KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Projektování a výstavba železničních mostů – schvalování, přejímky, uvádění do provozu

Publikováno: 20.3.2009, Aktualizováno: 27.3.2009 15:54

V roce 2008 došlo k významným změnám v organizaci a fungování železniční infrastruktury včetně těch jejích částí, které se týkají oblasti železničních mostních objektů....

Celý článek zde

Železniční most přes Labe v Kolíně

Železniční most přes Labe v Kolíně
Publikováno: 30.12.2008

Stávající nosná konstrukce mostu s podjezdnou výškou 4,37 m nad maximální plavební hladinou je v současnosti nejnižší překážkou na labské vodní cestě do přístavu Chvaletice. Zvýšení podjezdné výšky na 5,25 m, výhledově až na 7,0 m, umožňuje lodím dopravu kontejnerů ve dvou, resp. třech vrstvách místo jedné. Rekonstrukce je součástí komplexního investičního záměru „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice“. V jeho rám...

Celý článek zde

Simulace skutečného chování mostů

Simulace skutečného chování mostů
Publikováno: 22.12.2008

Nelineární výpočty mostních konstrukcí na bázi metody konečných prvků umožňují zkvalitnit jejich navrhování, a to zejména v případě  varově složitých tenkostěnných komorových mostů a nových integrálních řešení bez dilatačních spár. To je umožněno jednak dostupností dokonalejších numerických metod a počítačových programů, jednak zavedením vhodných formátů pro posouzení bezpečnosti....

Celý článek zde

Zkáza mostu Cypress Street Viaduct

Zkáza mostu Cypress Street Viaduct
Publikováno: 23.11.2008

Jednou z extrémních návrhových situací v mostním stavitelství je návrh mostů na účinek zemětřesení. Ač v našich zeměpisných podmínkách není nutné mosty, s výjimkou poddolovaných oblastí, na seismické zatížení navrhovat, ve světě je seismický výpočet běžnou součástí návrhu mostu....

Celý článek zde

Navrhování mostů s ohledem na bezpečnost silničního provozu

Publikováno: 8.11.2008, Aktualizováno: 10.11.2008 08:07

Bezpečnost silničního provozu je určena řadou faktorů, např. chováním a reakcemi účastníků provozu, technickým stavem vozidel i stavem vozovek. Pojem stav vozovky zahrnuje stavební upořádání komunikace i aktuální stav určený zejména počasím. Meziuvedenými jevy existuje závislost, neboť sjízdnost komunikace za daného počasí závisí kromě údržby i na stavebním stavu vozovky (např. rychlost stékání vody za deště)....

Celý článek zde

Mimoúrovňové křižovatky u nás a ve světě

Publikováno: 6.10.2008, Aktualizováno: 4.2.2010 10:18

S výstavbou nových dálničních úseků souvisí také výstavba nových mimoúrovňových křižovatek vznikajících komunikací, jakož i rekonstrukce stávajících, tak aby zabezpečily požadovanou kapacitu. Nové mimoúrovňové křižovatky by měly odpovídat nejen potřebám rostoucího objemu silniční dopravy, ale také nezaostávat za běžným standardem vyspělých evropských zemí....

Celý článek zde

Současnost a budoucnost podzemních dopravních staveb v ČR

Publikováno: 8.6.2008, Aktualizováno: 5.11.2008 20:48

Většina našich tunelů staršího data realizace (v naprosto převládající míře tunelů železničních) byla postavena klasickými tunelovými metodami založenými na pilířovém systému ražení s provizorní výstrojí tvořenou výdřevou. Od padesátých let 20. století se původní tunelové st...

Celý článek zde

Nový software na statiku a navrhování spřažených betonových mostů

Nový software na statiku a navrhování spřažených betonových mostů
Publikováno: 22.5.2008, Aktualizováno: 23.11.2008 16:21

Statický výpočet a navrhování vícetrámových mostů spřažených z předpjatých nebo železobetonových mostních prefabrikátů a monolitické mostovky je poměrně častou úlohou inženýrské praxe. Četnost tohoto typu konstrukcí a náročnost jejich návrhu vyžaduje optimální softwarovou podporu. Osvědčený mostařský software RIB Ponti lze tak nyní rozšířit na funkční rozsah Ponti betonverbund pro zpracování těchto typů mostů....

Celý článek zde

Novinky v projektování a provozování dopravních staveb

Publikováno: 21.4.2008, Aktualizováno: 23.11.2008 21:05

Je známo, že v budoucnu se musí podstatně lépe hospodařit se všemi, zejména neobnovitelnými, materiálovými a energetickými zdroji. Podklady pro poznání materiálových a výrobních toků pro jednotlivé druhy staveb lze získat z analýzy celoživotního cyklu staveb. Takováto analýza se již dnes uplatňuje v řadě vyspělých zemí. Zahrnuje v sobě kromě jiného také dopady na mikroklima, na okolní infrastrukturu, vytváří předpoklady pro řešení vnějšího prostř...

Celý článek zde

Ovlivnění vývoje namáhání a deformací obloukových mostů způsobem výstavby a volbou statického systému

Publikováno: 16.3.2008, Aktualizováno: 22.9.2009 23:00

Ve statickém výpočtu obloukových mostů je třeba zohlednit fáze výstavby a různé stáří částí konstrukce, neboť během výstavby detonových obloukových mostů dochází ke změnám statického systému. Příklad je uveden na obloukové konstrukci přes dálnici D47 a jí podobné....

Celý článek zde

Některé poznámky k projektování mostů

Publikováno: 11.4.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 22:29

Rozvoj automobilismu a automobilové dopravy obecně je významným činitelem současného světa, jehož průvodním jevem je nedostatečně přizpůsobená silniční infrastruktura. Ještě intenzivněji se zaostávání projevuje v mostních stavbách, které dříve představovaly pouze překlenutí přírodních překážek v nejpříhodnějším místě, dnes se však musejí plně podřídit dopravním požadavkům, což vyžaduje často mimořádná rozpětí a velké délky mostních konstrukcí....

Celý článek zde

Zavěšený most přes řeku Odru

Publikováno: 27.2.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 21:48

Dálnice D47 mezi Ostravou a Bohumínem přechází přes řeku Odru a Antošovické jezero po mostě délky 589 m. S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného kanálu bylo nutné navrhnout konstrukci minimální stavební výšky. Protože je most situován v krásné rekreační oblasti, chtěli jsme vytvořit estetický solitér, který by se mohl stát symbolem nové dálnice. Proto byla přijata konstrukce zavěšená v ose mostu na jediném pylonu umístěném mezi ře...

Celý článek zde

Lávka pro pěší v Praze na Barrandově

Lávka pro pěší v Praze na Barrandově
Publikováno: 17.10.2006, Aktualizováno: 25.11.2008 21:43

Projekt lávky pro pěší přes ulici K Barrandovu doplňuje již realizovaný projekt tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov. Logicky navazuje na nově vybudovanou pěší osu procházející zastávkou tramvaje a spojuje toto lokální centrum s dosud odříznutou částí sídliště kolem Slavínského a Geologické ulice na druhé straně rychlostní spojky K Barrandovu. Tím je chodci nabídnuta šance dostat se bezpečně z jedné strany sídliště na druhou, aniž by muse...

Celý článek zde

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích

Publikováno: 24.9.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 20:21

V červnu byla otevřena lávka pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk (obr. 1). Most jesoučástí nově budované cyklistické stezky, která se staví na levém břehu Vltavy v úseku Litvínovický most – zahrádky Litvínovická. Lávka spojuje nově budované cyklistické stezky se stezkami situovanými na pravém břehu. Navazuje na ulici E. Pittra, kterou spojuje s budoucím obytným komplexem navrženým na l...

Celý článek zde

Ocelové flexibilní trouby tlamového profilu jsou výhodnější alternativou

Ocelové flexibilní trouby tlamového profilu jsou výhodnější alternativou
Publikováno: 9.5.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 19:38

Počátek výroby ocelových flexibilních trub kruhového profilu sahá do Severní Ameriky do konce 19. století. Později byla vyvinuta i technologie výroby tlamových profilů. Důvodem jejich použití je vyšší průtočné množství při stejné výšce hladiny ve srovnání s kruhovou troubou, dále možnost dosáhnout větší světlé plochy při omezené stavební výšce. V mnoha případech také není, díky velkému poloměru spodní části trouby, nutné zužovat koryto. V Evropě ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT (42x)
Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunika...
Navrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostůNavrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostů (42x)
Koncem minulého a začátkem tohoto století došlo u spřažených ocelobetonových konstrukcí k plnému přechodu na metodiku na...
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPPDiaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP (31x)
Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Sloven...

NEJlépe hodnocené související články

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche BahnZkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn (5 b.)
Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Stati...
BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupuBIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu (5 b.)
Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve st...
Easy Bridge – projektování mostů ve 3DEasy Bridge – projektování mostů ve 3D (5 b.)
Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Pr...

NEJdiskutovanější související články

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (1x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....