KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    SaM – silnice a mosty na Vašich cestách IV.

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách IV.

Publikováno: 25.11.2018
Rubrika: Mosty

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelová mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Společnost SaM silnice a mosty a. s. realizuje v letech 2017 – 2018 několik silničních a mostních staveb. Blíže představíme dvě silniční akce a jednu mostní estakádu.

I/62 DĚČÍN – VILSNICE, SO 201 MOST MÚK ROZBĚLESY

Silnice I/62 je nejvytíženější spojnicí Děčína s Ústím nad Labem, za den po ní projede přes 9 000 vozidel.

Nová přeložka komunikace překonává sedmipolovým mostním objektem v intravilánu Děčína nově vybudovaný dopravní uzel a kruhovou křižovatku Rozbělesy o průměru 58 m s osmi rameny. Délka mostní nosné konstrukce je 176,5 m, rozpětí polí 20 + 27 + 27 + 27 + 27 + 27 + 20 m. Založení pilířů a opěr je na velkoprůměrových pilotách průměru 1 180 mm. Spodní stavba je tvořena opěrami a šesti obdélníkovými pilíři s nikou. Nosná konstrukce je podélně předepnuta, deska tloušťky 1,15 m s náběhy k podporám. Celková šířka nosné konstrukce je min. 11,0 m. Jsou zde použita mostní hrncová ložiska a povrchové lamelové dilatační závěry.

Římsy na mostě jsou monolitické, z bílého cementu. Deska nosné konstrukce je opatřena hydroizolací z natavovaných pásů z modifikovaného asfaltu na kotevně‑impregnační nátěr, pod římsami na pečetící vrstvu.

Na obou stranách komunikace jsou osazena zábradelní svodidla ZSSAM/H2. Na pravé římse od opěry OP1 je z boku kotvená protihluková stěna (PHS) délky 52 m. Na PHS navazuje ocelové zábradlí kotvené také z boku římsy. Most byl zprovozněn 9. 7. 2018.

 • Zadavatel: ŘSD ČR
 • GP: KAP Ateliér
 • RDS: Novák&Partner
 • Realizace: 1/2017 – 7/2018
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa

SOUBOR DOPRAVNÍCH STAVEB V SEMILECH

Soubor staveb obsahuje jednotlivé stavby „Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní“, „Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská“ a navazující stavbu „Silnice II/289 Semily – humanizace Bořkovské ulice“.

Obě průsečné křižovatky jsou nahrazeny malými okružními křižovatkami o poloměru 38 m a 34 m, se čtyřmi rameny. Šířka jízdního pruhu je shodně 5,5 m. OK mají částečně pojížděný středový prstenec šířky 2,0 m ze žulové dlažby.

Konstrukce vozovky se skládá z vrstvy štěrkodrti 250 mm a na ní 170 mm cementové stabilizace. Konstrukce vozovky je živičná, celkem 170 mm. Komunikace pro pěší jsou z betonové zámkové dlažby, dlážděné ostrůvky přechodů jsou ze žulové dlažby.

Při akci humanizace Bořkovské ulice byla, na základě diagnostiky vozovky, zesílena původní konstrukce vozovky. Byly provedeny asfaltové vrstvy (2 172 m2), chodníky z betonové dlažby (982 m2), cyklostezky (480 m2), zelené plochy (610 m2).

 • Zadavatel: Liberecký kraj
 • PD DSP: Highway Design, s. r. o. Hradec Králové
 • RDS: Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o. Praha
 • Realizace: 08/2017 – 07/2018
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., oz Turnov

I/9 ČESKÁ LÍPA – NOVÝ BOR

Stavba zahrnuje údržbu stávající silnice I/9 v úseku mezi Českou Lípou a odbočkou na Chotovice (silnice III/26850), celková délka úpravy představuje 4 136 m a navazuje na ni úsek údržby SO 102 úsek Chotovice (km 4.136 – 4.524).

 • Zadavatel: ŘSD ČR, správa Liberec
 • Projekt: PRAGOPROJEKT a. s.
 • Realizace: 12/2016 – 10/2018
 • Opravu provádí: Společnost sdružení „I/9 Česká Lípa – Nový Bor – S – Ž“
 • Vedoucí účastník: SaM silnice a mosty a. s.
 • Účastník: Silnice Žáček, s. r. o.

Jsou provedeny tyto práce:

 • frézování a obnova stávajícího asfaltového krytu, je respektován stávající průběh nivelety, která je v části trasy nadvýšena o 30 mm v důsledku potřebného zesílení konstrukce vozovky,
 • zvětšení poloměrů vybraných vypuklých výškových oblouků, které si vyžádalo vybudování plné konstrukce vozovky v těchto úsecích,
 • optimalizace základního příčného sklonu v přímých úsecích na 2,5 %, v obloucích je zachován stávající sklon s případným vylepšením,
 • doplnění a obnova svodidel s ohledem na stávající sjezdy a doplnění směrových sloupků,
 • v extravilánu výměna stávajících podélných propustků s betonovými čely za propustky se zkosenými čely, ostatní podélné propustky jsou pročištěny popřípadě vyměněny za nové,
 • pročištění příkopů a zajištění jejich podélných sklonů včetně zajištění odvodnění silniční pláně,
 • zřízení nových nezpevněných krajnic a popřípadě jejich potřebné rozšíření.
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Most MÚK Rozbělesy, DěčínOkružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní, SemilyČeská Lípa – Nový Bor

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásůPoruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů (66x)
Tento příspěvek se zabývá problematikou poruch na betonových mostovkách izolovaných asfaltovými pásy na primární vrstvě ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (50x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...
K otázce zajištění bezpečnosti mostů pozemních komunikací v ČRK otázce zajištění bezpečnosti mostů pozemních komunikací v ČR (39x)
Budeme-li pátrat po skutečně zásadních aspektech rozvoje celé naší současné společnosti a důvodech jeho akcelerace v pos...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice