KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Oprava Karlova mostu, etapa 0002 – ochrana základů pilířů číslo osm a devět

Oprava Karlova mostu, etapa 0002 – ochrana základů pilířů číslo osm a devět

Publikováno: 30.6.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:27
Rubrika: Mosty, Rekonstrukce Karlova mostu

Už řadu let se mluví o chystané opravě Karlova mostu. Od chvíle, kdy Hlavní město Praha pověřilo řízením přípravy projekční a konzultační společnost Mott MacDonald se ustálila technická koncepce. Stále se ale jedná o náročnou a dlouhodobou akci.

Po povodni v roce 2002 si odpovědní pracovníci uvědomili, že vrchní stavbě Karlova mostu nehrozí bezprostřední nebezpečí, k podemletí základů může ale dojít při kterékoliv větší vodě, zvlášť pokud dojde k ucpání některého mostního pole plaveninami nebo se objeví v řečišti jiné překážky, které ovlivní proudění vody pod mostem. Základy všech návodních pilířů byly velmi důkladně ochráněny po povodni v roce 1890. Všechny kromě pilířů 8 a 9, které při této velké vodě neutrpěly prakticky žádnou újmu. Tyto pilíře jsou založeny plošně na štěrkopísku vltavského dna. Proto bylo rozhodnuto nečekat na celkovou opravu mostu a základy těchto dvou pilířů ochránit okamžitě. Nejprve provizorně kamenným záhozem, po vypracování projektu a provedení výběrového řízení na dodavatele byly zahájeny práce na ochraně trvalé.

MODERNÍ ŘEŠENÍ OPRAVY
Zvolené technické řešení vychází z možností dnešní doby. Nebyly tedy navrženy kesony, které zajišťují bezpečnost základů pilířů 3 až 7 od opravy po povodni v roce 1890, ale ocelové štětovnice typu Larsen v kombinaci s palisádou z ocelových trubek, těsněnou tryskovou injektáží a uzavřenou plochými štětovnicemi ARBED v horní části. Štětovnice Larsen byly využity tam, kde volný prostor nad hladinou umožňuje beranění 11 metrů dlouhých prvků. V prostoru pod mostními oblouky pak byla provedena palisáda z ocelových trubek 194/10, utěsněná tryskovou injektáží se štětovnicemi ARBED, tvořícími vnější plášť ode dna nad hladinu. Z těchto prvků byla vytvořena prakticky vodotěsná uzavřená obálka, zakotvená nejméně metr do skalního podloží. Tak byla vytvořena jímka s horním okrajem min. 0,6 m nad normální plavební hladinou, ze které bylo možné vyčerpat vodu a provést na suchu prohlídku a sanaci pískovcového zdiva, které je normálně trvale pod vodou. Také bylo možné vyhloubit u každého pilíře sondu k ověření původního založení. Prostor mezi lícem pískovcového zdiva a štětovnicemi bude uzavřen železobetonovou deskou, jejíž povrch bude pod hladinou. Poté budou jímky zatopeny a přečnívající konce štětovnic odříznuty. Při provádění jímek bylo nutné řešit technologický problém beranění štětovnic Larsen do balvanitého dna s vrstvou ulehlého štěrku nad břidlicí skalního podloží. Nakonec byly štětovnice vibrovány do předvrtaných děr. Po celou dobu provádění beranění, které trvalo od prosince 2004 do března 2005, bylo sledováno dynamické chování mostu. Do mostní konstrukce bylo instalováno 23 dynamických snímačů kmitání. Po konzultacích s ČVUT, fakultou stavební, s použitím normy na seizmicitu a s přihlédnutím k návodu použitého vibrátoru byla stanovena nejvyšší přípustná rychlost kmitání a vybudován systém snímání, sledování, předávání informací a potřebných opatření k ochraně mostu před nežádoucími účinky.

MLÝNSKÉ KAMENY V ZÁKLADECH
Při odstraňování hrubého kamenného záhozu, který byl proveden po povodni jak bezprostřední ochrana proti podemletí, byl pilíře č. 9 v hloubce zhruba 3,7 m pod hadinou, to je zhruba 1,7 m pod dnem objeven otvor v původní obálce z dřevěných štětovnic. Otvor byl široký zhruba 30 cm. Za otvorem byla dutina, jejíž dno stoupalo od otvoru šikmo vzhůru. Při pokusu prozkoumat vnitřek dutiny dvoumetrovou tyčí bylo zjištěno, že dutina sahá od otvoru asi dva metry na obě strany a také přibližně dva metry šikmo vzhůru směrem pod základ pilíře. Když potápěči vsunuli do dutiny fotoaparát a pořídili snímky směrem vzhůru, objevily se na nich oblé tvary okrajů dvou mlýnských kamenů. Bylo rozhodnuto zpřístupnit objevenou kavernu probouráním otvoru shora do zdiva z lomového kamene, tvořícího původní ochranu proti podemletí, provedenou po povodni v roce 1784. Potápěčům se podařilo do kavernyproniknout a tam zjistili, že kaverna je převážně pod zdivem, kterým se do ní probourali, a jen malou částí zasahuje pod vlastní základ pilíře. Po obvodě základu je položena řada mlýnských kamenů.

Celý nezkrácený článek včetně všech obrázků si můžete přečíst v čísle 3/2005.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (66x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (64x)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...
Lávka pro pěší WaltrovkaLávka pro pěší Waltrovka (51x)
V pražských Jinonicích vzniká již od roku 2012 nová moderní městská čtvrť Waltrovka. Společnost Penta Investments postup...

NEJlépe hodnocené související články

PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...