celý článek zde

Využití syntetické kompozitní výztuže v moderním stavitelství

Využití syntetické kompozitní výztuže v moderním stavitelství
Publikováno: 4.1.2010

V rámci vývoje a využití nových progresivních technologií ve stavebnictví se stále častěji i v klasickém stavebním průmyslu používají materiály dříve určené pouze pro speciální případy a aplikace. Mezi takové lze bezpochyby zařadit kompozitní vlákny vyztužované polymerní materiály (označované v literatuře jako FRP materiály – Fiber Reinforced Polymer)....

Celý článek zde

Chemické prísady do betónu

Chemické prísady do betónu
Publikováno: 4.11.2009

22. októbra 2009 sa v Oščadnici, hotel Marlene, uskutočnilo pokračovanie tradičných seminárov Slovenskej tunelárskej asociácie (STA), ktoré sa organizujú s cieľom prispieť ku zvýšeniu kvality a hospodárnosti pri výstavbe a prevádzke tunelov....

Celý článek zde

Předpokládané trendy rozvoje asfaltových pojiv

Předpokládané trendy rozvoje asfaltových pojiv
Publikováno: 27.10.2009

Již řadu let je poukazováno na potřebnou změnu v myšlení a činnosti při nakládání s přírodními zdroji, materiály i druhotnými surovinami. Realizace plánů je v mnoha oblastech stále spíše pozvolná. Hospodářský vývoj v posledních dvou až třech letech, a také vývoj znečištění planety a klimatické změny však nekompromisně ukazují na skutečnou potřebu kvalitativních změn. Je nutné se vydat cestou podstatně úspornější, výkonnější, ale i pokornější....

Celý článek zde

Vliv chloridů na trvanlivost železobetonových mostních konstrukcí

Publikováno: 21.10.2009

Působení posypových solí, které pronikají skrz krytí k ocelové výztuži, vyvolává korozi výztuže a je jedním z nejvýznamnějších faktorů snižujících životnost mostovek. Chloridy vyvolaná koroze může způsobit pokles užitnosti konstrukce nejen s ohledem na použitelnost, ale i na únosnost, a ve svém důsledku tak může vést ke zvýšeným nákladům životního cyklu mostů. Článek se zabývá pravděpodobnostním přístupem k posudku trvanlivosti ŽB konstrukcí s oh...

Celý článek zde

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242

Publikováno: 21.10.2009

V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být novelizována ustanovení o vlastnostech asfaltových směsí (čl. 5.1, 5.2) ve smyslu požadavků nových evropských norem převzatých do soustavy ČSN překladem a se zpracovanými národními přílohami [1, 2, 3]....

Celý článek zde

Koncept Crystal Speed HardeningTM vyvinutý společností BASF urychluje tvrdnutí betonu

Publikováno: 17.10.2009

Společnost BASF představila svůj nový koncept nazvaný Crystal Speed HardeningTM určený pro výrobce prefabrikátů a stavitele. Základem konceptu je unikátní akcelerátor tvrdnutí X-SEED ® 100, který výrazně urychluje tvrdnutí betonu v první fázi (6-12 hodin). Díky tomu dochází k minimálně dvojnásobné síle tuhnutí při nízkých i vyšších okolních teplotách....

Celý článek zde

Nová metoda pro návrh optimálního složení asfaltové směsi

Nová metoda pro návrh optimálního složení asfaltové směsi
Publikováno: 29.6.2009

Při zavádění nových evropských norem řady ČSN EN 13108 a ČSN EN 12697 pro specifikaci a zkoušení asfaltových směsí do soustavy českých technických norem bylo dohodnuto, že dojde mimo jiné i k revizi dosavadní české normy ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí, která byla v platnosti od roku 1988. Při revizi dostala norma také nový název „Zkoušení asfaltových směsí“....

Celý článek zde

Moderní trendy v tlumení hluku a vibrací pomocí piezoelektrických materiálů

Moderní trendy v tlumení hluku a vibrací pomocí piezoelektrických materiálů
Publikováno: 24.6.2009

Silniční, železniční a letecká doprava představují jedny z hlavních zdrojů hluku a vibrací, kterým je více či méně vystaven každý člověk. Řešení problémů s hlukem se proto stává prioritou vlád rozvinutých zemí a předmětem rostoucího počtu čím dále tím více přísnějších regulačních opatření. To klade stále zvyšující se nároky na účinnost a dostupnost pokročilých zařízení pro potlačování hluku a konstrukce takových zařízení představuje velkou výzvu ...

Celý článek zde

Nekovové vláknové kompozity FRP v betónových, sprchnutých a hybridných FRP – betónových konštrukciách

Nekovové vláknové kompozity FRP v betónových, sprchnutých a hybridných FRP – betónových konštrukciách
Publikováno: 1.6.2009

Použitie vláknom vystužených plastov (FRP) vo vystužených a predpätých konštrukciách ako alternatívy k oceľovej výstuži má v poslednom desaťročí vzrastajúcu tendenciu. Výhody použitia FRP lán a tyčí sú v tom, že tieto materiály sú nekorodujúce, majú nízku hmotnosť, sú nevodivé, magneticky neutrálne a majú vysokú pevnosť v ťahu. Odolnosť voči korózii FRP výstuží je veľkou výhodou hlavne pri mostoch, ktorých prevádzková životnosť je často obmedzená...

Celý článek zde

VIDEO: Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě (praktické pokračování)

VIDEO: Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě (praktické pokračování)
Publikováno: 6.4.2009, Aktualizováno: 17.6.2009 14:41

V loňském čísle časopisu Silnice Železnice (1/08, str. 51) jsme se zmínili o některých přínosech při využití speciální stavební chemie, konkrétně vysokopevnostních malt na cementové bázi v silniční výstavbě. V tomto pokračování si ukážeme inovaci postupu při použití malt řady Groutex a další dva praktické příklady – jejich aplikaci při opravě mostu přes řeku Moravu v Kroměříži a při spárování historické dlažby na zámku Hluboká....

Celý článek zde

Dřevo a mostní konstrukce

Dřevo a mostní konstrukce
Publikováno: 9.3.2009

Dřevo je přirozený stavební materiál, který byl od prehistorických dob užíván ke stavbě obydlí a rovněž k přemostění přírodních překážek. Kláda položená přes potok byla první mostní dřevěnou konstrukcí. S postupem doby a s technickými vynálezy a jejich zaváděním do  zpracování dřeva se vyvíjely i konstrukce budov a mostů. Současný stav znalostí a pravidel pro navrhování dřevěných mostů je v zemích evropského společenství podchycen v evropské...

Celý článek zde

Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů

Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů
Publikováno: 27.2.2009

V posledních několika letech dochází v České republice, stejně tak jako v ostatních státech Evropy, k postupnému sjednocování norem. Výsledkem je vytváření anebo přejímání nových specifikací z ostatních členských států. Cílem každé specifikace je co možná nejpřesnější vystižení dané problematiky, což může být z hlediska funkčního posouzení materiálů dlouhodobý proces. V tomto příspěvku je posuzována norma hodnocení vlastností litých asfaltů. Dyna...

Celý článek zde

Zkušenosti s kvalifikací postupů svařování betonářských ocelí

Zkušenosti s kvalifikací postupů svařování betonářských ocelí
Publikováno: 9.1.2009

Svařování betonářských ocelových výztuží je v poslední době věnována velká pozornost. Přispělo k tomu loňské vydání mezinárodní normy a zároveň několik neblahých zkušeností na některých stavbách v nedávné minulosti. Byla podceňována technická náročnost procesu, postupy nebyly odzkoušeny, pracovníci neměli odpovídající kvalifikaci. DOM-ZO 13 jako největší zkušební organizace pro zkoušení svářečů, zakládající a aktivní člen CWS ANB a zároveň renomo...

Celý článek zde

Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě

Vysokopevnostní malty v silniční výstavbě
Publikováno: 18.12.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 09:42

Speciální stavební chemie se stala nedílnou součástí stavebních prací. Obdobně je tomu i u dopravních staveb, ať už na železnici nebo silnici. Použitím vysokopevnostních malt z výrobkové řady Groutex při výstavbě železničních prefabrikovaných mostů pro vysokorychlostní vlaky se zabýval článek v časopise Konstrukce 6/2005 (str. 38). V tomto článku si všimneme některých využití v silniční výstavbě....

Celý článek zde

Nízkoteplotní chování asfaltových směsí

Nízkoteplotní chování asfaltových směsí
Publikováno: 18.12.2008

Součástí asfaltových směsí jsou asfaltová pojiva, která mají koloidní strukturu obsahující molekulární uhlovodíky a heterocykly. Chování asfaltových pojiv se mění se změnou teploty. V této souvislosti jsou označována jako visko-elastický materiálů za nízkých teplot se chovají jako pružná látka, tedy elasticky, za vysokých teplot pak jako kapalina charakterizovaná svou viskozitou. Za běžných teplot mají asfaltová pojiva obojaké vlastnosti, tedy vi...

Celý článek zde

Uplatnění vláknobetonu v prefabrikovaných prvcích

Uplatnění vláknobetonu v prefabrikovaných prvcích
Publikováno: 15.12.2008

Přes značný rozsah nových poznatků v teoretické oblasti i v technologických postupech při výrobě vláknobetonu, přes širokou nabídku nejrůznějších vláken pro beton v prodejní síti jsou dosud nečastější aplikací vláknobetonu v praxi užití v podlahách, mostovkách a letištních plochách. Výhodné vlastnosti vláknobetonu ale dávají možnost jeho uplatnění i v dalších konstrukcích a také rozšíření vláknobetonových konstrukcí do každodenní stavební praxe. ...

Celý článek zde

Specifikace požadavků na materiál ocelových mostů

Publikováno: 9.12.2008

Většinu požadavků na materiál stanovuje projektant ocelového nebo spřaženého ocelobetonového mostu v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Úplná specifikace ocelového materiálu musí být obsažena v dokumentaci pro zadání stavby, která slouží pro výběr zhotovitele ocelové konstrukce. V tomto článku je předložen souhrn technických požadavků při specifi kaci materiálu ocelových mostů. Všeobecné technické dodací podmínky výrobků válcovaných za...

Celý článek zde

Trendy asfaltového trhu nejen v České republice

Publikováno: 24.9.2008, Aktualizováno: 27.11.2008 22:01

Evropský asfaltový trh zaznamenává v posledních 4–5 letech změny, které mají podstatný vliv na disponibilitu produktů, jejich kvalitu a pochopitelně i na cenovou hladinu....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (168x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (127x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředíBeton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí (51x)
Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyš...

NEJlépe hodnocené související články

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiáluOvěření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu (5 b.)
Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden ...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (5 b.)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Gumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltuGumoeko ELASTICKÁ polymerní směs CGA pro aplikaci do asfaltu (5 b.)
Výhody využití polymerní směsi: přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě voz...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešeníSoučasné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení (1x)
Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní pří...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice