KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Přehled článků

Přehled článků

První stavba financovaná z prostředků ISPA

Publikováno: 23.10.2005, Aktualizováno: 17.12.2008 10:36

Rychlostní komunikace R48 v úseku Frýdek-Místek – Dobrá je jednou z částí stavby z Frýdku-Místku do Českého Těšína (na snímcích). Ta tvoří páteřní komunikaci regionu. Z hlediska dopravních vazeb je jeho nejvýznamnějším prvkem právě sledovaný úsek. V širším hledisku má silnice i „nadregionální“ charakter – tím, že se zapojuje do mezinárodního silničního tahu a současně tvoří tangentu významné ostravské aglomerace. Do evrops...

Celý článek zde

Modernizace významného traťového úseku zahájena

Publikováno: 23.10.2005, Aktualizováno: 17.12.2008 10:35

Slavnostním otočením obřího klíče a povolením první matky byla koncem září zahájena stavba významného traťového úseku mezi Červenkou a Zábřehem na Moravě. Díky náročné modernizaci, která pětadvacetikilometrový železniční úsek čeká, se zvýší komfort a bezpečnost cestování. Tuto významnou stavbu za téměř 4,6 miliardy korun dokončí sdružení tří dodavatelů pod vedením společnosti Skanska ŽS do října roku 2008. Investorem stavby je Správa železniční d...

Celý článek zde

Charakteristika a nátěrový systém mostu v Bělotíně

Publikováno: 23.10.2005, Aktualizováno: 17.12.2008 10:34

Podle plánu se pracuje na výstavbě silničního obchvatu Bělotína, který je součástí připravované rychlostní komunikace D47 mezi Ostravou a Olomoucí. Stavba za miliardu korun, která byla započata vloni na jaře, má odlehčit obci od nadměrného zatížení dopravou. Částečně je hrazena z fondů Evropské unie. Uvedena do provozu má být nejpozději v srpnu 2007....

Celý článek zde

Technici obdivují silnici na vrchol pohoří Javorníků

Publikováno: 14.10.2005, Aktualizováno: 21.3.2010 21:06

Přístupovou komunikaci „Velká Vranča - Hrdinka - pohoří Javorníků“ dokončila a slavnostně uvedla 7. listopadu do užívání společnost Skanska DS. První automobily tak mohly využít náhradu silničního spojení z Lysé pod Makytou ze Slovenské republiky do pohoří Javorníků. Rekreační chaty Kohútka, Javorka, Spartak, Portáš a chaty soukromníků tak již nebudou jako doposud přístupné pro motorová vozidla pouze ze slovenské strany....

Celý článek zde

Rozhoduje ekonomika nebo jiné faktory?

Publikováno: 22.8.2005, Aktualizováno: 17.12.2008 10:38

Stavba určitého dálničního úseku je vždy zajímavou výzvou pro projektanty. Nejinak je tomu na části dálnice D47, vedoucí z Lipníka nad Bečvou k polským hranicím v oblasti Bohumína. Tato trasa je doslova mosty přeplněna – bude jich tam téměř sto padesát. V této souvislosti jsme narazili na určité spory, které vznikly při projektování mostu C 202 – přemostění Odry....

Celý článek zde

Oprava Karlova mostu, etapa 0002 – ochrana základů pilířů číslo osm a devět

Publikováno: 30.6.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:27

Už řadu let se mluví o chystané opravě Karlova mostu. Od chvíle, kdy Hlavní město Praha pověřilo řízením přípravy projekční a konzultační společnost Mott MacDonald se ustálila technická koncepce. Stále se ale jedná o náročnou a dlouhodobou akci....

Celý článek zde

PPP je významná příležitost

Publikováno: 21.6.2005, Aktualizováno: 30.11.2008 10:16

Je jasné, že modernizace koridorových tratí v ČR je největší železniční investiční akcí na přelomu dvacátého a jedenadvacátého století. Sledujeme nejenom napojení české železnice na hlavní evropské tahy, ale také zkrácení jízdních dob a zvýšení bezpečnosti a další efekty. Budovaná transevropská dopravní síť ve vazbě na jednotnou evropskou železnici předpokládá moderní, rychlou a na uživatele orientovanou dopravu. Trendem v Evropě je bezesporu pod...

Celý článek zde

Dálnicemi se mají stát železniční koridory

Publikováno: 19.6.2005, Aktualizováno: 30.11.2008 10:14

Železnice jako důležitá součást dopravní infrastruktury musí být moderní a konkurenceschopná. Bez budování tranzitních koridorů, by jí tyto přívlastky těžko náležely. A dálnice by zahltilo ještě mnohem více kamiónů. Proto Česká republika ke stavbě koridorů přistoupila. Jedná se bezesporu o největší železniční akce posledních desetiletí....

Celý článek zde

Tranzitní železniční koridory v souvislostech

Publikováno: 19.6.2005, Aktualizováno: 30.11.2008 10:14

Odkud kam povedou všechny čtyři koridory přes Českou republiku a jak se propojí se železnicemi v zahraničí? Do jaké míry se zvýší přepravní rychlost, bude železnice podstatně pružnější s vysoce efektivní přepravou? Tyto a další otázky bychom chtěli alespoň rámcově přiblížit, protože tato problematika je příliš široká....

Celý článek zde

Financování rozvoje dopravní infrastruktury

Publikováno: 22.6.2004, Aktualizováno: 30.11.2008 10:13

Financování rozvoje dopravní infrastruktury České republiky je od roku 2000 zajišťováno především prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Tento mimorozpočtový fond koncentruje zákonem vymezené příjmy, které účelově alokuje ve prospěch údržby, modernizace a výstavby příslušné dopravní infrastruktury....

Celý článek zde

Zásadní zvrat čekat nemůžeme

Publikováno: 21.6.2004, Aktualizováno: 30.11.2008 10:12

Mobilita, pohyb, rychlost a další faktory rozhodují o úspěšnosti podnikání. Pohyb a rychlost v dopravě nedílně souvisejí se stavem silnic a dálnic. Jedete na předem dohodnuté jednání a na právě dohodnutý čas. Jenže vámi nepředpokládaná oprava dálnice znamená časový skluz, na schůzku přijedete pozdě. Partner jednal logicky a odjel, protože jste se mu nedovolali. Ztráty jsou na obou stranách, narušena je i důvěra obou partnerů....

Celý článek zde

Dálnice D3: Praha – Tábor – České Budějovice

Publikováno: 20.6.2004, Aktualizováno: 30.11.2008 10:13

Základní síť dálnic bývalého Československa byla schválena v roce 1963 usnesením vlády. V roce 1987 byla doplněna o dálnici D3 na trase Praha – České Budějovice – státní hranice ČR/Rakousko. V roce 1993 potvrdila vláda České republiky usnesením rozsah dálniční sítě ČR a odsouhlasila rozvoj její výstavby do roku 2005. Toto usnesení bylo každoročně aktualizováno podle stavu přípravy. V druhé polovině devadesátých let minulého století vl...

Celý článek zde

Silnice I/20 Písek, 7. stavba – most na MÚK Dobšice

Publikováno: 19.6.2004, Aktualizováno: 30.11.2008 10:12

U výstavby mostu na mimoúrovňové křižovatce Dobešice na silnici I/20 Písek – 7. stavba se jedná o dva samostatné spojité mosty o osmi polích. Rozpětí jednotlivých polí se pohybuje od 25,95 m do 36,0 m. Celková délka mostu je 271,68 m u levého a 270,63 m u pravého mostu. Celková šířka je 2 x 12,75 m. Most je situován ve směrovém oblouku o poloměru 3.000 m a ve vrcholovém oblouku o poloměru 21.000 m. Výška mostu nad terénem se pohybuje od 5,5...

Celý článek zde