KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Easy Bridge – projektování mostů ve 3D

Easy Bridge – projektování mostů ve 3D

Publikováno: 16.5.2018
Rubrika: Mosty, Projektování

Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Program umí unikátním způsobem řešit směrové a výškové vedení trasy včetně klopení. Tyto údaje jsou použity pro umisťování dalších součástí mostu, jako je např. spodní stavba, předpětí, ložiska a odvodnění mostu.

Program je vyvíjen týmem vedeným zkušeným inženýrem mostních konstrukcí, který současně působí jako projektant mostů. Z aplikace na usnadnění práce vyrostl v plnohodnotný kreslící nástroj, který přináší celou řadu výhod a dokáže si poradit s problémy, které konkurenční nástroje nedokážou.

V loňském roce byl Easy Bridge úspěšně uveden na trh na sympoziu Mosty 2017 a do roku letošního vkročil hned s několika novinkami, které uživatelům usnadní práci a ukazují, že jde jeho vývoj rychle dopředu.

NOVINKY V ROCE 2018

Easy Bridge si již vybudoval klientskou základnu a jeho obliba roste jak na Slovensku, tak v České republice. Proto je vítanou novinkou navázání spolupráce s českou společností Michna & Perháč s. r. o., která nyní působí jako obchodní zástupce pro Slovenskou i Českou republiku. Klienti se mohou obracet na naše nové české partnery jak v případě zájmu o program, tak s jakýmikoliv technickými dotazy a otázkami. Neméně podstatná je také informace, že v tomto roce dojde k navázání spolupráce s dalšími vývojáři a navýšení naší vývojářské kapacity.

Další významnou novinkou je navázání kontaktu s představiteli Slovenské technické univerzity v Bratislavě a zahájení spolupráce na akademické půdě. Připravujeme studentskou verzi programu Easy Bridge, se kterou by se mohli seznámit posluchači posledních ročníků odpovídajících studijních oborů.

V listopadu 2017 jsme se zúčastnili také českých Betonářských dnů v Litomyšli, kde probíhaly aktivní konzultace s účastníky a ukázky našeho programu. Následně jsme se stali členy České betonářské společnosti.

NOVÉ FUNKCE

Loňský rok patřil vývoji nových funkcí, které ulehčí práci s programem a výrazně zvýší produktivitu jeho používání. Easy Bridge prochází zatěžkávacími zkouškami přímo v projekční praxi a osvědčil se jako výborný nástroj, který pomáhá klientům dokončit zadané úkoly i v často šibeničních termínech. Například aktualizovaný modul Předpětí byl využit naším klientem firmou R-PROJECT Invest, s. r. o. při modelování letmé betonáže mostního objektu 211-00 a dvoutrámového mostního objektu o sedmi etapách 201-00 stavby „Dálnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ v realizačním projektu. Za asistence našeho týmu bylo rychle a úspěšně vymodelováno předpětí a projektant mohl generovat všechna data potřebná pro dokumentaci k výstavbě mostu jako kresby, vytýčení a výkazy. Pro tvorbu výkazů výměr byl použit program z balíku Easy CAD, který využívá vykreslené objekty a jejich výměry (objem, plocha, délka…) pro vyplnění jednotlivých položek a vygenerování výkazu výměr do souboru ve formátu .xlsx.

PROJEKTY ZPRACOVANÉ V EASY BRIDGE

S Easy Bridge jsou velmi spokojeni i projektanti firmy CEMOS, s. r. o. pracující na přípravě projektové dokumentace mostů významné stavby obchvatu Bratislavy. Převážná část mostů je navrhnuta z tyčových prefabrikátů se spřahující deskou. Náš program je pro takovýto druh mostů ideální, modul Nosníky umožní projektantům osadit tyčové prefabrikáty pod spřahující desku doslova za několik minut. Jediné, co musí projektant udělat, je rozvrhnout si prefabrikáty do půdorysu podle svých požadavků a program již všechno ostatní provede sám. Kromě vykreslení samotného nosníku včetně vzepětí v prostoru v různých entitách (těleso – SOLID3D, příčné řezy, hrany, povrch – FACE), je možné vypsat i vzdálenosti horního povrchu nosníku od povrchu mostovky (vozovky) a to ve třech místech příčného směru (levý okraj, pravý okraj, osa nosníku). Při vypisování je možné zadat i konstantu, kterou program započítá (+/–) do vypočítané vzdálenosti a tím je možné dostat například potřebnou výšku kozlíků v příslušném řezu pro stabilizaci horní výztuže, nebo výšku podložení například filigránových desek tak, aby bylo dosaženo konstantní tloušťky spřahující desky. Program vykreslí i potřebné nálitky (nebo vybrání, 2D i 3D) pro ložiska, která jsou vytvořená tak, aby úložná deska mezi nosníkem a ložiskem byla vodorovná. Program sám roztřídí nosníky podle jejich délek a velikosti nálitků. Dále vykreslí a popíše nosníky v půdorysu a zhotoví výkazy jednotlivých typů nosníků – toto vše dokážete s programem Easy Bridge udělat za méně než 15 minut.

Easy Bridge je tak univerzální, že ho můžete velmi jednoduše použít i na přesypané mosty. Díky vlastnímu generátoru terénu je možné kromě vytvoření modulu nosné konstrukce namodelovat i samotné přesypání mostu a přilehlých konstrukčních prvků, jako například svahových křídel. Projektanti pracující na tomto objektu se dosud v praxi podle svých slov nesetkali s programem, který by jim umožnil namodelovat přesypání mostu tak jednoduše a rychle jako Easy Bridge.

Balíky programů Easy Bridge a Easy CAD je možné využít i při tvorbě výpočtových modelů mostu. Velkou výhodou je možnost použití libovolného směrového či výškového vedení mostu. Směrové vedení, často obsahující přechodnice či oblouky, je možné nahradit obloukem jednotného poloměru, který je pro výpočet dostačující. Výškové vedení je možné ponechat jen v jedné úrovni a vytvořit tak osový model konstrukce. Easy Bridge se tak stává velice cenným nástrojem například při tvorbě výpočtového modelu rozpletu. Za pomoci našich programů si velice jednoduše vykreslíte příčné řezy konstrukce v požadovaných místech, nebo necháte vložit body do těžiště průřezu. Spojením těchto bodů získáte přesnou osu konstrukce, včetně veškerých potřebných řezů, které využijete ve výpočtovém modelu.

Tvorbu výpočtových modelů vám výrazně usnadní i ostatní moduly jako Spodní stavba a Předpětí z programu Easy Bridge i Práce s křivkami, Statika a Pojmenování prvků programu Easy CAD. Pro projektanty využívající výpočty s objemovými prvky má program další výhody. Vykresluje vše včetně ložisek, kabelových kanálků či kotev předpětí ve 3D tělesech a takto vykreslené konstrukce je tedy možné načíst do příslušných výpočetních programů.

Pokud stále váháte, zda je Easy Bridge pro Vás tím pravým produktem, přijďte se podívat na naše jarní workshopy, které se budou konat v Praze, Brně a Bratislavě. Termíny budou upřesněny, ale již nyní se můžete předběžně přihlašovat na e‑mailu info@mpce.cz

Zaujal-li vás Easy Bridge a věříte, že by u vás nalezl uplatnění, neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce Michna & Perháč s. r. o. (www.mpce.cz).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – BlueberryS a Michna & Perháč zahájili spolupráciObr. 2 – Namodelované předpětí mostu budovaného letmou betonážíObr. 3 – Most z tyčových prefabrikátů modelovaný celý v programu v Easy BridgeObr. 4 – Easy Bridge zvládne bez problémů i přesypané mostyObr. 5 – První skutečná konstrukce namodelovaná v Easy BridgeObr. 6 – Mosty namodelované v Easy Bridge pro potřeby statického výpočtu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce Negrelliho viaduktuRekonstrukce Negrelliho viaduktu (93x)
Od dubna roku 2017 probíhá komplexní rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze podle projektové dokumentace zpracované pr...
Rekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou BoleslavíRekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví (70x)
Obyvatelé souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dne 6. 8. 2012 dočkali otevření posledního ze soustavy sedmi mo...
Žďákovský most z pohledu historieŽďákovský most z pohledu historie (68x)
Na jaře příštího roku si připomeneme 50. výročí zprovoznění mohutné konstrukce Žďákovského mostu pro automobilový provoz...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche BahnZkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn (5 b.)
Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Stati...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice