KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    PR    SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI.

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI.

Publikováno: 25.10.2019
Rubrika: PR

Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Disponuje certifikovanými výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Společnost SaM silnice a mosty a. s., která je součástí Skupiny SAM, realizovala v letech 2017 – 2019 několik mostních a silničních staveb. V tomto článku představíme tři mosty a dva průtahy.

I/53 DOBŠICE, PRŮTAH

Část rekonstrukce vozovky je řešena výměnou asfaltových vrstev, část výměnou konstrukčních vrstev a také sanací podloží nebo recyklací za studena. Celková délka úseku činí 2,149 km.

Součástí stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 53-001 přes potok Leska. Původní most o dvou polích byl zdemolován. Byla zhotovena nová rámová konstrukce včetně základů, nové železobetonové nábřežních zdí, římsy mostu a ocelové zábradlí. Bylo realizováno i zadláždění koryta potoka a kamenný obklad nábřežních zdí.

Další most, kterého se dotkla rekonstrukce, je ten přes Dobšický potok. Přesypaná půlkruhová klenba je z kamenného zdiva. Opěry, křídla a čelní zdi jsou z lomového kamene. Římsy jsou železobetonové s ocelovým zábradlím.

Líc i rub kamenné klenby byl zasanován, provedla se obetonávka o tloušťce 100 mm a izolace. Na horním povrchu žb. desek a na křídlech, čelních zdech se realizovala nadbetonávka s kotvenými svařovanými sítěmi a izolace z asfaltových pásů.

Na mostě jsou realizovány monolitické chodníkové římsy, které jsou kotveny vlepenými kotvami do betonu.

 • Objednatel: ŘSD ČR, Praha
 • Projekt RDS: PK Ossendorf s. r. o., VIAPONT, s. r. o.
 • Realizace: 06/2017 – 01/2019
 • Náklady: 34,059 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa, odštěpný závod České Budějovice

I/9 SOSNOVÁ, MOST EV. Č. 9-049

Rekonstruovaný objekt překračuje souběh dvou neelektrifikovaných železničních tratí. Délka mostu činí 76,0 m, rozpětí 2 × 29,0 m, šířka je 14,15 m. Výška mostu nad terénem dosahuje 9,7 m. Plocha nosné konstrukce je 814,63 m2. Nosná konstrukce je dvoupolová z prefabrikátů, v každém poli je devět předpjatých nosníků 173/30 m spojených příčně petlicovými styky. Jednotlivá pole byla synchronně zvednuta na hydraulických lisech. Byly vybetonovány nové úložné prahy a závěrné zídky, ošetřeny kotvy, sanovány kotevní oblasti nosníků v čelech i na horní ploše nosní konstrukce, reinjektovány kanálky. Konstrukce byla následně spuštěna na nová ložiska. Byla provedena sanace pilíře, dříků opěr a nosné konstrukce. Na spřaženou desku byla položena izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů (NAIP) s ochrannou vrstvou z LA a asfaltová vozovka. Na monolitické římsy bylo osazeno zábradelní mostní svodidlo.

 • Objednatel: ŘSD ČR, Praha
 • Projekt RDS: Pontex, spol. s r. o., Praha
 • Realizace: 03/2018 – 06/2019
 • Náklady: 33,145 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa

II/273 MŠENO, PRŮTAH

Rekonstrukce městské komunikace délky 698 m. Uvedená stavba počítala s odstraněním konstrukcí vozovek a jejich nahrazením novými vrstvami v tl. 490 mm. Současně byla vyměněna aktivní zóna v tl. 700 mm, doplněna geomříží a geotextilií. Spolu s rekonstrukcí komunikace ve správě KSÚS Středočeského kraje byly opraveny i plochy v majetku města. Celkem bylo zřízeno cca 1 000 m2 chodníků ze zámkové dlažby, betonových dlaždic, kamenných desek a mozaikové dlažby.

Byla vybudována nová zárubní zeď z kamenných bloků podél parkovacího pruhu u hřbitova. Byla zajištěna věžová trafostanice, realizována kanalizace, veřejné osvětlení, zemní svítidla, městský mobiliář, svislé a vodorovné dopravní značení. Architektonické řešení navazovalo na již realizovanou revitalizaci městského jádra Městské památkové zóny Mšeno. Projekt je podpořen ze zdrojů EU (Integrovaný regionální operační program) a Středočeského kraje.

 • Objednatel: Středočeský kraj, Město Mšeno
 • Projekt RDS: Pragoprojekt a. s., Praha
 • Arch. řešení: Ing. arch. Marek Prchal
 • Realizace: 08/2018 – 05/2019
 • Náklady: 35,707 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Most v Dobšicích přes Dobšický potokRekonstruovaný most SosnováMšeno – rekonstrukce průtahu městem

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Spolehlivá řešení pro odvodnění komunikacíSpolehlivá řešení pro odvodnění komunikací (41x)
Rychlostní komunikace nebo obytné zóny? Rozdílné typy komunikací potřebují spolehlivě odvést dešťovou vodu při běžných i...
GLORIT dokáže snížit náklady na výstavbu cest až o 50 % (41x)
Existuje hned několik způsobů, kterými lze upravit a zpevnit cesty, stezky a cyklostezky. V dnešním článku se zaměříme n...
Jak správně vybrat úhlovou brusku?Jak správně vybrat úhlovou brusku? (26x)
Úhlová bruska je jedním ze základních pomocníků při úpravě, zpracování a broušení zejména kovových materiálů. Zatímco st...

NEJlépe hodnocené související články

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI. (5 b.)
Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní díl...
Půjčovna vzv rozšířila flotilu na 200 strojů (5 b.)
Ve snaze uspokojit požadavky všech klientů a obsáhnout stále sílící poptávku po pronájmu vysokozdvižných vozíků, jsme se...
Velkotonážní vysokozdvižné vozíky (5 b.)
Velkotonážní vysokozdvižné vozíky jsou speciálně navrhované a konstruované vysokozdvižné vozíky s nosností větší jak 10 ...

NEJdiskutovanější související články

Konference Hluk 2009Konference Hluk 2009 (3x)
1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem Snižování hlukových zátěží – příležitost pro stavební firmy se konala...
Jak správně vybrat úhlovou brusku?Jak správně vybrat úhlovou brusku? (1x)
Úhlová bruska je jedním ze základních pomocníků při úpravě, zpracování a broušení zejména kovových materiálů. Zatímco st...